V obrazoch spája dva svety

| Predstavujeme | 11. 12. 2017

Veronika Madudová študuje maľbu a vo svojej tvorbe rozoberá najmä ekologické témy. Často pracuje s počítačovou vizualizáciou a do veľkej miery ju ovplyvnil Nietzsche. Mladá umelkyňa má za sebou svoju prvú vlastnú výstavu. Jej deväť veľkoplošných a dva maloformátové obrazy uvidíte v HalmiSpace do konca decembra.

O maliarstve snívala Veronika už ako dieťa. „Maľba sa stala mojou prioritou. Najčastejšie pracujem tak, že si vytvorím návrhy môjho videnia sveta pomocou počítačového programu a neskôr ich prenášam na plátno. Ale nerobím úplne presné kópie. Raz z digitálnej verzie náčrtu niečo odstránim, inokedy pridám. Zatiaľ nemám vytvorený vlastný maliarsky rukopis. Nepovažujem to za nedostatok, ale za znamenie toho, že sa stále umelecky formujem a vyvíjam.“

Mladá umelkyňa niekedy farebnosť potláča, inokedy vyťahuje. Foto: súkromný archív Veroniky Madudovej

Dve prírody
Nemecký filozof Nietzsche rozdelil svet na dve prírody. Prvá je umelo vytvorená ľuďmi (kultúra, obydlia…), druhá je prírodná (rastliny, zvieratá…). S týmto delením sa stotožňuje aj Veronika vo svojich maľbách. „Umelo vytvorený svet ľudí zachytávam vo forme geometrie, keďže tá patrí medzi vynálezy človeka. Väčšinou používam trojuholníky a štvorce. Skutočnú prírodu zobrazujem ako rozmaľovanú plochu, teda niečo spontánne, neovládateľné. Obrazmi kritizujem ľudstvo. Chcem, aby sme sa pozastavili a začali zamýšľať nad svojím životom, aby sme uvažovali, čo a ako robíme, čo dávame svetu a akým spôsobom ho formujeme. Človek niekedy kruto zasahuje do prírody, s ktorou by mal byť v istej symbióze. Preto ho občas vnímam ako škodcu, ako niekoho, kto do nej nepatrí. Cez obrazy sa usilujem poukázať na to, čo sa môže stať, keď jedna z prírod zvíťazí. Možným a pravdepodobnejším scenárom je, že ľudstvo prehrá. Príroda má totiž schopnosť regenerácie a ľudia by sa mali usilovať koexistovať spolu s ňou a nielen ju využívať a parazitovať na nej.“

Veronikina tvorba v sebe nesie prvky konštruktivizmu, minimalizmu a expresionizmu. Foto: súkromný archív Veroniky Madudovej

Prvá výstava
Do konca decembra si v priestoroch HalmiSpace môžete prezrieť jedenásť Veronikiných obrazov. „Majú síce názvy, ale mojím zámerom bolo nezverejniť ich návštevníkom. Výstavu som nepomenovala. Chcem, aby sa ľudia pozreli na maľby a vymýšľali vlastné príbehy. Nechala som priestor, aby si každý vysvetlil ten ktorý obraz po svojom. V tvorbe zvyknem experimentovať – farebnosť niekedy potláčam, inokedy ju ,vyťahujem‘. Napríklad na jednom vystavenom diele sa venujem vzťahu človeka k zvieratám, ich vytláčaniu z prostredia. Do popredia dávam výraznú červenú linku, ktorá symbolizuje a odráža naše kruté správanie. Vo väčšine obrazov však prevláda sivá a čierna, používam ich s formálnym aj koncepčným zámerom. Chcem poukázať a upozorniť na nie svetlú budúcnosť našej Zeme, pokiaľ sa človek bude správať neohľaduplne. Často cez tvorbu riešim ekologické témy. Napríklad ústredným fragmentom maľby Invazívne správanie sa človeka voči prírode je posledný kúsok Zeme. A naň prilieta človek ako niekto, kto tam nepatrí, kto ju iba využíva. V novších prácach obraciam pozornosť k sebe, k svojmu pohľadu na svet – je deformovaný a poznačený mojou fantáziou. Je to ako pozerať sa cez filter, keď je pre mňa obraz reality ťažko uchopiteľný a rozpoznateľný. Reálny svet, ktorý ma obklopuje, zobrazujem ako územný plán. Pozerám sa naň z vtáčej perspektívy ako nezaujatý divák a k tomu, aby som k nemu prenikla, mi bráni farebný zhluk, pozostávajúci z ,príšeriek‘. Tie predstavujú môj svet a osobné vnútorné prežívanie nezávisle od ostatných,“ opisuje Veronika svoju inšpiráciu. Samu seba nezaraďuje do konkrétneho výtvarného smeru. „Podľa mňa to odráža obraz dneška. Odkedy sme vstúpili do postmodernizmu, prelínajú sa techniky a smery. Už nemusím zostať v jednej línii, dá sa ísť viacerými. Moja tvorba v sebe nesie prvky konštruktivizmu, minimalizmu a expresionizmu.“

Veronika Madudová (1992) pochádza z Liptovského Hrádku. Študuje maľbu na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach pod vedením doc. Adama Szentpéteryho.

Eva Barnišinová


Tags: , , , , ,

Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: V obrazoch spája dva svety

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems