K13 a VÝMENNÍKY, Kultúra, Pozvánky
Ján Chlup pracuje s témami, ktoré sa týkajú vnímania priestoru a času zobrazených v maľbe a animáciách.

Sedem dní, sedem umelcov, sedem diel

| K13 a VÝMENNÍKY, Kultúra, Pozvánky | 5. 4. 2014
Zatvorená 24 hodín v galérii košických Kasární, aby tvorila. Na danú tému, no s ľubovoľným materiálom. Potom nepôjde spať, ale sa o výsledku porozpráva. S umelcami, kurátormi, študentmi a verejnosťou. Hoci to Lucia Mičíková celé začne,…čítať ďalej >


KRUK Košice T-Systems