Ako žijú premonštráti na Slovensku?

| Zaujímavosti | 3. 6. 2019

V Košiciach a v neďalekom Jasove má sídlo kontemplatívny rád premonštrátov. Rehoľný dom nájdeme v Košiciach na Hlavnej 65, vedľa kostola Najsvätejšej Trojice, v ktorom vykonávali pastorálnu činnosť. V minulosti spravovali aj gymnázium na Kováčskej 28. Čo však vieme o ich živote?

 

Rehoľu premonštrátov založil svätý Norbert, šľachtic, ktorý sa v 12. storočí rozhodol zreformovať stredoveký kláštorný život. Jeho cieľom bolo spojiť pastoračnú činnosť s mníšskym životom. Prvý kláštor založil v údolí Premontré vo Francúzsku. Rehoľa sa rýchlo šírila a v roku 1126 ju potvrdil pápež Honorius II. Na územie dnešného Slovenska sa prví premonštráti dostali v roku 1134 uvedením palatína Lamperta. Prvý kláštor bol v Bzovíku, ďalšie prepošstvá vznikli v Jasove, Lelese, Ipeľských Šahách a Kláštore pod Znievom.

 

Rúcho

Biele rúcho premonštrátov sa vysvetľuje tromi spôsobmi. Prvý je, že chceli byť zvestovatelia zmŕtvychvstania Krista (podľa evanjelia nimi boli dvaja bieli anjeli). Baroková legenda zase hovorí, že Mária im dala rúcho, aby jej rád bol podobný čistotou. Tretie vysvetlenie je, že oblečenie symbolizuje čistotu a nepoškvrnenosť – prejavy mariánskej úcty a dogmy jej nepoškvrneného počatia. Zaujímavosťou je, že Mária Terézia udelila uhorskej cirkárii svetlomodrý opasok – cingulum a svetlomodré gombíky. Premonštráti ostatných provincií majú rúcha len v bielej farbe.

 

Meno

Členovia premonštrátského rádu používajú zároveň kresťanské aj rehoľné meno. Podstatou ich duchovného života je tzv. Norbertovo pätoro: každodenné bohoslužby a s nimi súvisiace eucharistie, zhmotňovanie božej prítomnosti, úcta k Panne Márii, pokora (život v kajúcnosti) a apoštolát vo forme šírenia praktického žitia evanjelia.

 

Regionálny prínos

Deň v kláštore je prispôsobený prírodnému kolobehu východu a západu slnka, podľa ktorého sa vykonával poriadok kanonických hodiniek (časové úseky dňa rozdelené na prácu a modlitby) v dvoj- až trojhodinových intervaloch. Rád priniesol veľký kultúrny rozmach aj do nášho regiónu najmä vďaka ich pastorálnej, edukačnej a kultúrnej činnosti, ako aj hospodárskym úspechom a kultivácii krajiny (zavedenie baníctva do jasovskej kotliny, spracovanie kovov, založenie jasovských rybníkov, vznik tehelne, výroba kachľových pecí, založenie píly..).

Erb premonštrátov obsahuje francúzske ľalie, ktoré sú symbolom čistoty, a dve opatské barly na modrom podklade, ktorý je vyjadrením mariánskej nepoškvrnenosti.

Podrobnosti z histórie rádu sa dozviete v jasovskom premonštrátskom kláštore v rámci záujmových prehliadok.

 

Zdenka Bencúrová


Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: Ako žijú premonštráti na Slovensku?

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems