Vyšiel unikátny anatomický slovník

| Tlačové centrum | 12. 4. 2016

Veľmi netypická autorská štvorica pre vznik anatomického slovníka, traja filológovia – doc. PhDr. František Šimon, CSc. (Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach), Mgr. Jozefa Artimová, PhD. (Masarykova univerzita v Brne), Mgr. Martin Zborovjan, PhD. (UVLF v Košiciach) a jeden anatóm prof. MVDr. Ján Danko, PhD. (UVLF v Košiciach) sa zišla pri tvorbe tohto vysokohodnotného diela vydaného vydavateľstvom Osveta v Martine.

Už zloženie autorského tímu tvoreného z troch štvrtín filológmi napovedá, že táto publikácia je iná ako doteraz vydané anatomické slovníky. Zámerom autorov, ktorí na tomto unikátnom slovníku pracovali viac rokov, bolo dať dôraz na filologickú stránku knihy.

V budove rektorátu UVLF v Košiciach dnes knihu pokrstili prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., rektorka UVLF v Košiciach a prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., rektor UPJŠ v Košiciach za prítomnosti prof. PhDr. Jána Gbúra, CSc., prorektora UPJŠ v Košiciach, prof. PhDr. Oľgy Orosovej, CSc., dekanky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach a členov vedenia UVLF v Košiciach a ďalších pozvaných hostí.

anatomicky slovnik

Informácie v Anatomickom slovníku sú obsiahnuté v troch hlavných častiach:

Terminologická časť – podáva súčasnú latinskú podobu názvu a jeho slovenský preklad (ekvivalent).

Gramatická časť – prináša správnu gramatickú podobu latinského termínu a jeho etymológiu.

Historická časť – je snáď najoriginálnejšou časťou slovníka, pretože len málokde a veľmi prácne by sa čitateľ dopátral k pôvodu názvov štruktúr. Nájde tu autora štruktúry, rok vzniku a dielo, v ktorom sa názov štruktúry vyskytol po prvýkrát. Dôvodom vzniku slovníka bola aj absencia podobného diela v slovenskej, ale aj v českej literatúre. Máme k dispozícii viaceré anatomické slovníky, ale žiaden neobsahuje informácie z pohľadu histórie vzniku anatomických názvov. Napriek tomu úlohou predkladaného Anatomického slovníka nie je nahradiť dejiny anatómie či dejiny objavov jednotlivých štruktúr.

Záver slovníka tvorí stručný prehľad gramatiky latinského jazyka potrebnej pre pochopenie latinskej anatomickej nomenklatúry, ktorý je oprávnený vzhľadom na slabé znalosti klasických jazykov v súčasnosti.

Anatomický slovník iste poslúži všetkým lekárom, humánnym a veterinárnym, študentom humánnej a veterinárskej medicíny, ale aj študentom farmácie a zdravotníckych odborov na lekárskych fakultách a bakalárskych smerov na veterinárskej univerzite, ako aj všetkým záujemcom o anatomickú terminológiu

 

 


Tags: , , ,

Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: Vyšiel unikátny anatomický slovník

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems