Mesto Košice
Garant súťaže Vladimír Hronský otvára sabrážou víťazný sekt Hubert Johann Brut od spoločnosti HUBERT J.E. za účasti primátora mesta Košice Richarda Rašiho, viceprimátorky Renáty Lenártovej a viceprimátora Jána Jakubova. Foto: Miroslav Vacula

Súťaž o víno mesta Košice

| Mesto Košice | 23. 9. 2013
V sobotu 14. septembra sa v Košiciach uskutočnilo oficiálne vyhlásenie výsledkov šiesteho ročníka Košických slávností vína 2013. Diplomy víťazov odovzdal primátor mesta Richard Raši a odborní garanti podujatia pod vedením známeho enológa Vladimíra…čítať ďalej >


Slávnosti vína aj v Katovej bašte

| Mesto Košice | 26. 8. 2013
V Košiciach sa stalo tradíciou, že v mesiaci september sa nielen obyvatelia mesta, ale aj návštevníci z blízkeho či ďalekého okolia stretnú v priestoroch archeologického komplexu Dolná brána, aby si vychutnali tie najkvalitnejšie vína domácej…čítať ďalej >


Visit Košice!

| Mesto Košice | 19. 3. 2013
Mesto, kde sa život žije a vychutnáva …čítať ďalej >


KRUK Košice T-Systems