Život o trochu lepší

| Koalícia 2013+, T-Systems | 14. 12. 2013

Keď sa povie T-Systems, mnohí si predstavia skupinku IT technikov sediacich pred obrazovkami monitorov, ťukajúcich do klávesnice 24 hodín denne. Pravda je však iná. Každý rok zorganizuje firma viac než desiatku akcií, projektov, športových dní či mítingov, s cieľom skvalitniť svojim zamestnancom pracovné podmienky, utužiť kolektívy alebo sa len tak odreagovať. Za uplynulých dvanásť mesiacov sa toho udialo naozaj veľa. O tom najzaujímavejšom sa (nechronologicky) dočítate v nasledujúcich riadkoch.

Rok 2013 bol v T-Systems Slovakia plný…

…zábavy

Novinkou tohtoročného leta bola malá dovolenková destinácia s názvom Magio Pláž. Jej areál sa rozprestieral na ploche viac ako desaťtisíc štvorcových metrov, pätinu z neho zaberá 2 000 ton jemného piesku. Návštevníci si mohli bez náročného cestovania počas celého leta vychutnávať slnečníky, ležadlá a kúpanie sa ako pri ozajstnom mori. Športových nadšencov potešili profesionálne volejbalové ihrisko, multifunkčné pieskové ihrisko, spinningový a cross fitový areál, zóna aerobiku, badminton či stolný tenis, nešportovcov zasa Magio bar so 70 miestami na sedenie a širokým výberom nápojov a ľahkého občerstvenia.

Skupina Jazzabel na Mágio pláži.

Skupina Jazzabel na Mágio pláži.

Zrealizované plážové podujatia opisuje Katarína Holopová z oddelenia komunikácie spoločnosti T-Systems Slovakia: „Ešte skôr, ako sa Magio Pláž otvorila celej verejnosti, pokrstili sme ju na uvítacej party Hello Summer spolu s kolegami zo Slovak Telekomu. Oficiálne otvorenie sa uskutočnilo 26. júna. Okrem hudobných akcií rôznych dídžejov si na nej mohli návštevníci užiť aj koncerty miestnych kapiel, ako Jazzabel či Papyllon. K hudbe neodmysliteľne patrí aj tanec a preto si T-Systems Slovakia pripravil každú stredu tanečné kurzy so skupinou Meteor pod vedením Milana Plačka a Lucie Zvadovej. Deti dostali priestor v kreatívnych dielňach alebo na akcii Z rozprávky do rozprávky. Nejednému malému hosťovi sa prostredníctvom divadla a hier splnil sen o stretnutí s vysnívaným rozprávkovým hrdinom či postavičkou. Tí starší zas mali v lete dvakrát možnosť prísť prekonzultovať svoj životopis s kolegyňami z oddelenia ľudských zdrojov, ktoré im pomáhali a odpovedali na otázky o hľadaní práce. Na prelome júla a augusta sa z pláže na niekoľko dní stalo kino, kde pre divákov takmer každý večer premietal Bažant kinematograf množstvo starej klasiky, ale aj veľa noviniek zo sveta filmu. Pláž sme využili aj na rýdzo firemné akcie, ako Deň firemných princípov, kde sme si interaktívnou formou pripomenuli ich dôležitosť a uvedomili si ich nevyhnutnosť.“

V rozprávke z dielne T-Systems Slovakia nechýbali bosorky, piráti ani princezné.

V rozprávke z dielne T-Systems Slovakia nechýbali bosorky, piráti ani princezné.

…športu

Po celý čas trvania Magio pláže bola zamestnancom T-Systems Slovakia poskytnutá možnosť zahrať si plážový futbal a volejbal či zoskupiť sa do tímov, ktoré na pláži hrávali každý utorok a štvrtok. Čas a vytrvalosť preverili najlepších hráčov. Takzvané T-ligy boli vyhodnotené 7. septembra na poslednej letnej akcii s názvom Family Beach Day. Súčasťou podujatia bola aj zmes rôznych súťaží a hier, z ktorých každá reprezentovala jednu zo 16 krajín, v ktorých sa T-Systems nachádza. Vo Francúzsku sa lovilo šampanské, Dánsko reprezentovalo “funnycyklovanie”, v Južnej Afrike liezli zamestnanci cez pavučinu, v Maďarsku si vyskúšali fúrikový racing a v Poľsku prenášali rádioaktívny náklad.

Športový deň patril aj tým, ktorí cez leto nezaháľali a reprezentovali svoje tímy vo volejbale či futbale.

Športový deň patril aj tým, ktorí cez leto nezaháľali a reprezentovali svoje tímy vo volejbale či futbale.

Okrem tímových hráčov sa spoločnosť T-Systems Slovakia rozhodla v tomto roku podporiť aj bežcov či korčuliarov. Počas Medzinárodného maratónu mieru uhradila štartovné stosedemdesiatim zamestnancom a taktiež sa stala hlavným sponzorom inline maratónu. „Táto kategória je rovnako mladá ako naša firma. Priemerný vek zamestnancov je tridsať rokov a mnohí z nich sú aktívni korčuliari. To bol hlavný dôvod, pre ktorý sme sa rozhodli podporiť práve inline,“ vysvetľuje zámer firmy Katarína Trnová z komunikačného oddelenia.

Korčuliari aj bežci z T-Systems Slovakia štartovali zadarmo.

Korčuliari aj bežci z T-Systems Slovakia štartovali zadarmo.

…nových projektov

Viac, než zábava, spája ľudí spoločný cieľ. Prejdime teda k serióznejším veciam. Ešte začiatkom roka sa na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Košiciach otvorilo IT laboratórium. Stalo sa centrom vzdelávania študentov aj seniorov. Do jej kompletného zariadenia investoval T-Systems takmer 50 tisíc eur. Učebňa pre tridsať žiakov je vybavená notebookmi s príslušenstvom, interaktívnou tabuľou, dataprojektorom, blue-ray prehrávačom, novým nábytkom a pripojením na internet. Stavebné úpravy priestorov v hodnote 26 tisíc eur spolufinancoval zriaďovateľ školy. Momentálne prebiehajú v laboratórnych priestoroch dva projekty – pomaturitné štúdium žiakov v odbore Počítačové systémy a kurz AjTySenior. O oboch ste sa mohli dočítať na stránkach Zajtrajších novín.

Novinkou firmy je aj prvý ročník zamestnaneckého grantového programu s názvom „T“ for all, all for „T“. O grant v maximálnej výške 1000 eur sa mohli uchádzať neziskové organizácie z východného Slovenska, v ktorých sa aktívne angažujú zamestnanci spoločnosti T-Systems Slovakia. „Pracovníci firmy dostali jedinečnú príležitosť zmeniť svoje okolie k lepšiemu a odštartovať novú tradíciu vo svojej komunite,“ hovorí Laura Dittel, riaditeľka regionálnej neziskovej organizácie Karpatská nadácia, ktorá projekt zastrešuje. „Cieľom tohto nadačného fondu je podporiť dobrovoľnícku činnosť a pomôcť tak rozvíjať východoslovenský región,“ dopĺňa generálny riaditeľ T-Systems Slovakia Thomas Bogdain.

IT laboratórium onedlho oslávi prvé narodeniny.

IT laboratórium onedlho oslávi prvé narodeniny.

…dobrovoľníctva

O dobrovoľníkov v T-Systems Slovakia nie je núdza. Zamestnanci firmy sa pravidelne zapájajú do rôznych pomocných prác či ekologických aktivít. Napríklad v októbri tohto roka sa dvadsaťdva pracovníkov zapojilo do stavania jediného hobitieho domu na východnom Slovensku. Akciu zorganizovalo Ekocentrum Sosna. Domček má kruhový pôdorys. Steny sú postavené technikou Earthbags, pri ktorej sa na seba ukladajú vrecia plnené ílovitou zeminou a potom sa ubíjajú do jednej roviny. Strecha a severná strana budovy budú celé posypané hlinou, čím vznikne obrovský vegetačný „krtinec“. Domček bude po dokončení ukážkou malej nízkorozpočtovej, nízkoenergetickej ekologickej stavby, v ktorej vykurovanie bude zabezpečené vďaka teplu zo slnečného žiarenia. „Aktivity Ekoncetra Sosna môžu mnohým ľuďom zlepšiť kvalitu bývania za rozumnú cenu bez akýchkoľvek hypoték a pôžičiek, len s využitím lokálnych zdrojov, čím sa prispeje aj k lepšiemu životu v regióne. Dôležitá je aj komunitná úloha tohto centra, lebo sa tu predávajú, nie za peniaze, vzácne skúsenosti. Dobrovoľníci si tu môžu vyskúšať rôzne aktivity vlastnými rukami, ktoré potom využívajú vo svojom vlastnom živote,“ hovorí jedna z dobrovoľníčok Martina Rolková.

Hobití dom je v tejto chvíli už prikrytý hydroizolačnou fóliou a pripravený prečkať zimu.

Hobití dom je v tejto chvíli už prikrytý hydroizolačnou fóliou a pripravený prečkať zimu.

Ďalšou prírode prospešnou aktivitou bolo maľovanie hranice Národnej prírodnej rezervácie Čergovská Javorina. Červená farba na stromoch má symbolizovať čiaru, za ktorou sa začína prírodná pamiatková oblasť a výrub stromov je tu preto prísne zakázaný. Symbolického značenia sa zúčastnilo tridsaťdeväť dobrovoľníkov. „T-Systems Slovensko je prvou spoločnosťou, ktorej zamestnanci vo svojom voľnom čase pomohli zachrániť lesy takýmto spôsobom. Ich činnosť značne prispela k zabezpečeniu ochrany rezervácie,“ vyjadril sa v ďakovnom liste spoločnosti Juraj Lukáč z Lesoochranárskeho zoskupenia VLK.

Ručne maľovaná červená hranica prírodnej rezervácie Čergovská Javorina.

Ručne maľovaná červená hranica prírodnej rezervácie Čergovská Javorina.

V úplne inom duchu sa niesla akcia občianskeho združenia Pomocná ruka. Úlohou desiatich dobrovoľníkov bolo pripraviť núdzové balíčky pre liečiacich sa drogovo závislých. Tie by mali zabezpečiť čistotu striekačiek a ihiel, a tiež zamedziť ich použitie viacerými ľuďmi. Vďaka takýmto opatreniam sa znižuje percento výskytu infekčných ochorení a drogovo závislí sa tiež prestávajú stávať súčasťou väčších drogových komunít, čo uľahčuje liečenie. Vyrobené balíčky putovali do miestnych lekární.

…spolupráce

Za najúspešnejšími projektmi a akciami stojí len málokedy jediná firma či osoba. Práve preto je posledná časť rekapitulácie roka 2013 venovaná spolupráci. T-Systems Slovakia sa pýši členstvom v ôsmich rôznych združeniach a asociáciách. S ich pomocou rozvíja kultúru v regióne, zefektívňuje sociálno-ekonomické prostredie či zvyšuje transparentnosť firmy. Poďme však pekne po poriadku. T-Systems Slovakia je aktívnym členom Koalície 2013+, ktorej cieľom je podpora a dosiahnutie úspešnej realizácie projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 a dlhodobej atraktívnosti projektu s garanciou trvania v budúcnosti.

Firma je taktiež jeden zo zakladajúcich členov združenia Košice IT Valley. Jeho víziou je vybudovať v regióne východného Slovenska vhodné podmienky pre vytvorenie regionálneho partnerstva IT firiem, univerzít a samosprávy. Takáto sieť by pomohla rozšíriť ponuku vzdelávacích programov a vytvoriť pracovné príležitosti pre absolventov stredných či vysokých škôl. V súčasnosti je v združení 30 firiem. Neposledným, a významným, je členstvo T-Systems Slovakia v združení Business Leaders Forum (BLF), ktoré presadzuje princípy zodpovedného podnikania. Dvadsiati piati členovia platformy sa stretávajú na pravidelných štvrťročných schôdzach a špecializovaných workshopoch, kde si vymieňajú skúsenosti a príklady úspešné v praxi. Pod hlavičkou BLF sa tiež koná najväčšie odborné podujatie na tému zodpovedného podnikania v strednej Európe CEE CSR Summit.

“V rýchlorastúcej spoločnosti, ako T-Systems Slovakia, je každý rok veľkou výzvou. Posledných dvanásť mesiacov však bolo pre našu spoločnosť zlomových, pretože sme rozbehli množstvo nových programov a partnerstiev, otvorili prvú triedu v programe duálneho vzdelávania, cez Koalíciu 2013+ sa zapojili do aktivít v rámci EHMK, otvorili nove finančné centrum a opäť o čosi narástli – v počte ľudí aj v kvalite služieb. Myslím si, že na seba môžeme byť právom hrdí. Všetko, čo sme dokázali, posunulo vpred nielen našu firmu, ale malo tiež veľký vplyv na mesto a ľudí v regióne. Viem, že tieto veci často znejú ako klišé, ale verím, že každá z týchto aktivít hmatateľne zlepšila kvalitu niečieho života a to je na konci dňa asi to jediné naozaj dôležité kritérium,” uzatvára hovorkyňa T-Systems Slovakia Barbora Ruščin.

Veronika Samková

Foto: archív T-Systems Slovakia a Ekocentra Sosna


Tags: , , , , , , , , , ,

Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: Život o trochu lepší

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems