Pozvánky

Ako žiť (a prežiť) bez odpadu

| Pozvánky | 4. 9. 2017
V EÚ sa ročne vyprodukuje takmer 89 miliónov ton potravinového odpadu, čo je približne 180 kg na osobu. Keď to vynásobíme počtom obyvateľov v únii, čiže číslom 508 450 856, máme obrovský výsledok i problém. Aj preto sa odborníčka na odpadové…čítať ďalej >


Vyčistime spolu Košice!

| Mesto Košice | 5. 4. 2014
Napriek tomu, že Mesto Košice vynakladá každý rok nemalé úsilie na to, aby verejné priestranstvá, najmä zeleň nehyzdili takzvané čierne skládky odpadu, Košičania sa v súvislosti s nimi každoročne sťažujú. Neberú pritom do úvahy, že si tento…čítať ďalej >


Neplatičov za odpad pribúda. Za chýbajúce 2 milióny eur by sme mohli ďalej meniť Košice k lepšiemu.

| Mesto Košice | 5. 4. 2014
O tom, že nie všetci kritici čiernych skládok odpadu adresujú svoje sťažnosti správne, svedčia údaje z Referátu daní a poplatkov Mesta Košice. K 31. 12. 2013 eviduje (od roku 2002) až 10 015 neplatičov, ktorí celkovo dlhujú na poplatkoch za…čítať ďalej >


Škôlkari čistia planétu

| Tretí sektor | 20. 5. 2013
„Ahojte obyvatelia Košíc. My, štvrtáci z Belehradskej, sme vám prišli pripomenúť, aby ste nezabudli separovať odpad. Je to pre vaše dobro. Pomôžete tým prírode aj ľuďom,“ prihovárajú sa deti dospelým. Vďaka Nadácii KOSIT sa totiž naučili,…čítať ďalej >


KRUK Košice T-Systems