Styliti

| Kultúra | 14. 6. 2019

V 5. storočí vznikli v Sýrii skupiny mníchov, žijúcich v prísnej askéze. Boli známi tým, že namiesto opaskov nosili ťažké železné reťaze, sebatrýznili sa bičovaním a zriekli sa príjemných stránok života. Medzi najznámejšiu skupinu patrili stĺpovníci – styliti. Svoje pomenovanie dostali z gréckeho slova stylos, čo znamená stĺp.

 

Najznámejším stylitom bol Simeon Stylites starší (389 – 459). Svoju zbožnosť už v mladosti prejavoval prehnaným pôstom, sebazmrzačovaním a sebaumŕtvovaním. V roku 432 si postavil trojmetrový stĺp s priemerom 90 cm, na ktorom žil štyri roky. Počas jeho života došlo ešte k trom nadstavbám, najprv na 5, neskôr na 10 a napokon na 18 metrov. Simeon takto žil 19 rokov až do smrti.

 

Cisárske návštevy

Počas života ho na stĺpe navštevovali ľudia, ktorí za ním nahor vystupovali po rebríku. K najvýznamnejším patrili byzantskí cisári (Theodosius II, Marcanus a Leo), osobne ho navštívil aj biskup Theodorétos z Kyrrhu. Podľa legendy neprijal Simeon na svojom stĺpe žiadnu ženu, dokonca ani svoju matku. Pochovaná bola pod synovým stĺpom.

Foto: Ikona Simeona Stylitu z r. 1465. Zdroj: wikipedia

Liečiteľské schopnosti

Simeon sa riadil prísnou askézou. Cez veľkonočné sviatky mal vo zvyku nejesť, dva týždne len stáť, dva týždne sedieť a dva týždne ležať, pretože nemohol vykonávať žiadnu činnosť. Vo všedné dni sa neustále klaňal a modlil. Dvakrát denne dával svojim návštevníkom kázania najmä o spravodlivosti a úprimnosti, zvyšok dňa strávil v meditáciách a v boji proti démonom. Známy bol aj liečiteľskými schopnosťami, napr. uzdravoval chorých. Jeho telo po smrti začalo rozvoniavať myrhou a ešte dlho nepreukazovalo známky rozkladu.

 

Nasledovník Daniel

O obľúbenosti Simeona svedčí aj fakt, že ho kresťania vo veľkých mestách ako Konštantínopol a Rím napodobovali až do 10. storočia. Jeho najslávnejší následník bol Daniel Stylités, ktorý na stĺpe vedľa Konštantínopolu prežil 33 rokov. V roku 465 predpovedal veľký požiar, ktorý zničí mesto a vďaka tomuto proroctvu si ho všimol cisár Leo. Jedného dňa, keď Daniel skoro umrzol na stĺpe, cisár prikázal, aby mu ľudia k stĺpu pribudovali ďalší a navrchu urobili striešku. Raz patriarcha Akakios požiadal Daniela o pomoc. Ten zostúpil zo stĺpu po 15 rokoch a keďže už nedokázal chodiť, preniesli ho na nosidlách do paláca, kde predniesol reč proti náboženským názorom jeho oponenta Basilika. Keď Daniel zomrel, nohy mal už v rozklade, vlasy dlhé 1,2 metra a metrové fúzy. Po jeho smrti sa objavovali správy o viacerých nasledovníkoch, najmä v Sýrii medzi ortodoxnými a heretickými kresťanmi. Styliti sedeli na stĺpoch kúsok od seba a kričali si navzájom ukážky z teológie. Dnes sa už s takýmito mníchmi nestretneme.

 

Zrúcanina byzantského chrámu sv. Simeona Stylitu vo forme gréckeho kríža sa nachádza v Sýrii, v Qalaat Samaan, neďaleko tureckých hraníc. Tento chrám je dodnes pútnickým miestom.

 

Zdenka Bencúrová, CEREHIS


Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: Styliti

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems