Pozvánky

Festival bez odpadu

| Pozvánky | 24. 4. 2017
Občianske združenie SOSNA sa pridáva k celosvetovému hnutiu zelených festivalov, ktoré po sebe chcú zanechať len čistú lúku. Na 6. ročníku Jarného SúLadenia nebudú použité žiadne plasty, organický odpad sa skompostuje a návštevníci sa naučia…čítať ďalej >


Vyše sto dní stopovali, kým natočili vzácne zábery rysov

| Téma čísla | 30. 1. 2017
Slovenská produkcia Arolla Film natočila ďalší prírodný dokument, ktorý má ambíciu dostať sa na National Geographic. Filmári tentokrát zašli do tatranských oblakov a strávili tam tri roky, aby sme z pohodlia domova videli šantiť malé kamzíčatá,…čítať ďalej >


SOSNA plná zelených nápadov

| Tretí sektor | 15. 4. 2013
Byť či nebyť... ekologickým? Otázka, ktorá sa nám mnohým núka pri sledovaní správ o znečistení zeme, nedostatku prírodných zdrojov či pri listovaní lifestylových časopisov, ktoré tvrdia, že byť ekologickým je IN. Zabudnime na to, aké sú trendy…čítať ďalej >


Život na zeleno

| Kresby a karikatúry | 10. 9. 2012
Kresba Miroslava Žolobaniča st.…čítať ďalej >


Zelené školy

| Školstvo a vzdelávanie | 10. 9. 2012
Problematika životného prostredia je už dlhoročne pretriasanou témou. Nájdu sa však aj takí, ktorí nielen hovoria, ale svoje vedomosti o šetrnejšom prístupe k našej matke zem aplikujú do každodenného života. Heslom „Walk your talk“ – „O čom…čítať ďalej >


KRUK Košice T-Systems