K13 a VÝMENNÍKY

Ukrajinci, Rusíni a my

| K13 a VÝMENNÍKY | 21. 3. 2016
Dni Ukrajiny 2016 prinesú do Košíc časť kultúrneho bohatstva nášho susedného národa. Od 19. do 28. apríla si pripomenieme bohatú kultúru zeme, ktorá leží na kraji. …čítať ďalej >


Modernizácia električkových uzlov si vyžiadala, okrem iného, takmer 11 kilometrov nových koľajníc

| Mesto Košice | 14. 12. 2015
Celkovo až 160 stavebných objektov za 6 mesiacov musel zvládnuť v rámci stavby: KE, Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice hlavný zhotoviteľ stavebných prác – spoločnosť EUROVIA SK. Investorom projektu bolo Mesto Košice, projekt…čítať ďalej >


Košice zvládli prvú etapu veľkej rekonštrukcie električkových tratí a modernizácie uzlov na výbornú

| Mesto Košice | 14. 12. 2015
Mesto Košice ako investor ukončilo prvú etapu Stavby integrovanej koľajovej dopravy Košice. Keby nezačalo rekonštruovať električkové trate a modernizáciu siedmich električkových uzlov naraz, nemohlo by čerpať finančné prostriedky z eurofondov na nákup…čítať ďalej >


Vyše 130 kilometrov káblov, nové trakčné vedenia, výhybky, zrenovované nástupištia

| Mesto Košice | 14. 12. 2015
Prvá etapa Stavby integrovanej koľajovej dopravy (IKD) Košice v úseku od Námestia Maratónu Mieru cez Kuzmányho ulicu po Staničné námestie nebola vôbec jednoduchá. Bolo nutné demontovať a nahradiť novými kilometre koľají, napájacích, spätných…čítať ďalej >


Dopravácka kvapka krvi

| Tlačové centrum | 30. 11. 2015
Dopravný podnik mesta Košice v spolupráci s Červeným krížom a košickou pobočkou Národnej transfúznej služby pripravil druhý ročník Dopraváckej kvapky krvi. Mobilná odberná jednotka k nám príde 1.decembra 2015. …čítať ďalej >


Košické rozprávkové Vianoce 2015

| Mesto Košice | 29. 11. 2015
Vianočné trhy na Hlavnej ulici v Košiciach sú otvorené denne od 4. do 23. decembra v čase od 9:00 do 22:00. …čítať ďalej >


Oznámenie o verejnom prerokovaní dokumentu Stratégia rozvoja dopravných stavieb mesta Košice

| Tlačové centrum | 20. 11. 2015
Mesto Košice, v zastúpení primátorom mesta MUDr. Richardom Rašim, PhD., MPH, podľa § 11 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov oznamuje príslušnému orgánu, dotknutým orgánom,…čítať ďalej >


Archív mesta Košice bude využívať stroj, ktorý je prvý svojho druhu na Slovensku

| Mesto Košice | 16. 11. 2015
Archív mesta Košice (AMK) predstavil stroj, ktorý výrazne zjednoduší prácu s archívnymi dokumentmi a prispeje k modernizácii administratívnej práce. Košický archív sa vďaka Rotomatu zaradí medzi špičkové európske pracoviská. …čítať ďalej >


V Košiciach sa uskutočnila ďalšia medzinárodná konferencia

| Mesto Košice | 16. 11. 2015
V piatok 30. októbra boli Košice dejiskom medzinárodnej konferencie Košice Invest 2015 organizovanej Americkou obchodnou komorou v SR a časopisom Forbes. …čítať ďalej >


Seniori si mesiac úcty k starším pripomenuli športovou olympiádou

| Mesto Košice, Šport | 16. 11. 2015
Športová olympiáda seniorov Košice 2015 sa uskutočnila vo štvrtok 22. októbra na športoviskách Hotelovej akadémie na Južnej triede 10. Jej mottom sa stala podpora všestranných telovýchovných aktivít, ktoré v roku 2016 budú naplňovať myšlienku…čítať ďalej >


KRUK Košice T-Systems