Nezávislé centrá

Grantový program podporí projekty na východe

| Nezávislé centrá | 2. 10. 2017
Karpatská nadácia a T-Systems Slovakia otvorili 5. ročník grantového programu „T“ for all, all for „T“. Na dobré nápady rozdelia sumu 24 000 eur (max. 3000 eur na jeden projekt). Ponáhľajte sa, uzávierka prihlášok je do 18. októbra! …čítať ďalej >


Osem dobrovoľníckych projektov prispeje k lepšiemu životu na východnom Slovensku

| Tlačové centrum | 2. 2. 2015
Druhý ročník grantového programu „T“ for all, all for „T“ podporil osem projektov z košického a prešovského regiónu sumou 13 047,18 EUR. Udelená podpora bude využitá na rôznorodé environmentálne, kultúrne či vzdelávacie aktivity pre deti,…čítať ďalej >


Nezisková organizácia Novorodenec.sk nakúpila z grantu prístroje na podporu dýchania novorodencov. Toto zariadenie rieši najčastejšiu respiračnú formu zlyhávania pľúc u bábätiek s hmotnosťou od 500 do 5000 g.

Získajte grant na realizáciu svojich malých veľkých projektov

| T-Systems | 19. 10. 2014
„Keď sme sa na konci minulého roka rozhodli zapojiť do grantového programu spoločnosti T-Systems Slovakia a Karpatskej nadácie, išli sme do výberového konania s malou dušičkou. Hovorili sme si, že určite nikto neschváli grant pre nejakú škôlku…čítať ďalej >


KRUK Košice T-Systems