Z tieňa do svetla žiari Ľudovít Csordák

| Košický samosprávny kraj, Pozvánky | 8. 3. 2014

Jedinečnú výstavu ponúka od začiatku februára do konca marca Východoslovenské múzeum (VSM) v Košiciach. V zrekonštruovanej historickej budove na Námestí Maratónu mieru 2 pripravilo k 150. výročiu narodenia celoživotného maliara východného Slovenska Ľudovíta Csordáka výstavu nazvanú …z tieňa do svetla… 1864 – 2014.

Umiestnenie výstavy do VSM nie je náhodné. Naopak. Múzeum bolo miestom dlhoročného pôsobenia majstra Csordáka. V zbierkach má mnoho jeho vynikajúcich diel. Popri nich sa však na svetlo dostala aj kolekcia diel doteraz verejnosti málo známych, pochádzajúcich predovšetkým zo súkromných zbierok košických zberateľov. Výstava je tak jedinečnou príležitosťou vidieť na jednom mieste obrazy, ktoré sa v takejto šírke už možno nestretnú.

Umelec v prírode

Ľudovít Csordák patrí k významným predstaviteľom slovenského maliarstva 19. a 20. storočia. Jeho tvorba je príkladom kontinuity tradície a novátorstva v dejinách novodobého výtvarného umenia na Slovensku. Umelcove dielo bolo doposiaľ prezentované v širšom kontexte, pričom on sám priťahoval pozornosť niekoľkých historikov umenia a kurátorov výstav na Slovensku, v Českej Republike, na Morave i v Maďarsku. Csordák pripravoval pôdu v oblasti krajinomaľby spolu s Ladislavom Medňanským. „V čase, keď v roku 1889 Ľudovít Csordák prišiel do Prahy na štúdium maliarstva, vstúpil do krajinárskej špeciálky Juliusa Mařáka na Akadémii výtvarných umení. Zaradil sa medzi príslušníkov generácie, ktorá nadväzovala na predchádzajúce pokolenie, ale nastolila už silný, autentický umelecký program v oblasti krajinomaľby. Opieral sa o vlastný pobyt umelca v prírode,“ hovorí historik umenia Ľubomír Podušel. Ľudovít Csordák sa stal reprezentantom umeleckých snáh prichádzajúcich k nám z Európy prostredníctvom pražského kultúrneho prostredia a pretavil ich do vlastnej reči maliara krajinára, oscilujúceho na pomedzí tradície a novátorstva. V tomto zmysle analyzuje umelcovo dielo aj monografia z roku 2013. Predstavuje ho na pozadí asi 300 výtvarných diel – olejomalieb na dreve, plátne, kartóne, akvarelov, pastelov a kresieb uhľom, ceruzkou, perom, a iných – zo zbierkových fondov štátnych galerijných, múzejných inštitúcií a súkromných zbierok výtvarných diel. Výstava dáva unikátnu príležitosť pokochať sa autorovými pohľadmi na prírodné zákutia, ktoré vykreslil s hlbokým osobným zážitkom. Pre tunajšieho diváka sú o to zaujímavejšie, že aj dnes ich môžu konfrontovať so skutočnými miestami, ktoré maliar stvárnil.

Húsky pri potoku

Húsky pri potoku.

Učiteľ kreslenia

Ľudovít Csordák sa narodil 8. februára 1864 v Košiciach, kde aj zomrel 28. júna 1937. Študoval na tunajšom reálnom gymnáziu, potom na Škole pre vzdelávanie profesorov kreslenia v Budapešti, neskôr  žil v Mníchove. Pochádzal z poľsko-ukrajinskej rodiny krajčíra, ktorého pôvod automaticky vyradil z protežovanej maďarskej maloburžoáznej remeselníckej kasty a predurčil na neveľmi perspektívne putovanie za zárobkom po mestách a mestečkách monarchie. Charakteristický pre dobu bol vývin rodinného mena od pôvodného Čurdak na Csurdak, Schurdak, Zsordak až po definitívny maďarský prepis Csordák.  Po absolvovaní pražských štúdií žil v Košiciach, Turni nad Bodvou, Slanci. Živil sa učením kreslenia vo východoslovenských šľachtických rodinách. Oneskoreného uznania sa mu dostalo až v roku 1929, keď sa zúčastnil pražskej výstavy Mařák a jeho žiaci, ktorou sa dostal do českého kultúrneho povedomia.

Zuzana Bobriková

Svit mesiaca nad zimnou krajinou

Svit mesiaca nad zimnou krajinou.


Tags: , , , , ,

Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: Z tieňa do svetla žiari Ľudovít Csordák

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems