Košické bábkové divadlo slávi jubilejnú 60-ku. Oslavovať bude celý rok

Bábkové divadlo v Košiciach vzniklo v roku 1959 ako štvrté profesionálne divadlo na Slovensku – po Žiline, Nitre a Bratislave. Prvou premiérou v BDK bola hra Guliver v Maňuškove od Josefa Pehra a Lea Spáčila.