K13 a VÝMENNÍKY

Šachisti z výmenníka hľadajú nových členov

| K13 a VÝMENNÍKY | 5. 12. 2016
Už je tomu viac ako rok, čo sa vo Výmenníku Obrody začala stretávať komunita trochu netypických šachistov. Jej pevné jadro tvoria členovia košického strediska Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Milan a Vilo, spolu s Martinom, Jurajom a Peťom zo…čítať ďalej >KRUK Košice T-Systems