Samica netopiera dokáže prerušiť graviditu a pôrod presunúť na vhodnejší čas

| Téma čísla | 22. 3. 2019

Netopier je jediným aktívne lietajúcim cicavcom a môže sa dožiť aj vyše 30 rokov. Za jednu noc dokáže uloviť viac ako 3 000 komárov. Tak udržiava rovnováhu v ekosystéme a zabraňuje premnoženiu určitých skupín hmyzu. O jeho živote nám porozprával Peter Krišovský z Východoslovenského múzea v Košiciach, ktorý sa netopiermi zaoberá viac ako desať rokov.

 

Peter Krišovský
Foto: súkromný archív Petra Krišovského

Aj keď má netopier krídla a lieta, nepatrí medzi vtákov, ale cicavcov. Čím je ešte zaujímavý?

Zaraďujeme ho medzi jediné aktívne lietajúce cicavce – ako mláďa sa po narodení živí materským mliekom. Jeho kožená lietacia blana je natiahnutá medzi predĺženými prstami až k zadným končatinám a chvostu. Predné a zadné končatiny sú voľné, a to mu dovoľuje liezť po zemi a visieť dolu hlavou. Telo má pokryté srsťou v rôznych odtieňoch hnedej až ryšavej farby. Naše druhy netopierov sú hmyzožravé a potravu lovia pomocou echolokácie (ultrazvuku). Dožívajú sa vysokého veku, viac ako 30 rokov. Žijú v spoločenstvách (letných a zimných kolóniách), ktoré nie sú trvalé a tvorí ich rôzny počet jedincov – od 10 až po niekoľko desiatok tisíc v závislosti podľa druhu. Kolóniu 60 000 jedincov večernice malej som mal možnosť vidieť priamo počas zimovania na východnom Slovensku. Zaujímavosťou je, že za noc dokáže jeden netopier uloviť viac ako 3 000 komárov.

Raniak hrdzavý
Foto: súkromný archív Petra Krišovského

Sú na Slovensku oblasti, v ktorých sa netopiere nevyskytujú?

Nachádzajú na celom našom území, len ich početnosť je odlišná. Najmenej druhov nájdeme na západe krajiny, najviac na strednom a východnom Slovensku. Rozhodujúce sú podmienky, ktoré k životu potrebujú, a to hlavne miesta na zimovanie, letné úkryty a dostatok potravy.

 

Netopier ostrouchý
Foto: súkromný archív Petra Krišovského

O netopieroch sú známe viaceré mýty, napríklad, že sa zamotávajú do vlasov, sajú krv či prenášajú besnotu. Ktoré z nich sú pravdivé?

Žiadny z mýtov o netopieroch nie je založený na pravde. Ešte sa nestalo, aby sa zaplietli do vlasov. Nemajú dôvod do nich vletieť. Predpokladám, že povera zrejme vznikla náhodne, keď visiaci netopier trebárs na povale bol nedopatrením zhodený a spadol majiteľovi na hlavu. V tropických oblastiach strednej a južnej Ameriky žijú dva druhy, ktoré sajú krv, avšak určite nie ľudskú, ale dobytčiu, konskú či krv domácich zvierat. Tak ako človek, aj netopiere majú rôzne choroby a parazitov. Besnota však nebola u nich zaznamenaná za posledných 25 rokov. Zvykneme sa ich báť, ale v istých krajinách, napríklad v Číne, sú symbolom šťastia, ako u nás lastovičky. V niektorých východných náboženstvách sú dokonca považované za posvätné zvieratá.

Odpad v štôlni
Foto: súkromný archív Petra Krišovského

Ako dlho sa zaoberáte netopiermi?

Viac ako 10 rokov patrím do Spoločnosti na ochranu netopierov. Zaoberá sa výskumom a ochranou netopierov, ekovýchovnými aktivitami pre širokú verejnosť a dokonca aj čistením podkrovia kostolov. Netopierí trus – guáno patrí medzi prospešné hnojivá. V podstate je tvorené zvyškami hmyzu, ktorý nedokážu stráviť. Pod mikroskopom v ňom nájdeme časti komárov, pakomárov aj chrobákov. Trus spolu s močom vytvára univerzálne a čisto prírodné hnojivo. Jeho použitím získame zdravšiu zeleninu. Pre ľudí nie je škodlivé ako chemické hnojivá. Tie majú iný účinok na rastliny a niekedy aj na zdravie človeka. Aby som sa vrátil k otázke – osobne sa venujem hlavne ekovýchovným aktivitám pre verejnosť a záchrane netopierov počas hromadného výskytu v bytoch. Vtedy mám dojem, že zachraňujem ľudí pred netopiermi a nie netopiere pred ľuďmi. Spomínam si na situáciu v jednom košickom byte. Vybrali sme z neho viac ako 700 netopierov. Majiteľke sme museli rozobrať celú obývačku, lebo zaliezli skoro všade, kde sa dalo ukryť. Našli sme ich za obrazom, vo váze suchých kvetov, za knihami v polici, v kryte lustra, pod gaučom aj pod televízorom. 

Podkovár južný
Foto: súkromný archív Petra Krišovského

Prečo sa zahniezdili v byte a „poskrývali sa“ v ňom?

Byt využili ako úkryt počas migrácie. Nemajú prirodzené úkryty, a preto sa „zabývali“ v byte. Človek pozmenil krajinu a netopiere sa prispôsobujú týmto zmenám.

Netopierí trus – guáno je vynikajúce hnojivo
Foto: súkromný archív Petra Krišovského

Je rozdiel medzi netopiermi, ktoré žijú v jaskyniach a v obytných častiach?

Netopiere využívajú jaskyne na zimovanie a príležitostne ako prechodný úkryt. Tie, ktoré žijú v blízkosti ľudských obydlí, si privykli na úkryty v panelákoch a na život v blízkosti ľudí. Ide o takzvané sídliskové druhy netopierov, napríklad raniak hrdzavý. Je prispôsobivejší, lepšie znáša zmeny prostredia a vyrušovanie ako netopiere, ktoré sa vyhýbajú bytovkám.

Kolónia podkovára malého
Foto: súkromný archív Petra Krišovského

Teda v jaskyniach zimujú a v obytných častiach sa zvyknú vyskytovať v teplých mesiacoch?

Nie je to úplne pravda. Napríklad raniak hrdzavý sa aj v zimných mesiacoch vyskytuje v blízkosti ľudských obydlí. Večernica malá ich využíva pri migrácii, ale zimuje výhradne v jaskyniach. 

 

Čo robiť, ak nájdeme netopiera?

Vždy záleží na tom, v akom stave ho nájdeme. Ak nám vletí do izby, stačí otvoriť okno a počkať, kým vyletí. Zrejme prenasledoval potravu, ktorá letela za svetlom a nechtiac „vpadol“ do miestnosti. V prípade, že netopier visí alebo leží v izbe, pokojne ho zabalíme do handry alebo utierky, aby sme mu neublížili a ani on nám (môže vyceriť zúbky), premiestnime ho na okno a necháme odletieť. Je to najjednoduchší a najlepší spôsob záchrany.

Ucháč svetlý.
Foto: súkromný archív Petra Krišovského

Môžeme netopiere chovať?

Nemôžeme ich chovať doma. Sú zákonom chránené, pretože sú veľmi citlivé na zmeny v prírode a ich výskyt na Slovensku nie je rovnomerný. Okrem toho sa ťažko zachraňujú kolónie, ktoré z našej prírody zmiznú. To má dopad na celý ekosystém. Návrat novej kolónie je zdĺhavý proces, ktorý človek nevie zmeniť.

 

Vo februári médiá informovali o vyhubení zimujúcej populácie netopierov, a to ohňom v ústí jaskyne v Slovenskom krase. Akým spôsobom im človek najviac ubližuje?  

Často ničíme biotopy, kde sa netopiere vyskytujú a bez uváženia robíme zásahy. Napríklad pri rekonštrukcii podkrovia, ktoré obývajú, pri výrube bútľavých stromov, kde sa ukrývajú, či pri zasypávaní podzemných priestorov, kde zimujú, odpadom. Škodíme im aj rušením na ich zimoviskách alebo v letných úkrytoch. Všetky negatívne činnosti človeka v prírode majú dopad na výskyt a početnosť kolónií netopierov na danom území, napríklad vypaľovanie trávy, výrub stromov a zelene, veľkoplošné poľnohospodárstvo, regulácia tokov, vysušovanie mokradí…

 

Ako im môžeme pomôcť?

Nie vždy je žiadúca priama ochrana netopierov. Niekedy je lepšie pomáhať iným spôsobom. Môžeme vytvárať loviská pre netopiere v podobe malých mokradí, buď na záhrade, alebo v prírode, kde sa nachádzajú zamokrené lúky. Postačí urobiť menšie jazierko a mokraď môže slúžiť veľkému počtu živočíchov. Taktiež môžeme vyvesovať búdky pre netopiere v parku či v lese. Od vtáčích sa odlišujú tým, že majú vletový otvor v dolnej časti. Nápomocné sú aj rôzne ekovýchovné aktivity pre verejnosť, prostredníctvom ktorých učíme budúce generácie chrániť netopiere a nepovažovať ich za hrôzostrašné živočíchy.

 

Aký je trend populácie netopierov na Slovensku?

V minulosti sme o nich nemali toľko údajov, ako dnes. Aj vďaka modernej technike (detektorom na netopiere) sme sa dozvedeli viac o ich spôsobe života a našli sme vhodné možnosti ich ochrany. Situácia na Slovensku je stabilná v počte a rozšírení netopierov, ale určite je ešte veľa informácií, ktoré nevieme presne zodpovedať. Stále je čo skúmať z ich života.

Foto: súkromný archív Petra Krišovského

Ako funguje detektor na netopiere?

Pracuje na princípe zachytávania hlasu a jeho transformácie do počuteľnej podoby pre človeka. Je to zvuk, ktorý sa podobá na klopkanie či pukanie a podľa neho vieme určiť druh. Detektor zobrazuje aj frekvenciu zvuku, ktorá je u každého druhu iná.

 

Koľko druhov žije na našom území?

Rozlišujeme 28, ktoré rozdeľujeme do čeľade podkovárovité a netopierovité. Medzi najvzácnejšie patria raniak obrovský, večernica južná a večernica Saviho. Najrozšírenejšie sú večernica hvízdavá a raniak hrdzavý. Naše druhy sú užitočné svojou špecializáciou a konzumáciou hmyzu, ktorý je aktívny práve za súmraku a v noci. Udržujú tak rovnováhu v ekosystéme a zabraňujú premnoženiu určitých skupín hmyzu. Exotické druhy netopierov sú zasa veľmi potrebné pri opeľovaní rastlín a rôznych druhov tropického ovocia.

 

Koľko druhov je známych celosvetovo?

V súčasnosti rozlišujeme 1 116 druhov netopierov.

 

Ďakujem za rozhovor.

 

Najväčšie a najmenšie netopiere na Slovensku:

Najväčším netopierom u nás je netopier obyčajný (Myotis myotis). Má rozpätie krídel až 37 cm. Žije najmä v pahorkatinách, v lesoch. Patrí medzi najrozšírenejšie slovenské druhy. Najmenší z našich netopierov, s rozpätím krídel okolo 20 cm, je večernica malá (Pipistrellus pipistrellus). Často ju môžeme vidieť pri love potravy pri obletovaní pouličnej lampy, korún stromov alebo nad vyhriatym asfaltovým chodníkom počas teplých letných večerov.

Najväčšie a najmenšie netopiere na svete:

Kaloň malajský (Pteropus vampyrus) má rozpätie krídel 1,5 metra. Vyskytuje sa v juhovýchodnej Ázii. Okrem toho, že jeho potravou sú kvety a ovocie, sám je potravou pre tamojšie domorodé obyvateľstvo. Je významným opeľovačom tropického ovocia.

Netopierik thajský (Craseonycteris thonglongyai) má rozpätie krídel 13 centimetrov a patrí medzi najmenšie cicavce na svete. Je taký drobný, že ho v niektorých jazykoch volajú čmeliačí netopier. Vyskytuje sa iba v thajskom národnom parku Sai Yok a v priľahlých územiach v Mjanmarsku. Vďaka tomu, že jeho krídla sú v pomere k telu dosť dlhé, sa dokáže vznášať na mieste, a tak môže strhnúť korisť z lístia stromov.

 

Peter Krišovský opisuje netopierí rok:  

Netopiere v januári spia hlbokým zimným spánkom na bezpečných miestach, kde sú pomerne stabilné klimatické podmienky (jaskyne, bane, pivnice, ale, napríklad, aj štrbiny v budovách). V marci až apríli sa preberajú zo spánku, ktorý však nie je nepretržitý. Niekoľkokrát sa spontánne „zobudia“ aj počas zimy, aby doplnili zásoby vody alebo, ojedinele, aj niečo ulovili. V tomto období sú veľmi zraniteľné a citlivé na vyrušovanie. V priebehu jari prelietavajú na miesta reprodukcie (kostoly, opustené domy), kde sa zoskupujú výlučne samice. Samci sa zdržujú na iných miestach, často ich nie je možné identifikovať a nie je ľahké ich objaviť (podkrovné priestory či bútľavé stromy). V júni a v júli samičky rodia jedno až dve mláďatká, ktoré pijú materinské mlieko. V septembri sú už na nerozoznanie od dospelých jedincov. Na jeseň sa samičky a samci stretávajú kvôli páreniu. Jeden samec sa pári s viacerými samičkami. U samíc dochádza k prerušenej gravidite alebo neskorému oplodneniu, a tak je vývoj plodu a pôrod naplánovaný na vhodný čas, teda jún a júl. Práve zimný spánok spôsobuje zníženie činnosti orgánov netopiera, a preto aj vývoj plodu je spomalený a pozastavený. Z toho dôvodu je gravidita prerušená, prípadne dôjde k oplodneniu vajíčka neskôr. Zimné obdobie je zasa časom na oddych a prečkanie nepriaznivých prírodných podmienok.

 

Ako prebieha sčítavanie netopierov

Sčítavanie sa realizuje na zimoviskách netopierov – v rôznych jaskyniach, štôlňach a pozemných priestoroch, ktoré nie sú prístupné pre verejnosť. Vždy v presne stanovený termín, v období februára až marca, sa každoročne robí sčítanie a zisťuje sa počet druhov a zimujúcich jedincov v danom prostredí. Na východnom Slovensku sa realizuje najmä v Národnom parku Slovenský kras a v opustených baniach a štôlňach. Ide o náročnú a veľmi zodpovednú činnosť. Pred samotným vstupom do priepasti alebo jaskyne sa musí každý obliecť do pracovného odevu, nakoľko sú v podzemí aj miesta, kde sa dá dostať len plazením po blate alebo brodením cez studenú vodu. Nemenej dôležitá je prilba, ktorá chráni hlavu pred zranením a, samozrejme, dobrá a výkonná baterka (čelovka). Nie vždy je možné dostať sa do priepasti po vlastných nohách, niekedy potrebujeme aj lezeckú výstroj (sedák, lano a karabíny), aby sme sa mohli vôbec dostať k netopierom. Potom prebieha samotné sčítavanie. Pozorne sa kontroluje každý priestor, kde sa netopiere môžu ukrývať a všetko sa zaznamenáva do zápisníka. V prípade väčších kolónií sa robí aj fotodokumentácia a podľa fotografie sa dá presne spočítať počet jedincov. V niektorých jaskyniach sa využívajú aj prístroje, ktoré zaznamenávajú prelet netopierov a ich počet sa zistí po skončení zimovania.

 

Eva Barnišinová


Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: Samica netopiera dokáže prerušiť graviditu a pôrod presunúť na vhodnejší čas

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems