Osem východoslovenských študentov získalo podporu na financovanie štúdia

| Tlačové centrum | 10. 11. 2014

Karpatská nadácia dnes uverejnila výsledky piateho ročníka Programu štipendií T-Systems Slovakia. Finančnú podporu vo výške 1 400 EUR získa osem vysokoškolákov z východného Slovenska. Štipendium poslúži na pokrytie bežných nákladov spojených so štúdiom ako cestovanie, ubytovanie, skriptá a vzdelávacie kurzy. O podporu programu sa v tomto ročníku uchádzalo 30 žiadateľov. Pri hodnotení boli zohľadnené študijné výsledky, sociálne znevýhodnenie a dobrovoľnícke aktivity študentov.

Zámerom Programu štipendií T-Systems je pomôcť aktívnym študentom z Košického a Prešovského samosprávneho kraja, ktorí vo svojom voľnom čase pomáhajú svojmu okoliu ako dobrovoľníci. Tohtoroční štipendisti budú celý rok pomáhať v saleziánskych centrách Valdocco v Košiciach a Domke v Uzovskom Šalgove, v skautskom oddiele v Prešove, či v študentskej internátnej rade. Dvom študentom bolo udelené špeciálne motivačné štipendium. Okrem finančnej čiastky získavajú aj možnosť absolvovať niekoľkomesačnú platenú stáž v T – Systems Slovakia.

„Program štipendií T-Systems Slovakia podporuje mladých ľudí, aby sa vzdelávali a popritom išli svojim rovesníkom príkladom ako dobrovoľníci vo svojich komunitách. Záujem študentov o tento program potvrdzuje, že študentom nie je myšlienka pomoci ľuďom v núdzi alebo spolupráce s neziskovým organizáciami na verejne prospešných aktivitách cudzia,“ vraví Katarína Minárová, riaditeľka Karpatskej nadácie. „Považujeme za dôležité tento aspekt záujmu o veci verejné v dnešných mladých ľuďoch rozvíjať. Podpora firemného partnera nám pri tom veľmi pomáha.“

Program Štipendií T-Systems Slovakia je financovaný z Nadačného fondu T-Systems Slovakia. “Sme veľmi radi, že aj v tomto školskom roku môžeme podporiť šikovných a aktívnych študentov. Spoločnosť T-Systems Slovakia chce týmto programom pomôcť sociálne znevýhodneným mladým ľuďom, ktorí aj napriek tomu pomáhajú druhým a starajú sa o východné Slovensko. Je čas, aby sme teraz my pomohli im. Verím, že študentom naša finančná pomoc zlepší kvalitu ich života a budú tak mať viac času na štúdium a na svoje dobrovoľnícke aktivity,” povedal generálny riaditeľ T-Systems Slovakia s.r.o. Thomas Bogdain.

Podporení študenti:

 Sebastián Andiľ, Technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky

 Veronika Geschwandtnerová, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Fakulta verejnej správy

 Ján Hoffmann, Technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky

 Vladimíra Schmidtová, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta

 Peter Slaninka, Technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky

 Michael Široký, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta

Motivačné štipendium

 Miroslava Hroncová, Technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky

 Monika Zlaczká, Technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky


Tags: , , , ,

Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: Osem východoslovenských študentov získalo podporu na financovanie štúdia

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems