Zdieľaj s rozumom

| Mesto Košice, Školstvo a vzdelávanie | 18. 12. 2018

Lukáš Jančát bol bezmocný z čítania internetových príspevkov, ktoré sa zakladali na neoverených, nepravdivých či zavádzajúcich informáciách. Preto sa rozhodol s dvomi spolužiakmi vytvoriť projekt Zdieľaj s rozumom. Navštevujú košické stredné školy a študentom vysvetľujú, ako rozpoznať kvalitnú informáciu od polopravdy či klamstva.  

Lukáš Jančát ako účastník Letnej školy kozmického práva v Helsinkách.

Vzniku študentského projektu Zdieľaj s rozumom predchádzali emócie. „Hneval som sa a bol som zúfalý, keď som na sociálnych sieťach čítal internetové diskusie a príspevky, ktoré boli založené na neoverených či nepravdivých informáciách a často úmyselne uvádzali čitateľa do omylu. Len aby si diskutujúci alebo zdieľajúci presadil svoj názor. Veľmi častým znakom takýchto článkov bolo šírenie agresie a nenávisti. Prvotný hnev a zúfalstvo vyústilo do pocitu bezmocnosti zmeniť túto situáciu. Našťastie, dvaja spolužiaci Katarína Koromházová a Daniel Demjanovič mali na to rovnaký názor a spolu sme vytvorili projekt Zdieľaj s rozumom,“ približuje Lukáš Jančát.

V rámci projektu Zdieľaj s rozumom navštevuje Lukáš stredné školy a študentom vysvetľuje, ako rozpoznať kvalitnú informáciu od polopravdy či klamstva.

 

Autor, obrázok, fakt a titulok

Trojica študentov si uvedomila, že nie je správne hovoriť, čo majú, alebo nemajú ľudia čítať. „V duchu príslovia Daj človeku rybu, bude sýty jeden deň, ale nauč ho chytať ryby, bude sýty celý život! chceme poskytnúť určitý návod, tipy a triky, prostredníctvom ktorých bude schopný vyhodnotiť, či prijímaná informácia je ,kvalitná‘, alebo zavádzajúca, klamlivá, polopravdivá. Za cieľovú skupinu sme si vybrali študentov stredných škôl. Aj my sme istý čas boli stredoškoláci a vnímali, ako jednoducho sa v tomto senzitívnom období dokážu meniť názory človeka. Keďže interaktívna zážitková metóda je jednou z najefektívnejších metód zapamätania si informácií, nepovažovali sme za vhodné robiť veľké a neosobné prednášky. Projekt realizujeme v priebehu troch vyučovacích hodín formou videí, simulácií, diskusií a reálnych príkladov. Pracujeme so skupinou cca 25 – 30 žiakov. Zdôrazňujeme im, že je nevyhnutné všímať si na článku nasledujúce prvky: 1. uvedenie zdroja/mena autora – aby boli informácie overiteľné, 2. príspevok obsahuje fakty a nielen názory autora, ktoré sa za ne môžu vydávať, 3. obrazové prostriedky a ich manipulácia (napríklad či ide o fotografiu z miesta, o ktorom sa píše, alebo je ilustračná – v súvislosti s tým je dôležité, či obrázok v informačnom kontexte má niečo ilustrovať, alebo iba pôsobiť na emócie čitateľa. Nemenej podstatné je, či nebola využitá hra s perspektívou fotografie, príp. inak dodatočne upravená pomocou rôznych počítačových programov a aplikácií), 4. článok informuje a neohovára, neosočuje, 5. všímajme si nadpisy (titulky), či poskytujú vecnú informáciu o článku, alebo zavádzajú a snažia sa iba upútať čitateľa (napríklad použitím ,pikantných‘ slov alebo prehnanou interpunkciou), 5. upozorňujeme, že nie je vhodné hneď po prečítaní, len na základe emócii, verejne zdieľať informáciu, keďže nemusí byť pravdivá,“ zdôrazňuje Lukáš.

Vyše dvesto žiakov

Začiatky projektu Zdieľaj s rozumom siahajú do roku 2016, avšak až v priebehu akademického roka 2017/18 sa ho trojici študentov podarilo naplno rozbehnúť. „Navštívili sme tri košické gymnáziá, pracovali v jedenástich triedach s viac ako dvesto žiakmi. Mojou úlohou je organizácia, logistika a samotné ,odučenie‘ hodín na stredných školách. Za doterajší úspech považujem to, že na základe pripravených článkov a odpovedí na otázky, ktoré študenti vyplnili pred a po skončení prednášky, vzrástol počet študentov, schopných rozpoznať dezinformačné prostriedky, o 40 %,“ konštatuje Lukáš.

 

Letná škola kozmického práva

Na prelome augusta a septembra tohto roka sa Lukáš zúčastnil 27. ročníka Letnej školy kozmického práva vo Fínsku. „Napísal som motivačný list Slovenskej spoločnosti pre vesmírnu politiku, ktorá organizovala výberový proces. Po niekoľkých týždňoch mi oznámili, že budem reprezentovať našu krajinu. Po prvýkrát malo Slovensko dvojité zastúpenie – Petra Béreša, kolegu z Právnickej fakulty UPJŠ, ako tútora, a mňa ako účastníka – študenta. Každý rok sa letná škola uskutočňuje v inej krajine. Tentokrát bola vo Fínsku (Helsinki) a zúčastnilo sa jej štyridsaťtri študentov a štyria tútori. Účastníci pochádzali z dvadsiatich piatich krajín, najmä z Európy, ale aj Kanady, Spojených Arabských Emirátov či Hong Kongu. Absolvovali sme množstvo prednášok a aktivít s odborníkmi z Európskej vesmírnej agentúry, NASA, Roscosmos, Space Finland, Medzinárodnej telekomunikačnej Únie, ale aj s ľuďmi, ktorí sa venujú výrobe satelitov. Nadobudnuté poznatky sme zužitkovali v tímovom projekte. Spolupracoval som na ňom s Nemcom, Rakúšankou, Poľkou, Britkou a dievčaťom zo Spojených Arabských Emirátov. Našou úlohou bolo zrealizovať vypustenie satelitu na obežnú dráhu Zeme, ktorý mal byť využitý na výskum alebo telekomunikáciu v oblasti Arktídy, keďže téma 27. ročníka letnej školy bola Arktída a nový vesmír. Projekt musel byť v súlade s medzinárodným právom a národnou legislatívou Fínska. Následne sme ho odprezentovali pred komisiou porotcov. Bohužiaľ, nepodarilo sa nám zaň získať ocenenie,“ spomína.Na letnej škole bol Lukáš v tíme s Nemcom, Rakúšankou, Poľkou, Britkou a dievčaťom zo Spojených Arabských Emirátov.

Lukáš spolupracuje aj na projekte Daj šancu spoločnej Európe. Je určený pre študentov stredných škôl a gymnázií, s cieľom rozšíriť ich poznatky o Európskej únii a integrácii, diskutovať o výhodách a možných zlepšeniach v EÚ. Bližšie informácie o tomto projekte prinesieme v ďalšom čísle Zajtrajších novín v rubrike Študentské esá.

Lukáš Jančát (1995) momentálne študuje v druhom ročníku magisterského štúdia na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach.

Eva Barnišinová

Foto: súkromný archív L. Jančáta


Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: Zdieľaj s rozumom

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems