Odhaľme spolu falošné správy

„Za posledné tri roky zaplatil každý šiesty dôchodca úplatok vo verejných službách. Oproti pracujúcim ide o viac ako dve tretiny častejšiu mieru úplatkárstva. Seniori sa najčastejšie stretávali s korupčnými situáciami v zdravotníctve, a to u všeobecných lekárov, na internom oddelení a ortopédii. Na druhej strane, len štvrtina dôchodcov by korupciu nahlásila,“ hovorí Róbert Pakan, projektový koordinátor z Transparency International Slovensko, o záveroch minuloročného prieskumu verejnej mienky agentúry FOCUS.

| Pozvánky, Vzdelávanie | 13. 9. 2019

Prečo seniori?      
„Patria k najzraniteľnejším skupinám v našej spoločnosti. Zlé sociálne postavenie, zdravotný stav a medzigeneračné vylúčenie sú len niektoré spoločenské javy, dôsledkom ktorých sa stávajú obeťami rôznych trestných činov, manipulácií, korupcie a podvodov. Zraniteľnosť seniorov súvisí s ich nedostatočnou informovanosťou a s nižšou schopnosťou odlišovať fakty od dezinformácií. Len necelá tretina z nich vie, že existuje zákon na ochranu ohlasovateľov korupcie. Nedávna analýza výskumníkov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave zistila, že mediálna gramotnosť slovenských seniorov je len polovičná oproti západnej Európe. Práve v najstaršej vekovej skupine je najviac ľudí náchylných podľahnúť komerčným či informačným dezinformáciám. V nedávnej dobe to výborne ilustroval dokumentárny film Šmejdi. Na druhej strane, sú to práve seniori, ktorí môžu byť príkladom verejnej angažovanosti mladším. Až tri štvrtiny dôchodcov chodia voliť (čo platí len o polovici ostatných občanov). O to dôležitejšie je venovať sa ich vzdelávaniu a informovaniu.“

 

 

Ako sa brániť voči dezinformáciám a odhaliť manipulovanie a konšpirácie? 

„Kľúčové je byť pozornejší a snažiť sa analyzovať informácie. Postačí obyčajné pýtanie sa – samých seba (pochybovať o reálnosti informácie), redakcie… Kontrolujme a rešpektujme fakty, overujme zdroje autorov konkrétnych informácií. Používajme argumentáciu založenú na dôkazoch. Nezamieňajme si názor s faktom. Buďme empatickí a pozrime sa na informácie z pohľadu druhej osoby. Dôležité je tiež identifikovať, čo na informácii chýba. Často sú v popredí len niektoré časti správy, ktoré v nás vyvolávajú veľmi silné emócie (hnev, strach, zdesenie). Najdôležitejšie však môže byť to, čo nie je uvedené. Na stránkach konšpiračných médií sa môžeme stretnúť často aj s agentúrnymi správami – sú prebraté a nemôžeme im nič vytknúť. To je bežná taktika mediálnych manipulátorov. Usilujú sa vytvárať dojem serióznosti a potom zverejňovať popri pravdivých správach aj falošné. Práve na takéto by sme mali neustále upozorňovať, a to redakciu aj svoje okolie. Odmietajme konšpiračné teórie, správy, ktoré v nás majú vyvolávať strach z neznámeho a z ohrozenia nás a našich blízkych. Vedú totiž k cielenému podnecovaniu netolerancie. Môže to byť dlhý boj, ale za pravdu sa oplatí bojovať. História nás sama učí, aké je nebezpečné podľahnúť manipulácii a propagande. Na Slovensku máme túto historickú skúsenosť za sebou a potrebujeme si ju neustále pripomínať, aby sa nezopakovala.“

Najčastejšie mýty o dezinformáciách

1. dezinformácia alebo fake-news sú ,alternatívnou‘ žurnalistikou. Ide o vážne nepochopenie žurnalistiky a informovanosti ako takej. Vytvárajú sa dva svety – v tom prvom sa môžete spoľahnúť na overovanie zdrojov a objektivizovanie pravdy, druhý (alternatívny) vyvoláva zdanie, že odhaľuje akési svetové sprisahanie a vládu určitej skupiny ľudí nad globalizovaným svetom. Konšpirátorské médiá sú účelovo manipulatívne a pracujú s koncepciou budovania strachu na rôznych úrovniach.

 

2. rozlišovanie medzi názorom a faktom. V tomto prípade ide aj o zneužívanie demokracie a pojmu sloboda slova. Každá sloboda človeka nie je bezbrehá a končí tam, kde začína sloboda niekoho iného. Je dôležité upozorňovať na to, že fakt a overená pravda je len jedna, vznikla vedeckým bádaním a poznaním a my ako spoločnosť sme sa na nej zhodli a nemôžeme prezentovať iný názor len preto, že si ho prajeme, alebo nám vyhovuje. Napríklad, na východnom Slovensku je pohorie Slanské vrchy, ktoré vzniklo sopečnou činnosťou. Tento fakt je dokázaný geomorfologickým výskumom. Nikto teda nemôže tvrdiť, že sú koralového pôvodu, alebo že vznikli vrásnením.“

 

Redakcia

Foto: Róbert Pakan

 

30. septembra sa v Košiciach po prvýkrát uskutoční seniorský vzdelávací seminár Odhaľme spolu falošné správy. Lektori z Transparency International Slovensko priblížia tému propagandy, kritického myslenia, šírenia neprávd, konšpiračných aktérov a tzv. alternatívnych médií. Zamerajú sa najmä na praktické príklady manipulácie a korupčného správania. S dôchodcami budú diskutovať o ich postojoch či skutočných zážitkoch. Spoločné stretnutie má zvýšiť ich kompetencie pri odhaľovaní falošných správ a korupcie (i jej nahláseniu), ako aj ich angažovanosť vo verejných veciach. Seminár bude interaktívny a vedený formou diskusií a spoločnej práce. Jeho začiatok je naplánovaný o 14:30 v centrálnej požičovni Verejnej knižnice Jána Bocatia. Vstup je voľný.


Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: Odhaľme spolu falošné správy

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems