Prierez tvorby študentov Školy úžitkového výtvarníctva Košice už tento piatok a sobotu

| Pozvánky | 26. 11. 2015

Šuvka opäť otvára svoje brány. V piatok 27. 11. 2015 a v sobotu 28. 11. 2015 bude môcť ktokoľvek navštíviť túto školu a oboznámiť sa s jej aktivitami.

Záujemcovia o štúdium tu nájdu informácie o odboroch, aktívne sa budú môcť zapojiť do výučby všeobecných i odborných predmetov. „Môžu si tak urobiť obraz o tom, čomu sa študenti venujú na jednotlivých odboroch, aké zručnosti počas štúdia získajú a aký je ich záber. Pomôže to pri rozhodovaní, aký odbor si zvoliť. Nie každý si vie pod názvom odboru predstaviť, aký obsah sa na odbore vyučuje.“ vysvetľuje Mgr. Akad. soch. Štefan Michalko, zástupca riaditeľa pre odborné vzdelávanie.

„Záujemcovia o štúdium môžu so sebou priniesť svoje práce a prekonzultovať ich s pedagógmi jednotlivých odborov.“ dodal Michalko.

kresba

Okrem ôsmich odborov, ktoré sú v súčasnosti vyučované, budú môcť návštevníci získať informácie aj o novom odbore, ktorý sa otvára už budúci školský rok 2016/2017 a to „Odevný dizajn“. Škola bude prezentovať aj odbor pripravovaný na experimentálne overovanie, ktorý je zameraný na grafiku digitálnych aplikácií „Digitálna maľba – koncept art“.

Počas dvoch dní si budú môcť návštevníci pozrieť prierez tvorby študentov na jednotlivých odboroch. Nepôjde však len o prezentáciu študentských prác. Okrem teoretických poznatkov škola ponúkne workshopy, kde si bude môcť verejnosť priamo vyskúšať svoje zručnosti a schopnosti. Pripravená je napríklad akvarelová maľba, viazanie kníh, kreslenie na interaktívnej tabuli, práca s hlinou i odlievanie zo sadry. Dizajnéri ukážu, ako sa vytvára ručne kreslená grafika, aj ako sa modeluje prostredníctvom grafických softvérov. Záujemcovia o kreslený film sa budú môcť podieľať na tvorbe animácií z modelovacej hmoty. Pre nádejných fotografov bude pripravená fotokomora, kde si vyskúšajú výrobu fotogramov (presvecovanie predmetov). Účastníci sa budú môcť zahrať aj na reštaurátorov a dopĺňať chýbajúce prvky obrazu.

Okrem odbornej časti programu sú pripravené aj sprievodné podujatia – Gurmán day, maľovanie na tvár či fotenie hostí a úprava fotografií priamo na mieste.

na hodine maľby

Dni otvorených dverí organizuje ŠÚV Košice nielen pre záujemcov o štúdium, ale aj pre ľudí, ktorí by v budúcnosti chceli so školou spolupracovať. „Je to dobrá príležitosť pre firmy, alebo jednotlivcov, ktorí by chceli využiť naše služby. Často krát sa na nás obracajú spoločnosti, aby sme pre nich pripravili rôzny propagačný materiál, dizajn interiéru, či reštaurátorské služby.“ povedal Michalko. Eventuálni partneri tak uvidia, aký má škola a jej študenti potenciál. „Veríme, že sa presvedčia o tom, že práce študentov ŠÚV sú na vysokej odbornej úrovni. Môže ich to teda inšpirovať k tomu, aby začali so školou spolupracovať pri tvorbe rôznych projektov.“

Počas „DOD“ bude prebiehať aj odborná konferencia o ukončení dvojročného projektu „Inovácia obsahu a metód vzdelávania prispôsobená potrebám vedomostnej spoločnosti“. Začiatok konferencie je naplánovaný na piatok 27. 11. 2015 o 14:00.

Dni otvorených dverí na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach na Jakobyho 15 začínajú v piatok o 9:00 do 17:00 hod. a v sobotu od 9:00 do 12:00 hod.

Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach bola založená v roku 1973. Sídli na Jakobyho 15. V súčasnosti tu študuje zhruba 350 žiakov v ôsmich odboroch (Animovaná tvorba, Fotografický dizajn, Propagačná grafika, Propagačné výtvarníctvo, Scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba, Konzervátorstvo a reštaurátorstvo, Dizajn a Dizajn exteriéru). Okrem štvorročného maturitného štúdia môžu záujemcovia študovať aj v dvojročnom pomaturitné štúdium v odbore „Dizajn“. Škola ponúka kurzy aj pre verejnosť, a to „Keramika ako záľuba“, „Počítačová grafika – Adobe Illustrator“, „Kurz kresby- zátišie a portrét“, „Moja zrkadlovka“. Záujemcovia o štúdium na škole môžu využiť „Kurz kreslenia a odborných konzultácií“.

Foto: archív ŠÚV Košice

reprodukcia obrazu


Tags: , ,

Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: Prierez tvorby študentov Školy úžitkového výtvarníctva Košice už tento piatok a sobotu

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems