Košice IT Valley, Školstvo a vzdelávanie

Štipendium za potravinový automat

| Košice IT Valley, Školstvo a vzdelávanie | 4. 5. 2015
Celoslovenská súťaž Siemens Young Generation Award (SYGA) určená študentom stredných technických škôl už po dvanástykrát dokázala, že na Slovensku máme desiatky talentovaných elektrotechnikov. Tí prihlásili do súťaže napríklad funkčnú…čítať ďalej >


Osem východoslovenských študentov získalo podporu na financovanie štúdia

| Tlačové centrum | 10. 11. 2014
Karpatská nadácia dnes uverejnila výsledky piateho ročníka Programu štipendií T-Systems Slovakia. Finančnú podporu vo výške 1 400 EUR získa osem vysokoškolákov z východného Slovenska. Štipendium poslúži na pokrytie bežných nákladov spojených so…čítať ďalej >


Ďalší informatik Dominik Jakub organizoval spolu s Mládežníckym parlamentom Kežmarok v letnom semestri akciu Misia prežiť. V zime pomáhal pri projektoch ako Operačný program lepší radca a robil dozor pri odovzdávaní Betlehemského svetla poľským skautom.

Štipendium pre študentov dobrovoľníkov

| T-Systems | 8. 9. 2014
T-Systems Slovakia v spolupráci s Karpatskou nadáciou otvára 10. septembra ďalší ročník štipendijného programu pre vysokoškolákov. Zabojovať oň môžu nielen študenti informačných technológii (IT) a príbuzných oblastí, ale aj budúci ekonómovia,…čítať ďalej >


Za svoju dobrovoľnícku prácu získajú pomoc. Štipendisti pomáhajú v Arcidiecéznej charite či v dobrovoľnom hasičskom zbore.

| Tlačové centrum | 30. 10. 2013
Karpatská nadácia dnes uverejnila výsledky štvrtého ročníka Programu štipendií T-Systems Slovakia. Finančnú podporu vo výške 1400 € získa osem vysokoškolákov z východného Slovenska. Väčšina z nich pochádza zo sociálne znevýhodneného…čítať ďalej >


Štipendium pre dobrovoľníkov

| Kultúra | 23. 9. 2013
Karpatská nadácia otvorila 4. ročník Programu štipendií T-Systems Slovakia. Osem vysokoškolákov získa v novom akademickom roku po 1 400 €. Štipendium môžu získať študenti z východného Slovenska so zameraním na IT, ekonomické a prírodovedné odbory…čítať ďalej >


Karpatská nadácia udelí štipendiá vo výške 11 200 EUR

| Tlačové centrum | 17. 9. 2013
Karpatská  nadácia otvorila  štvrtý  ročník  Programu štipendií  T-Systems  Slovakia.  Osem  vysokoškolákov  získa  v novom  akademickom roku sumu 1 400 EUR, ktorú môže použiť na pokrytie bežných nákladov spojených so štúdiom  ako …čítať ďalej >


KRUK Košice T-Systems