Malá veľká hračka pre deti i dospelých alebo O tom, ako malé kocky dokážu zachytiť realitu

Už vyše šesť desaťročí sa predáva takmer po celom svete a patrí k najobľúbenejším a najuniverzálnejším hračkám. Lego fascinuje deti i dospelých. Pomáha pri riešení problémov a nadväzovaní vzťahov na teambuildingoch a taktiež má preukázateľné priaznivé účinky pre deti s autizmom či Aspergerovým syndrómom. Viac prezradila Košičanka Ľudmila Grajcárová, ktorá prevádzkuje jedinú požičovňu lega nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe.

| Rozhovory, Téma čísla | 27. 9. 2019

Prečo práve lego?

Je to hračka, ktorá stále fičí. Je hitom už vyše šesťdesiat rokov, a to u detí aj dospelých. Okrem hrania sa využíva aj v mnohých iných oblastiach, napríklad v biznise. Je vynikajúcim prostriedkom na poradách a brainstormingoch, pretože pomáha nájsť riešenie k danému problému. Keď pri premýšľaní zapojíme aj ruky, aktivujeme iné časti mozgu ako pri abstraktnom myslení. Vďaka tomu prídeme na riešenia, ktoré nám dovtedy nenapadli. Ako povedala Mária Montessori – Ruka je nástrojom ducha. Lego je u dospelých prospešné obzvlášť v súčasnosti, keď mnohí pracujú abstraktne, teda nevidia na konci svojho úsilia hmatateľný výsledok. Stavanie lega túto potrebu napĺňa.

Máte osobné skúsenosti pri využití lega v biznise?

Osobne som trénovala začínajúcich manažérov, ktorí rozoberali rôzne problematické situácie a cez lego ich dokázali zdieľať. Je dôležité uvedomiť si, že v tomto prípade nejde o umelecký zážitok, ale o príbeh, ktorý ním povedia. Často som lego používala na úvod školení pri predstavovaní. Je to nutné zlo, ale ako tréner potrebujem spoznať ľudí okolo mňa a niekedy sa ani oni nepoznajú navzájom. Postupujem tak, že každému účastníkovi dám rovnaký set kociek a prostredníctvom neho sa majú predstaviť. Je neuveriteľné, aké fantastické veci povedia. Okrem typických info (meno, priezvisko, rodinný stav, počet detí…) prezradia aj niečo zo svojho charakteru. Spomínam si na školenie, keď účastníčka pri opisovaní svojho modelu z kociek roztočila vrtuľku a zdôverila sa nám, že na svojej pozícii bojuje s veternými mlynmi. Ďalšia zase využila všetky kocky zo setu a vtipne dodala, že to asi tiež o nej veľa vypovedá. Pri klasickom predstavovaní by takéto charakteristiky s veľkou pravdepodobnosťou neodzneli.

 

Lego na workshopoch ako pomôcka pri predstavovaní sa.

 

Aké ďalšie výhody má „hranie sa“ s legom na poradách či školeniach?

Spoločnosť LEGO dokonca vytvorila metódu LEGO® SERIOUS PLAY®, zameranú na riešenie problémov v biznise. Je postavená na 3 krokoch (úloha/problém, stavanie, zdieľanie), ktoré sa opakujú. Postupuje sa od jednoduchšieho k zložitejšiemu, od nadhľadu k detailom. Dôležité je práve zapojenie rúk, ktoré pomáha zaktivizovať iné časti mozgu ako abstraktné myslenie. Podstatnú rolu má aj zdieľanie. Je pravidlom, že každý účastník prezentuje ostatným svoj model, teda svoje riešenie problému. Tak sú všetci členovia tímu vypočutí. Táto metóda tiež uľahčuje rozprávanie tichším a plachším účastníkom – niektorí ľudia neradi rozprávajú o svojich postojoch či názoroch. Ale keď opisujú model z lega, nehovoria o sebe, ale o tom, čo postavili. V druhej fáze sa individuálne prezentované modely spájajú do kolektívneho diela – má predstavovať navrhované riešenie (účastníci pracujú v skupinkách). Je známe, že keď sa ľudia na niečom priamo podieľajú, tak skôr sa s tým stotožnia. Ale LEGO® SERIOUS PLAY® je len jedna z možností. Lego sa dá využívať aj na rôzne vtipné firemné aktivity, na akési prebudenie zamestnancov. Okrem biznis prostredia je taktiež vhodnou pomôckou pri detskej terapii.

Pre aké deti je primárne určená?

Pre deti s Aspergerom a autizmom. Lego kombinuje veci, ktoré im vyhovujú – pevne daná štruktúra, kocky majú istý spôsob spájania, ale zároveň dávajú voľnosť. Zistil to americký detský neuropsychológ Dr. Daniel LeGoff. Raz meškal do práce a náhodou našiel dvoch pacientov, 8-ročných chlapcov s Aspergerovým syndrómom, ako sa spolu v čakárni hrajú s legom a nadšene pri tom diskutujú. To bolo nanajvýš neobvyklé, lebo chlapci dovtedy neprejavovali záujem jeden o druhého, ani o nikoho iného. Stalo sa to v roku 1999. Odvtedy aj viaceré štúdie v USA a Veľkej Británii potvrdili, že terapia hrou s legom môže deťom pomôcť rozvinúť sociálne zručnosti, ako verbálnu a neverbálnu komunikáciu, zameranie na úlohu, zdieľanie, striedanie sa, spoločné riešenie problémov…

 

Ľudmila Grajcárová s manželom Matejom a dcérkou Grétkou v lego okuliaroch.

 

Ako vyzerá terapia hrou s legom?

Môže mať rôzne variácie podľa potrieb hrajúcich sa detí, ale základné princípy sú rovnaké. Prvým je nastavenie jednoduchých pravidiel, ktorým účastníci rozumejú a súhlasia s nimi. Druhým je rozdelenie úloh (počas hrania sa striedajú): inžinier – má návod a dáva inštrukcie k stavaniu, dodávateľ – vyhľadáva potrebné kocky a dáva ich staviteľovi, staviteľ – spája kocky do finálneho výtvoru. Na deti dohliada dospelý facilitátor a primeraným spôsobom zasahuje do hrania. Vo všeobecnosti je terapia hrou skvelým spôsobom, ako si dieťa samo rieši vnútorné problémy. Či už ide o odpútanie sa od matky, pomočovanie, výbuchy hnevu… Terapia hrou je nástroj, ktorý mu pomáha vyventilovať sa. O traumatických zážitkoch nehovorí priamo, ale prostredníctvom hry. Rodič do nej nezasahuje, len komentuje: „Aha, vybrala si si bábiku. Bábika ide spinkať. Bábika sa bojí, tak sa skryla pod perinu…“ Terapia legom sa líši v tom, že je skupinová a zameraná skôr na rozvíjanie zručností a nie spracovanie emočných blokov.

V čom sa lego odlišuje od ostatných stavebníc?

Nechcem robiť reklamu, avšak podľa môjho názoru je úspech lega v prístupe samotnej spoločnosti LEGO. Seriózne sa venuje výskumu toho, ako sa deti hrajú a ako sa hra vyvíja. Na základe toho navrhuje modely. Dnešné lego je úplne inde ako to, s ktorým sme sa hrali pred 30 rokmi, a to z pohľadu konštrukčnej náročnosti modelu, množstva a dizajnu kociek či farebnosti. Pre zaujímavosť, v súčasnosti sa vyrába približne 2350 rôznych typov kociek v celkovom počte 52 farieb (z toho 14 je priehľadných alebo čiastočne priehľadných). Nie každá kocka sa robí vo všetkých farbách, takže existuje cca 7000 rôznych kombinácií. Aktuálne je veľa fyzických modelov prepojených s virtuálnou realitou, s programovaním. Zbytočne si pred tým budeme zakrývať oči – deti vyrastajú v technologicky nabitej dobe a idú týmto smerom. Je to fakt, ktorému je potrebné venovať sa a hľadať spôsoby, ako využiť pozitíva a vyhnúť sa negatívam. LEGO to tak robí, čo je podľa mňa dôvod, prečo už 60 rokov baví deti i dospelých. Berie hranie vážne. Robí mnoho výskumov, zameraných na to, aké schopnosti si deti rozvíjajú práve hrou s kockami.

 

Foto: archív Ľudmily Grajcárovej

 

Napríklad aké schopnosti?

  1. Rozvíja jemnú motoriku. Spájať malé lego kocky nie je jednoduché. Jemná motorika je niečo, s čím má v súčasnosti problém mnoho detí, pretože veľa pracujú s dotykovými obrazovkami. 
  2. Učí pozornosti, trpezlivosti a vytrvalosti. Keď deti stavajú model podľa návodu, musia pozorne sledovať krok za krokom a vydržať až po koniec, ak chcú „úplnú hračku“. Na podujatiach, kde bolo k dispozícii lego na hranie, som viackrát videla, ako hyperaktívne dieťa, ktoré nevedelo posedieť 15 sekúnd, si zrazu sadlo k legu a sústredene sa mu 15 minút venovalo. 
  3. Rozvoj priestorového myslenia. Návod vo forme 2D obrázku si dieťa musí byť schopné pretaviť do priestorového obrazu a taktiež musí prísť na to, kde a ako kocku umiestniť. To má vplyv aj na matematické zručnosti. Jedna štúdia preukázala, že komplexnosť stavieb lega vo veku 4 rokov je prediktorom úspešnosti v matematike v neskorších ročníkoch na základnej a strednej škole.
  4. Podpora kreatívneho myslenia. Z kociek je možné navrhnúť neuveriteľne veľa modelov.
  5. Zlepšovanie komunikačných zručností. Keď deti stavajú v tíme, na nejakých veciach sa jednoducho musia dohodnúť. 
  6. Schopnosť riešiť problémy. Hra s kockami učí deti hľadať rôzne spôsoby, ako nájsť riešenie na aktuálny problém.
  7. S. T. E. M. (Science. Technology. Engineering. Mathematics, v preklade veda, technika, strojárstvo, matematika). Stavanie lega v sebe kombinuje viaceré vedné disciplíny. Deti si často vymyslia model, postavia ho a zistia, že konštrukcia nie je úplne stabilná. Rozoberú ho a zisťujú, kde je problém. To v nich podporuje túžbu pochopiť, ako veci fungujú. Lego je vhodnou pomôckou v škôlkach a školách.

V čom môže pomôcť učiteľkám?

V materských škôlkach pomáha pri poznávaní sveta a rozvoji základných matematických a jazykových zručností. Trebárs učiteľka sa rozpráva s deťmi, ako vyzerá dom, akú má strechu, aké izby sa v ňom nachádzajú… Následne ich rozdelí do skupiniek a za úlohu dostanú postaviť dom z kociek. Sami sa medzi sebou musia dohodnúť, ako bude vyzerať, kde budú dvere a pod. Diskutujú a musia sa zhodnúť na konečnom návrhu. Potom ostatným predstavia svoj domček a vysvetlia, prečo sa rozhodli práve pre takýto. Na základnej škole sa lego zvykne využívať najmä na prírodovedných predmetoch, ako trebárs fyzika. Vezmime si tému pohybovania sa objektov. Žiaci si poskladajú z kociek dve legoautíčka a tipujú, ktoré z nich zájde ďalej. Po pretekoch diskutujú, prečo práve dané auto bolo rýchlejšie, čím to bolo podmienené atď. Vo vyšších ročníkoch sa lego spája s programovaním.

 

Foto: archív Ľudmily Grajcárovej

 

Je dobré, ak sa dieťa hrá s legom samo, alebo s dospelým?

Aj aj. Dcéra si niektoré stavebnice stavia sama, ale niekedy potrebuje uistenie. Príde za mnou a opýta sa, či dobre umiestnila a spojila kocku. Keď skladá väčší model, tak sa k nej pridám, aby jej vydržala trpezlivosť. Hľadám jej kocky a ona ich dáva na miesto podľa návodu. Skvelý tip na spoločnú rodinnú aktivitu. Deti pri hocijakej činnosti vydržia dlhšie, ak majú pozornosť rodiča. Prirovnala by som to k spoločnému čítaniu. Musíte byť pri ňom sústredení, nedá sa aj čítať rozprávku, aj odpisovať na mail či SMS. Je potrebná stopercentná pozornosť. 

Prečo lego fascinuje aj dospelých, ktorí si stavajú rôzne modely vo voľnom čase?

Náš svet sa viac digitalizuje, a preto je stále atraktívnejšie stráviť voľný čas s niečím reálnym, na konci čoho vidíme hmatateľný výsledok. Je to upokojujúce. Dokonca aj David Beckham prepadol tejto vášni a na sociálnych sieťach sa pochválil zámkom, ktorý postavil z vyše 4000 kociek pre svoju dcéru.

Majú dospelí fanúšikovia lega nejakú skupinu, klub?

Áno. AFOL (z anglického Adult Fun of Lego). Nikto nevie presne, koľko ľudí patrí do tejto skupiny, ale len londýnsky AFOL má približne 500 členov. 50 – 70 z nich sa stretáva pravidelne každý mesiac. Prinesú si kocky, stavajú, rozprávajú sa. Hrajú sa.

 

Lokomotívy košickej detskej železnice Katka, Danka a Krutwig.

 

Je nejaká podobná komunita aj na Slovensku?

Áno. Prakticky v každej krajine fungujú tzv. LUGy (Lego User Groups). Na Slovensku je to TatraLUG. Okrem stretávania sa vo virtuálnom svete sú jeho členovia v kontakte aj fyzicky. Organizujú spolu výstavy modelov či iné podujatia.

Zaujímate sa o lego už od detstva, alebo si Vás „našlo“ neskôr?

K legu som sa dostala cez manžela, ktorý je nadšený fanúšik. Asi pred šiestimi rokmi som mu na narodeniny kúpila legostavebnicu Eiffelovej veže. Mala veľký úspech a postupne začal od zvyšku rodiny dostávať lego k rôznym sviatkom a stalo sa jeho vášňou. Keď som nastúpila na materskú dovolenku, uvažovala som nad podnikaním. Mala som viacero nápadov, jeden z nich bol požičiavanie hračiek. Rozhodla som zamerať sa výlučne na lego.

 

Lego model kaštieľa v Krásnej.

 

V Košiciach ide o raritu, keďže ste jediná požičiavačka lega.

Nielen v Košiciach, ale aj na celom Slovensku a dokonca aj v strednej Európe. Pokiaľ viem, tak ďalšie požičovne nájdeme v Nemecku a v Anglicku.

Akým spôsobom funguje košická požičovňa?

Požičiavanie lega je vlastne také bezobalové hranie a navyše aj skvelý krok na ceste k minimalizmu, v súčasnosti veľmi aktuálnej téme. A ako to funguje? Rodič zaplatí zálohu a mesačné členské a my mu pošleme stavebnicu, ktorú má doma k dispozícii na mesiac. Máme overené, že deti sa s legom intenzívne hrajú max. 2 – 3 týždne, následne potrebujú nový podnet, zmenu. Po mesiaci kuriér vyzdvihne lego a prinesie nové. My vrátenú stavebnicu skontrolujeme, vyčistíme a pripravíme na ďalšie požičanie.

A čo ak sa nejaké kocky stratia?

Istý počet dielikov sa môže stratiť, pri deťoch je to normálne. Nehrozí žiadna pokuta, ani nič podobné. Hovoríme tomu „bežná strata“.

Navrhujete aj modely z lega?

Áno, ale robím hlavne modely pre deti aj s návodmi na postavenie. Tie zložitejšie navrhuje a stavia manžel.

Aký je postup?

Nerobí sa to tak, že hneď začíname „naslepo“ stavať. V programe Lego dizajnér (obsahuje všetky existujúce lego kocky) navrhneme istý objekt. Až potom postavíme prvý prototyp. Pri reálnom stavaní niekedy prídu problémy s pevnosťou či v konštrukčných spojeniach, resp. zistíme, že potrebné kocky je problém zohnať, alebo sú na predaj za vysokú cenu a model veľmi predražujú. Niektoré sa už nevyrábajú a musíme pátrať, kde sa dajú zakúpiť. Napríklad, pri modeli ruského terénneho auta Avtoros Shaman sme kolesá zohnali až v Portugalsku, keďže boli súčasťou sady, ktorú už v obchodoch nedostať. Lego je fantastické v tom, že každá kocka v každej farbe má unikátne číslo. Podľa neho nájdete tú, ktorú potrebujete a dokonca viete, v ktorej krajine ju niekto má a ponúka na predaj (využívame portál www.bricklink.com).

 

Avtoros Shaman 8×8 – 1 m dlhý diaľkovo ovládaný model od dizajnéra Madoca1977.

 

Koľko modelov ste doteraz postavili?

Veľa. Manžel približne 80 (nerátam klasické lego stavebnice). Niektoré máme doteraz, iné rozoberáme a využívame na ďalšie modely.

Čo Vás fascinuje na legu?

Aké je všestranné. Ťažko sa to vysvetľuje, ale keď sa raz s legom začnete hrať, pochopíte.

Ďakujem za rozhovor.

Eva Barnišinová

Foto: archív Ľudmily Grajcárovej

 

Ľudmila Grajcárová (1982) vyštudovala Fakultu managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobila ako manažérka ľudských zdrojov vo farmaceutickom a IT sektore. Po 12 rokoch v Bratislave sa vrátila do rodných Košíc. Stála pri zrode prvého ne-IT servisného centra v Košiciach Holcim Business Services (teraz LafargeHolcim European Business Services), kde pracovala ako Transition Manager a Hire2Retire Lead. V roku 2016 založila prvú slovenskú požičovňu Lega. Je mamou Grétky (2015) a Huga (2018).

 

Ľudmila prezrádza zaujímavosti o legu:

– Názov „lego“ pochádza z dánskych slov LEG GODT, čo znamená „dobre sa hrať“.
– Prvá lego kocka v dnešnej podobe bola vyrobená v roku 1958. Tvar základných kociek sa odvtedy nezmenil, takže kocku z roku 1958 spojíte s tou dnešnou.
– Formy používané na výrobu lega majú presnosť 0,002 mm, čo je menej ako hrúbka vlasu. Vďaka vysokej presnosti výroby iba 18 kociek z milióna vyrobených je vyradených ako nezodpovedajúce štandardu.
– V predvianočnom období sa každú sekundu predá 28 stavebníc.
– V priemere má každý človek na svete doma približne 80 lego kociek.
– Šesť lego kociek veľkosti 2×4 výstupky môžete skombinovať na 915 miliónov spôsobov.
– Aj vy sa môžete stať autorom novej lego stavebnice. Svoj dizajn navrhnite cez stránku LEGO Ideas a keď získate 10 000 hlasov, spoločnosť LEGO zreviduje váš návrh a rozhodne sa, či daný model začne vyrábať.

 

 


Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: Malá veľká hračka pre deti i dospelých alebo O tom, ako malé kocky dokážu zachytiť realitu

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems