Z dejín predškolského vzdelávania: vznik košických detských opatrovní

| Mesto Košice | 25. 2. 2019

V minulosti sa na označenie predškolských vzdelávacích ustanovizní, t. j. materských škôl, najčastejšie používalo slovné spojenie detská opatrovňa, v maďarskom jazyku staršie pomenovanie kisdedóvó, neskôr óvoda.

 

Najstaršia archívne zaznamenaná opatrovňa v Košiciach sa spája so vznikom Dobrovoľného ženského spolku (1838), na čele s grófkou Máriou Forgáchovou. O rok neskôr sa jeho členkám podarilo z milodarov vystavať budovu opatrovne na dnešnej Floriánskej ulici. Pomenovali ju Ferdinandeum – podľa vtedajšieho cisára Rakúska, uhorského kráľa a posledného korunovaného kráľa Česka. Okolo roku 1840 ju navštevovalo v priemere sto detí, chlapcov aj dievčat. Keďže opatrovňa stála na predmestí, v lokalite, v ktorej bývali Slováci, navštevovali ju deti slovenského etnika. Vyučovacím jazykom bola oficiálne maďarčina a slovenčina, no prakticky len slovenčina. Uvedený stav trval do Rakúsko-uhorského vyrovnania v roku 1868, odkedy sa začalo vyučovať len po maďarsky. Tento krok bol v súlade s dobovým hlavným cieľom opatrovní – príprava nemaďarských detí na ďalšie vzdelávanie v maďarských ľudových školách. Známe sú aj mená najstarších učiteľov – Karol Gruzs a Michal Konrády.

Ďalšia opatrovňa vznikla v roku 1846 na dnešnej Kováčskej ulici. Nachádzala sa za niekdajšími mestskými hradbami, teda v centre mesta. Keďže vtedajšiu Hlavnú a okolie obývali prevažne ľudia nemeckého etnika, vyučovacím jazykom bola nemčina. Avšak po roku 1868 sa aj tu deti učili už len po maďarsky. V prvých rokoch sa ich počet pohyboval okolo 100 – 150, od 60. rokov 19. storočia klesol na cca 60, čo mohlo súvisieť s nevyhovujúcimi priestormi.

Pohľad na prvú košickú detskú opatrovňu – Ferdinandeum na Floriánskej ulici
Zdroj: Archív mesta Košice

Fröbelove záhrady

V druhej polovici 19. storočia sa už aj do predškolského vzdelávania v Uhorsku dostali pokrokové idey nemeckého pedagóga Fridricha Fröbela. Ako prvý určil hru za hlavný vzdelávací prostriedok detí. V jeho škôlkach, takzvaných Fröbelových záhradách (odtiaľ pochádza nemecký a anglický termín pre materské školy kindergarten), sa deti venovali spevu, tancu, záhradkárskym prácam a podobne. Taktiež bol autorom viacerých vzdelávacích materiálov a hračiek, ktoré sú aj dnes bežným štandardom v primárnej edukácii. Stanovy Fröbelovského spolku v Košiciach boli schválené v roku 1873 a už v apríli 1874 bola na vtedajšej Hunyady utcza, dnešnej Timonovej ulici, oficiálne otvorená prvá detská opatrovňa na základe Fröbelových princípov.

Do konca 19. storočia vznikli ešte tri opatrovne: diplomovanej učiteľky K. Kovácsovej (1888), na Moyzesovej ulici – začala činnosť z podnetu košických dominikánov, konkrétne pátra Hyacintha (september 1889), a jej udržiavateľom bol Náboženský dobročinný spolok. Nakoniec odštartovala svoje pôsobenie opatrovňa na dnešnej Štúrovej ulici. Bola určená pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia (1896).

 

Dana Kušnírová – HistoricKE


Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: Z dejín predškolského vzdelávania: vznik košických detských opatrovní

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems