Dron ľahší ako 20 kg sa od pilota nesmie vzdialiť na viac ako 1000 metrov a môže letieť v max. výške 100 metrov

| Predstavujeme | 12. 10. 2018

Mladá košická tlmočníčka Karin Miklossiová zasadala v simulovanom Európskom parlamente v Prahe, kde po francúzsky diskutovala o používaní dronov. A to aj napriek tomu, že neštuduje techniku ani politiku, ale cudzie jazyky. Priznala, že sa chcela naučiť francúzske politické frázy a spoznať frankofónnych ľudí, aby „napočúvala“ ich prízvuky. Spolu s dvomi študentkami košickej UPJŠ boli jediné Slovenky na tomto podujatí.

Karin pravidelne tlmočí univerzitné konferencie a ako stážistka prekladala pre Ústavný súd Slovenskej republiky. Na prelome júla a augusta 2017 sa zúčastnila na podujatí SPECQUE. „Je to simulácia Európskeho parlamentu. Trvá týždeň a striedavo sa každoročne koná v Kanade a Európe – minulý rok v Prahe, tento v Montreale. Cieľom je napodobniť prácu europoslancov. Prihlásila som sa, pretože sme mali rokovať vo francúzštine a to je jeden z jazykov, ktoré študujem. Tiež som chcela vidieť, ako takýto parlament funguje a aké francúzske frázy sa medzi politikmi používajú. Od začiatku som sa na podujatie pozerala ako prekladateľka/tlmočníčka. Sama pre seba som si ,tlmočila‘ a učila sa nové výrazy. Výhodou bolo, že som počula frankofónnych ľudí s rôznymi prízvukmi a nechala ucho ,zvyknúť si‘ na ne. SPECQUE prebiehalo nasledovne – organizátori vybrali z prihlásených uchádzačov z celého sveta vyše štyristo účastníkov. Rozdelili ich do jednotlivých politických strán, ktoré boli v predošlom roku v Europarlamente. Spolu diskutovali na vopred dane témy. Patrila som do Európskej ľudovej strany a výboru pre transport, ktorý rokoval o dronoch. Pred účasťou na SPECQUE som o týchto strojoch mala len základné poznatky. Veľa som sa musela naučiť počas prípravy na simulovaný Europarlament. Organizátori nám vopred zaslali dokumenty, týkajúce sa dronovej problematiky. Našťastie sme nemuseli poznať ich podrobné špecifiká. Na to sme počas rokovaní mali k dispozícii odborníkov z danej oblasti. Ako poslanci sme sa na drony pozerali z právneho hľadiska – výhody, využitie… Výsledkom parlamentných rokovaní bol spoločný návrh. Odporúčali sme vytvoriť elektronický register pre drony využívané na profesionálne (komerčné) účely. Obsahoval by meno operátora, sídlo, údaje o pilotovi a základný opis stroja. Ak bude registrovaný, môže lietať nad územím EÚ. Pri letoch mimo EÚ by musel mať pilot certifikát, ktorý by ho oprávňoval riadiť takýto prístroj. Tiež sme navrhli dronom bezpreletové zóny, napríklad oblasti využívané na vojenské účely. Bolo nám povedané, že po finálnom vyhlásení posunú náš návrh do diskusie skutočných europoslancov. Nemám informácie, do akej miery sa ním zaoberali.“ Karin spolu s ďalšími dvomi študentkami košickej UPJŠ reprezentovali našu krajinu v Prahe ako jediné Slovenky.

Foto: súkromný archív

Drony na Slovensku
Niekoľkotýždňové štúdium dronov a účasť na Europarlamente obohatili Karin o zaujímavé poznatky. „Ak na Slovensku vlastníte dron s kamerou a vzletovou hmotnosťou nad 20 kg, musí byť poistený a evidovaný na dopravnom úrade. Pretože jeho používanie je klasifikované ako ,letecká práca‘. V prípade, že budete lietať bez oprávnenia, môžete byť pokutovaní a dopúšťate sa trestného činu. Tiež musíte absolvovať štátnu skúšku a vypracovať leteckú príručku. V nej popíšete, ako a s akým typom drona vykonávate letecké práce. A môžete s ním lietať len nad naším územím. Aj používanie drona ľahšieho ako 20 kg je regulované istými nariadeniami. Od pilota sa nesmie vzdialiť na viac ako 1000 metrov a môže letieť v maximálnej výške 100 metrov. Nemôže sa priblížiť k lodi, človeku či vozidlu bližšie ako 50 metrov, preletieť nad letiskom alebo prírodným chráneným územím. Je zakázané prepravovať ním osoby či nebezpečný náklad. Dron do 20 kg môžete viesť bez povolenia. Ste ale zodpovední za jeho technický stav a musíte s ním udržiavať vizuálny kontakt počas celého letu.“

Francúzska východniarka
Študenti cudzích jazykov už viac ako dvadsať rokov súťažia na celoslovenskej Prekladateľskej univerziáde. V máji tohto roka sa do nej zapojila aj Karin a skončila na treťom mieste. „Ako jediná zo súťažiacich som prekladala z francúzštiny. Tiež som bola jediná študentka z východného Slovenska. Mala som obhájiť vlastný preklad a vysvetliť postupy. Prekladala som Návrh nariadenia Rady o opatreniach na pomoc osobám v rozvojových krajinách Ázie a Latinskej Ameriky, ktoré boli donútené opustiť svoj domov (utečenci, vysídlené osoby, navrátilci). Text som si vybrala z dôvodu aktuálnosti témy. Cieľom EÚ je chrániť spomínané osoby a prekladaný návrh obsahoval apel, aby ich každý štát v rámci možností prijal a pomohol im začleniť sa do spoločnosti. Na preklade bolo najťažšie, že išlo o právny text a musela som pracovať s oficiálnym Úradným vestníkom EÚ.“ Karinin preklad sa objaví aj v pripravovanej publikácii Prekladateľské listy – zborníku štúdií a študentských prác zo súťaže.

Karin Miklossiová. Foto: Simona Kantorová

Rady pri preklade
Piatačka FF UPJŠ aktuálne pracuje na diplomovej práci, zameranej na politický jazyk rôznych národností. „Napríklad Francúzi v politickej reči radi začínajú od neznámeho a problematiku zhrnú na konci. Slováci presne naopak – v úvode ,ponúknu‘ niečo známe a postupne daný jav ,rozoberú na drobné‘. Vzhľadom na to, že som diplomovku začala písať nedávno, nechcem bližšie konkretizovať.“ V bakalárke prekladala Karin francúzske súdne uznesenie o jadrových skúškach. Na jeho príklade zhrnula niekoľko prekladateľských rád, zameraných najmä na odborné texty. „Pozor na synonymá. Majú podobný význam, ale niečím sa stále líšia. Napríklad slová zmluva, pakt, dohoda sú synonymné, ale v právnom texte rozdielne. Tiež neodporúčam prekladať latinské slová a vlastné mená. Problémom sú občas aj názvy inštitúcií. Môžu byť niekoľkokrát zmenené, a tak prekladateľ musí dbať na to, z akého obdobia text prekladá a ako bola vtedy inštitúcia pomenovaná. A osobne sa nestotožňujem s pridávaním -ová k cudzím ženským priezviskám pri preklade do slovenčiny. Táto prípona nie je vo všetkých jazykoch a aj keď slovenskému čitateľovi uľahčuje pochopenie textu, v podstate tým mení originálne ženské meno na iné.“

Karin Miklossiová (1995) piaty rok študuje anglický a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach.

Eva Barnišinová


Tags: , , ,

Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: Dron ľahší ako 20 kg sa od pilota nesmie vzdialiť na viac ako 1000 metrov a môže letieť v max. výške 100 metrov

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems