S rôznymi názormi sa dá rozumne súhlasiť aj nesúhlasiť

| Školstvo a vzdelávanie | 8. 1. 2019

Katarína Koromházová je členkou výkonnej rady Slovenskej debatnej asociácie a dohliada na organizovanie študentských debát na aktuálne spoločensko-politické témy. Spoluzaložila projekt Dajme šancu spoločnej Európe, cez ktorý sa usiluje zvýšiť povedomie o Európskej únii na stredných školách.

Katka je súčasťou Slovenskej debatnej asociácie (SDA)  už šesť rokov. Za ten čas sa zúčastnila niekoľkých debát ako rečníčka a neskôr trénerka stredoškolského klubu na Gymnáziu M. R. Štefánika v Košiciach, kde študovala. Pred dvomi rokmi sa stala členkou výkonnej rady SDA. „Je to dobrovoľnícka funkcia na tri roky. Spolurozhodujem o najdôležitejších otázkach v organizácii, riadení jej bežného chodu a podieľam sa na tvorbe stratégie. Do mojich kompetencií spadá najmä základoškolský program (debatné aktivity, zamerané na základné školy, a najmä príprava rôznych súťaží). Taktiež pomáham s organizovaním dobrovoľníckych seminárov a debatného klubu na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach. Navštevujú ho študenti z rôznych fakúlt UPJŠ, Technickej univerzity, ale aj pracujúci ľudia. Stretávame sa raz týždenne (väčšinou v stredy popoludní) na pôde právnickej fakulty. Mojou úlohou je pripravovať metodické materiály a viesť tieto hodiny.“ Ako Katka priznáva, „vďaka týmto aktivitám som získala najmä priateľstvá s mladými a šikovnými ľuďmi, ktorí majú chuť zlepšovať sa a nie je im ľahostajné, čo sa okolo nás deje. SDA je mládežnícka organizácia, ktorej poslaním je rozvoj kritického myslenia, občianstva a otvorenosti. V každom regióne (východ, stred, západ) organizuje ročne niekoľko podujatí, najčastejšie vo forme debát pre stredoškolákov. Proti sebe stojí súhlasný a nesúhlasný tím. Oba prezentujú svoje názory, zväčša na aktuálne témy ako strop dôchodkového veku či školské obedy zadarmo. Na konci je vyhlásený víťaz, ktorý lepšie obhájil svoje stanovisko. Zvyčajne v máji sa uskutoční celoslovenské finále v Bratislave, do ktorého postúpi dvadsať tímov a dva najlepšie prezentujú svoju výmenu názorov v Národnej rade SR. Takýmito aktivitami sa SDA snaží poukázať, že minca má stále dve strany a s rôznymi názormi sa dá rozumne súhlasiť aj nesúhlasiť. Dôležité je, aby sme vedeli vysvetliť svoje argumenty a hľadať fakty, nepodliehali emóciám a viedli rozumnú diskusiu,“ vysvetľuje dvadsaťdvaročná študentka.

Katarína Koromházová

Dajme šancu spoločnej Európe

Od roku 2017 je Katka spoluzakladateľkou projektu Dajme šancu spoločnej Európe. „Prvotnou myšlienku vzniku bolo absolvovanie predmetu Európske právo, ako aj momentálna politicko-spoločenská situácia nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách. Často sa totiž prezentujú neúplné informácie a zabúda sa na prvotnú myšlienku, že EÚ vznikla s cieľom spojiť krajiny za účelom udržania mieru v Európe. Preto sme so spolužiakmi Lukášom Jančátom a Danielom Demjanovičom vymysleli projekt, v rámci ktorého sa počas dvoch učebných hodín snažíme stredoškolákom prezentovať informácie o tom, ako a prečo EÚ vznikla, základné pojmy s tým súvisiace (napríklad suverenita štátu, právomoci EÚ…) a následne vedieme diskusiu, v čom vidia výhody a, samozrejme, aj nevýhody tohto zoskupenia. Naším cieľom nie je slepo chváliť EÚ. Pokladáme za dôležité ozrejmiť dôvody jej vzniku, ciele a hranice činnosti. S projektom sme zatiaľ vystúpili na štyroch stredných školách v Košiciach. Mojou úlohou je kontaktovanie škôl a následne lektorovanie daného projektu, ktorý je zameraný najmä na tretiakov a štvrtákov stredných škôl, resp. gymnázií. Pokladáme za dôležité, aby mali základné znalosti o EÚ, keďže jej existencia a rozhodnutia majú na nás dopad. Rovnako si myslíme, že médiá a okolie nás niekedy dokážu ľahko ovplyvniť, ak nám podávajú neúplné informácie a nám chýbajú základné poznatky v danej oblasti.“

Francúzske štúdium

Od januára do konca mája 2018 sa Katka ako jediná z Právnickej fakulty UPJŠ zúčastnila na študijnom pobyte v Dijone, vo Francúzsku. „Nestretla som sa tam nikoho, kto by študoval na Slovensku. S domácimi študentmi som absolvovala mnou vopred zvolené predmety. Vybrala som si ich vzhľadom na odlišný právny systém Slovenska a Francúzska. Boli zamerané najmä na ochranu ľudských práv a európskeho práva, napríklad Medzinárodné vzťahy, Základné ľudské práva v rámci EÚ a OSN… Prekvapil ma odlišný systém štúdia práva. Na našich univerzitách a vysokých školách študujeme päť rokov všeobecné právo, ale francúzski študenti si už od prvého ročníka vyberajú špecializovaný odbor práva, ktorému sa chcú venovať (finančné, ústavné a pod.). Keď som sa opýtala spolužiaka v Dijone na fungovanie ich trestného práva a úlohu sudcov či prokurátorov, nevedel mi odpovedať. Študoval ľudské právo, a teda neabsolvoval žiadny predmet z trestného práva. Takýto systém ma svoje výhody aj nevýhody. Je obrovské pozitívum, že študent toho-ktorého právneho odvetvia získa široký a podrobný prehľad, avšak v prípade, že by sa v budúcnosti chcel venovať inej právnej oblasti, tak mu budú chýbať aspoň základné znalosti. Na Slovensku, naopak, každý absolvuje aj predmety z občianskeho práva, trestného, pracovného… Vo Francúzsku ma zaujalo aj to, že málo vyučujúcich odkazovalo na študijné materiály vo forme kníh, väčšina z nich apelovala na znalosť informácií, ktoré odzneli na ich prednáškach.“

 

Katka je aj spoluzakladateľkou projektu Zdieľaj s rozumom. Spolu s dvomi spolužiakmi – Lukášom Jančátom a Danielom Demjanovičom navštevujú košické stredné školy a študentom vysvetľujú, ako rozpoznať kvalitnú informáciu od polopravdy či klamstva. Viac info o tomto projekte sme priniesli v 22. čísle Zajtrajších novín v rubrike Študentské esá. Článok nájdete na www.zajtrajsienoviny.sk.

Eva Barnišinová
Foto: súkromný archív

 


Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: S rôznymi názormi sa dá rozumne súhlasiť aj nesúhlasiť

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems