Mesto Košice

Rodičia ochutnávali jedlá zo školských jedální

| Mesto Košice | 2. 11. 2015
Zabezpečiť správnu výživu detí a mládeže patrí medzi základne požiadavky hospodársky a kultúrne vyspelej spoločnosti, lebo zabezpečuje vhodné stravovanie a plní tiež výchovnú úlohu pri vytváraní stravovacích návykov. Školské stravovanie si v…čítať ďalej >


KRUK Košice T-Systems