Steelpark má fyzikálne aj matematické laboratóriá, vlastný vrták do zemského jadra aj štyri nové exponáty z Maďarska

| Deti, Veda | 9. 3. 2018

Prevŕtali sme sa do stredu Zeme, zmerali elektrinu v našom tele, naučili sa, ako vznikajú tiene aj odkiaľ pochádza kyslík, ktorý dýchame. To všetko sme so Základnou školou s materskou školou Smolník zvládli za jeden deň v Steelparku – Parku vedy.

Naše putovanie po Parku vedy sa začalo stálou expozíciou, ktorá ponúka exponáty zamerané na výrobu železa a ocele. Sprievodca Vlado Dzuro nám ukázal zlisovanú karosériu automobilu v tvare kocky s váhou približne 250 až 300 kg i geologický vrták, ktorým sme mohli cestovať do stredu Zeme, až do hĺbky 6378 km! Náš druhý sprievodca Marek Novák vysvetlil, čo je neviditeľné magnetické pole a použil pritom exponáty ako levitujúca guľôčka či Gaussovo delo. S biometrickými prístrojmi EKG a EEG sme merali elektrinu v našom tele. Pomocou oceľových plechov a podvozkov nám sprievodcovia odprezentovali výrobu karosérie. Asi najväčší hluk vydával elektromagnetický žeriav. Do nádoby s kovovým odpadom sme pomocou teleskopu spustili elektromagnet. Naň sa odpad zachytil a my sme ho žeriavom presunuli a spustili do druhej nádoby. Žeriav názorne ukázal proces separácie kovového odpadu prostredníctvom elektomagnetu.

Učenie hrou prebieha vo vedeckých laboratóriách v Steelparku. Foto: archív Steelparku

Škola hrou v laboratóriách
Na prvom poschodí prebiehala hodina fyziky a biológie. Avšak výučba v Parku vedy je od klasickej školskej hodiny na míle vzdialená. Bádateľské prírodné laboratória totiž prinášajú deťom i dospelým zážitok zo spoznávania, skúmania vedeckých hypotéz a overovania prírodných i technických zákonitostí. Za jeden deň sme vyskúšali až tri takéto laboratóriá. Najprv sme si zopakovali fyzikálne zákonitosti magnetov a hneď ich vyskúšali v praxi. Z červeného kufríka sme vyberali rôzne predmety (spinky, papiere…) a pomocou magnetu zisťovali, ktoré z nich sú magnetické. So žiakmi druhého stupňa a s lektorkou Erikou Kadukovou sme diskutovali o tieňoch a ich vzniku. Pomocou zrkadla, tienidla, baterky a papierového snehuliaka nám vysvetlila princíp vzniku dvojitého tieňa. Lektor Erik Veter na zjednodušenom modeli pľúc – plastovej fľaši a balónikoch vysvetlil, ako dýchame. Pomocou senzora tlaku pripojeného k prístroju VinciLab sme merali pretlak a podtlak a Erik tiež odpovedal na otázku: Odkiaľ získavame kyslík, ktorý dýchame.

Misiou Steelparku – Parku vedy je poskytnúť deťom zmysluplné využite voľného času. Foto: archív Steelparku

Učiť sa pomocou hry
Pedagogičky Ivana Jankuová a Eva Hanschlidová zo Základnej školy s materskou školou Smolník sa zhodli na tom, že takéto hodiny fyziky či biológie majú len samé pozitíva. „Ide o zážitkové vyučovanie, a to je pre deti veľmi pútavé. My učitelia sme často časovo limitovaní a tlačení osnovami. Máme málo priestoru na niečo podobné ako v Steelparku. Výhodou Bádateľských laboratórií je, že nie sú teoretické. Žiaci si môžu pokusy vyskúšať. Takéto podujatia pritiahnu deti k na prvý pohľad nelákavým predmetom ako matematika či fyzika. Tešia nás aj ohlasy žiakov, hneď na ďalší deň v škole sa nás pýtajú: ,Kedy pôjdeme zase?‘ S názorom pedagogičiek súhlasí aj lektorka Erika Kaduková. „Úlohou detí v laboratóriách je učiť sa pomocou hry – prísť s vlastným postupom a uskutočniť ho. V škole na to častokrát nie je priestor. Cieľom je viesť žiakov k samostatnému rozmýšľaniu, hľadaniu problémov a ich následnému riešeniu. Aby sa sami zamysleli nad istou otázkou či úlohou a našli riešenie, ktoré nie je hneď ponúknuté vyučujúcim.“ Lektor Erik Veter dodal, že „každé dieťa je zvedavé a práve tú zvedavosť je potrebné rozvíjať. To je najväčší prínos Steelparku. Teší ma, ak mi žiaci kladú pravé kritické otázky, teda ak sa kriticky zamýšľajú nad tým, čo im prezentujem. A to im prajem. Aby boli zanietení a kriticky pozerali na výklad.“

Na Bádateľskom laboratóriu pod názvom Ako netopier zachytí náš pohyb malí vedci pozorujú, znázorňujú a napodobňujú rôzne pohyby, a to na základe senzora polohy. Foto: archív Steelparku

Jo-jo, teplomery aj elektrina
Ponuka Bádateľských laboratórií sa pravidelne obmieňa. V marci a apríli žiaci druhého stupňa a stredoškoláci zistia, že Detská hračka jo-jo je plná fyziky. Pomocou videomerania, resp. merania so senzorom polohy budú skúmať, ako sa jo-jo pohybuje či prečo stúpa nahor. Zaiste zaujímavá bude aj Oprava rozbitého Galileovho teplomera. Šiestaci až deviataci, ale aj žiaci stredných škôl budú diskutovať o teplote i teplomeroch a overovať funkčnosť bójok plávajúcich vo vode. Alebo sa prihlásia na laboratórium Ako netopier zachytí náš pohyb a na základe senzora polohy budú pozorovať, znázorňovať a napodobňovať rôzne pohyby. Elektrickú vodivosť/nevodivosť predmetov objavia na laboratóriu Elektrina ťa (na)kopne. Čaká ich aj súťaž v zostavení čo najdlhšieho elektrického obvodu.

Elektrické meranie pulzu. Foto: archív Steelparku

Deti sa naučia programovať
Novinkou Steelparku je workshop Záhadný svet Arduino. Arduino je oper-source nástroj na výuku základov programovania. Jeho základom je vývojový set, resp. stavebnica zložená z mikroprocesovej dosky s 8 bitovým procesorom Atmel (HW) a vývojové prostredie IDE (SW). Táto aktivita je určená najmä tým, ktorí sa chcú zoznámiť s Arduinom, naučiť sa programovať a navrhovať vlastné elektronické zariadenia. Pomocou stavebnice je možné jednoducho a rýchlo navrhnúť, zostaviť a odskúšať prototypy navrhovaných zariadení. Cieľom je prakticky priblížiť deťom od 12 rokov, ako pracujú elektronické zariadenia a naštartovať ich záujem o mikroprocesorovú techniku a programovanie. Platforma Arduino bola vyvinutá talianskymi učiteľmi pred dvanástimi rokmi a stále zaznamenáva obrovský úspech. Arduino je určený pre školské skupiny a v popoludňajších hodinách sa podľa záujmu otvorí aj KLUB ARDUINO pre chlapcov a dievčatá od 12 rokov.

Žiaci zo ZŠ s MŠ Smolník pri robotickom futbale. Foto: Ivana Jankuvová

Workshop bude rozdelený na niekoľko tém: Môj prvý kód, Identifikuje sa, Digitálna rosnička, Svetelný chameleón, Domček jedným klikom a Špiónska misia. Každé stretnutie trvá 60 minút, cena vstupného na jednu hodinu je 1 euro na osobu. Kapacita je max. 15 osôb. (Rezervácie je potrebné dohodnúť si vopred na info@steelpark.sk.)

Nové exponáty z Maďarska
Steelpark získal z maďarského centra Agóra štyri nové zábavné a náučné exponáty. Sú určené pre deti aj dospelých. Hotový zázrak na počkanie – aj takto by sme mohli charakterizovať exponát Magnetický pád. Vhodíte kovovú platničku medzi plexisklá s magnetmi a pod ne položíte plastovú platničku. Čo sa stane? Prezradíme len, že pri tomto pokuse sa uplatňuje tzv. Lenzov zákon. Pri druhom exponáte zistíte odpoveď na otázku Ako cirkulujú zvukové vlny? Pomocou vákuovej pumpy postupne znížite hustotu vzduchu pod sklenenou kupolou, čím stíšite zvonenie zvončeka. Tretím exponátom je Zázračné zrkadlo a jeho úlohou je presvedčiť vás, že ľudský mozog silnejšie reaguje na pohyb ako na statický obraz. V Parku vedy sa môžete so svojimi ratolesťami zabaviť aj s netradičnou skladačkou s postavičkami gekonov pod názvom Escherové mozaiky.

Výučba i prehliadka exponátov prebieha v pracovných dňoch od 9:00 do 13:00 (rezervácie), streda až nedeľa od 14:00 do 18:00 (verejnosť). V prípade potreby je možnosť dohodnúť sa na výučbe aj cez víkend alebo v popoludňajších hodinách od stredy do piatka. Rezervácie si dohodnite telefonicky na 0917 178 445, 055/300 93 01 alebo e-mailom na zuzana.filcakova@k13.sk, martina.matisova@k13.sk, inof@steelpark.sk. Na stránke www.steelpark.sk môžete zistiť všetky potrebné informácie o pripravovaných aktivitách, otváracích hodinách a cene vstupného.

Misiou Steelparku – Parku vedy je poskytnúť deťom zmysluplné využite voľného času. „Rozvíjame kreativitu žiakov a študentov. Prinášame im hravé stimuly na rozvíjanie vlastných vedeckých aktivít. Spolupracujeme s univerzitami, vedeckými a výskumnými centrami a ústavmi. Umožňujme začínajúcim pedagógom aj výskumným pracovníkom, aby sprostredkovali najnovšie poznatky z rôznych oblastí vedy a prezentovali výsledky svojich výskumov mladšej generácii,“ vysvetľuje misiu Steelparku Renáta Zolnaiová, PR manažérka.

Steelpark spúšťa nový web www.steelpark.sk. Okrem vylepšenej grafiky a prehľadnejšieho vyhľadávania informácií ponúka možnosť online rezervácie na prehliadky či laboratóriá.

Eva Barnišinová


Tags: , , , , ,

Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: Steelpark má fyzikálne aj matematické laboratóriá, vlastný vrták do zemského jadra aj štyri nové exponáty z Maďarska

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems