Mestské podniky majú schválených 7 nových riaditeľov, v DPMK prebieha opakované výberové konanie

| Mesto Košice, Nezaradené | 5. 12. 2019

Po dvojkolových transparentných výberových konaniach a odsúhlasení víťazných uchádzačov mestskými poslancami už majú svojich nových riaditeľov Správa mestskej zelene v Košiciach, Stredisko sociálnej pomoci, Knižnica pre mládež mesta Košice, Mestské lesy, Bytový podnik mesta Košice, TEHO a K-13 Košické kultúrne centrá. 

 Do výberových konaní na posty riaditeľov mestských podnikov sa prihlásilo celkovo až 102 záujemcov
Pracovné komisie zriadené pre každý mestský podnik vybrali najlepších uchádzačov, ktorí potom na neverejných a následne verejných vypočutiach predstavili nielen svoju stratégiu rozvoja daného mestského podniku, ale odpovedali aj na rôzne otázky členov komisií a verejnosti. Výberové komisie následne určili štvoricu najlepších uchádzačov, ktorých primátor mesta Jaroslav Polaček (nezávislý) predložil mestským poslancom na schválenie počas rokovaní košického mestského zastupiteľstva. 

Kamila Prextová. Foto: archív mesta Košice

Knižnicu pre mládež bude riadiť Kamila Prextová,  Stredisko sociálnej pomoci Zdenka Slovíková
Z neverejného a verejného vypočutia pred zrakmi verejnosti vyšla podľa výberovej komisie na post riaditeľky Knižnice pre mládež mesta Košice ako najlepšia jej poverená riaditeľka Kamila Prextová. Do finále sa okrem nej dostala ešte aj manažérka Adriana Čurajová. Z pôvodného počtu 12 kandidátov na post riaditeľa Strediska sociálnej pomoci mesta Košice sa do finále dostali dvaja najlepší uchádzači. Jeden z finalistov však tri dni pred konaním vypočutí poslal na Magistrát mesta Košice e-mail, v ktorom uviedol, že sa vzdáva svojej účasti vo výberovom konaní. Vo finále tak zostala poverená riaditeľka Strediska sociálnej pomoci mesta Košice Zdenka Slovíková, ktorá v tomto výberovom konaní podľa rozhodnutia komisie aj zvíťazila. 

Zdenka Slovíková. Foto: archív mesta Košice

Správu mestskej zelene povedie Marta Popríková,  Mestské lesy František Beli 
Na post riaditeľa Správy mestskej zelene v Košiciach si podalo prihlášku takisto 12 uchádzačov. V celkovom hodnotení získala najviac bodov súčasná poverená riaditeľka Marta Popríková, ktorej protikandidátom bol vo finále vedúci oddelenia záhrad, prípravy výroby a odbornej záhradníckej skupiny Správy mestskej zelene Peter Vrábel. Jediným mužom, ktorý v II. kole transparentných výberových konaní uspel v boji o post šéfa niektorého mestského podniku, bol súčasný poverený riaditeľ Mestských lesov František Beli. Spomedzi deviatich prihlásených kandidátov na post riaditeľa sa do finálových neverejných a verejných vypočutí okrem neho prebojovali aj výrobný námestník Mestských lesov Adrián Weiszer a referent sobraneckého závodu Lesov SR Jozef Staško. 

Marta Popríková. Foto: archív mesta Košice

František Beli. Foto: archív mesta Košice

Poslanci schválili aj riaditeľov BPMK, TEHO a K13 – Košické kultúrne centrá
Ešte v septembri mestské zastupiteľstvo po uskutočnení I. kola transparentných výberových konaní rozhodovalo aj o nových riaditeľoch Bytového podniku mesta Košice, K13 – Košické kultúrne centrá a Tepelného hospodárstva (TEHO). Riaditeľom Bytového podniku mesta Košice sa stal bývalý vedúci úseku správy a údržby pre Študentské domovy a jedálne Technickej univerzity v Košiciach Peter Vrábel, ktorý vo funkcii nahradil povereného riaditeľa Bartolomeja Szabóa. Tepelné hospodárstvo (TEHO) bude viesť súčasný poverený riaditeľ Jaroslav Tkáč. Na post riaditeľa K13 – Košické kultúrne centrá nastúpi košický advokát a konateľ reklamnej agentúry Tomáš Petraško, ktorý nahradil poverenú riaditeľku Denisu Vágner. V prípade generálneho riaditeľa DPMK po nesúhlase poslancov s víťazným kandidátom Tomášom Kizekom prebieha v týchto dňoch opakované výberové konanie.

Tomáš Petraško. Foto: archív mesta Košice

Peter Vrábel. Foto: archív mesta Košice

 

Jaroslav Tkáč. Foto: archív mesta Košice

Generálnym riaditeľom DPMK chce byť trinásť uchádzačov, mestskej polícii chcú veliť traja

V týchto dňoch uplynuli lehoty na prihlasovanie uchádzačov na posty generálneho riaditeľa Dopravného podniku mesta Košice (DPMK), ako aj náčelníka Mestskej polície (MsP) Košice. Prihlášky na post generálneho riaditeľa DPMK doručilo celkovo 13 uchádzačov, náčelníkom mestskej polície chcú byť traja záujemcovia. Mesto zverejnilo obe transparentné výberové konania koncom októbra. Pri generálnom riaditeľovi DPMK, ktorý bude zároveň aj členom predstavenstva tohto podniku, ide už o opakované výberové konanie. Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý) ho vyhlásil po tom, čo víťazný uchádzač z predchádzajúceho výberového konania Tomáš Kizek nezískal pri návrhu na svoje menovanie dostatočnú dôveru poslancov košického mestského zastupiteľstva.

Post náčelníka mestskej polície je už sedem rokov neobsadený
Výberové konanie na funkciu náčelníka košickej MsP vyhlásilo mesto z dôvodu, že tento post nie je oficiálne obsadený už sedem rokov a od roku 2012 až do súčasnosti zastávali túto funkciu iba poverení náčelníci. Termíny jednotlivých častí výberových konaní budú záujemcom oznamované elektronickou formou, pričom vybraných uchádzačov čakajú najprv osobné pohovory. Najlepší z nich sa podľa rozhodnutia výberovej komisie môžu zúčastniť  neverejného, a potom i verejného vypočutia, počas ktorého budú pred verejnosťou prezentovať svoje stratégiu vedenia DPMK, resp. MsP a tiež odpovedať na otázky členov výberovej komisie a verejnosti. Následne výberová komisia určí podľa stanoveného bodového ohodnotenia uchádzačov ich poradie. Primátor na základe výsledkov odporúčania výberovej komisie predloží návrh na vymenovanie víťazného uchádzača na schválenie košickým mestským poslancom. Ak víťazní uchádzači z oboch výberových konaní získajú dôveru košických mestských poslancov na ich decembrovom rokovaní, nový riaditeľ DPMK a náčelník MsP Košice by mohli do svojich funkcií nastúpiť od 1. januára 2020. 

Mesto hľadá aj vedúceho školstva a protokolu
Mesto Košice vyhlásilo začiatkom novembra aj ďalšie výberové konania na vedúce a referentské pozície vo verejnej správe. Do piatka 22. novembra sa môžu hlásiť uchádzači na posty vedúceho oddelenia školstva alebo vedúceho referátu protokolu a zahraničných vzťahov. Najneskôr v rovnaký dátum musí byť na Magistrát mesta Košice doručená aj prihláška do výberového konania na právnika, resp. referenta pre marketingový a komunikačný servis.

Ešte o tri dni dlhšie, a to do pondelka 25. novembra je možné prihlásiť sa do výberového konania na funkcie riaditeľa Materskej školy Hrebendova 5 a Materskej školy – Óvoda s vyučovacím jazykom maďarským Žižkova 4.

Bližšie informácie si záujemcovia nájdu na webovej stránke mesta Košice www.kosice.sk/clanky/skupina/vyberove-konania.

Miroslav Sambor

 

 

 


Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: Mestské podniky majú schválených 7 nových riaditeľov, v DPMK prebieha opakované výberové konanie

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems