Sumou viac ako 3 000 000 eur podporí projekty po celom Slovensku

| Uncategorized | 20. 12. 2019

Peniaze prerozdelí grantový program Active Citizens Fund – Slovakia (ACF) cez otvorené výzvy. Podmienkou je, aby sa projekt týkal jednej z piatich tém:

Foto: Dávid Hanko

  1. občianska participácia

ACF chce zvýšiť dôveru k demokratickým inštitúciám a predchádzať radikalizácii verejného života prostredníctvom podpory organizácií, webových nástrojov, platforiem a pracovných skupín. Zároveň plánuje umožniť renováciu či skvalitnenie fyzických priestorov, ktoré pre účely občianskej participácie budú dlhodobo slúžiť (komunitné, kultúrne…).

 

  1. obhajoba verejných záujmov

Podpora je zameraná na advokačné aktivity, prístup k informáciám a tvorbu verejných politík vo verejnom priestore. Program podporí občianske organizácie, ktoré aktívne prispievajú k rozvoju verejných politík na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.

 

  1. ľudské práva

Do tejto kategórie spadajú projekty zamerané na zvýšenie úrovne vzdelávania v oblasti ľudských a občianskych práv, podporu kritického myslenia a inovácie vo vzdelávaní, spoluprácu so školami a metodickými inštitúciami.

 

  1. zraniteľné skupiny

Zraniteľné skupiny sú  vystavené sociálnej izolácii a rôznym formám diskriminácie. Práve tieto faktory zabezpečujú ich nedostatočný prístup k informáciám, pracovnému trhu, vzdelávaniu a kultúre. Grantový program je zameraný aj na rómsku menšinu a ostatné skupiny ohrozené sociálnym vylúčením a chudobou. Osobitný dôraz je daný na podporu organizácií, ktoré pôsobia a pracujú na miestnej úrovni v znevýhodnených regiónoch a usilujú sa o prekonanie spomenutých nedostatkov. 

 

  1. rozvoj organizácií občianskej spoločnosti

Získané granty majú umožniť víťazným organizáciám, aby zlepšili svoje zručnosti, posilnili kompetencie, zavádzali riadenie vo vyššom štandarde a uskutočňovali moderné stratégie posilňujúce ich udržateľnosť.

Foto: Dávid Hanko

Podávanie výziev prebieha elektronicky prostredníctvom online formulára E-grant. Uzávierka žiadostí je 22. januára 2020. Bližšie informácie nájdete na www.acfslovakia.sk alebo na www.karpatskanadacia.sk.

Výzvu na prekladanie žiadostí o podporu v grantovom programe Active Citizens Fund – Slovakia otvorili Nadácia Ekopolis, Karpatská nadácia a Nadácia otvorenej spoločnosti.

Foto: Dávid Hanko

Redakcia

 


Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: Sumou viac ako 3 000 000 eur podporí projekty po celom Slovensku

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems