Mesto Košice

Mesto Košice rozhodlo, svietiť sa bude dlhšie

| Mesto Košice | 2. 11. 2015
Mesto Košice, ako vlastník sústavy verejného osvetlenia (VO), sa na základe podnetov občanov rozhodlo predĺžiť dobu svietenia. K úprave času zapínania verejného osvetlenia mesto pristúpilo z dôvodu zvýšenia komfortu občanov vo večerných hodinách. …čítať ďalej >


KRUK Košice T-Systems