Boj dobra a zla v manicheizme

| Zaujímavosti | 31. 10. 2019

Náboženský systém manicheizmus založil prorok Mání v 3. storočí v Perzii. V rôznych častiach Ázie, Číny a Afriky sa šíril do 10. storočia, ale čiastočne pretrvával až do 18. storočia. 

Manicheizmus často podliehal interpretáciám zvonku, ktoré ho buď vyzdvihovali, alebo degradovali. Dodnes sa vedcom nepodarilo dopátrať sa k jeho podstate, a to aj napriek množstvu zachovaných spisov. Najväčšou charakteristikou tohto náboženského systému bol extrémny dualizmus. Svet bol podľa Máního rozdelený do troch fáz. V prvej existovali vedľa seba dokonalé a vzájomne oddelené svety – dobrý a zlý, svetla a tmy, ducha a matérie. V druhej fáze sa začali prelínať a v záverečnej tretej fáze sa mali navrátiť do pôvodných sfér.

 

Mikrokozmos dobra a zla

Manicheizmus učil, že Ježiš Kristus prišiel oslobodiť časti svetla zo zajatia tmy, tak ako aj časti ľudského tela, ktoré obsahujú zlo (napr. rozmnožovacia sústava). Po návrate sveta do pôvodnej sféry mala naďalej existovať bipolarita. Z hľadiska tejto viery bolo každé bytie na zemi mikrokozmom boja dobra a zla, pretože malo v sebe matériu (zlo) aj substanciu (dobro).

Zdroj foto: zh.wikipedia.org/wiki/File:Jesus_Image_on_a_Manichaean_Temple_Banner.jpg

 

 

Vyslobodenie trávením

Manichejskú cirkev tvorili naslúchajúci (katechumeni) a vyvolení (12 apoštolov, 72 biskupov a 360 presbyterov). Práve cez nich sa uskutočňovalo vyslobodzovanie svetla z materiálneho väzenia (tento proces sa odohrával trávením predpísanej potravy, ktorá obsahovala vysoký podiel svetla). Vyvolení boli zviazaní prísnou azkézou a predpismi, vďaka ktorým mali svoje poslanie zvládnuť. Keď zomrel jeden z naslúchajúcich, nasledovala reinkarnácia jeho duše za vyvoleného a takto sa stal spôsobilým na spásu.

 

Ak zhrnieme toto učenie, môžeme v ňom vidieť prvky staroperzského náboženstva, budhizmu, judaizmu a kresťanstva. Sám Mání sa považoval za pečať prorokov (t. j. Krista, Buddhu, Zarathuštru a Elchasaia). K najznámejším manicheistom patril sv. Augustín, ktorý toto učenie uznával niekoľko rokov. Neskôr ho zanechal a obrátil sa na katolícku vieru.

 

Zdenka Bencúrová, CEREHIS

 

 

 


Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: Boj dobra a zla v manicheizme

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems