V Barci vzniklo Bezpečné útočisko pre deti

| Deti | 23. 3. 2018

Bezpečné útočisko je relaxačná miestnosť, v ktorej tí najmenší nachádzajú upokojenie, únik z reality, radosť z maličkostí a rehabilitáciu.

Liečebno-výchovné sanatórium v Barci poskytuje komplexnú starostlivosť psychosociálne a emocionálne narušeným deťom, ale aj deťom s vývinovými poruchami učenia a správania. Tie pochádzajú najmä zo sociálne znevýhodneného prostredia, rozvrátených rodín či z detských domovov. Cieľom zariadenia je znovuvybudovať ich narušené prirodzené dispozície, kreativitu, spontánnosť, schopnosť komunikovať s druhými a s prostredím, v ktorom žijú. V snahe o čo najlepšie výsledky sa sanatórium zapojilo do grantového programu Hodina deťom a vďaka Nadácii pre deti Slovenska vytvorilo projekt Bezpečné útočisko.

Na mieste, kde nám nič nehrozí…
Bezpečné útočisko sa zameriava na pomoc citovo deprimovaným deťom a deťom s posttraumatickou stresovou poruchou. Jeho cieľom je prostredníctvom snoezelen priestoru poskytnúť bezpečné útočisko, kde obeť traumy môže nájsť stratený pocit bezpečia, istoty i slobodu vyjadriť potlačené vnútorné strachy a bolesti. „Na mieste, kde nám nič nehrozí, dochádza k regenerácii – a inak tomu nie je ani u detí, neraz ťažko vnútorne poznačených. Na takomto mieste u nich môže dôjsť k upokojeniu a k uvoľneniu vnútorného napätia. Dokážu si uvedomiť seba, svoje telo a učiť sa získavať nad ním kontrolu. Bezpečný priestor v kombinácii s umením – maľbou či hudbou, sú jednými z mála prostriedkov, ktoré dokážu preniknúť za bolesťou vystavané múry,“ hovorí realizátorka projektu a špeciálna pedagogička Hana Betinová.

Relax a arteterapia
Snoezelen sa realizuje v príjemnom a upravenom prostredí pomocou svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby, pričom jej cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov. Vyžaduje si zvlášť upravený priestor na spôsob relaxačnej miestnosti. „Snoezelen miestnosť sme vybavili optickými vláknami, bublinkovým valcom, snovým ostrovom, hniezdnou skrýšou. Naše deti sa v nej dokážu upokojiť, ujsť z reality, radovať sa z maličkostí – svetielok, farieb, tónov, jemných zvukov, pohybu…. Vzhľadom k ich agresívnym, automutilačným, úzkostným či depresívnym sklonom nevyhnutne potrebujú zakotviť v bezpečnom priestore. Malý deväťročný chlapček s ponurými myšlienkami vyjadril pocity v Bezpečnom útočisku takto: ‚Cítim sa tu ako v raji.‘ Pri odchode z miestnosti dodal: ‚A teraz idem z raja do pekla‘,“ opisuje Hana Betinová. Podľa jej slov v poslednom období narastá počet detí s psychickými problémami spôsobenými traumatickými zážitkami z rozvrátených rodín. Traumy sa hlboko podpisujú na ich psychike, správaní, reakciách. Snoezelen by mal byť ich bezpečným útočiskom, ale nejde len o priestor. Dôležité sú tiež aktivity, ktoré sa v ňom vykonávajú. Jednou z nich je arteterapia. „Arteterapia umožňuje deťom vyjadriť svoje posolstvo inou než verbálnou cestou. Dáva im príležitosť prijať informácie o sebe, o svete iných ľudí a súčasne objavovať svoje možnosti. Napomáha zmierniť pocity úzkosti, prispieva k úľave pri depresii a k celkovej kognitívnej a psychickej stimulácii,“ vysvetľuje Betinová a na otázku, či existujú rukolapné dôkazy o funkčnosti projektu odpovedá: „Počas projektu sme zaznamenali prebudenie tvorivosti, spontánnosti, fantázie u detí. Boli prístupnejšie, otvorenejšie prijať pomoc, ochotnejšie hľadať riešenie, pozrieť sa na problém z iného uhla pohľadu a dokonca pripustiť zmeny. Boli ochotné obnažiť svoje skryté bolesti a pomenovať, čo ich trápi a čoho sa obávajú.“ Arteterapia je len jedna z množstva aktivít, ktoré v snoezelen miestnosti pomáhajú znižovať úzkosť, zmierniť následky traumatických zážitkov či sebapoškodzovacích tendencií a obnoviť stratenú dôveru vo vzťahu k dospelým.

Redakcia
Foto: Hana Betinová


Tags: , , , ,

Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: V Barci vzniklo Bezpečné útočisko pre deti

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems