Spolok budúcich medikov organizuje zbierky, diskusie a pomáha na košickej geriatrii

| Dobrovoľníctvo, Predstavujeme, Školstvo a vzdelávanie | 23. 2. 2018

Stredoškoláci si štúdium medicíny vyberajú častokrát bez toho, aby vedeli, čo táto práca skutočne obnáša. Aj preto vznikol Spolok budúcich medikov. Jeho cieľom je ukázať uchádzačom prácu v zdravotníckych zariadeniach, naučiť ich komunikovať s pacientmi a pracovať v tíme.

Niekedy stretnem respondentov, do ktorých vkladám nádeje na lepšiu budúcnosť. Častokrát sú to mladí študenti. Už počas strednej školy sa aktívne zapájajú do rôznych projektov, chcú pomáhať a pozitívne zmeniť spoločnosť. Vysokú školu si nevyberajú pre prestíž či finančné ohodnotenie. A takouto šikovnou aktivistkou je Košičanka Silvia Takáčová. Počas strednej školy založila občianske združenie Spolok budúcich medikov a združuje v ňom mladých ľudí, ktorí cez humanitárnu pomoc zlepšujú svoje ľudské zručnosti ako komunikáciu, prácu v tíme, riešenie problémov…

Silvia Takáčová, zakladateľka a prezidentka Spolku budúcich medikov.

Budúci medici
„Ako už názov naznačuje, zameriavame sa najmä na mladých ľudí, ktorí sa chystajú na medicínu a chcú byť lekármi. Snažíme sa, aby si toto povolanie vyberali zo správnych dôvodov. Nie kvôli sociálnemu statusu, finančnému ohodnoteniu či kvôli tomu, že to chcú rodičia. Veríme, že medicínu by si mali vybrať vďaka láske k ľudom a nej samej,” vysvetľuje zámer projektu Silvia Takáčová. Spolok založila pred vyše dvoma rokmi a motivoval ju ročný pobyt v USA: „V školskom roku 2013/2014 som absolvovala študijný pobyt v meste Rochester, v Minnesote. Mezinárodne
uznávané, lekárske, výskumné a vzdelávacie centrum Mayo Clinic ponúka jedinečnú možnosť pre študentov stredných škôl stať sa priamou súčasťou výskumu cez program s názvom Mayo Clinic High School Mentorship. Študentovi je pridelený mentor, pod ktorého ‚krídlami‘ pracuje. Po zložitom výberovom konaní som sa stala jednou z 3 vybraných študentov z celej školy (1300 študentov). Participovala som na spánkovej štúdii, a napriek tomu, že som bola iba stredoškoláčkou, bola to pre mňa nezabudnuteľná pozitívna skúsenosť, ba čo viac, rovnakú spätnú väzbu som dostala aj zo strany nemocnice. Mayo Clinic mi rozšírila rozhľad a ukázala, že aj stredoškolskí študenti dokážu mať prínos pre medicínsky personál, najmä v oblasti poskytovania psychologickej podpory. Každý deň som sa stretávala so stovkami dobrovoľníkov rôznych vekových kategórií, ktorí tam mali svoje čestné miesto. A pri jednom rozhovore mi uznávaný univerzitný profesor položil otázku, či budem v podobnej aktivite pokračovať aj po návrate domov. Ešte v ten deň som začala na internete hľadať možnosti, či sa slovenskí stredoškolskí študenti môžu dostať do nemocničného prostredia a byť súčasťou nejakého projektu. Nič som nenašla, a tak som po návrate založila organizáciu, ktorá by to umožnila. Pri zakladaní mi veľmi pomohol a cennými radami prispel košický gynekológ a pôrodník Ján Varga. Priznám sa, že až do stretnutia s ním som nemala jasnú predstavu o tom, čo presne by som chcela. Vedela som len to, že chcem zmenu, že túžim Slovensku pomôcť, aby sa pohlo o ďalší krôčik vpred.“

Medzinárodný kongres medikov organizovaný LF UPJŠ v Košiciach.

Aktivity na geriatrii
Spolok má približne 40 členov – prevažne košických, no aj prešovských študentov. „Máme medzi nami aj vysokoškolákov študujúcich v iných odboroch, ktorí sú pre nás nesmiernym prínosom. Podieľajú sa na činnostiach spojených s humanitárnou pomocou a aktivity priamo spojené s medicínou (napr. diskusie s lekármi) vynechávajú. Primárne sa však sústredíme na stredoškolských študentov. Tí majú pred začatím štúdia medicíny málo možností dostať sa do nemocničného prostredia v role personálu a aspoň sčasti zistiť, čo táto práca obnáša ešte predtým, ako si ju vyberú. Spolok umožňuje mladým študentom, aby spoznávali prácu lekárov, zdravotných sestier a sanitárov a skrz toho sa rozhodovali, či chcú naozaj pracovať v medicíne,“ hovorí Silvia. Členovia spolku aktuálne navštevujú Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach. „Na geriatrii sa s pacientmi rozprávame, robíme im spoločnosť, berieme ich na prechádzky. Na jednom poschodí ležia stáli klienti, v ústave žijú roky a sú častokrát sami. Na Vianoce či Veľkú noc za pacientmi chodíme s gitarou a spievame si spolu. Organizovali sme tvorivé dielne a spoločne kreslili, napiekli a priniesli koláče. Na panvici sme vypestovali pšenicu a priniesli tak kúsok zelene ku ležiacim pacientom, ktorí vonku už vôbec nechodia. Možno sa tieto aktivity zdajú byť maličkosťami, ale týmto pacientom vedia spríjemniť deň. Mladí ľudia sa tak učia komunikovať, vystupovať humánne a profesionálne, vnímať pacientov aj ako osobnosti, nielen ako medicínske prípady. Práve zlá komunikácia medzi zdravotníckym personálom, ale aj pri kontakte s pacientom je podľa Silvii jedným z problémov slovenského zdravotníctva.

Dobrovoľníctvo na košickej geriatrii.

 

Zbierky, kongresy, diskusie
Spolok budúcich medikov ponúka pre svojich členov niekoľko ďalších aktivít. Začnime zbierkami: „Pravidelne organizujeme hromadné zbierky šatstva, písacích potrieb a hračiek pre deti a mladistvých v detských domovoch a krízových centrách. Jedným z nich je detský domov vo Vranove nad Topľou. Vybrali sme si ho preto, že nepoužité materiálne dary posunú ďalej organizáciám v ich okolí. Zbierky sa konajú zatiaľ len na košických stredných školách a trvajú približne týždeň. Informácie o tých najbližších nájdete najmä na našom Facebooku, ale aj na webovej stránke www.spolokbuducichmedikov.wz.sk,” vysvetľuje Silvia a pokračuje ďalšou aktivitou: „V júni 2016 sme pomáhali s realizáciou medzinárodného kongresu pre študentov medicíny a postgraduálneho štúdia s názvom International Student Medical Congress Košice. Bola to veľká skúsenosť, stretli sme sa s medikmi a lekármi z rôznych krajín, ktorí nám porozprávali zážitky zo štúdia medicíny a popísali systém zdravotníctva v ich krajine. Okrem toho sme sa učili, ako sa pripravuje a prebieha takéto veľké podujatie. Zorganizovali sme už aj diskusie s lekármi a zdravotnými sestrami, tréningy prvej pomoci a na chvíľu nahliadli do konferencie určenej len pre lekárov. Tam sme pochopili, že vzdelávanie lekárov sa nikdy nekončí. Našou nedávnou akciou bol benefičný festival pre neziskovú organizáciu Aj ty môžeš rozumieť. Venuje sa nepočujúcim ľuďom a práve im putovala celá vyzbieraná suma 467 eur. Na festivale vystúpili talentovaní mladí umelci zo Slovenska a konal sa posledný januárový víkend v Tabačke Kulturfabrik.“

Zbierka kŕrmiva a diek pre útulok Malá Farma.

Všetky aktivity spolku fungujú na dobrovoľnej báze, čiže členovia pracujú bez nároku na finančnú odmenu a k dispozícii majú dve percentá daní. Aj preto je to náročná práca, ktorá však môže raz zlepšiť vzťah lekárov a pacientov. Silvia sa aktuálne pripravuje na skúšky na Lekársku fakultu Karlovej univerzity v Prahe a hľadá za seba človeka, ktorý by spolok viedol. Záujemca nemusí mať poznatky z medicíny, stačí, že ho zaujíma humanitárna práca, má organizačné schopnosti, dokáže viesť či inšpirovať mladých ľudí a je ochotný robiť to na dobrovoľnej báze. Ak máte záujem o členstvo, vedenie či podporu Spolku budúcich medikov, kontaktujte Silviu Takáčovú na silviatakacova.t@gmail.com.

Gabriela Krestián Kuchárová
Foto: súkromný archív Silvie Takáčovej


Tags: , , ,

Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: Spolok budúcich medikov organizuje zbierky, diskusie a pomáha na košickej geriatrii

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems