Majstri majoliky sa presúvajú z Bratislavy do Košíc

| Pozvánky, Tlačové centrum | 10. 4. 2017

Tlačová správa k výstave: 16. 3. 2017

Originálna výstava Majstri majoliky dnes II. prichádza aj do Košíc. Súčasnú produkciu majoliky od vybraných majstrov zo západného Slovenska môžu návštevníci obdivovať v Galérii ÚĽUV v Košiciach od 24. marca do 13. júna 2017.

Výrobe majoliky sa venujú keramikári na západnom Slovensku už viac ako 400 rokov. Boli to habáni, ktorí priniesli tento špecifický druh keramiky na naše územie. Vyššia kvalita glazúry, pestrosť farieb a dekoru očarila aj domácich majstrov a tak výroba majoliky postupne zľudovela.

Výstava Majstri majoliky dnes II. v košickej Galérii ÚLUV prináša pohľad na súčasnú produkciu majoliky, tak ako ju vyrábajú a cítia talentovaní majstri z desiatich vybraných keramických dielní. Takmer všetci vyšli z družstva Slovenská ľudová majolika, odkiaľ ich cesty viedli k spolupráci s ÚĽUVom.

Vystavujúci majstri majoliky: Milan Árendás a Viera Árendásová, Ján Granec, Vlastimil Havlíček, Peter Lužák a Tatiana Homolayová-Hanzelová, Drahoslav Chalány, Daniela Jakubcová, Marián a Jakub Liškovci, Ján a Anna Pečukovci, Alexander a Janka Sklenárovci, Ján Víglaš.
„Vybraní autori vytvorili špeciálne pre túto výstavu novú kolekciu majoliky s vlastnou interpretáciou, ktorá však vychádza z tradičného dekoru a tvarov,“ hovorí Eva Ševčíková, kurátorka výstavy.

Výstavnú kolekciu tvoria dekoratívne a úžitkové majolikové výrobky ako sú džbány, fľaše, taniere, misy, ale aj romantická kúpeľňová súprava, či moderná keramika z dielne modranska.sk. Majstri oživujú tradičné figurálne, architektonické, rastlinné a zvieracie motívy, ktoré sú charakteristické pre majoliku. V spojitosti s novými návrhmi tvarov a vzorov sa im podarilo vytvoriť originálnu a prekvapivo súčasnú keramiku.
Súčasťou výstavy sú aj osobné výpovede majstrov, ich príbehy a vyznania lásky k majolike. Návštevníci tak môžu spoznať výrobcov a ich prácu aj zo zákulisia.

Úpadok záujmu o remeselnú výrobu sa dotkol aj majoliky. Vstupné a prevádzkové náklady, zložitosť technológie, potreba vzdelania a dlhoročnej praxe. To sú faktory, ktoré spôsobili, že výrobcov majoliky je dnes na Slovensku ako šafránu. „Pevne veríme, že prezentovené diela majstrov ako aj ich osobné výpovede oslovia nielen návštevníkov, ale aj mladšiu generáciu tvorcov. Je mimoriadne potrebné, aby sa našli noví pokračovatelia. Nech sa 400 ročný príbeh majoliky odvíja aj naďalej,“ dodáva Eva Ševčíková.

Majstri majoliky dnes II.
Trvanie výstavy: 24. 3. – 13. 6. 2017
Galéria ÚĽUV Košice, Mäsiarska 52
Otváracie hodiny: pondelok až piatok od 13.00 do 17.00 h

Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) vykonáva a podporuje aktivity vedúce k zachovaniu a rozvíjaniu tradičných remesiel a ľudovej umeleckej výroby v súčasných podmienkach. Riadi Regionálne centrá remesiel, vykonáva múzejnú, dokumentačnú, výstavnú a edičnú činnosť. Vzájomnou spoluprácou s výrobcami a dizajnérmi trvale podnecuje vznik nových diel. Viac o aktivitách ÚĽUV: www.uluv.sk.


Tags: , , ,

Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: Majstri majoliky sa presúvajú z Bratislavy do Košíc

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems