Tri manželstvá kráľa Vladislava

| Kultúra | 11. 11. 2019

V 15. storočí žil panovník, ktorý vládol niekoľko desaťročí v strednej Európe (v Českom kráľovstve a v Uhorsku). Bol zakladateľom česko-uhorskej vetvy Jagelovcov. História si ho pamätá ako kráľa „bene,bene“ alebo po poľsky „dobrze, dobrze“, pretože vraj na všetko prikyvoval.

Vladislav Jagelovský sa narodil ako najstarší z trinástich potomkov Kazimíra IV. Jagelovského. Po smrti českého panovníka Juraja Poděbradského v roku 1471 získal jeho trón. Neskôr sa stal aj uhorským panovníkom (po smrti Mateja Korvína). Šľachte dal sľub, že bude trvalo sídliť v hlavnom meste Uhorska, v Budíne, a nebude v krajine zavádzať žiadne novoty. Keďže maďarský jazyk neovládal, na všetko vraj pritakával so slovami „dobre, dobre“. Počas svojho života zápasil najmä s nedostatkom financií na dvore.  Dôvodom boli výdavky spojené s vojenskou obranou voči Osmanskej ríši, ako aj to, že z výberu daní sa k nemu dostala len malá časť (väčšina šla na financovanie vojska, časť si nechala šľachta). Zahranično-politické vzťahy sa snažil riešiť sobášnou politikou. Nešťastnou náhodou sa mu tak podarilo dvakrát oženiť.

Foto: Vladislav II. Jágelovský. Zdroj: sk.wikipedia.org/wiki/Vladislav_II._(Uhorsko)

„Neúspešné“ pokusy
Jeho prvou vyhliadnutou manželkou sa stala Barbora Hlohovská, dvanásťročná dcéra branderburského kurfista Albrechta. V tej dobe sa sobáš skladal z dvoch častí: podpísanie svadobnej zmluvy a neskôr svadobný obrad v kostole, ktorý bol formálnym dovŕšením manželstva. Mladomanželia podpísali zmluvu v Prahe na jeseň v roku 1746, ale k svadobnému obradu kvôli problémom v ríši nikdy nedošlo.  Dlho nevedeli, či je manželstvo platné, až kým nedostali z Vatikánu správu, že nie je právoplatné. Vladislav bol voľný a mohol si vybrať ďalšiu manželku. Z politických dôvodov voľba padla na vdovu po Matejovi Korvínovi, kráľovnú Beatrice. Za nejasných okolností ich zosobášil ostrihomský arcibiskup Tomáš Bakóc v Ostrihome. Nie dlho po svadbe si Vladimír uvedomil, že pre neho Beatrice nebude vhodnou partnerkou, keďže už bola stará a neplodná. Odmietal s ňou žiť a „naplniť“ manželský zväzok. Neskôr pápež Alexander VI. vyhlásil aj toto manželstvo za neplatné.

Do tretice všetko dobré
Posledná voľba padla na mladú Annu z Foix, príbuznú Ľudovíta XII. Svadba a korunovácia kráľovnej prebehla v septembri 1502. Vladislav, ktorý mal vtedy 42 rokov, sa do svojej mladej 18-ročnej manželky zaľúbil. Porodila mu dve deti – Annu (1503) a Ľudovíta (1506), avšak pri jeho pôrode zomrela. Vladislav ju prežil o 10 rokov. Keď 13. marca 1516 skonal, celá krajina smútila za „panovníkom pokoja a mieru“.

Zdenka Bencúrová, CEREHIS

 

 


Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: Tri manželstvá kráľa Vladislava

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems