Východoslovenské múzeum

| Program | 30. 1. 2017

Program od 30. januára 2017 do 13. februára 2017

Od 2. do 4. februára
Kráľovná Alžbeta a móda
Komorná výstava obrazov a replík šiat kráľovnej Alžbety.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Spoločné vstupné s výstavou Viribus unitis: dospelí 3 €; deti, študenti, dôchodcovia 1 €

Do 20. februára
Ivo Andrić – spisovateľ a/alebo diplomat
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 €; deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 26. marca
…Spojiť nebo a zem…
Výstava Maďarskej umeleckej akadémie prezentuje pomocou malieb, fotografií, skíc a memorabilií život a dielo maďarského architekta Imre Makovcza.
Vstup: dospelí 1 €; deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 30. apríla
Okrídlení pútnici
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 €; deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 28. mája
Viribus unitis
Výstava predstaví predposledného rakúskeho cisára a uhorského kráľa Františka Jozefa I.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 €; deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Podujatia a kluby

31. januára o 16:00
Komentovaná prehliadka výstavy …Spojiť nebo a zem…
S Petrom Pásztorom.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

1. februára o 16:00
Diplomacie království Jugoslávie a jugoslávsko-německé vztahy v době působení Iva Andriće jako jugoslávskeho velvyslance v Berlíné v letech 1939-1941
Prednáša Milan Sovilj.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

2. februára, 14:00 – 15:00
Mineralogický klub mládeže
Minerály pegmatitov z rôznych lokalít sveta. Prednáša S. Levendovský.
Miesto: Hviezdoslavova 3

2. februára, 15:00 – 15:30
Klub zlatokopov
Mineralogické lokality s výskytom zlata v Slovenskom Rudohorí (Rožňava, Čučma, Poproč).
Prednáša S. Levendovský.
Miesto: Hviezdoslavova 3

Program od 19. decembra 2016 do 23. januára 2017

Do 29. januára
Svet na škatuľke
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 €; deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 29. januára
(Po)ohliadnutie
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7
Vstup: dospelí 1 €; deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 29. januára
Vianoce v Dome remesiel
Komorná výstava o vianočných zvykoch koledovanie a betlehemoch.
Miesto: Dom remesiel, Hrnčiarska 9
Vstup: 0,50 €

Do 20. februára
Ivo Andrić – spisovateľ a/alebo diplomat
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 €; deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 30. apríla
Okrídlení pútnici
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 €; deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 30. apríla
Viribus unitis
Výstava predstaví osobnosť predposledného rakúskeho cisára a uhorského kráľa Františka Jozefa I. Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 €; deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 26. marca
Spojiť nebo a zem
Výstava Maďarskej umeleckej akadémie prezentuje pomocou malieb, fotografií, skíc a memorabilií život a dielo jedného z najvýznamnejších maďarských architektov Imre Makovcza.
Vstup: dospelí 1 €; deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Podujatia a kluby

21. decembra o 16:00
Ivo Andrić a jeho miesto v srbskom národnom naratíve (myšlienky a kontroverzie)
Sprievodné podujatie k výstave. Prednáša Maroš Melichárek.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

10. januára o 10:00
Komentovaná prehliadka výstavy Viribus unitis pre školy s kurátorom výstavy

12. januára o 16:00
Vývoj jugoslavské kultury od 40. do 70. let, a její úloha v propagaci socialistické Jugoslávie v zahraničí (s přihlédnutím na otázky prekladu Andriće a dalších jugoslavských spisovatelů)
Sprievodné podujatie k výstave Ivo Andrić. Prednáša Ondřej Vojtechovský.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

12. januára, 14:00 – 16:00
Mineralogický klub mládeže
Vyhodnotenie činnosti za rok 2016. Prednáša S. Levendovský.
Miesto: Hviezdoslavova 3

19. januára o 16:00
Diplomacie Království Jogoslávie a jugoslávsko-německé vztahy v dobé působení Iva Andriće jako jugoslávskeho vyslance v Berlíně v letech 1939-1941
Sprievodné podujatie k výstave Ivo Andrić. Prednáša Milan Sovilj.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

Program od 5. decembra do 19. decembra 2016

Do 29. januára
Svet na škatuľke
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 €; deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 29. januára
(Po)ohliadnutie
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7
Vstup: dospelí 1 €; deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 20. februára
Ivo Andrić – spisovateľ a/alebo diplomat
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 €; deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 30. apríla
Okrídlení pútnici
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 €; deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 30. apríla
Viribus unitis
Výstava predstaví osobnosť predposledného rakúskeho cisára a uhorského kráľa Františka Jozefa I. Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 €; deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

14. decembra o 17:00
Spojiť nebo a zem
VERNISÁŽ výstavy Maďarskej umeleckej akadémie prezentuje pomocou malieb, fotografií, skíc a memorabilií život a dielo jedného z najvýznamnejších maďarských architektov Imre Makovcza. Potrvá do 26. marca.
Vstup: dospelí 1 €; deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Podujatia a kluby

7. decembra o 15:00
Život KZZ pri VSM v Košiciach vo fotografiách
Klub zdravotníckeho zamerania pri VSM/ KDF, KDM, KDVL. Prednáša J. Platová.

8. decembra o 16:00
Vtáčiky za oknom
Prednáška Petra Krišovského o zimnom prikrmovaní vtáctva.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2, suterén

13. decembra o 18:00
Di Salamon kapelye
Koncert orchestra hrajúceho klezmerskú hudbu.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2, podkrovie

8. a 15. decembra o 15:30
Vianoce s remeslami
Tvorivé dielne k Vianociam v spolupráci s ÚĽUV-om. Viac info na s. 10.
Miesto: Dom remesiel, Hrnčiarska 9-A
Vstup: 2 €

Program od 21. novembra do 5. decembra 2016

Do 29. januára
Svet na škatuľke
Výstava približuje zbierku zápalkových etikiet z 20. storočia a takmer z celého sveta.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 €; deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 29. januára
(Po)ohliadnutie
Výstava venovaná pamiatke fotografa Mariána Šangalu.
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7
Vstup: dospelí 1 €; deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 20. februára
Ivo Andrić – spisovateľ a/alebo diplomat
Výstava Múzea mesta Belehrad predstaví Iva Andrića, jedného z najvýznamnejších juhoslovanských literátov, pri príležitosti 55. výročia udelenia Nobelovej ceny za literatúru.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 €; deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 30. apríla
Okrídlení pútnici
Výstava odhaľuje tajomstvá vtáčej migrácie od prvých mýtov a poznatkov.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 €; deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

21. novembra o 15:30
Viribus unitis
VERNISÁŽ. Výstava predstaví osobnosť predposledného rakúskeho cisára a uhorského kráľa Františka Jozefa I. Potrvá do 30. apríla.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 €; deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Podujatia a kluby

25. novembra, 15:00 – 17:00
Život v škatuľke
Tvorivé dielne k výstave Svet v škatuľke.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1 €

25. novembra o 17:00
František Jozef
Prednáška Romana Holeca.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

Program od 7. novembra do 21. novembra 2016

Do 29. januára
Svet na škatuľke
Výstava približuje zbierku zápalkových etikiet z 20. storočia a takmer z celého sveta.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 €; deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

8. novembra o 16:00
Okrídlení pútnici
VERNISÁŽ výstavy odhaľujúcej tajomstvá vtáčej migrácie od prvých mýtov a poznatkov. Potrvá do 30. apríla.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 €; deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

10. novembra o 16:00
Ivo Andrić – spisovateľ a/alebo diplomat
VERNISÁŽ. Výstava Múzea mesta Belehrad predstaví Iva Andrića, jedného z najvýznamnejších juhoslovanských literátov, pri príležitosti 55. výročia udelenia Nobelovej ceny za literatúru. Potrvá do 20. februára.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 €; deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

15. novembra o 15:30
(Po)ohliadnutie
Výstava venovaná pamiatke fotografa Mariána Šangalu. Potrvá do 29. januára.
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7
Vstup: dospelí 1 €; deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

21. novembra o 15:30
Viribus unitis
VERNISÁŽ. Výstava predstaví osobnosť predposledného rakúskeho cisára a uhorského kráľa Františka Jozefa I. Potrvá do 30. apríla.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 €; deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Podujatia a kluby

9. novembra o 15:00
Klub zdravotníckeho zamerania pri VSM/KDF, KDM, KDVL
Významní vojenskí internisti východoslovenského regiónu. Prednáša J. Kmec.

Program od 24. októbra do 7. novembra 2016

Do 30. októbra
Od ihly po šijací stroj
Dejiny krajčírov a obchodníkov s textilom v Košiciach v období od 16. do začiatku 20. storočia.
Miesto: Hrnčiarska 9/A, Dom remesiel
Vstup: 0,50 €

Do 31. októbra
30 sezón košickej zoo
Výstava prezentuje históriu Zoologickej záhrady v Košiciach.
Vstup: dospelí 1 €; deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 29. januára
Svet na škatuľke
Výstava približuje zbierku zápalkových etikiet z 20. storočia a takmer z celého sveta.
Vstup: dospelí 1 €; deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 6. novembra
Hľadanie
Výstava aradekorov a grafických prác Františka Kaločaya.
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7
Vstup: dospelí 1 €; deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Podujatia a kluby

Od 26. do 28. októbra
Rákoczi v Košiciach 1906 – 2016
Konferencia pri príležitosti 110. výročia pochovania Františka II. Rákocziho v Košiciach v podkroví HUB, v spolupráci s Košickým občianskym klubom a Dejepisným spolkom v Košiciach.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

3. novembra, 14:00 – 15:00
Mineralogický klub mládeže: Krása achátov
Vznik, rozšírenie, lokality na Slovensku a vo svete spracovanie a využitie. Prednáša S. Levendovský.
Miesto: Hviezdoslavova 3

3. novembra, 15:00 – 15:30
Klub zlatokopov: Ryžovanie zlata a zlaté horúčky v Austrálii
Prednáša S. Levendovský.
Miesto: Hviezdoslavova 3

Program od 10. októbra do 24. októbra 2016

Do 23. októbra
„do:s es es Le:m“ To je život
Výstava výtvarného umenia Helmuta Bistiku. Otváracie podujatie Višegrádskych dní 2016.

Do 30. októbra
Od ihly po šijací stroj
Dejiny krajčírov a obchodníkov s textilom v Košiciach v období od 16. do začiatku 20. storočia.
Miesto: Hrnčiarska 9/A, Dom remesiel
Vstup: 0,50 €

Do 31. októbra
30 sezón košickej zoo
Výstava prezentuje históriu Zoologickej záhrady v Košiciach.
Vstup: dospelí 1 €; deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 29. januára
Svet na škatuľke
Výstava približujúca zbierku zápalkových etikiet z 20. storočia a takmer z celého sveta.
Vstup: dospelí 1 €; deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

11. októbra o 17:00
Hľadanie
VERNISÁŽ. Výstava aradekorov a grafických prác Františka Kaločaya. Potrvá do 6. novembra.
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7
Vstup: dospelí 1 €; deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Podujatia a kluby

13. októbra o 16:00
Kniha o Ľ. Feldovi
Predstavenie knihy o Ľudovítovi Feldovi V tmavých uličkách Alfonza Lukačina.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

Program od 26. septembra do 10. októbra 2016

Do 2. októbra
Herend – poklady z porcelánu
Výstava výrobkov svetoznámej manufaktúry.
Vstup: dospelí 2 €; deti, študenti, dôchodcovia 1 €

Do 31. októbra
30 sezón košickej zoo
Výstava prezentuje históriu Zoologickej záhrady v Košiciach.
Vstup: dospelí 1 €; deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 30. októbra
Od ihly po šijací stroj
Dejiny krajčírov a obchodníkov s textilom v Košiciach v období od 16. do začiatku 20. stor.
Miesto: Hrnčiarska 9/A, Dom remesiel
Vstup: 0,50 €

Do 23. októbra
„do:s es es Le:m“ To je život
Výstava výtvarného umenia Helmuta Bistiku. Otváracie podujatie Višegrádskych dní 2016.

6. októbra o 16:00
Svet na škatuľke
VERNISÁŽ. Výstava približujúca zbierku zápalkových etikiet z 20. stor. a takmer z celého sveta. Potrvá do 29. januára.
Vstup: dospelí 1 €; deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Podujatia a kluby

Do 30. septembra
Dní európskeho kultúrneho dedičstva: Pamiatky a my
Rôzne podujatia.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: voľný

1. októbra, 15:00 – 18:00
Návšteva stredoveku
Miesto: Areál Katovej bašty

1. októbra
Biela noc
Slávnostné vysvietenie Historickej budovy VSM.

6. októbra, 14:00 – 15:00
Mineralogický klub mládeže
Minerály z lomov Klenovec, Malužiná, Bukovinka či Bulhary. Prednáša S. Levendovský.
Miesto: Hviezdoslavova 3

6. októbra, 15:00 – 15:30
Klub zlatokopov
Zatváranie claimov Slovenskej asociácie zlatokopov a ukončenie zlatokopeckej sezóny 2016.
Prednáša S. Levendovský.
Miesto: Hviezdoslavova 3

Program od 12. septembra do 26. septembra 2016

Do 2. októbra
Herend – poklady z porcelánu
Výstava výrobkov svetoznámej manufaktúry.
Vstup: dospelí 2 €; deti, študenti, dôchodcovia 1 €

13. septembra o 16:00
30 sezón košickej zoo
VERNISÁŽ výstavy. Prezentuje 30-ročnú históriu Zoologickej záhrady v Košiciach. Výstava obohatená o živé exponáty, kostrové pozostatky zvierat a dermoplasty. Potrvá do 31. októbra.
Vstup: dospelí 1 €; deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

17. septembra
Od ihly po šijací stroj
Výstava približuje dejiny krajčírov a obchodníkov s textilom v Košiciach v období od 16. do začiatku 20. storočia. Potrvá do 31. októbra.
Miesto: Hrnčiarska 9/A, Dom remesiel
Vstup: 0,50 €

22. septembra o 17:00
„do:s es es Le:m“ To je život
VERNISÁŽ. Výstava výtvarného umenia Helmuta Bistiku. Otváracie podujatie Višegrádskych dní 2016. Potrvá do 23. októbra.

Podujatia a kluby

Od 3. septembra do 30. septembra
Dní európskeho kultúrneho dedičstva: Pamiatky a my
Rôzne podujatia. 3.,10.,17. a 24. septembra sprístupnenie kostolíka z Kožuchoviec.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: voľný

7. septembra o 15:00
Spomienka na Ladislava Takáča
Pri príležitosti nedožitých 86. narodenín. Klub zdravotníckeho zamerania pri VSM/ KDF, KDM, KDVL. Prednáša A. Jenča.

8. septembra, 14:00 – 15:00
Ložiská a lokality výskytu nerudných surovín – sádrovca a anhydritu na Slovensku
Mineralogický klub mládeže. Prednáša S. Levendovský.
Miesto: Hviezdoslavova 3

8. septembra, 15:00 – 15:30
História ťažby a ryžovania zlata v Malých Karpatoch
Klub zlatokopov. Prednáša S. Levendovský.
Miesto: Hviezdoslavova 3

Program od 29. augusta do 12. septembra 2016

Do 31. augusta
Od ihly pod šijací stroj
Výstava približuje dejiny krajčírov a obchodníkov s textilom v Košiciach v období od 16. do začiatku 20. stor.
Vstup: 0,50 €

Do 31. augusta
Desať rokov na babete po Slovensku – veselé i vážne putovania Jána Kašu
Výstava venovaná pamiatke nevšedného cestovateľa, ktorý si po odchode na dôchodok zaumienil obísť na babete všetky obce a sídla na Slovensku.
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia: 0,50 €

Do 4. septembra
Cesta do praveku
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 2 €, deti, študenti, dôchodcovia 1 €

Do 11. septembra
Podkošový svet – Z histórie košického ženského basketbalu
Výstava predstavuje vývoj ženského basketbalu v našom meste od prvých detských krôčikov až po súčasnosť.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: dospel 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 2. októbra
Herend – poklady z porcelánu
Výstava výrobkov svetoznámej manufaktúry.
Vstup na výstavu: dospelí 2 €; deti, študenti, dôchodcovia 1 €

Program od 25. júla do 29. augusta 2016

Do 25. augusta
Na Balkáne niečo nové
Výstava prezentuje produkciu akademických maliarov zo Srbska a Bosny a Hercegoviny. Vznikla v rámci plenérov organizovaných Združením milovníkov umenia v Pale.
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia: 0,50 €

Do 28. augusta
História zhmotnená v kove
Výstava zbierky liatinových výrobkov Rákocziho múzea v Sárospataku zachytáva remeselnú zručnosť kovolejárov Uhorska.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 31. augusta
Od ihly pod šijací stroj
Výstava približuje dejiny krajčírov a obchodníkov s textilom v Košiciach v období od 16. do začiatku 20. stor.
Vstup: 0,50 €

Do 31. augusta
Desať rokov na babete po Slovensku – veselé i vážne putovania Jána Kašu
Výstava venovaná pamiatke nevšedného cestovateľa, ktorý si po odchode na dôchodok zaumienil obísť na babete všetky obce a sídla na Slovensku.
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia: 0,50 €

Do 4. septembra
Cesta do praveku
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 2 €, deti, študenti, dôchodcovia 1 €

Do 11. septembra
Podkošový svet – Z histórie košického ženského basketbalu
Výstava predstavuje vývoj ženského basketbalu v našom meste od prvých detských krôčikov až po súčasnosť.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: dospel 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 2. októbra
Herend – poklady z porcelánu
Výstava výrobkov svetoznámej manufaktúry.
Vstup na výstavu: dospelí: 2 €, deti, študenti, dôchodcovia: 1 €

17. augusta o 16:00
Nevšedné putovanie Jána Kašu
Cestovateľa Jána Kašu predstavíme vďaka spomienkam jeho najbližších, čítaním jeho publikovaných textov a textov z jeho knihy Po Slovensku na babete veselo i vážne. Súčasťou podujatia bude premietanie filmu L. Šindelského Pútnik po Slovensku.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

26. augusta, 17:00 – 22:00
Becher garden party
Netradičné stretnutia so svetoznámym nápojom.
Miesto: areál Katovej bašty, Hrnčiarska 7
Vstup: voľný

Program od 27. júna do 25. júla 2016

Do 21. augusta
Od ihly pod šijací stroj
Výstava približuje dejiny krajčírov a obchodníkov s textilom v Košiciach v období od 16. do začiatku 20. stor.
Vstup: 0,50 €

Do 28. augusta
História zhmotnená v kove
Výstava zbierky liatinových výrobkov Rákocziho múzea v Sárospataku zachytáva remeselnú zručnosť kovolejárov Uhorska.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 4. septembra
Cesta do praveku
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 2 €, deti, študenti, dôchodcovia 1 €

Do 11. septembra
Podkošový svet – Z histórie košického ženského basketbalu
Výstava predstavuje vývoj ženského basketbalu v našom meste od prvých detských krôčikov až po súčasnosť.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: dospel 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 2. októbra
Herend – poklady z porcelánu
Výstava výrobkov svetoznámej manufaktúry.
Vstup na výstavu: dospelí: 2 €, deti, študenti, dôchodcovia: 1 €

Do 25. augusta
Na Balkáne niečo nové
Výstava prezentuje produkciu akademických maliarov zo Srbska a Bosny a Hercegoviny. Vznikla v rámci plenérov organizovaných Združením milovníkov umenia v Pale.
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia: 0,50 €

1. júla
Desať rokov na babete po Slovensku – veselé i vážne putovania Jána Kašu
Výstava venovaná pamiatke nevšedného cestovateľa, ktorý si po odchode na dôchodok zaumienil obísť na babete všetky obce a sídla na Slovensku. Potrvá do 21. augusta.
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia: 0,50 €

Program od 13. júna do 27. júna 2016

Do 26. júna
Ochrana Bučiaka veľkého a Chochlačky bielookej
Bannerová výstava prináša informácie o kritériových vtáčích druhoch v Chránenom vtáčom území Medzibodrožie.
Miesto: Hviezdoslavova 3

Do 21. augusta
Od ihly pod šijací stroj
Výstava približuje dejiny krajčírov a obchodníkov s textilom v Košiciach v období od 16. do začiatku 20. stor.
Vstup: 0,50 €

Do 28. augusta
História zhmotnená v kove
Výstava zbierky liatinových výrobkov Rákocziho múzea v Sárospataku zachytáva remeselnú zručnosť kovolejárov Uhorska.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 4. septembra
Cesta do praveku
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 2 €, deti, študenti, dôchodcovia 1 €

Do 11. septembra
Podkošový svet – Z histórie košického ženského basketbalu
Výstava predstavuje vývoj ženského basketbalu v našom meste od prvých detských krôčikov až po súčasnosť.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: dospel 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 2. októbra
Herend – poklady z porcelánu
Výstava výrobkov svetoznámej manufaktúry.
Vstup na výstavu: dospelí: 2 €, deti, študenti, dôchodcovia: 1 €

16. júna
Na Balkáne niečo nové
Výstava prezentuje produkciu akademických maliarov zo Srbska a Bosny a Hercegoviny. Vznikla v rámci plenérov organizovaných Združením milovníkov umenia v Pale. Potrvá do 25. augusta.
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia: 0,50 €

Kluby a podujatia

15. júna o 15:00
Levočský lekár Samuel Spillenberger (1573 – 1654)
Prednáša F. Šimon, Kluby zdravotníckeho zamerania pri VSM /KDF, KDM, KDVL.

23. júna, 9:00 – 17:00
Zlatá horúčka v múzeu
Ryžovanie zlata za bránami múzea. Skupiny je potrebné nahlásiť sa vopred do 20.6. na maria.krisovska@vsmuzeum.sk; 0917 965 016.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: deti: 2 € (kultúrne poukazy), dospelí: 3 €, rodiny: 5 €

Program od 30. mája do 13. júna 2016

Do 26. jún
Ochrana Bučiaka veľkého a Chochlačky bielookej
Bannerová výstava prináša informácie o kritériových vtáčích druhoch v Chránenom vtáčom území Medzibodrožie.
Miesto: Hviezdoslavova 3

Do 21. augusta
Od ihly pod šijací stroj
Výstava približuje dejiny krajčírov a obchodníkov s textilom v Košiciach v období od 16. do začiatku 20. storočia prostredníctvom rukopisov, tlače, fotografií a zaujímavých dobových predmetov zo zbierok Východoslovenského múzea.
Vstup: 0,50 €

Do 28. augusta
História zhmotnená v kove
Výstava zbierky liatinových výrobkov Rákocziho múzea v Sárospataku zachytáva remeselnú zručnosť kovolejárov Uhorska.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 4. septembra
Cesta do praveku
Výstava prinášajúcej fascinujúci pohľad do sveta vyhynutých živočíchov.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 2 €, deti, študenti, dôchodcovia 1 €

Do 11. septembra
Podkošový svet – Z histórie košického ženského basketbalu
Výstava predstavuje vývoj ženského basketbalu v našom meste od prvých detských krôčikov v medzivojnovom Československu, až po spanilú jazdu Good Angels Košice v slovenskej extralige a na euroligových palubovkách.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: dospel 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 2. októbra
Herend – poklady z porcelánu
Výstava výrobkov svetoznámej porcelánovej manufaktúry.
Vstup na výstavu: dospelí: 2 €, deti, študenti, dôchodcovia: 1 €

Kluby a podujatia

1. júna, 09:00 – 12:00
Výprava do praveku
Interaktívna prehliadka výstavy Cesta do praveku, aktivity a pohybové hry.
Miesto: podkrovie, Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1 €/ kultúrny preukaz

3. júna a 4. júna, 10:00 – 17:00
VIRVAR 2016
Výstava fotografií k inscenácii Sen noci svätojánskej a realizácia workshopov Bialystockého Teatra Lalek z Poľska v spolupráci s Bábkovým divadlom v Košiciach a Občianskym združením pri Bábkovom divadle.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

11. júna, 09:00 – 17:00
Mineralogický klub
Medzinárodná výstava nerastov, skamenelín a ozdobných predmetov spojená s výmennou burzou v priestoroch SPŠ Dopravnej v Košiciach.
Miesto: Hlavná 113

Program od 16. mája do 30. mája 2016

Do 22. mája
Od ihly po šijací stroj
Dejiny krajčírov a obchodníkov s textilom v Košiciach.
Miesto: Dom remesiel, Hrnčiarska 9/A
Vstup: 0,50 €

Do 21. mája
FRESH ART8
Výstava účastníkov projektu FreshART.
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 26. júna
Ochrana Bučiaka veľkého a Chochlačky bielookej
Bannerová výstava prináša informácie o kritériových vtáčích druhoch v Chránenom vtáčom území Medzibodrožie.
Miesto: Hviezdoslavova 3

Do 28. augusta
História zhmotnená v kove
Výstava zbierky liatinových výrobkov Rákocziho múzea v Sárospataku zachytáva remeselnú zručnosť kovolejárov Uhorska.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 4. septembra
Cesta do praveku
Výstava prinášajúcej fascinujúci pohľad do sveta vyhynutých živočíchov.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 2 €, deti, študenti, dôchodcovia 1 €

Do 11. septembra
Podkošový svet – Z histórie košického ženského basketbalu
Výstava predstavuje vývoj ženského basketbalu v našom meste od prvých detských krôčikov v medzivojnovom Československu, až po spanilú jazdu Good Angels Košice v slovenskej extralige a na euroligových palubovkách.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: dospel 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 2. októbra
Herend – poklady z porcelánu
Výstava výrobkov svetoznámej porcelánovej manufaktúry.
Vstup na výstavu: dospelí: 2 €, deti, študenti, dôchodcovia: 1 €

21. mája, 17:00 – 00:00
Košická noc múzeí a galérií
Siedmy ročník podujatia, keď môžete spoznať zbierky a expozície Východoslovenského múzea tak ako ich nepoznáte. Náučné ale najmä zábavné aktivity, ktoré sa nesú najmä v téme Šport je tu doma.

Program od 2. mája do 16. mája 2016

Do 22. mája
Od ihly po šijací stroj
Dejiny krajčírov a obchodníkov s textilom v Košiciach.
Miesto: Dom remesiel, Hrnčiarska 9/A
Vstup: 0,50 €

Do 21. mája
FRESH ART8
Výstava účastníkov projektu FreshART.
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 26. júna
Ochrana Bučiaka veľkého a Chochlačky bielookej
Bannerová výstava prináša informácie o kritériových vtáčích druhoch v Chránenom vtáčom území Medzibodrožie.
Miesto: Hviezdoslavova 3

Do 28. augusta
História zhmotnená v kove
Výstava unikátnej zbierky liatinových výrobkov Rákocziho múzea v Sárospataku zachytáva remeselnú zručnosť kovolejárov Uhorska.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 4. septembra
Cesta do praveku
Výstava prinášajúcej fascinujúci pohľad do sveta vyhynutých živočíchov.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 2 €, deti, študenti, dôchodcovia 1 €

2. mája o 11:00
Podkošový svet – Z histórie košického ženského basketbalu
VERNISÁŽ. Výstava predstavuje vývoj ženského basketbalu v našom meste od prvých detských krôčikov v medzivojnovom Československu, až po spanilú jazdu Good Angels Košice v slovenskej extralige a na euroligových palubovkách. Výstava potrvá do 11. septembra.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: dospel 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

12. mája o 17:00
Herend – poklady z porcelánu
VERNISÁŽ. Výstava výrobkov svetoznámej porcelánovej manufaktúry. Výstava potrvá do 25. septembra.
Vstup na výstavu: dospelí: 2 €, deti, študenti, dôchodcovia: 1 €
Kluby a podujatia

5. mája, 14:00 – 15:00
Mineralogický klub
Sprievodcovia rudnými minerálmi. Prednáša Stanislav Levendovský.
Miesto: Hviezdoslavova 3

5. mája o 15:30
Klub zlatokopov
Otváranie claimov Slovenskej asociácie zlatokopov 2016 – Lodenica na Mlynčoku. Do 14. mája. Prednáša Stanislav Levendovský.
Miesto: Hviezdoslavova 3

11. mája o 15:00
Kluby zdravotníckeho zamerania pri VSM /KDF, KDM, KDVL
Expertízy slovenských veterinárnych lekárov v rozvojových krajinách sveta. Prednáša J. Pokorný.

4. mája o 9:00
Finále poznávacej súťaže Košice
Miesto: EP Popradská 86

8. mája
Košický guláš
Gastronomická súťaž o najlepší košický guláš košických podnikov s viacročnou tradíciou organizovaná pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice.
Miesto: Areál Katovej bašty, Hrnčiarska 7

8. mája o 15:00
Štefan Leonard Kostelničák
Premietanie medailónu o tvorbe umelca, najvýznamnejšieho slovenského ornamentalistu. Prednáša Gabriela Čiasnohová.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

10. mája o 19:00
Slovenský komorný orchester B. Warchala
Koncert 61. ročníka Košickej hudobnej jari prinesie tóny Wolfganga Amadea Mozarta, Josefa Suka a Romana Bergera. Bližšie informácie na www.sfk.sk.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

13. mája o 9:00
Hraj o cenu Východoslovenského múzea
Dopoludnie venované historickým divadielkam žiakov ZŠ.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

Program od 18. apríla do 2. mája 2016

Do 22. mája
Od ihly po šijací stroj
Dejiny krajčírov a obchodníkov s textilom v Košiciach.
Miesto: Dom remesiel, Hrnčiarska 9/A
Vstup: 0,50 €

Do 21. mája
FRESH ART8
Výstava účastníkov projektu FreshART organizovaná Mestským kultúrnym centrom v Debrecíne v spolupráci s KCúBaR.
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 28. augusta
História zhmotnená v kove
Výstava unikátnej zbierky liatinových výrobkov Rákocziho múzea v Sárospataku zachytáva remeselnú zručnosť kovolejárov Uhorska.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

18. apríla
Parazity v meste
Výstava Parazitologického ústavu SAV o drobných nebezpečných živočíchoch na našom území, predovšetkým v mestách.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

21. apríla o 16:00
Cesta do praveku
VERNISÁŽ výstavy prinášajúcej fascinujúci pohľad do sveta vyhynutých živočíchov v spolupráci s Prírodovedným múzeom SNM, Stredoslovenským múzeom, Dinoparkom Košice, OZ Haliganda, Romanom Arpášom a Botanickou záhradou v Košiciach. Výstava potrvá do 4. septembra.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup na výstavu: dospelí 2 €, deti, študenti, dôchodcovia 1 €

2. mája o 11:00
Podkošový svet – Z histórie košického ženského basketbalu
Výstava predstavuje vývoj ženského basketbalu v našom meste od prvých detských krôčikov v medzivojnovom Československu, až po spanilú jazdu Good Angels Košice v slovenskej extralige a na euroligových palubovkách. Vernisáž výstavy sa koná v rámci osláv Dňa mesta Košice.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: dospel 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Kluby a podujatia

20. apríla o 15:00
25 rokov Slovenskej lekárnickej komory
Prednášajú A. Bartunek, F. Tamer.
Kornel Gatti, košický lekárnik v 17. storočí
Prednáša M. Jirouškova.

22. apríla, 9:00 – 12:00
Deň Zeme
Východoslovenské múzeum v Košiciach, Centrum voľného času Domček pozývajú žiakov ZŠ a deti z MŠ na zábavno-náučné dopoludnie. Tešiť sa môžete na zábavné kvízy, maľovanie na tvár, kreatívne a pohybové ekovýchovné aktivity. Na podujatie je potrebné skupiny nahlásiť vopred do 17. apríla na vsmuzeum.sk@gmail.com.
Miesto: Otvorená zóna 1, Námestie Maratónu mieru 2

Program od 4. apríla do 18. apríla 2016

Do 22. mája
Od ihly po šijací stroj
Dejiny krajčírov a obchodníkov s textilom v Košiciach.
Miesto: Dom remesiel, Hrnčiarska 9/A
Vstup: 0,50 €

Do 22. mája
FRESH ART8
Výstava účastníkov projektu FreshART organizovaná Mestským kultúrnym centrom v Debrecíne v spolupráci s KCúBaR.
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7

Výstava Odrazy z technických príčin ZRUŠENÁ
Kreslený humor Attilu a Ladislava Tverďákovcov.

14. apríla
História zhmotnená v kove
Výstava unikátnej zbierky liatinových výrobkov Rákocziho múzea v Sárospataku zachytáva remeselnú zručnosť kovolejárov Uhorska. Výstava potrvá do 28. augusta.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: dospelý €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Kluby

7. apríla, 14:00 – 15:00
Mineralogický klub
Výskyty tetraedritu na lokalitách Slovenska – Rudňany, Poráč, Gelnica, Slovinky, Rožňava, Nižná Slaná, Dobšiná. Prednáša Stanislav Levendovský.
Miesto: Hviezdoslavova 3

7. apríla o 15:30
Klub zlatokopov
Ložiská a história ryžovania zlata v Psích Horách – Mokrsko, Čelina v Českej republike. Prednáša Stanislav Levendovský.
Miesto: Hviezdoslavova 3

Program od 21. marca do 4. apríla 2016

Do 21. marca
Zhmotnenie surreálneho
Výber z diela svetoznámeho španielskeho velikána Salvádora Dalího.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

Do 24. marca
Príbehy budov a ich osobností
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 3. apríla
Čože je to 60–tka? 60 rokov prírodovedného odboru Východoslovenského múzea v Košiciach
Informácie o ľuďoch, ktorí zasvätili svoj život prírode.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

Do 3. apríla
Minerály pod lupou
Pestrý svet minerálov a kryštálov zo Slovenska, Českej republiky a najznámejších svetových lokalít a meteorit Košice.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 22. mája
Od ihly po šijací stroj
Dejiny krajčírov a obchodníkov s textilom v Košiciach.
Miesto: Dom remesiel, Hrnčiarska 9/A
Vstup: 0,50 €

31. marca
FRESH ART8
Výstava účastníkov projektu FreshART organizované Mestským kultúrnym centrom v Debrecíne v spolupráci s KCúBaR.
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7
Výstava potrvá do 22. mája

1. apríla o 16:30
Odrazy
VERNISÁŽ. Kreslený humor Attilu a Ladislava Tverďákovcov.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €
Výstava potrvá do 29. mája

Podujatia

1. apríla,15:00 – 17:00
Deň vtákov
Interaktívny workshop pri príležitosti Medzinárodného dňa vtákov, môžete sa tešiť na besedu, tvorivú dielňu, mini výstavu, ktorá predstaví vtáka roka 2016 a netradičnú prehliadku expozície Príroda Karpát.
Miesto: Hviezdoslavova 3
Vstup: dospelí 2 €; deti, dôchodcovia 1€; rodinná vstupenka 3 €

Program od 7. marca do 21. marca 2016

Do 20. marca
Svedectvo starých máp – Košice na mapových vyobrazeniach v 16. – 20. storočí.
Výstava kartografických diel, zachytávajúcich Košice, v rôznych historických medzníkoch z unikátnych zbierok Juraja Bauera.
Miesto: Hrnčiarska 7
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 21. marca
Zhmotnenie surreálneho
Výber z diela svetoznámeho španielskeho velikána Salvádora Dalího.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

Do 24. marca
Príbehy budov a ich osobnosti
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 3. apríla
Čože je to 60–tka? 60 rokov prírodovedného odboru Východoslovenského múzea v Košiciach
Informácie o ľuďoch, ktorí zasvätili svoj život prírode.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

Do 3. apríla
Minerály pod lupou
Pestrý svet minerálov a kryštálov zo Slovenska, Českej republiky a najznámejších svetových lokalít a meteorit Košice.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 22. mája
Od ihly po šijací stroj
Dejiny krajčírov a obchodníkov s textilom v Košiciach.
Miesto: Dom remesiel, Hrnčiarska 9/A
Vstup: 0,50 €

Kluby

16. marca o 15:00
„Bosorky“ ako liečiteľky v Uhorsku a v Českých krajinách
Prednáša R. Palenčárová.
Vitamín D a imunita
Prednáša C. Tajtáková.
Kluby zdravotníckeho zamerania pri VSM/KDF, KDM, KDVL

Podujatia

18. marca o 15:00
Staň sa surrealistom a príď si potykať s Dalím!
Prednáška a výtvarno-umelecký workshop plný zaujímavostí a pikošiek zo života umelca. Podujatie je spojené s prehliadkou výstavy.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 3/5 €, dieťa do 7 rokov zdarma, rodina 10 € + 1 € na každé dieťa

Program od 22. februára do 7. marca 2016

Do 28. februára
Svedectvo starých máp: Košice na mapových vyobrazeniach v 16. až 20. storočí
Výstava kartografických diel.
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 28. februára
Retrospektíva 1968: Katarína Tekeľová Blažová: Žena v láske, matka, mystička
Výber malieb, tapisérií, návrhov a kresieb od konca šesťdesiatych rokov až podnes.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 € , deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 28. februára
Príbehy budov a ich osobností
Dobové fotografie, informácie z tlače, portréty.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 21. marca
Zhmotnenie surreálneho
Výber z diela svetoznámeho španielskeho velikána Salvádora Dalího.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

Do 3. apríla
Čože je to 60–tka? 60 rokov prírodovedného odboru Východoslovenského múzea v Košiciach
Informácie o ľuďoch, ktorí zasvätili svoj život prírode.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

Do 3. apríla
Minerály pod lupou
Pestrý svet minerálov a kryštálov zo Slovenska, Českej republiky a najznámejších svetových lokalít a meteorit Košice.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 € , deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 22. mája
Od ihly po šijací stroj
Dejiny krajčírov a obchodníkov s textilom v Košiciach.
Miesto: Dom remesiel, Hrnčiarska 9/A
Vstup: 0,50 €

Podujatia

24. februára o 15:00
Kluby zdravotníckeho zamerania pri VSM /KDF, KDM, KDVL
Správa z IX. kongresu Medzinárodnej spoločnosti pre históriu v nefrológii. Prednášajú M. Mydlík a K. Derzsiová.
Miesto: Hviezdoslavova 3

26. februára o 15:00
Staň sa surrealistom a príď si potykať s Dalím!
Prednáška a výtvarno-umelecký workshop plný zaujímavosti a pikošiek zo života umelca. Podujatie je spojené s prehliadkou výstavy.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 3/5 €, dieťa do 7 rokov zdarma, rodina 10 € + 1 € na každé dieťa

Program od 8. februára do 22. februára 2016

12. februára o 15:00
Staň sa surrealistom a príď si potykať s Dalím
Prednáška a výtvarno-umelecký workshop plný pikošiek zo života umelca.
Miesto: Námestie Maratónu mieru č. 2

16. februára o 10:00
Staré Košice
Tvorivá dielňa na výrobu dobových pohľadníc starých Košíc spojená s besedou.
Miesto: Námestie Maratónu mieru č. 2
Vstup: 1 €

17. februára o 10:00
KreatívnE v prírodE
Výroba magnetiek s prírodnými motívmi.
Miesto: Námestie Maratónu mieru č. 2
Vstup: 1 €

Do 28. februára
Svedectvo starých máp: Košice na mapových vyobrazeniach v 16. až 20. storočí
Výstava kartografických diel.
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7
Vstup: dospelí 1 € , deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 28. februára
Retrospektíva 1968: Katarína Tekeľová Blažová: Žena v láske, matka, mystička
Výber malieb, tapisérií, návrhov a kresieb od konca šesťdesiatych rokov až podnes.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 € , deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 28. februára
Príbehy budov a ich osobností
Dobové fotografie, informácie z tlače, portréty.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 € , deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 21. marca
Zhmotnenie surreálneho
Výber z diela svetoznámeho španielskeho velikána Salvádora Dalího.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

Do 3. apríla
Čože je to 60–tka? 60 rokov prírodovedného odboru Východoslovenského múzea v Košiciach
Informácie o ľuďoch, ktorí zasvätili svoj život prírode.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

Do 3. apríla
Minerály pod lupou
Pestrý svet minerálov a kryštálov zo Slovenska, Českej republiky a najznámejších svetových lokalít a meteorit Košice.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 € , deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 22. mája
Od ihly po šijací stroj
Dejiny krajčírov a obchodníkov s textilom v Košiciach.
Miesto: Dom remesiel, Hrnčiarska 9/A
Vstup: 0,50 €

Podujatia

9. februára o 16:00
Lyžiari v bojoch o Košice
Nasadenie 1. Skijäger – Division proti sovietskym a rumunským jednotkám v zime 1944 – 1945
Prednáška Tomáša Hofíreka (KVH Polom Žilina) a prezentácia uniforiem a pechotných zbraní z obdobia druhej svetovej vojny
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2, Košice
Vstup: voľný

Program od 25. januára do 8. februára 2016

Do 28. februára
Svedectvo starých máp – Košice na mapových vyobrazeniach v 16. až 20. storočí
Výstava kartografických diel zachytávajúcich Košice v rôznych historických medzníkoch z unikátnych zbierok Juraja Bauera.
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 28. februára
Retrospektíva 1968 – Katarína Tekeľová Blažová: Žena v láske, matka, mystička
Výber malieb, tapisérií, návrhov a kresieb od konca šesťdesiatych rokov až podnes predstaví málo známe práce a ponúkne nové pohľady na dielo autorky, ktoré bolo v úzadí.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 28. februára
Príbehy budov a ich osobností
Výstava v spolupráci viacerých významných inštitúcií mesta prináša osudy neobyčajných košických budov a ich dejateľov. Cestovať v čase nám umožnia dobové fotografie, informácie z tlače, portréty. Zistite ako sa postupne menila tvár Košíc.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 21. marca
Zhmotnenie surreálneho
Výber z diela svetoznámeho španielskeho velikána zo súkromných zbierok predstavuje medzinárodná inštitúcia ArtExpo. Spoznajte fantastický svet Salvádora Dalího.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

Do 3. apríla
Čože je to 60-tka? 60 rokov prírodovedného odboru Východoslovenského múzea v Košiciach
Výstava ponúka možnosť nakuknúť do „dielne“ prírodovedných pracovníkov múzea. Prináša informácie o ľuďoch, ktorí zasvätili svoj život prírode a ďalšie zaujímavosti o odbore a jeho činnosti vo VSM.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

Do 3. apríla
Minerály pod lupou
Výstava prezentuje pestrý svet minerálov a kryštálov zo Slovenska, Českej republiky a najznámejších svetových lokalít. Jej cieľom je predstaviť a priblížiť návštevníkom rozmanitosť neživej prírody nielen pod lupou, ale aj formou fotografií. Zároveň predstavujeme meteorit Košice, ktorý dopadol na územie Vyšného Klatova 28. februára 2010.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 22. mája
Od ihly po šijací stroj
Výstava približuje dejiny krajčírov a obchodníkov s textilom v Košiciach v období od 16. do začiatku 20. storočia prostredníctvom rukopisov, tlače, fotografií a zaujímavých dobových predmetov zo zbierok Východoslovenského múzea.
Miesto: Dom remesiel, Hrnčiarska 9/A
Vstup: 0,50 €

Kluby

4. februára, 14:00 – 15:00
Mineralogický klub – Kremeň a jeho odrody, ložiská a lokality výskytu na Slovensku
Prednáša Stanislav Levendovský.
Miesto: Hviezdoslavova 3

4. februára o 15:30
Klub zlatokopov: Metódy a techniky ryžovania na splavoch, spôsoby ryžovania zlata pre začiatočníkov
Prednáša Stanislav Levendovský.
Miesto: Hviezdoslavova 3

Program od 14. decembra do 31. januára 2015

20. decembra
Zlatá nedeľa
Voľný vstup pre všetkých návštevníkov expozície Košického zlatého pokladu.

7. januára
Žrebovanie súťaže LEGO staviteľov
Navštívte výstavu LEt´s GO, odfotografujte svoj výtvor a zašlite ho najneskôr do 31. decembra na mejlovú adresu: vsmuzeum@gmail.com.

Do 8. januára
LEt´s GO – Kto sa hrá, nehnevá
Výstava, ktorá určite poteší deti a všetkých fanúšikov legendárnej dánskej stavebnice, v spolupráci so Slovenským LEGO® fanklubom TatraLUG.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup:1 €

Do 31. januára
Svedectvo starých máp – Košice na mapových vyobrazeniach v 16. až 20. storočí
Výstava kartografických diel zachytávajúcich Košice v rôznych historických medzníkoch z unikátnych zbierok Juraja Bauera.
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 28. februára
Retrospektíva 1968 – Katarína Tekeľová Blažová: Žena v láske, matka, mystička
Výstava, čo predstavuje výber malieb, tapisérií, návrhov a kresieb od konca šesťdesiatych rokov až podnes, predstaví málo známe práce a ponúkne nové pohľady na dielo autorky, ktoré bolo v úzadí.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 28. februára
Príbehy budov a ich osobností
Výstava v spolupráci viacerých významných inštitúcií mesta prináša osudy neobyčajných košických budov a ich dejateľov. Cestovať v čase nám umožnia dobové fotografie, informácie z tlače, portréty. Zistite ako sa postupne menila tvár Košíc.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 3. apríla
Čože je to 60-tka? 60 rokov prírodovedného odboru Východoslovenského múzea v Košiciach
Výstava ponúka možnosť nakuknúť do „dielne“ prírodovedných pracovníkov múzea. Prináša informácie o ľuďoch, ktorí zasvätili svoj život prírode a ďalšie zaujímavosti o odbore a jeho činnosti vo VSM.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

Do 3. apríla
Minerály pod lupou
Výstava prezentuje pestrý svet minerálov a kryštálov zo Slovenska, Českej republiky a najznámejších svetových lokalít. Jej cieľom je predstaviť a priblížiť návštevníkom rozmanitosť neživej prírody nielen pod lupou, ale aj formou fotografií. Zároveň predstavujeme meteorit Košice, ktorý dopadol na územie Vyšného Klatova 28. februára 2010.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 22. mája
Od ihly po šijací stroj
Výstava približuje dejiny krajčírov a obchodníkov s textilom v Košiciach v období od 16. do začiatku 20. storočia prostredníctvom rukopisov, tlače, fotografií a zaujímavých dobových predmetov zo zbierok Východoslovenského múzea.
Miesto: Dom remesiel, Hrnčiarska 9/A
Vstup: 0,50 €

Kluby

14. januára, 14:00 –15:00
Mineralogický klub: Vyhodnotenie činnosti za rok
Pozorovanie a určovanie minerálov zo slovenských a zahraničných lokalít podbinokulárnym mikroskopom Prednáša Bc. Stanislav Levendovský.
Miesto: Hviezdoslavova 3

Program od 30. novembra do 14. decembra 2015

Do 6. decembra
Záhady, osudy, múmie
Nález v maďarskom meste Vác. Vhodné od 12 rokov.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: 3/1 €

Do 7. januára
LEGO súťaž
Každý mesiac oceníme 3 LEGO staviteľov. Podmienkou je navštíviť výstavu a odfotografovať svoj výtvor na nej. Súťažné fotografie zasielajte na maria.krisovska@vsmuzeum.sk alebo

Do 8. januára
LEt´s GO – Kto sa hrá, nehnevá
Výstava.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: 1 €

Do 31. januára
Svedectvo starých máp – Košice na mapových vyobrazeniach v 16. – 20. storočí
Kartografické diela.
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7
Vstup: 0,50/1 €

Do 28. februára
Retrospektíva 1970
Tapisérie a obrazy Kataríny Tekeľovej Blažovej.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: 0,50/1 €

Do 28. februára
Príbeh budov a ich osobností
Dobové fotografie, informácie z tlače, portréty.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: 0,50/1 €

Do 28. februára
Od ihly po šijací stroj
Dejiny krajčírov a obchodníkov s textilom v Košiciach od 16. do 20. stor.
Miesto: Dom remesiel, Hrnčiarska 11
Vstup: 0,50 €

Do 3. apríla
Čože je to 60-tka? – 60 rokov prírodovedného odboru Východoslovenského múzea v Košiciach
Vstup spoločné s výstavou Minerály pod lupou.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2

Do 3. apríla
Minerály pod lupou
Svet minerálov a kryštálov a časť meteoritu Košice.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: 0,50/1 €

Kluby

3. decembra, 14:00 – 15:00
Mineralogický klub: Sekundárne minerály medi, olova, zinku, železa.
Prednáša Bc. Stanislav Levendovský.
Miesto: Hviezdoslavova 3

3. decembra, 15:00 – 15:30
Klub zlatokopov: Vzorky zlata z rôznych lokalít vo svete
Prednáša Bc. Stanislav Levendovský.
Miesto: Hviezdoslavova 3

9. decembra o 15:00
Kluby zdravotníckeho zamerania pri VSM /KDF, KDM, KDVL: Výročná schôdza – Skvosty farmaceutických exponátov vo VSM
Prednášajú M. Jiroušková a U. Ambrušová.
Miesto: Hviezdoslavova 3

Podujatia

12. decembra o 18:00
Pulchra es
Koncert vokálnej skupiny Voces.

Program od 16. do 30. novembra 2015

Do 29. novembra
Moje Košice, môj Krakov
Fotografie Marka Lisánskeho.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: 0,50/1 €

Do 6. decembra
Záhady, osudy, múmie
Nález v maďarskom meste Vác. Vhodné od 12 rokov.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: 3/1 €

Do 7. januára
LEGO súťaž
Každý mesiac oceníme 3 LEGO staviteľov. Podmienkou je navštíviť výstavu a odfotografovať svoj výtvor na nej. Súťažné fotografie zasielajte na maria.krisovska@vsmuzeum.sk alebo

Do 8. januára
LEt´s GO – Kto sa hrá, nehnevá
Výstava.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: 1 €

Do 31. januára
Svedectvo starých máp – Košice na mapových vyobrazeniach v 16. – 20. storočí
Kartografické diela.
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7
Vstup: 0,50/1 €

Do 28. februára
Retrospektíva 1970
Tapisérie a obrazy Kataríny Tekeľovej Blažovej.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: 0,50/1 €

Do 28. februára
Príbeh budov a ich osobností
Dobové fotografie, informácie z tlače, portréty.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: 0,50/1 €

Do 28. februára
Od ihly po šijací stroj
Dejiny krajčírov a obchodníkov s textilom v Košiciach od 16. do 20. stor.
Miesto: Dom remesiel, Hrnčiarska 11
Vstup: 0,50 €

Do 3. apríla
Čože je to 60-tka? – 60 rokov prírodovedného odboru Východoslovenského múzea v Košiciach
Vstup spoločné s výstavou Minerály pod lupou.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2

Do 3. apríla
Minerály pod lupou
Svet minerálov a kryštálov a časť meteoritu Košice.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: 0,50/1 €

Podujatia

19. novembra o 16:00
Padajúce hviezdy
Prednáška z cyklu Rozhovory o prírode o vesmírnych telesách na Zemi, meteoritoch. Prednáša Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

24. novembra o 18:00
Hudba v múzeu 2 – Láska a vojna
Koncert LenART Quartet pri príležitosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny.

25. novembra o 16:00
Koncentračný tábor Jasenovac a jeho (ne)pripomínanie v dejinách
Odborná prednáška pri príležitosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny. Prednáša Mgr. Maroš Melichárek, PhD. Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach.

Program od 2. do 16. novembra 2015

Do 29. novembra
Moje Košice, môj Krakov
Fotografie Marka Lisánskeho približujú osobitý pohľad na mestá, v ktorých žije a žil.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: 0,50/1 €

Do 6. decembra
Záhady, osudy, múmie
Nález v maďarskom meste Vác, základné informácie o forenzných výskumných metódach. Vhodné od 12 rokov.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: 3/1 €

Do 7. januára
LEGO súťaž
Každý mesiac oceníme 3 LEGO staviteľov. Podmienkou je navštíviť výstavu a odfotografovať svoj výtvor na nej. Súťažné fotografie zasielajte na maria.krisovska@vsmuzeum.sk alebo

Do 8. januára
LEt´s GO – Kto sa hrá, nehnevá
Výstava.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: 1 €

Do 31. januára
Svedectvo starých máp – Košice na mapových vyobrazeniach v 16. – 20. storočí
Kartografické diela zachytávajúce Košice v rôznych historických medzníkoch.
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7
Vstup: 0,50/1 €

Do 28. februára
Retrospektíva 1970
Tapisérie a obrazy ako spätný pohľad na činnosť Kataríny Tekeľovej Blažovej.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: 0,50/1 €

Do 28. februára
Príbeh budov a ich osobností
Dobové fotografie, informácie z tlače, portréty.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: 0,50/1 €

Do 28. februára
Od ihly po šijací stroj
Dejiny krajčírov a obchodníkov s textilom v Košiciach od 16. do začiatku 20. stor.
Miesto: Dom remesiel, Hrnčiarska 11
Vstup: 0,50 €

Do 3. apríla
Čože je to 60-tka? – 60 rokov prírodovedného odboru Východoslovenského múzea v Košiciach
Možnosť nakuknúť do „dielne“ prírodovedných pracovníkov múzea. Vstup spoločné s výstavou Minerály pod lupou.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2

Do 3. apríla
Minerály pod lupou
Svet minerálov a kryštálov a časť meteoritu Košice, čo dopadol na územie Vyšného Klatova 28. 2. 2010.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: 0,50/1 €

Podujatia

5. novembra, 14:00 – 15:00 hod.
Mineralogický klub: Pozorovanie a určovanie minerálov podľa farby, tvrdosti a kryštálových tvarov
Sprievodné podujatie k výstave Minerály pod lupou. Prednáša Stanislav Levendovský.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

5. novembra, 15:00 – 15:30 hod.
Klub zlatokopov: Zlaté horúčky v Juhoafrickej republike
Prednáša Stanislav Levendovský.
Miesto: Hviezdoslavova 3

11. novembra o 15:00 hod.
Kluby zdravotníckeho zamerania: Vitamín D a zdravie
Prednáša C. Tajtáková.

Program od 19. októbra do 2. novembra 2015

Od 22. októbra do 28. februára 2016
RETROSPEKTÍVA 1970
Tapisérie a obrazy ako spätný pohľad na umeleckú činnosť Kataríny Tekeľovej Blažovej.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: 0,50 €/1 €

29. októbra o 16:00 hod.
Vernisáž výstavy Príbeh budov a ich osobností
Dobové fotografie, informácie z tlače, portréty. Výstava potrvá do 28. februára.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: 0,50 €/1 €

Do 31. októbra
Moje Košice, môj Krakov
Výstava fotografií Marka Lisánskeho približuje osobitý pohľad na mestá, v ktorých žije a žil.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: 0,50 €/1 €

Do 29. novembra
LEt´s GO – Kto sa hrá, nehnevá
Výstava v spolupráci so Slovenským LEGO® fanklubom TatraLUG.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: 1 €

Do 30. novembra
LEGO súťaž
Každý mesiac oceníme 3 LEGO staviteľov. Podmienkou je navštíviť výstavu a odfotografovať svoj výtvor na výstave. Súťažné fotografie zasielajte na maria.krisovska@vsmuzeum.sk alebo vsmuzeum@gmail.com. Žrebovania budú 30. októbra a 30. novembra.

Do 6. decembra
Záhady, osudy, múmie
Jedinečný nález v maďarskom meste Vác, osudy a osobné príbehy jeho dávnych obyvateľov a základné informácie o forenzných výskumných metódach. Vhodné od 12 rokov.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: 3 €/1 €

Do 31. januára 2016
Svedectvo starých máp – Košice na mapových vyobrazeniach v 16. – 20. storočí
Výstava kartografických diel zachytávajúcich Košice v rôznych historických medzníkoch.
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7
Vstup: 0,50 €/1 €

Do 28. februára 2016
Od ihly po šijací stroj
Dejiny krajčírov a obchodníkov s textilom v Košiciach od 16. do začiatku 20. storočia.
Miesto: Dom remesiel, Hrnčiarska 11
Vstup: 0,50 €

Do 3. apríla 2016
Čože je to 60-tka? – 60 rokov prírodovedného odboru Východoslovenského múzea v Košiciach
Možnosť nakuknúť do „dielne“ prírodovedných pracovníkov múzea. Vstup spoločné s výstavou Minerály pod lupou.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2

Do 3. apríla 2016
Minerály pod lupou
Svet minerálov a kryštálov zo Slovenska, Českej republiky a najznámejších svetových lokalít. Prvýkrát uvidíte časť meteoritu Košice, čo dopadol na územie Vyšného Klatova 28. 2. 2010.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: 0,50 €/1 €

Podujatia

27. októbra o 16:00 hod.
Obrnená technika na Dukle
Československé, nemecké a sovietske jednotky v Karpatsko-duklianskej operácii. Odborná prednáška pri príležitosti 70. výročia ukončenia 2. sv. vojny. Prednáša Tomáš Hofírek.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

27. októbra o 18:00 hod.
Slovenskí velikáni
Koncert LenART Quartet pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra. Program: Cikker, Suchoň, Zeljenka. Básne Ľ. Štúra zarecituje Peter Orgován.

Program od 1. do 19. októbra 2015

Od 1. októbra do 31. januára 2016
Svedectvo starých máp – Košice na mapových vyobrazeniach v 16. – 20. storočí
Výstava kartografických diel zachytáva Košice v rôznych historických medzníkoch.
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7
Vstup: 1 €/0,50 €

Od 8. októbra do 3. apríla 2016
Čože je to 60-tka? 60 rokov prírodovedného odboru Východoslovenského múzea v Košiciach
Možnosť nakuknúť do „dielne“ prírodovedných pracovníkov múzea. Vstupné spoločné s výstavou Minerály pod lupou.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2

Od 8. októbra do 3. apríla 2016
Minerály pod lupou
Svet minerálov a kryštálov zo Slovenska, Českej republiky a najznámejších svetových lokalít. Prvýkrát uvidíte časť meteoritu Košice, ktorý dopadol na územie Vyšného Klatova 28.2.2010.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: 1 €/0,50 €

Do 31. októbra
Moje Košice, môj Krakov
Výstava fotografií Marka Lisánskeho približuje osobitý pohľad na mestá, v ktorých žije a žil.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: 1 €/0,50 €

Do 29. novembra
LEt´s GO – Kto sa hrá, nehnevá
Výstava v spolupráci so Slovenským LEGO® fanklubom TatraLUG.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: 1 €

Do 30. novembra
LEGO súťaž
Každý mesiac oceníme 3 LEGO staviteľov. Podmienkou je navštíviť výstavu a odfotografovať svoj výtvor na výstave. Súťažné fotografie zasielajte na maria.krisovska@vsmuzeum.sk alebo vsmuzeum@gmail.com. Žrebovania prebehnú 30. októbra a 30. novembra.

Do 6. decembra
Záhady, osudy, múmie
Jedinečný nález v maďarskom meste Vác, osudy a osobné príbehy jeho dávnych obyvateľov a základné informácie o forenzných výskumných metódach. Vhodné od 12 rokov.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: 3 €/1 €

Do 28. februára 2016
Od ihly po šijací stroj
Dejiny krajčírov a obchodníkov s textilom v Košiciach od 16. do začiatku 20. storočia.
Miesto: Dom remesiel, Hrnčiarska 11
Vstup: 0,50 €

Kluby

1. októbra, 14:00 – 15:00 hod.
Mineralogický klub mládeže: Minerály vyskytujúce sa v lomoch Slanských vrchov
Prednáša Stanislav Levendovský.
Miesto: Hviezdoslavova 3

1. októbra, 15:00 – 15:30 hod.
Klub zlatokopov: Akumulácia zlata v prírode v alúviách riek a potokov
Prednáša Stanislav Levendovský.
Miesto: Hviezdoslavova 3

14. októbra o 15:00 hod.
Kluby zdravotníckeho zamerania pri VSM /KDF, KDM, KDVL: O práci
Ch. Špirochová: Japonské zdravotníctvo v 17. storočí. Referujúci: J. Platová. M. Jiroušková: Životné jubileum.

Program od 21. septembra do 1. októbra 2015

Do 31. októbra.
Moje Košice, môj Krakov
Výstava fotografií bývalého generálneho konzula Slovenskej republiky v Poľsku sa koná v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: 1 €, deti, študenti, dôchodcovia: 0,50 €

Do 28. februára
Od ihly po šijací stroj
Výstava približuje dejiny krajčírov a obchodníkov s textilom v Košiciach prostredníctvom rukopisov, tlače, fotografií a zaujímavých dobových predmetov zo zbierok VSM.
Miesto: Dom remesiel, Hrnčiarka 11
Vstup: 0,50 €

Do 30. septembra
Magické kúzlo farby
Výstavou si pripomíname 50. výročie úmrtia významného slovenského umelca Antona Jasuscha (1882 – 1965).
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 29. novembra
Let´s go – Kto sa hrá nehnevá
Výstava, ktorá určite poteší deti a všetkých fanúšikov legendárnej dánskej stavebnice v spolupráci so Slovenským LEGO® fanklubom TatraLUG.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: 1 €

Od 1. októbra do 31. januára
Svedectvo starých máp – Košice na mapových vyobrazeniach v 16. – 20. storočí
Výstava kartografických diel zachytávajúcich Košice v rôznych historických medzníkoch z unikátnych zbierok Ing. Juraja Bauera.
Vstup:1/0,50 €
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7

Do 6. decembra
Záhady, osudy, múmie
Na výstave sa návštevníci môžu zoznámiť s osudmi a osobnými príbehmi ľudí – múmií. Výstavu odporúčame pre osoby staršie ako 12 rokov.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 3 €, deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP 1 €

Podujatia

1. októbra, 14:00 – 15:00 hod.
Mineralogický klub mládeže: Minerály vyskytujúce sa v lomoch Slanských vrchov
Vechec, Maglovec, Fintice, Slanec, Záhradné, Hubošovce, Juskova Voľa, Veľký Šariš… Prednáša Bc. Stanislav Levendovský.
Miesto: Hviezdoslavova 3

1. októbra, 15:00 – 15:30 hod.
Klub zlatokopov: Akumulácia zlata v prírode v alúviách riek a potokov
Prednáša Bc. Stanislav Levendovský.
Miesto: Hviezdoslavova 3

Program od 7. do 21. septembra 2015

7. septembra o 17:00 hod.
Vernisáž výstavy Moje Košice, môj Krakov
Výstava fotografií bývalého generálneho konzula Slovenskej republiky v Poľsku, ktorá sa koná v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva a potrvá do 31. októbra.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: 1 €, deti, študenti, dôchodcovia: 0,50 €

Do 13. septembra
Spomienky na Zambiu
Výstava Milana Jeřábka ponúka pohľad do života v Zambii.
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 13. septembra
Jaskyne drakov
Výstava venovaná fenoménu draka a jeho úlohe v náboženstve, mytológii, ľudových rozprávkach a v dielach učencov.
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Od 17. septembra do 28. februára 2016
Od ihly po šijací stroj
Výstava približuje dejiny krajčírov a obchodníkov s textilom v Košiciach prostredníctvom rukopisov, tlače, fotografií a zaujímavých dobových predmetov zo zbierok VSM.
Miesto: Dom remesiel, Hrnčiarka 11
Vstup: 0,50 €

Do 20. septembra
Krakovské tradície – Kohútie bratstvo a Lajkonik
Výstava z Historického múzea mesta Krakov prináša neznáme tradície, ktoré každoročne ožívajú v uliciach mesta.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 30. septembra
Magické kúzlo farby
Výstavou si pripomíname 50. výročie úmrtia významného slovenského umelca Antona Jasuscha (1882 – 1965).
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 29. novembra
Let´s go – Kto sa hrá nehnevá
Výstava, ktorá určite poteší deti a všetkých fanúšikov legendárnej dánskej stavebnice v spolupráci so Slovenským LEGO® fanklubom TatraLUG.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: 1 €

Do 6. decembra
Záhady, osudy, múmie
Na výstave sa návštevníci môžu zoznámiť s osudmi a osobnými príbehmi ľudí – múmií. Výstavu odporúčame pre osoby staršie ako 12 rokov.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 3 €, deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP 1 €

Podujatia

Od 16. do 18. septembra
Konferencia pri príležitosti 80. výročia objavenia Košického zlatého pokladu
V spolupráci s Košickým občianskym klubom a Slovenskou numizmatickou spoločnosťou – pobočkou Košice.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

19. septembra, 14:00 – 17:00 hod.
Návšteva stredoveku
Návrat do minulosti prostredníctvom historického šermu, streľby, vojenského tábora, kuchyne, lukostreľby a rytierskych hier pre deti.
Miesto: Areál Katovej bašty

20. septembra
Deň maďarskej piesne v spolupráci so spolkom CSEMADOK
Miesto: Areál Katovej bašty

9. septembra od 15:00 hod.
Kluby zdravotníckeho zamerania pri VSM /KDF, KDM, KDVL: Skúsenosti zo študentského pobytu vo Vatikáne a Pôrod a pôrodníctvo v starovekých kultúrach sveta
Prednášajú R. Palenčárová a J. Bečke.

Program od 24. augusta do 7. septembra

Do 30. augusta
Šuster, drž sa svojho kopyta
Výstava prináša históriu obuvníckeho a čižmárskeho remesla v Košiciach od stredoveku až po jeho tradície v 20. storočí.
Miesto: Dom remesiel, Hrnčiarska 11
Vstup: 0,50 €

Do 30. augusta
Moderná čipka
Výstava v spolupráci s klubom čipkárstva prináša práce šikovných rúk členiek s odkazom, že čipka určite nie je staromódna.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 30. septembra
Magické kúzlo farby
Výstavou si pripomíname 50. výročie úmrtia významného slovenského umelca Antona Jasuscha (1882 – 1965).
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 13. septembra
Spomienky na Zambiu
Výstava MVDr. Milana Jeřábka ponúka pohľad do života v Zambii.
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska7
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 13. septembra
Jaskyne drakov
Výstava z dielne Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva venovaná fenoménu draka a jeho úlohe v náboženstve, mytológii, ľudových rozprávkach a v dielach učencov.
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska7
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 20. septembra
Krakovské tradície – Kohútie bratstvo a Lajkonik
Výstava z Historického múzea mesta Krakov prináša bohaté a pre nás neznáme tradície, ktoré každoročne ožívajú v uliciach Krakova a pripomínajú stredovekú históriu a legendy mesta.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 6. decembra
Záhady, osudy, múmie
Unikátna putovná výstava Maďarského prírodovedného múzea v Budapešti prináša jedinečný nález v maďarskom meste Vác. Na výstave sa návštevníci môžu zoznámiť s osudmi a osobnými príbehmi ľudí – múmií a základné informácie o forenzných výskumných metódach. Výstavu odporúčame pre osoby staršie ako 12 rokov.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 3 €, deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP 1 €

Program od 10. do 24. augusta 2015

Do 16. augusta
Potápanie včera a dnes
Výstava o bohatej histórii potápačských výstrojov zo súkromných zbierok Petra Ferdinandyho.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

23. augusta, 14:00 – 18:00 hod.
Voľný vstup do expozície Košický zlatý poklad
Pri príležitosti 80. výročia nájdenia pokladu.

Do 30. augusta
Šuster, drž sa svojho kopyta
Výstava prináša históriu obuvníckeho a čižmárskeho remesla v Košiciach od stredoveku až po jeho tradície v 20. storočí.
Miesto: Dom remesiel, Hrnčiarska 11
Vstup: 0,50 €

Do 30. augusta
Moderná čipka
Výstava v spolupráci s klubom čipkárstva prináša práce šikovných rúk členiek s odkazom, že čipka určite nie je staromódna.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 30. septembra
Magické kúzlo farby
Výstavou si pripomíname 50. výročie úmrtia významného slovenského umelca Antona Jasuscha (1882 – 1965).
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 13. septembra
Spomienky na Zambiu
Výstava MVDr. Milana Jeřábka ponúka pohľad do života v Zambii.
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska7
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 13. septembra
Jaskyne drakov
Výstava z dielne Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva venovaná fenoménu draka a jeho úlohe v náboženstve, mytológii, ľudových rozprávkach a v dielach učencov.
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska7
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 20. septembra
Krakovské tradície – Kohútie bratstvo a Lajkonik
Výstava z Historického múzea mesta Krakov prináša bohaté a pre nás neznáme tradície, ktoré každoročne ožívajú v uliciach Krakova a pripomínajú stredovekú históriu a legendy mesta.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 6. decembra
Záhady, osudy, múmie
Unikátna putovná výstava Maďarského prírodovedného múzea v Budapešti prináša jedinečný nález v maďarskom meste Vác. Na výstave sa návštevníci môžu zoznámiť s osudmi a osobnými príbehmi ľudí – múmií a základné informácie o forenzných výskumných metódach. Výstavu odporúčame pre osoby staršie ako 12 rokov.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 3 €, deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP 1 €

Program od 27. júla do 10. augusta 2015

Do 6. decembra
Záhady, osudy, múmie
Unikátna putovná výstava Maďarského prírodovedného múzea v Budapešti prináša jedinečný nález v maďarskom meste Vác. Na výstave sa návštevníci môžu zoznámiť s osudmi a osobnými príbehmi ľudí – múmií a základné informácie o forenzných výskumných metódach. Výstavu odporúčame pre osoby staršie ako 12 rokov.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 3 €, deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP 1 €

Do 30. septembra
Magické kúzlo farby
Výstavou si pripomíname 50. výročie úmrtia významného slovenského umelca Antona Jasuscha (1882 – 1965).
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 20. septembra
Krakovské tradície – Kohútie bratstvo a Lajkonik
Výstava z Historického múzea mesta Krakov prináša bohaté a pre nás neznáme tradície, ktoré každoročne ožívajú v uliciach Krakova a pripomínajú stredovekú históriu a legendy mesta.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 30. augusta
Moderná čipka
Výstava v spolupráci s klubom čipkárstva prináša práce šikovných rúk členiek s odkazom, že čipka určite nie je staromódna.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 16. augusta
Potápanie včera a dnes
Výstava o bohatej histórii potápačských výstrojov zo súkromných zbierok Petra Ferdinandyho.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 13. septembra
Spomienky na Zambiu
Výstava MVDr. Milana Jeřábka ponúka pohľad do života v Zambii.
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska7
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 13. septembra
Jaskyne drakov
Výstava z dielne Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva venovaná fenoménu draka a jeho úlohe v náboženstve, mytológii, ľudových rozprávkach a v dielach učencov.
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska7
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 30. augusta
Šuster, drž sa svojho kopyta
Výstava prináša históriu obuvníckeho a čižmárskeho remesla v Košiciach od stredoveku až po jeho tradície v 20. storočí.
Miesto: Dom remesiel, Hrnčiarska 11
Vstup: 0,50 €

Program od 29. júna do 27. júla 2015

Do 6. decembra
Záhady, osudy, múmie
Putovná výstava Maďarského prírodovedného múzea v Budapešti predstavuje jedinečný nález v maďarskom meste Vác. Osobné príbehy múmií, základné informácie o výskumných metódach. Výstavu odporúčame pre osoby staršie ako 12 rokov.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: 1/3 €

Od 3. júla do 30. septembra
Magické kúzlo farby
Výstavou si pripomíname 50. výročie úmrtia významného slovenského umelca Antona Jasuscha (1882 – 1965). Unikátny výber diel zo zbierok Východoslovenského múzea v Košiciach a súkromných zberateľov Klubu milovníkov umenia CMUK*.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: 1/0,50 €

Od 9. júla do 13. septembra
Jaskyne drakov
Výstava z dielne Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva venovaná fenoménu draka a jeho výskytu a úlohe v náboženstve, mytológií, v ľudových rozprávkach a v dielach učencov.
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7
Vstup: 1/0,50 €

Do 16. augusta
Potápanie včera a dnes
Bohatá história potápačských výstrojov zo súkromných zbierok Petra Ferdinandyho.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: 1/0,50 €

Do 30. augusta
Šuster, drž sa svojho kopyta
História obuvníckeho a čižmárskeho remesla v Košiciach od stredoveku až po jeho tradície v 20. stor.
Miesto: Dom remesiel, Hrnčiarska 11
Vstup: 0,50 €

Do 31. augusta
Moderná čipka
Výstava v spolupráci s klubom čipkárstva prináša práce šikovných rúk členiek s odkazom, že čipka určite nie je staromódna.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: 1/0,50 €

Do 20. septembra
Krakovské tradície – Kohútie bratstvo a Lajkonik
Výstava Historického múzea mesta Krakov prináša bohaté a pre nás neznáme tradície, ktoré každoročne ožívajú v uliciach Krakova a pripomínajú stredovekú históriu a legendy mesta.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: 1/0,50 €

Program od 15. do 29. júna 2015

Od 21. júla do 6. decembra
Záhady, osudy, múmie
Putovná výstava Maďarského prírodovedného múzea v Budapešti predstavuje jedinečný nález v maďarskom meste Vác – osobné príbehy múmií, základné informácie o výskumných metódach. Výstavu odporúčame pre osoby staršie ako 12 rokov.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: 1/3 €

Do 21. júna
Spomienky na Zambiu
Výstava zo zbierok MVDr. Milana Jeřábka ponúka pohľad do života v Zambii a na okolitú prírodu v Afrike prostredníctvom predmetov každodennej potreby, obrazov a fotografií.
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7
Vstup: 1/0,50 €

Od 3. júla do 30. septembra
Magické kúzlo farby
Výstavou si pripomíname 50. výročie úmrtia významného slovenského umelca Antona Jasuscha (1882 – 1965). Unikátny výber diel zo zbierok Východoslovenského múzea v Košiciach a súkromných zberateľov Klubu milovníkov umenia CMUK*.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: 1/0,50 €

Od 9. júla do 13. septembra
Jaskyne drakov
Výstava z dielne Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva venovaná fenoménu draka a jeho výskytu a úlohe v náboženstve, mytológií, v ľudových rozprávkach a v dielach učencov.
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7
Vstup: 1/0,50 €

Do 16. augusta
Potápanie včera a dnes
Bohatá história potápačských výstrojov zo súkromných zbierok Petra Ferdinandyho.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: 1/0,50 €

Do 30. augusta
Šuster, drž sa svojho kopyta
História obuvníckeho a čižmárskeho remesla v Košiciach od stredoveku až po jeho tradície v 20. storočí.
Miesto: Dom remesiel, Hrnčiarska 11
Vstup: 0,50 €

Do 31. augusta
Moderná čipka
Výstava v spolupráci s klubom čipkárstva prináša práce šikovných rúk členiek s odkazom, že čipka určite nie je staromódna.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: 1/0,50 €

Do 20. septembra
Krakovské tradície – Kohútie bratstvo a Lajkonik
Výstava z Historického múzea mesta Krakov prináša bohaté a pre nás neznáme tradície, ktoré každoročne ožívajú v uliciach Krakova a pripomínajú stredovekú históriu a legendy mesta.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: 1/0,50 €

Podujatia

18. júna o 17:00 hod.
(Ne)obyčajné vrabce
Rozhovory o prírode – Vták roka – vrabec poľný a vrabec domový. Prednáša RNDr. Peter Krišovský.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

25. a 26. júna, 9:00 – 17:00 hod.
Zlatá horúčka v múzeu
Ryžovanie zlata.
Vstup: deti 2 €/kultúrne poukazy, dospelí 3 €

Kluby

17. júna od 15:00 hod.
Kluby zdravotníckeho zamerania pri VSM /KDF, KDM, KDVL: Štyridsaťročná spolupráca Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie a Klubov filatelistov v Košiciach
Prednášajú I. Maraček, Z. Kostecká, J. Legáth a A. Bárd.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

Program od 1. do 15. júna 2015

Do 21. júna
Spomienky na Zambiu
Výstava zo zbierok MVDr. Milana Jeřábka ponúka pohľad do života v Zambii a na okolitú prírodu v Afrike prostredníctvom predmetov každodennej potreby, obrazov a fotografií.
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7
Vstup: 1/0,50 €

Do 16. augusta
Potápanie včera a dnes
Výstava o bohatej histórii potápačských výstrojov zo súkromných zbierok Petra Ferdinandyho.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: 1/0,50 €

Do 30. augusta
Šuster, drž sa svojho kopyta
Výstava prináša históriu obuvníckeho a čižmárskeho remesla v Košiciach od stredoveku až po jeho tradície v 20. storočí.
Miesto: Dom remesiel, Hrnčiarska 11
Vstup: 0,50 €

Do 31. augusta
Moderná čipka
Výstava v spolupráci s klubom čipkárstva prináša práce šikovných rúk členiek s odkazom, že čipka určite nie je staromódna.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: 1/0,50 €

Do 20. septembra
Krakovské tradície – Kohútie bratstvo a Lajkonik
Výstava z Historického múzea mesta Krakov prináša bohaté a pre nás neznáme tradície, ktoré každoročne ožívajú v uliciach Krakova a pripomínajú stredovekú históriu a legendy mesta.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: 1/0,50 €

Podujatia

4. júna, 14:00 – 15:00 hod.
Mineralogický klub mládeže: Príprava 24. Medzinárodnej výstavy minerálov
Vedie Bc. Stanislav Levendovský.
Miesto: Hviezdoslavova 3

4. júna, 15:00 – 15:30 hod.
Klub zlatokopov: Príprava Majstrovstiev Slovenskej a Českej republiky v ryžovaní zlata v Zlatej Bani
Vedie Bc. Stanislav Levendovský.
Miesto: Hviezdoslavova 3

6. júna, 9:00 – 17:00 hod.
24. medzinárodná výstava minerálov Košice
Okrem samotných minerálov uvidíte i skameneliny a ozdobné predmety. Výstava je spojená s výmennou burzou.
Miesto: SPŠ Dopravná, Hlavná 113

Program od 18. mája do 1. júna 2015

Do 21. júna
Spomienky na Zambiu
Výstava je dielom Milana Jeřábka. Odevy, oštepy, sošky a plastiky dopĺňa množstvo obrazov a fotografií o bežnom živote ľudí a okolitej prírody Afriky.
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7
Vstup: 1/0,50 €

Do 16. augusta
Potápanie včera a dnes
Výstava o bohatej histórii potápačských výstrojov zo súkromných zbierok Petra Ferdinandyho.
Vstup: 1/0,50 €

Do 30. augusta
Moderná čipka
Výstava prináša práce šikovných rúk členiek s odkazom, že čipka nie je staromódna.
Vstup: 1/0,50 €

Do 30. augusta
Šuster, drž sa svojho kopyta
Výstava prináša históriu obuvníckeho a čižmárskeho remesla v Košiciach od stredoveku až po jeho tradície v 20. stor.
Miesto: Dom remesiel, Hrnčiarska 11
Vstup: 0,50 €

Do 20. septembra
Krakovské tradície – Kohútie bratstvo a lajkonik
Vernisáž k výstave z Historického múzea mesta Krakov o bohatých krakovských tradíciách.
Vstup: 1/0,50 €

Podujatia

20. mája o 15:00 hod.
Kluby zdravotníckeho zamerania pri VSM/KDF, KDM, KDVL: Cestovateľská lekárnička M. R. Štefánika
Prednáša A. Bartunek.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

28. mája o 17:00 hod.
Za netopiermi Baleárskych ostrovov
Ďalšia prezentácia z cyklu Rozhovory o prírode o netopieroch na ostrovoch Stredozemného mora. Prednáša MVDr. Ľuboš Korytár, PhD.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

29. mája o 9:00 hod.
Cesta do Stredozeme
Podujatie pre žiakov základných škôl, ktoré každého prenesie do „stredozeme“ Afriky k exotickým zvieratám, rytmom a zvykom. Pre deti budú pripravená zábavné a poučné aktivity v Areáli Katovej bašty a vo výstave Spomienky na Zambiu. Skupiny na vybraný čas je potrebné nahlásiť do pondelka 25. mája. Bližšie informácie: maria.semanova@vsmuzeum.sk; 055/6220309, 0917 965 016.
Vstup: 1 €/kultúrny poukaz

Program od 4. do 18. mája 2015

Výstavy

7. mája o 10:00 hod.
Vernisáž výstavy Krakovské tradície – Kohútie bratstvo a lajkonik
Vernisáž k výstave z Historického múzea mesta Krakov o bohatých krakovských tradíciách. Výstava potrvá do 20. septembra.
Vstup: 1/0,50 €

12. mája o 16:00 hod.
Vernisáž výstavy Moderná čipka
Výstava prináša práce šikovných rúk členiek s odkazom, že čipka určite nie je staromódna. Potrvá do 30. augusta.
Vstup: 1/0,50 €

15. mája o 17:00 hod.
Vernisáž výstavy Potápanie včera a dnes
Výstava o bohatej histórii potápačských výstrojov zo súkromných zbierok Petra Ferdinandyho potrvá do 16. augusta.
Vstup: 1/0,50 €

Do 16. mája
Boje o Dargovský priesmyk a oslobodenie Košíc
Zbierky približujú zbrane, výstroj a vojenskú techniku Wehrmachtu a Červenej armády používanú počas bojov o Dargovský priesmyk na prelome rokov 1944 a 1945.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: 1/0,50 €

Do 21. júna
Spomienky na Zambiu
Výstava je dielom Milana Jeřábka. Odevy, oštepy, sošky a plastiky dopĺňa množstvo obrazov a fotografií o bežnom živote ľudí a okolitej prírody Afriky.
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7
Vstup: 1/0,50 €

Do 30. augusta
Šuster, drž sa svojho kopyta
Výstava prináša históriu obuvníckeho a čižmárskeho remesla v Košiciach od stredoveku až po jeho tradície v 20. stor.
Miesto: Dom remesiel, Hrnčiarska 11
Vstup: 0,50 €

Podujatia

7. mája o 13:00 hod.
Víťazný pochod
Slávnostný sprievod Lajkonika na Hlavnej ulici pripomína oslavnú tradíciu starej krakovskej legendy – vyhnanie Tatárov spred brán Krakova. V sprievode sa predstavia aj členovia Kohútieho bratstva v slávnostných uniformách.

8. mája
Košický guláš
Gastronomická súťaž o najlepší „košický guláš“ košických podnikov.
Miesto: Areál Katovej bašty, Hrnčiarska 7

10. mája o 15:00 hod.
Štefan Leonard Kostelničák a Košice
Premietanie medailónu o osobnosti a tvorbe najvýznamnejšieho slovenského ornamentalistu. Prednáša Anton Meteňko.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

16. mája, 17:00 – 23:00 hod.
Košická noc múzeí a galérií
Náučné a zábavné aktivity na tému „Socík“ vtiahnu do diania všetky vekové kategórie. V podkroví Historickej účelovej budovy na Námestí Maratónu mieru 2 vás privíta DJ legenda Tibor „APA“ Egry na dvoch Stretnutiach pri samovare určených nielen pre pamätníkov.

Kluby

7. mája, 14:00 – 15:00 hod.
Mineralogický klub mládeže: Ložiská a lokality výskytu chalkopyritu na Slovensku
Prednáša Stanislav Levendovský.
Miesto: Hviezdoslavova 3

7. mája, 15:00 – 15:30 hod.
Klub zlatokopov: Otváranie claimov Slovenskej asociácie zlatokopov
Prednáša Stanislav Levendovský.
Miesto: Hviezdoslavova 3

Program od 20. apríla do 4. mája 2015

Výstavy

Do 26. apríla
Veľká noc prichodzi, budze i kupačka
Národopisná výstava o pôstnom, veľkonočnom a jarnom období v dedinskom a mestskom prostredí. Vstup je spoločný s výstavou Ego te baptizo…
Miesto: Námestie maratónu mieru 2

Do 26. apríla
Grécko na úsvite dejín
Výstava o bohatej histórii územia Grécka pred nástupom antiky zo súkromných zbierok Jána Hertlíka.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: 1/0,50 €

28. apríla
Vernisáž výstavy Šuster, drž sa svojho kopyta
Výstava trvajúca do 1. augusta prináša históriu obuvníckeho a čižmárskeho remesla v Košiciach od stredoveku až po jeho tradície v 20. storočí.
Miesto: Dom remesiel, Hrnčiarska 11
Vstup: 0,50 €

Do 30. apríla
Rysy a ich príbuzné vo svete
Výstava v spolupráci so Slovak Wildlife Society prináša zaujímavosti o rysovi ostrovidovi, jeho ekológii a ďalších mačkovitých šelmách.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: 1/0,50 €

Do 16. mája
Boje o Dargovský priesmyk a oslobodenie Košíc

Zbierky približujú zbrane, výstroj a vojenskú techniku Wehrmachtu a Červenej armády používanú počas bojov o Dargovský priesmyk na prelome rokov 1944 a 1945.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: 1/0,50 €

Do 21. júna
Spomienky na Zambiu
Odevy, oštepy, sošky a plastiky dopĺňa množstvo obrazov a fotografií o bežnom živote ľudí a okolitej prírody Afriky. Výstava je dielom Milana Jeřábka.
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7
Vstup: 1/0,50 €

Podujatia

22. apríla o 9:00 hod.
Deň Zeme
Zábavno-náučné dopoludnie o prírode s ekovýchovnými aktivitami pre školské skupiny v spolupráci s CVČ, EP Kórejská 1.
Miesto: Areál Katovej bašty, Hrnčiarska 7

Program od 6. do 20. apríla 2015

Výstavy

Do 19. apríla
Ego te baptizo…
Výstava o narodení a krste dieťaťa v mestskom a vidieckom prostredí.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 19. apríla
EXOPLANÉTY
Výstava diel umeleckého sklára Jána Zoričáka.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 26. apríla
Veľká noc prichodzi, budze i kupačka
Národopisná výstava o pôstnom, veľkonočnom a jarnom období v dedinskom a mestskom prostredí. Vstup je spoločný s výstavou Ego te baptizo…
Miesto: Námestie maratónu mieru 2

Do 26. apríla
Grécko na úsvite dejín
Výstava o bohatej histórii územia Grécka pred nástupom antiky zo súkromných zbierok Jána Hertlíka.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 30. apríla
Rysy a ich príbuzné vo svete
Výstava v spolupráci so Slovak Wildlife Society prináša zaujímavosti o rysovi ostrovidovi, jeho ekológii a ďalších mačkovitých šelmách.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 16. mája
Boje o Dargovský priesmyk a oslobodenie Košíc
Zbierky približujú zbrane, výstroj a vojenskú techniku Wehrmachtu a Červenej armády používanú počas bojov o Dargovský priesmyk na prelome rokov 1944 a 1945.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 21. júna
Spomienky na Zambiu
Výstava je dielom Milana Jeřábka. Odevy, oštepy, sošky a plastiky dopĺňa množstvo obrazov a fotografií o bežnom živote ľudí a okolitej prírody Afriky.
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Podujatia

14. apríla o 13:00 hod.
Ján Zoričák
Tvorivé stretnutie autora so študentmi a verejnosťou.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

16. apríla o 16:00 hod.
Jednotky Wehrmachtu nasadené na prelome rokov 1944 – 1945 v okolí Košíc
Prednáša T. Hofírek, KVH Polom Žilina.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

16. apríla o 17:00 hod.
Rys ostrovid
Prezentácia z cyklu Rozhovory o prírode. Prednáša S. Betková.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

Kluby

15. apríla o 15:00 hod.
Kluby zdravotníckeho zamerania pri VSM /KDF, KDM, KDVL: Zdravotníctvo v Bardejove od 15. do konca 19. storočia
Prednáša F. Gutek.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

Program od 23. marca do 6. apríla 2015

Výstavy

Do 29. marca
Historické fajky
Miesto: Dom remesiel, Hrnčiarska 11
Vstup: 0,50 €

Do 19. apríla
Exoplanéty
Prvá výstava diel medzinárodne uznávaného umeleckého sklára Jána Zoričáka. Autor čerpá inšpiráciu z nekonečného vesmírneho priestoru plného záhad a námetov bez obmedzení.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1/0,50 €

Do 19. apríla
Ego te baptizo
Historický prierez o narodení a krste dieťaťa v meste a na vidieku.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1/0,50 €

Do 26. apríla
Grécko na úsvite dejín
Výstava o bohatej histórii územia Grécka pred nástupom antiky zo súkromných zbierok Jána Hertlíka.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1/0,50 €

Do 26. apríla
Veľká noc prichodzi, budze i kupačka
Výstava približuje atmosféru Veľkej noci, pestrosť veľkonočných i jarných tradícií, či zvykov ľudovej mágie. Vstup spoločné s výstavou Ego te baptizo.

Do 30. apríla
Rys a jeho príbuzní vo svete
Výstava v spolupráci so Slovak Wildlife Society prináša zaujímavosti o rysovi ostrovidovi, jeho ekológii a ďalších mačkovitých šelmách.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1/0,50 €

Do 8. mája
Boje o dargovský priesmyk a oslobodenie Košíc
Výstava pri príležitosti výročia dargovskej operácie na sklonku druhej svetovej vojny.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1/0,50 €

Do 21. júna
Spomienky na Zambiu
Výstava je dielom Milana Jeřábka, ktorý prostredníctvom predmetov každodennej potreby ponúka pohľad do života bežných ľudí žijúcich v Zambii. Nájdu sa tu ale aj predmety kultúrneho charakteru ako odevy, oštepy, sošky či plastiky dekorované podľa vkusu domorodého obyvateľstva. Výstavu dopĺňa množstvo obrazov a fotografií zachytávajúcich ľudí a prírodu Afriky.
Vstup: 1/0,50 €
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7

Podujatia

28. marca, 10:00 – 17:00 hod.
Zimomravenie
Vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach pripravujeme pestrý program v expozícii Miklušova väznica a na výstave Spomienky na Zambiu (Hrnčiarska 7).
Vstup: deti 1 €, dospelí 2 €, rodinné vstupné 5 €

1. apríla, 9:00 – 12:00 hod.
Veľká noc
Tvorivá dielňa a beseda o veľkonočných a jarných zvykoch, sprievodné podujatie k výstave Veľka noc prichodzi,
budze i kupačka.

Kluby

1. apríla, 14:00 – 15:00 hod.
Mineralogický klub mládeže: Minerály rudných žíl
Prednáša Bc. Stanislav Levendovský.
Miesto: Hviezdoslavova 3

1. apríla, 15:00 – 15:30 hod.
Klub zlatokopov: Zlaté horúčky, ložiská a ryžovanie zlata v Austrálii
Prednáša Bc. Stanislav Levendovský.
Miesto: Hviezdoslavova 3

Program od 9. do 23. marca 2015

Výstavy

Od 19. marca do 31. júna
Spomienky na Zambiu
Výstava nás prenesie do jednej z vnútrozemských krajín „čierneho kontinentu“ – do Zambie. Prostredníctvom spomienok pána Jeřábka spoznávame prírodu, život, krásy a neopakovateľné kúzlo tejto časti sveta. Môžeme vidieť predmety každodennej potreby, hudobné nástroje, plastiky, odevy a zbrane zdobené podľa vkusu a vnímania Zambijčanov. Sú vyrábané predovšetkým z prírodných materiálov – z dreva, sušených tekvíc, kože, lyka rôznych rastlín, prípadne kovov a svedčia o zručnosti ich tvorcov. Subjektívny pohľad autora vnímame najmä vďaka autentickým fotografiám, ktoré zachytávajú bežný život Afričanov, čaro krajiny a mapujú odbornú činnosť pána Jeřábka. Jedinečnú atmosféru prehliadky dotvoria rytmy kmeňovej hudby. Spoznajte s nami, prečo je Zambia taká fascinujúca…

MVDr. Milan Jeřábek sa narodil 18. 5. 1932 v Prahe. Po skončení štúdia na Vysokej škole veterinárnej v Košiciach v roku 1961 pôsobil ako veterinárny lekár v Bojnej (okres Topoľčany) a obci Bajča (okres Komárno). V rokoch 1967-69 absolvoval postgraduálne štúdium tropického a subtropického veterinárstva so štúdiom angličtiny na Vysokej poľnohospodárskej škole v Prahe. V roku 1977 začal pracovať ako štátny okresný zverolekár v Kolome v Zambii. Neskôr uzavrel pracovný kontrakt so spoločnosťou ZATCo (Zambia Agricultural and Trading Cooperative) v Chome a pracoval pre komerčných farmárov. Takmer desaťročnú expertízu v Zambii ukončil v roku 1987 návratom na Slovensko.

Vstup: 1/0,50 €
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7

unnamed

Do 29. marca
Historické fajky
Miesto: Dom remesiel, Hrnčiarska 11
Vstup: 0,50 €

Do 19. apríla
Exoplanéty
Prvá výstava diel medzinárodne uznávaného umeleckého sklára Jána Zoričáka. Autor čerpá inšpiráciu z nekonečného vesmírneho priestoru plného záhad a námetov bez obmedzení.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1/0,50 €

Do 19. apríla
Ego te baptizo
Historický prierez o narodení a krste dieťaťa v meste a na vidieku.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1/0,50 €

Do 26. apríla
Grécko na úsvite dejín
Výstava o bohatej histórii územia Grécka pred nástupom antiky zo súkromných zbierok Jána Hertlíka.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1/0,50 €

Do 26. apríla
Veľká noc prichodzi, budze i kupačka
Výstava približuje atmosféru Veľkej noci, pestrosť veľkonočných i jarných tradícií, či zvykov ľudovej mágie. Vstup spoločné s výstavou Ego te baptizo.

Do 30. apríla
Rys a jeho príbuzní vo svete
Výstava v spolupráci so Slovak Wildlife Society prináša zaujímavosti o rysovi ostrovidovi, jeho ekológii a ďalších mačkovitých šelmách.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1/0,50 €

Do 8. mája
Boje o dargovský priesmyk a oslobodenie Košíc
Výstava pri príležitosti výročia dargovskej operácie na sklonku druhej svetovej vojny.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1/0,50 €

Kluby

18. marca od 15:00 hod.
Kluby zdravotníckeho zamerania pri VSM /KDF, KDM, KDVL: A. Schürger – prvý československý profesor na Mayo University v Rochestri (USA)
Prednáša J. Kmec.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

Program od 23. do 9. marca 2015

Výstavy

Od 4. marca
Veľká noc prichodzi, budze i kupačka
Výstava približuje atmosféru Veľkej noci, pestrosť veľkonočných i jarných tradícií, či zvykov ľudovej mágie. Vstup spoločné s výstavou Ego te baptizo.

Do 8. marca
Laudate
Výstava výtvarných diel Milana Špaka hovorí kontemplatívnym jazykom vychádzajúcim z archetypálnych pôvodných obrazov.
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7
Vstup: 1/0,50 €

Do 8. marca
Hrejivé krásavice
Očarujúce kúzlo pecí vyhotovených z „drsného“ materiálu. Produkty niekdajších zlievarní na území bývalej Rakúsko-Uhorskej monarchie v priebehu 19. a na začiatku 20. stor.
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7
Vstup: 1/0,50 €

Do 29. marca
Historické fajky
Miesto: Dom remesiel, Hrnčiarska 11
Vstup: 0,50 €

Do 19. apríla
Exoplanéty 2015
Prvá výstava diel medzinárodne uznávaného umeleckého sklára Jána Zoričáka. Autor čerpá inšpiráciu z nekonečného vesmírneho priestoru plného záhad a námetov bez obmedzení.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1/0,50 €

Do 26. apríla
Grécko na úsvite dejín
Výstava o bohatej histórii územia Grécka pred nástupom antiky zo súkromných zbierok Jána Hertlíka.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1/0,50 €

Do 30. apríla
Rys a jeho príbuzní vo svete
Výstava v spolupráci so Slovak Wildlife Society prináša zaujímavosti o rysovi ostrovidovi, jeho ekológii a ďalších mačkovitých šelmách.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1/0,50 €

Do 8. mája
Boje o dargovský priesmyk a oslobodenie Košíc
Výstava pri príležitosti výročia dargovskej operácie na sklonku druhej svetovej vojny.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1/0,50 €

Do 1. júna
Ego te baptizo
Historický prierez o narodení a krste dieťaťa v meste a na vidieku.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1/0,50 €

Podujatia

25. februára o 10:00 hod.
Návšteva u majstrov zlievarov
Sprievodné podujatie k výstave Hrejivé krásavice náučnou formou ukáže princíp odlievania menších častí odliatkov pomocou sadry, vosku, alebo cínu do vopred pripravených foriem.
Miesto: Hrnčiarska 7

26. februára o 17:00 hod.
Život v hlbinách pravekých morí
Prezentácia z cyklu Rozhovory o prírode o tom, ako sa príbeh života začal v oceánoch a ako sa jednotlivé morské živočíchy vyvíjali až do obrovských rozmerov. Prednáša Mgr. Peter Ledvák, PhD.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

7. marca
Na frontovej línii – Návrat do vojnových Košíc
Sprievodné podujatie k výstave Boje o Dargovský priesmyk a oslobodenie Košíc. Nemecké samohybné delo v uliciach mesta Košice opäť po 70 rokoch. Streľba z dela, ukážka pechotných zbraní, nemeckých a sovietskych uniforiem a ďalšie zaujímavosti.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

Kluby

5. marca, 14:00 – 15:00 hod.
Mineralogický klub mládeže: Geologická dokumentácia odkryvu
Vlastnosti odkryvu, odber vzoriek, mierka mapy, fotografické spracovanie, nákres. Prednáša Bc. Stanislav Levendovský.
Miesto: Hviezdoslavova 3

5. marca, 15:00 – 15:30 hod.
Klub zlatokopov: Rôzne spôsoby a techniky ryžovania zlata u nás a vo svete
Prednáša Bc. Stanislav Levendovský.
Miesto: Hviezdoslavova 3

Program od 9. do 23. februára 2015

Výstavy

10. februára o 18:00 hod.
Vernisáž výstavy Laudate
Výstava výtvarných diel Milana Špaka hovorí kontemplatívnym jazykom vychádzajúcim z archetypálnych pôvodných obrazov. Výstava potrvá do 8. marca.
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7
Vstup: 1/0,50 €

12. februára o 17:00 hod.
Vernisáž výstavy Exoplanéty 2015
Prvá výstava diel medzinárodne uznávaného umeleckého sklára Jána Zoričáka. Autor čerpá inšpiráciu z nekonečného vesmírneho priestoru plného záhad a námetov bez obmedzení. Výstava potrvá do 19. apríla.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1/0,50 €

Od 19. februára do 26. apríla
Grécko na úsvite dejín
Výstava o bohatej histórii územia Grécka pred nástupom antiky zo súkromných zbierok Jána Hertlíka.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1/0,50 €

Od 19. februára do apríla
Rys a jeho príbuzní vo svete
Výstava v spolupráci so Slovak Wildlife Society prináša zaujímavosti o rysovi ostrovidovi, jeho ekológii a ďalších mačkovitých šelmách.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1/0,50 €

Do marca
Historické fajky
Miesto: Dom remesiel, Hrnčiarska 11
Vstup: 0,50 €

Do 8. marca
Hrejivé krásavice
Očarujúce kúzlo pecí vyhotovených z „drsného“ materiálu. Produkty niekdajších zlievarní na území bývalej Rakúsko-Uhorskej monarchie v priebehu 19. a na začiatku 20. stor.
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7
Vstup: 1/0,50 €

Do 31. marca
EGO TE BAPTIZO
Historický prierez o narodení a krste dieťaťa v meste a na vidieku.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1/0,50 €

Do 8. mája
Boje o dargovský priesmyk a oslobodenie Košíc
Výstava pri príležitosti výročia dargovskej operácie na sklonku druhej svetovej vojny.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1/0,50 €

Podujatia

14. februára
Sviatok sv. Valentína
Pri zakúpení akýchkoľvek vstupeniek v budove na Námestí Maratónu mieru vstup na výstavu Exoplanéty zadarmo.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

Kluby

5. februára, 14:00 – 15:00 hod.
Mineralogický klub mládeže: Ložiská a lokality výskytu nerudných surovín – vápenca a dolomitu na Slovensku
Prednáša Bc. Stanislav Levendovský.
Miesto: Hviezdoslavova 3

5. februára, 15:00 – 15:30 hod.
Klub zlatokopov: História ryžovania zlata vo Vysokých Tatrách v okolí Kriváňa
Prednáša Bc. Stanislav Levendovský.
Miesto: Hviezdoslavova 3

18. februára o 15:00 hod.
Kluby zdravotníckeho zamerania pri VSM/KDF, KDM, KDVL: Prof. MUDr. Viliam Ganz, PhD., F.A.C.C. (7.1.1919 – 10.11.2009)
Prednáša M. Mydlík a K. Derzsiová.
Miesto: Hviezdoslavova 3

Program od 26. januára do 9. februára 2015

Výstavy
Do 8. februára
Vianoce dvoch svetov
Atmosféra Vianoc situovaných do tradičného vidieckeho a mestského prostredia. Vstup je spoločný s výstavou Ego te baptizo.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

Do marca
Historické fajky
Miesto: Dom remesiel, Hrnčiarska 11
Vstup: 0,50 €

Do 8. marca
Hrejivé krásavice
Očarujúce kúzlo pecí vyhotovených z „drsného“ materiálu. Produkty niekdajších zlievarní na území bývalej Rakúsko Uhorskej monarchie v priebehu 19. a na začiatku 20. stor.
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7
Vstup: 1/0,50 €

Do 31. marca
EGO TE BAPTIZO
Historický prierez o narodení a krste dieťaťa v meste a na vidieku.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1/0,50 €

Do 8. mája
Boje o dargovský priesmyk a oslobodenie Košíc
Výstava pri príležitosti výročia dargovskej operácie na sklonku druhej svetovej vojny.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1/0,50 €

Kluby

5. februára, 14:00 – 15:00 hod.
Mineralogický klub mládeže: Ložiská a lokality výskytu nerudných surovín, vápenca a dolomitu na Slovensku
Prednáša Bc. Stanislav Levendovský.
Miesto: Hviezdoslavova 3

5. februára, 15:00 – 15:30 hod.
Klub zlatokopov: História ryžovania zlata vo Vysokých Tatrách v okolí Kriváňa
Prednáša Bc. Stanislav Levendovský.
Miesto: Hviezdoslavova 3

Program od 15. decembra 2014 do 26. januára 2015

Výstavy

Do 18. januára
Svetový supermarket
Objekty v nadživotnej veľkosti je možné rozobrať či zvážiť.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1/0,50 €

Od 19. januára do 8. mája
Boje o dargovský priesmyk a oslobodenie Košíc
Výstava pri príležitosti výročia dargovskej operácie na sklonku druhej svetovej vojny.
Vstup: 1/0,50 €

Do 25. januára
ORBIS PICTUS – Zrkadlenie sveta
Výtvarné práce členov Maďarskej umeleckej akadémie.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1/0,50 €

Do februára
Historické fajky
Miesto: Dom remesiel, Hrnčiarska 11
Vstup: 0,50 €

Do 8. februára
Vianoce dvoch svetov
Atmosféra Vianoc situovaných do tradičného vidieckeho a mestského prostredia. Vstupné je spoločné s výstavou Ego te baptizo. Možnosť besedy o predvianočných zvykoch a tvorivej dielne pre školy. Termín dohodou (maria.semanova@vsmuzeum.sk; 055/6220309).
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

Do 8. marca
Hrejivé krásavice
Očarujúce kúzlo pecí vyhotovených z „drsného“ materiálu. Produkty niekdajších zlievarní na území bývalej Rakúsko-Uhorskej monarchie v priebehu 19. a na začiatku 20. stor.
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7
Vstup: 1 €

Do 31. marca
EGO TE BAPTIZO
Historický prierez o narodení a krste dieťaťa v meste a na vidieku.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1/0,50 €

Podujatia

22. januára o 17:00 hod.
Tváre beztvarého minerálu
Ďalšia prezentácia z cyklu Rozhovory o prírode o krásnych formách opálov. Prednáša Bc. Stanislav Levendovský.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

Kluby

8. januára, 14:00 – 15:00 hod.
Mineralogický klub mládeže: Vyhodnotenie činnosti za rok 2014
Minerály s obsahom železa. Prednáša Bc. Stanislav Levendovský.
Miesto: Hviezdoslavova 3

8. januára, 15:00 – 15:30 hod.
Klub zlatokopov: Vyhodnotenie činnosti za rok 2014
Príprava materiálov do Ročenky slovenských zlatokopov pre Slovenskú asociáciu zlatokopov. Prednáša Bc. Stanislav Levendovský.
Miesto: Hviezdoslavova 3

Program od 1. do 15. decembra 2014

Výstavy

Od 5. decembra do januára
Vianoce dvoch svetov
Výstava približuje atmosféru Vianoc v dvoch svetoch situovaných do tradičného vidieckeho a mestského prostredia. Vstupné je spoločné s výstavou Ego te baptizo. Možnosť besedy o predvianočných zvykoch a tvorivej dielne pre školy. Termín dohodou (maria.semanova@vsmuzeum.sk; 055/6220309).
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

Do 7. decembra
Takí boli naši dedovia – Prvá svetová vojna a východné Slovensko
Venované storočnici 1. svetovej vojny so zameraním na východ Slovenska a Košice.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1 €

Do 31. decembra
Svetový supermarket
Objekty v nadživotnej veľkosti je možné rozobrať či zvážiť.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1/0,50 €

Do 25. januára
ORBIS PICTUS – Zrkadlenie sveta
Výtvarné práce členov Maďarskej umeleckej akadémie.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1/0,50 €

Do februára 2015
Historické fajky
Miesto: Dom remesiel, Hrnčiarska 11
Vstup: 0,50 €

Do februára
Hrejivé krásavice
Očarujúce kúzlo pecí vyhotovených z „drsného“ materiálu. Produkty niekdajších zlievarní na území bývalej Rakúsko-Uhorskej monarchie v priebehu 19. a na začiatku 20. stor.
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7
Vstup: 1 €

Do 31. marca
EGO TE BAPTIZO
Historický prierez o narodení a krste dieťaťa v meste a na vidieku.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1/0,50 €

Podujatia

3. decembra
Slovensko Advent
Charitatívne podujatie v spolupráci RTVS a produkčnej spoločnosti Akran s. r. o.
Vstupenky v hodnote 5 € v predaji v sieti Ticketportal.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

9. decembra o 18:00 hod.
Marry Xmas – Vianočný koncert
Koncert sláčikového kvarteta LenART Quartet z cyklu LenART & art – Hudba v múzeu.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

11. decembra o 17:00 hod.
Rozhovory o prírode: Život v hlbinách pravekých morí
O tom, ako sa príbeh života začal v oceánoch a ako sa jednotlivé morské živočíchy vyvíjali do obrovských rozmerov. Prednáša Mgr. Peter Ledvák, PhD.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

Kluby

4. decembra, 14:00 – 15:00 hod.
Mineralogický klub mládeže: Pásmo diapozitívov – Kremičitany (Silikáty)
Prednáša Bc. Stanislav Levendovský.
Miesto: Hviezdoslavova 3

4. decembra, 15:00 – 15:30 hod.
Klub zlatokopov: História ťažby a ryžovania zlata v okolí Kokavy nad Rimavicou
Prednáša Bc. Stanislav Levendovský.
Miesto: Hviezdoslavova 3

12. decembra o 15:00 hod.
Kluby zdravotníckeho zamerania pri VSM /KDF, KDM, KDVL: 25 rokov KDM pri VSM vo fotografiách
Miesto: Hviezdoslavova 3

Program od 17. novembra do 1. decembra 2014

Výstavy

Od 18. novembra
Nežná revolúcia v Košiciach
Pri príležitosti 25. výročia udalostí novembra 1989.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

Do 26. novembra
Anal Révész
Výber litografií autora v rámci Višegrádskych dní.
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7
Vstup: 1/0,50 €

Do 31. decembra
Takí boli naši dedovia – Prvá svetová vojna a východné Slovensko
Venované storočnici 1. svetovej vojny so zameraním na východ Slovenska a Košice.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1 €

Do 31. decembra
Svetový supermarket
Objekty v nadživotnej veľkosti je možné rozobrať či zvážiť.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1/0,50 €

Do januára 2015
ORBIS PICTUS – Zrkadlenie sveta
Výtvarné práce členov Maďarskej umeleckej akadémie.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1/0,50 €

Do februára 2015
Historické fajky
Miesto: Dom remesiel, Hrnčiarska 11
Vstup: 0,50 €

Do februára 2015
EGO TE BAPTIZO
Historický prierez o narodení a krste dieťaťa v meste a na vidieku.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1/0,50 €

Podujatia

18. novembra o 18:00 hod.
YOUNG SPIRIT
Koncert sláčikového kvarteta LenART Quartet z cyklu LenART & art – Hudba v múzeu.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

Program od 3. do 17. novembra 2014

Výstavy

18. novembra o 16:00 hod.
Vernisáž výstavy EGO TE BAPTIZO
Historický prierez o narodení a krste dieťaťa v meste a na vidieku. Výstava potrvá do februára.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1/0,50 €

Od 18. novembra
Nežná revolúcia v Košiciach
Pri príležitosti 25. výročia udalostí novembra 1989.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

Do 26. novembra
Anal Révész
Výber litografií autora v rámci Višegrádskych dní.
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7
Vstup: 1/0,50 €

Do 31. decembra
Takí boli naši dedovia – Prvá svetová vojna a východné Slovensko
Venované storočnici 1. svetovej vojny so zameraním na východ Slovenska a Košice.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1 €

Do 31. decembra
Svetový supermarket
Objekty v nadživotnej veľkosti je možné rozobrať či zvážiť.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1/0,50 €

Do januára
ORBIS PICTUS – Zrkadlenie sveta
Výtvarné práce členov Maďarskej umeleckej akadémie.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1/0,50 €

Do februára
Historické fajky
Miesto: Dom remesiel, Hrnčiarska 11
Vstup: 0,50 €

Podujatia

11. novembra o 13:00 hod.
Deň pro monumenta
Ako sa dobre postarať o svoju pamiatku. Seminár Pamiatkového úradu SR.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

13. novembra o 17:00 hod.
Vážme si vážky
Prednáša Miroslav Fulín.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

Kluby

6. novembra, 14:00 – 15:00 hod.
Mineralogický klub mládeže: Pozorovanie a určovanie ťažkých minerálov
Prednáša Stanislav Levendovský.
Miesto: Hviezdoslavova 3

6. novembra, 15:00 – 15:30 hod.
Klub zlatokopov: Mineralogické lokality s výskytom zlata v Zlatých Horách
Prednáša Stanislav Levendovský.
Miesto: Hviezdoslavova 3

12. novembra o 15:00 hod.
Kluby zdravotníckeho zamerania: Zdravotníctvo v Bardejove v 15. – 19. storočí
Prednáša F. Gutek.
Miesto: Hviezdoslavova 3

Program od 20. októbra do 3. novembra 2014

Výstavy

Od 28. októbra do januára
ORBIS PICTUS – Zrkadlenie sveta
Výber výtvarných prác autorov, členov Maďarskej umeleckej akadémie.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

29. októbra o 17:00 hod.
Vernisáž výstavy Anal Révész
Výstava výberu litografií autora v rámci Višegrádskych dní v Košiciach potrvá do 26. novembra.
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Do 2. novembra
Zátišia piatich zmyslov
Zátišia nie sú nudné ani monotónne.
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7

Do 11. novembra
Takí boli naši dedovia – Prvá svetová vojna a východné Slovensko
Výstava venovaná storočnici 1. svetovej vojny so zameraním na región východného Slovenska a mesto Košice.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1 €

Do 31. decembra
Svetový supermarket
Výstava objektov, ktoré je možné rozobrať, zvážiť alebo ohmatať v nadživotnej veľkosti.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1€,deti, študenti a dôchodcovia 0,50 €

Podujatia

21. októbra o 18:00 hod.
MADE IN SLOVAKIA
Koncert z cyklu LenART&art – Hudba v múzeu.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

Program od 6. do 20. októbra 2014

Výstavy

Od 3. októbra
Historické fajky
Výstava historických fajok.
Miesto: Dom remesiel, Hrnčiarska 11
Vstup: 0,50 €

Do 2. novembra
Zátišia piatich zmyslov
Zátišia nie sú nudné ani monotónne.
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7

Do 11. novembra
Takí boli naši dedovia – Prvá svetová vojna a východné Slovensko
Výstava venovaná storočnici 1. svetovej vojny so zameraním na región východného Slovenska a mesto Košice.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1 €

Do 31. decembra
Svetový supermarket
Unikátna výstava objektov, ktoré je možné rozobrať, zvážiť alebo ohmatať v nadživotnej veľkosti.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1€,deti, študenti a dôchodcovia 0,50 €

Podujatia

16. októbra o 17:00 hod.
Okrídlení pútnici
Prezentácia o migrácii vtáctva. Prednáša RNDr. Peter Krišovský.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

17. októbra o 15:30 hod.
Tvorivá dielňa MADE IN MÚZEUM
Vstup: 1 €
Miesto: Galéria bašta, Hrnčiarska 7

21. októbra o 18:00 hod.
MADE IN SLOVAKIA
Koncert z cyklu LenART&art – Hudba v múzeu.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

Kluby zdravotníckeho zamerania pri VSM /KDF, KDM, KDVL

15. októbra od 15:00 hod.
Edičná činnosť Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov
Prednáša J. Pokorný.
Miesto: Hviezdoslavova 3

Program od 22. septembra do 6. októbra 2014

Výstavy

Do 28. septembra
Vinča – Fragmenty pre rekonštrukciu minulosti
Výstava múzea mesta Belehrad pod záštitou veľvyslanca Srbskej republiky na Slovensku o metropole jednej z najvýznamnejších európskych prehistorických kultúr konajúca sa v rámci 20. ročníka medzinárodného festivalu lokálnych televízií Zlatý žobrák.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1 €

Do 28. septembra
Nemeliem, nemeliem, zobrala nám voda mlyn
Výstava o minulosti mlynov na Mlynskom náhone v Košiciach predstaví pozoruhodný nález pamiatok zo začiatku 17. stor. objavených pri regulácii mlynského náhonu v rokoch 1942 – 1943 pri Dolnom mlyne.
Miesto: Dom remesiel, Hrnčiarska 11
Vstup: 1 €

Do 2. novembra
Zátišia piatich zmyslov
Zátišia, celé posledné storočia komerčne najúspešnejší žáner výtvarného umenia, nie sú nudné ani monotónne. Presvedčí vás o tom výstava v spolupráci so spoločnosťou Ginka.
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7

Do 11. novembra
Takí boli naši dedovia – Prvá svetová vojna a východné Slovensko
Výstava venovaná storočnici 1. svetovej vojny so zameraním na región východného Slovenska a mesto Košice. Okrem vojensko-historických informácií a zbierok Východoslovenského múzea budú prezentované memorabílie účastníkov vojny z regiónu zapožičané od potomkov účastníkov vojny prostredníctvom mediálnej kampane.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1 €

Od 26. septembra do 31. decembra
Svetový supermarket
Unikátna výstava objektov, ktoré je možné rozobrať, zvážiť alebo doslova ohmatať v nadživotnej veľkosti. Otvára sa nový supermarket pripravený Centrom environmentálnej a etickej výchovy Živica. Dozviete sa, že s vašimi produktmi si odnesiete viac, ako si viete predstaviť!
Vstup: 1€,deti, študenti a dôchodcovia 0,50 €
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

Podujatia

25. septembra o 17:00 hod.
Tajomná moc bylín
Ďalšia prezentácia z cyklu Rozhovorov o prírode spojená s ochutnávkou čajov z liečivých bylín, výstavkou sušených liečivých rastlín o čarodejnej moci byliniek. Prednáša RNDr. Eva Sitášová, PhD.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

27. septembra o 15:00 hod.
Návšteva v stredoveku
Popoludnie dýchajúce históriou, spestrené hrami, tvorivými dielňami a prehliadkami stálych expozícií, s bohatým kultúrnym programom pre malých i veľkých. Môžete sa tešiť na vystúpenia Sokoliarskou skupinou Horus, Divadelnú a šermiarsku spoločnosť Aramis a Spoločnosť Via Cassa.
Miesto: Areál Katovej bašty, Hrnčiarska 7

30. septembra o 16:00 hod.
Mýtus a realita: Srbsko-bosnianske vzťahy v predvečer 1. svetovej vojny
Prednáška ako sprievodné podujatie k výstave Takí boli naši dedovia. Prednáša Mgr. Maroš Melichárek, PhD.

4. októbra o 16:00 hod.
Takí boli naši dedovia
Atraktívne podujatie s bohatým programom. Návštevníkov čaká dobová atmosféra, vojenská kuchyňa, autorské čítanie knihy Vladimíra Sottera o jeho predkovi, účastníkovi prvej svetovej vojny a pre deti je pripravená tvorivá dielňa. Tešíme sa na každého z vás…
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: dospelí 2 €, deti, dôchodcovia 1 €

Kluby

Mineralogický klub mládeže

2. októbra, 14:00 – 15:00 hod.
Metamorfované horniny (rula, svor, fylit, mramor, serpentinit…), vznik, rozšírenie a využitie na Slovensku
Prednáša Bc. Stanislav Levendovský.
Miesto: Hviezdoslavova 3

Klub zlatokopov

2. októbra, 15:00 – 15:30 hod.
Ryžovanie zlata a zlaté horúčky v Brazílii
Prednáša Bc. Stanislav Levendovský.
Miesto: Hviezdoslavova 3

Program od 8. do 22. septembra 2014

Výstavy

Do 14. septembra
Krásy krasu
Bannerová výstava približuje návštevníkovi osobitosti, významnosť a jedinečnosť prírodných a na charakter krasového územia Slovenského krasu a Aggteleku viazaných kultúrnych a architektonických prvkov.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup:1€

Do 28. septembra
Vinča – Fragmenty pre rekonštrukciu minulosti
Výstava múzea mesta Belehrad pod záštitou veľvyslanca Srbskej republiky na Slovensku o metropole jednej z najvýznamnejších európskych prehistorických kultúr konajúca sa v rámci 20. ročníka medzinárodného festivalu lokálnych televízií Zlatý žobrák.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1 €

Do 28. septembra
Nemeliem, nemeliem, zobrala nám voda mlyn
Výstava o minulosti mlynov na Mlynskom náhone v Košiciach predstaví pozoruhodný nález pamiatok zo začiatku 17. stor. objavených pri regulácii mlynského náhonu v rokoch 1942 – 1943 pri Dolnom mlyne.
Miesto: Dom remesiel, Hrnčiarska 11
Vstup: 1 €

Do 2. novembra
Zátišia piatich zmyslov
Zátišia, celé posledné storočia komerčne najúspešnejší žáner výtvarného umenia, nie sú nudné ani monotónne. Presvedčí vás o tom výstava v spolupráci so spoločnosťou Ginka.
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7

Do 11. novembra
Takí boli naši dedovia – Prvá svetová vojna a východné Slovensko
Výstava venovaná storočnici 1. svetovej vojny so zameraním na región východného Slovenska a mesto Košice. Okrem vojensko-historických informácií a zbierok Východoslovenského múzea budú prezentované memorabílie účastníkov vojny z regiónu zapožičané od potomkov účastníkov vojny prostredníctvom mediálnej kampane.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1 €

Podujatia

Od 11. do 13. septembra
Košické slávnosti vína
Tradičné podujatie venované vínu.
Miesto: Areál Katovej bašty, Hrnčiarska 7

12. septembra o 15:30 hod.
Made in múzeum
Tvorivá dielňa pre šikovné rúčky (sprievodné podujatie k výstave Krásy krasu).
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1 €

Od 12. do 21. septembra
Dni európskeho kultúrneho dedičstva
Voľný vstup do expozície Rodošto pri príležitosti vyhlásenie Najlepšej expozície roka 2013 v rámci DEKD.
Miesto: Hrnčiarska 7

13. septembra
Košický zlatý poklad
Voľný vstup do expozície v rámci DEKD a pri príležitosti 1. výročia otvorenia expozície a novozrekonštruovanej budovy.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

18. septembra o 18:00 hod.
Dialog (Poláka s Pollákem)
Premiéra hry Heleny Miškufovej uvedená v rámci DEKD v spolupráci so Slovensko-českým klubom v Slovenskej republike.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

Kluby

Kluby zdravotníckeho zamerania pri VSM /KDF, KDM, KDVL

10. septembra od 15:00 hod.
Bardejovské kúpele v poslednom desaťročí socialistickej kúpeľnej starostlivosti
Prednáša A. Šalata.
Miesto: Hviezdoslavova 3

Program od 25. augusta do 8. septembra 2014

Výstavy

Do 31. augusta
Ostrava město medzi městy a secesia
Výstava z Ostravského múzea v Ostrave o návštevách cisára Františka Jozefa a charakteristickej mestskej kultúre v období secesie v moravsko-sliezskej oblasti Habsburskej ríše.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1 €

Do 14. septembra
Krásy krasu
Bannerová výstava približuje návštevníkovi osobitosti, významnosť a jedinečnosť prírodných a na charakter krasového územia Slovenského krasu a Aggteleku viazaných kultúrnych a architektonických prvkov.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup:1€

Do 28. septembra
Vinča – Fragmenty pre rekonštrukciu minulosti
Výstava múzea mesta Belehrad pod záštitou veľvyslanca Srbskej republiky na Slovensku o metropole jednej z najvýznamnejších európskych prehistorických kultúr konajúca sa v rámci 20. ročníka medzinárodného festivalu lokálnych televízií Zlatý žobrák.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1 €

Do 30. septembra
Nemeliem, nemeliem, zobrala nám voda mlyn
Výstava o minulosti mlynov na Mlynskom náhone v Košiciach predstaví pozoruhodný nález pamiatok zo začiatku 17. stor. objavených pri regulácii mlynského náhonu v rokoch 1942 – 1943 pri Dolnom mlyne.
Miesto: Dom remesiel, Hrnčiarska 11
Vstup: 1 €

Do 2. novembra
Zátišia piatich zmyslov
Zátišia, celé posledné storočia komerčne najúspešnejší žáner výtvarného umenia, nie sú nudné ani monotónne. Presvedčí vás o tom výstava v spolupráci so spoločnosťou Ginka.
Vstup: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7

Do 11. novembra
Takí boli naši dedovia – Prvá svetová vojna a východné Slovensko
Výstava venovaná storočnici 1. svetovej vojny so zameraním na región východného Slovenska a mesto Košice. Okrem vojensko-historických informácií a zbierok Východoslovenského múzea budú prezentované memorabílie účastníkov vojny z regiónu zapožičané od potomkov účastníkov vojny prostredníctvom mediálnej kampane.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1 €

Podujatia

28. augusta o 17:00 a 19:00 hod.
Nov v zajatí kata
Podujatie v najtemnejších zákutiach väznice, určené pre deti vo veku od 8 do 12 rokov, preverí statočnosť, vedomosti a vynaliezavosť mladých odvážlivcov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 27. augusta e-mailom ma maria.semanova@vsmuzeum.sk alebo telefonicky na číslach 055/622 03 09 a 0917 965 016.
Miesto: Miklušova väznica, areál Katovej bašty, Hrnčiarska 7, Košice
Vstup: 3 €

Kluby

Mineralogický klub mládeže

4. septembra, 14:00 – 15:00 hod.
Mastencové ložiská na Slovensku (Gemerská Poloma, Hnúšťa, Hačava) a vo svete (Rusko, Kanada, USA)
Vznik, ťažba, spracovanie a využitie. Prednáša Bc. Stanislav Levendovský.
Miesto: Hviezdoslavova 3

Klub zlatokopov

4. septembra, 15:00 – 15:30 hod.
Zatváranie klajmov Slovenskej asociácie zlatokopov
FarmárSki dvor (Novoveská Huta, 20. septembra 2014) a ukončenie zlatokopeckej sezóny. Prednáša Bc. Stanislav Levendovský.
Miesto: Hviezdoslavova 3

Program od 14. júla do 25. augusta 2014

Do 27. júla
Boží bojovníci – Po stopách tajomných hradov
Výstava zo Štátneho archeologického múzea vo Varšave a Múzea Otta Hermana v Miškovci o husitskom hnutí v Uhorsku.
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7
Vstup: 1 €

Do 31. augusta
Ostrava město medzi městy a secesia
Výstava z Ostravského múzea v Ostrave o návštevách cisára Františka Jozefa a charakteristickej mestskej kultúre v období secesie v moravsko-sliezskej oblasti Habsburskej ríše.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1 €

Do 14. septembra
Krásy krasu
Bannerová výstava približuje návštevníkovi osobitosti, významnosť a jedinečnosť prírodných a na charakter krasového územia Slovenského krasu a Aggteleku viazaných kultúrnych a architektonických prvkov.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: 1€

Do 27. septembra
Vinča – Fragmenty pre rekonštrukciu minulosti
Výstava múzea mesta Belehrad pod záštitou veľvyslanca Srbskej republiky na Slovensku o metropole jednej z najvýznamnejších európskych prehistorických kultúr konajúca sa v rámci 20. ročníka medzinárodného festivalu lokálnych televízií Zlatý žobrák.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1 €

Do 30. septembra
Nemeliem, nemeliem, zobrala nám voda mlyn
Výstava o minulosti mlynov na Mlynskom náhone v Košiciach predstaví pozoruhodný nález pamiatok zo začiatku 17. storočia objavených pri regulácii mlynského náhonu v rokoch 1942 –
1943 pri Dolnom mlyne.
Miesto: Dom remesiel, Hrnčiarska 11
Vstup: 1 €

Do 11. novembra
Takí boli naši dedovia – Prvá svetová vojna a východné Slovensko
Výstava venovaná storočnici 1. svetovej vojny so zameraním na región východného Slovenska a mesto Košice. Okrem vojensko-historických informácií a zbierok Východoslovenského múzea budú prezentované memorabílie účastníkov vojny z regiónu zapožičané od potomkov účastníkov vojny prostredníctvom mediálnej kampane.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1 €

Program od 30. júna do 14. júla 2014

Od 3. júla do 28. septembra
Krásy krasu
Bannerová výstava približuje návštevníkovi osobitosti, významnosť a jedinečnosť prírodných a na charakter krasového územia Slovenského krasu a Aggteleku viazaných kultúrnych a architektonických prvkov.
Miesto: Námestie maratónu mieru 2
Vstup: 1€

Do 3. augusta
Boží bojovníci – Po stopách tajomných hradov
Výstava zo Štátneho archeologického múzea vo Varšave a Múzea Otta Hermana v Miškovci o husitskom hnutí v Uhorsku.
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7
Vstup: 1 €

Do 31. augusta
Ostrava město medzi městy a secesia
Výstava z Ostravského múzea v Ostrave o návštevách cisára Františka Jozefa a charakteristickej mestskej kultúre v období secesie v moravsko-sliezskej oblasti Habsburskej ríše.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1 €

Do 28. septembra
Vinča – Fragmenty pre rekonštrukciu minulosti
Výstava múzea mesta Belehrad pod záštitou veľvyslanca Srbskej republiky na Slovensku o metropole jednej z najvýznamnejších európskych prehistorických kultúr konajúca sa v rámci 20. ročníka medzinárodného festivalu lokálnych televízií Zlatý žobrák.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1 €

Do 30. septembra
Nemeliem, nemeliem, zobrala nám voda mlyn
Výstava o minulosti mlynov na Mlynskom náhone v Košiciach predstaví pozoruhodný nález pamiatok zo začiatku 17.storočia objavených pri regulácii mlynského náhonu v rokoch 1942 –
1943 pri Dolnom mlyne.
Miesto: Dom remesiel, Hrnčiarska 11
Vstup: 1 €

Do 11. novembra
Takí boli naši dedovia – Prvá svetová vojna a východné Slovensko
Výstava venovaná storočnici 1. svetovej vojny so zameraním na región východného Slovenska a mesto Košice. Okrem vojensko-historických informácií a zbierok Východoslovenského múzea budú prezentované memorabílie účastníkov vojny z regiónu zapožičané od potomkov účastníkov vojny prostredníctvom mediálnej kampane.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1 €

Program od 16. do 30. júna 2014

Od 19. júna do 28. septembra
Vinča – Fragmenty pre rekonštrukciu minulosti
Výstava múzea mesta Belehrad pod záštitou veľvyslanca Srbskej republiky na Slovensku o metropole jednej z najvýznamnejších európskych prehistorických kultúr konajúca sa v rámci 20. ročníka medzinárodného festivalu lokálnych televízií Zlatý žobrák.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1 €

Do 22. júna
Premena do krásy
Výstava o najkrajších predstaviteľoch hmyzu, o motýľoch žijúcich na území strednej Európy.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1 €

Od 26. júna do 30. septembra
Nemeliem, nemeliem, zobrala nám voda mlyn
Výstava o minulosti mlynov na Mlynskom náhone v Košiciach predstaví pozoruhodný nález pamiatok zo začiatku 17.storočia objavených pri regulácii mlynského náhonu v rokoch 1942-1943 pri Dolnom mlyne. Vernisáž výstavy sa uskutoční 26. júna o 15:00 hod.
Miesto: Dom remesiel, Hrnčiarska 11
Vstup: 1 €

Od 27. júna do 11. novembra
Takí boli naši dedovia – Prvá svetová vojna a východné Slovensko
Výstava venovaná storočnici 1. svetovej vojny so zameraním na región východného Slovenska a mesto Košice. Okrem vojensko-historických informácií a zbierok Východoslovenského múzea budú prezentované memorabílie účastníkov vojny z regiónu zapožičané od potomkov účastníkov vojny prostredníctvom mediálnej kampane.
Vernisáž výstavy sa uskutoční 27. júna o 16:00 hod.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1 €

Do 31. júla
Boží bojovníci – Po stopách tajomných hradov
Výstava zo Štátneho archeologického múzea vo Varšave a Múzea Otta Hermana v Miškovci o husitskom hnutí v Uhorsku.
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7
Vstup: 1 €

Do 31. augusta
Ostrava město medzi městy a secesia
Výstava z Ostravského múzea v Ostrave o návštevách cisára Františka Jozefa a charakteristickej mestskej kultúre v období secesie v moravsko-sliezskej oblasti Habsburskej ríše.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1 €

Podujatia

25. júna
Zlatá horúčka v múzeu
Každý návštevník si bude môcť vyskúšať ryžovanie zlata za bránami múzea v Ostrove kultúry – Otvorenej zóne 1 na Námestí Maratónu mieru 2. Pre deti i dospelých budú pripravená zábavné a poučné aktivity v exteriéri i pri expozícii Košického zlatého pokladu.
Je potrebné nahlásiť sa vopred. Informácie získate na maria.semanova@vsmuzeum.sk alebo na 055/6220309 a 0917 965 016.
Vstup: dieťa 2 €/kultúrne poukazy, dospelý 3 €

Kluby

Kluby zdravotníckeho zamerania pri VSM /KDF, KDM, KDVL

18. júna od 15:00 hod.
K histórii lekárne U svätej Trojice v Prešove
Prednáša A. Bartunek.
Miesto: Hviezdoslavova 3

Program od 2. do 16. júna 2014

Do 6. júna
CURRICULUM LATERIS ORIENTALIS
Výstava prináša dejiny výroby tehál a stavebnej keramiky vo východoslovenských stoliciach s dôrazom na mesto Košice.
Miesto: Dom remesiel, Hrnčiarska 11
Vstup: 1 €

Do 15. júna
Farebné archetypy
Autorská výstava starších i najnovších prác Ľuba Repaského. Jeho tvorbu charakterizuje najmä sústredená práca s figurálnym motívom. Expresívne maliarske polohy v kontraste s presnými geometricky štylizovanými figurálnymi kompozíciami zaujmú každého návštevníka.
Vstup: 1 €

Do 22. júna
Premena do krásy
Výstava o najkrajších predstaviteľoch hmyzu, o motýľoch, žijúcich na území strednej Európy.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1 €

Do 31. júla
Boží bojovníci – Po stopách tajomných hradov
Výstava zo Štátneho archeologického múzea vo Varšave a Múzea Otta Hermana v Miškovci o husitskom hnutí v Uhorsku.
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7
Vstup: 1 €

Do 31. augusta
Ostrava město medzi městy a secesia.
Výstava z Ostravského múzea v Ostrave o návštevách cisára Františka Jozefa a charakteristickej mestskej kultúre v období secesie v moravsko-sliezskej oblasti Habsburskej ríše.
Vstup: 1 €

Podujatia

12. júna o 17:00 hod.
Dinosaury – Vzostup a pád titanov
Prezentácia z cyklu Rozhovorov o prírode priblíži verejnosti informácie a zaujímavosti o vyhynutých obroch našej planéty – o dinosauroch. Prednáša Mgr. Peter Ledvák, PhD.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

14. júna o 15:00 hod.
MADE IN MÚZEUM
Tvorivá dielňa pre šikovné rúčky, ktoré môžu pre oteckov na Deň otcov pripraviť milé prekvapenie. Viac informácií na maria.semanova@vsmuzeum.sk.
Vstupné pre deti: 1 €/kultúrny poukaz
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

mimII[5]

Kluby

Mineralogický klub mládeže

7. júna, 9:00 – 17:00 hod,
23. Medzinárodná výstava minerálov, skamenelín a ozdobných predmetov
Výstava spojená s výmennou burzou.
Miesto: SPŠ Dopravná, Hlavná 113

Program do 19. mája do 2. júna 2014

Do 31. augusta
Ostrava město medzi městy… a secesia.
Výstava z Ostravského múzea v Ostrave o návštevách cisára Františka Jozefa a charakteristickej mestskej kultúre v období secesie v moravsko-sliezskej oblasti Habsburskej ríše.
Vstup: 1 €

Do 31. mája
CURRICULUM LATERIS ORIENTALIS
Výstava prináša dejiny výroby tehál a stavebnej keramiky vo východoslovenských stoliciach s dôrazom na mesto Košice.
Miesto: Dom remesiel, Hrnčiarska 11
Vstup: 1 €

Do 20. júna
Farebné archetypy
Autorská výstava starších i najnovších prác Ľuba Repaského. Jeho tvorbu charakterizuje najmä sústredená práca s figurálnym motívom. Expresívne maliarske polohy v kontraste s presnými geometricky štylizovanými figurálnymi kompozíciami zaujmú každého návštevníka.
Vstup: 1 €

Do 22. júna
Premena do krásy
Výstava o najkrajších predstaviteľoch hmyzu, o motýľoch, žijúcich na území strednej Európy.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1 €

Do 31. júla
Boží bojovníci – Po stopách tajomných hradov
Výstava zo Štátneho archeologického múzea vo Varšave a Múzea Otta Hermana v Miškovci o husitskom hnutí v Uhorsku.
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7
Vstup: 1 €

Podujatia

30. mája od 9:00 hod.
Rytierske hry
Podujatie pre žiakov základných škôl, ktoré každého prenesie do obdobia stredoveku, do čias krásnych dám a hrdinských rytierov. Pre deti budú pripravená zábavné a poučné aktivity v Areáli Katovej bašty a Domu remesiel. Skupiny na vybraný čas je potrebné nahlásiť do pondelka 27. mája. Bližšie informácie získate na adrese maria.semanova@vsmuzeum.sk alebo na číslach 055/6220309 a 0917 965 016.
Vstup: 1 € alebo kultúrny poukaz

Kluby

Kluby zdravotníckeho zamerania pri VSM /KDF, KDM, KDVL

21. mája od 15:00 hod.
90. výročie Československej akadémie poľnohospodárskej a súvisiace aktivity veterinárneho lekárstva
Prednáša I. Maraček.
Miesto: Hviezdoslavova 3

Výzva

Takí boli naši dedovia
V roku si pripomenieme 100. výročie vypuknutia 1. svetovej vojny, ktorá veľkou mierou ovplyvnila politický, hospodársky, sociálny a kultúrny život ľudí. Obraciame sa na vás s výzvou poskytnutia alebo vypožičania fotografie, prípadne aj iných osobných dokumentov vašich predkov bojujúcich v 1. svetovej vojne. Získané materiály budú podstatnou súčasťou výstavy Takí boli naši dedovia. Naši predkovia v 1. svetovej vojne. V prípade vášho záujmu o spoluprácu s Východoslovenským múzeom na príprave tejto výstavy sa obráťte emailom na adresu dusan.beres@vsmuzeum.sk alebo telefonicky na číslo 055/622 36 95.

Program od 5. do 19. mája 2014

Od 6. mája do 31. augusta
Ostrava město medzi městy… a secesia.
Výstava z Ostravského múzea v Ostrave o návštevách cisára Františka Jozefa a mestskej kultúre v období secesie v moravsko-sliezskej oblasti Habsburskej ríše. Vernisáž výstavy sa uskutoční 6. mája o 11:00 hod.
Vstup: 1 €

Do 31. mája
CURRICULUM LATERIS ORIENTALIS
Výstava prináša dejiny výroby tehál a stavebnej keramiky vo východoslovenských stoliciach s dôrazom na mesto Košice.
Miesto: Dom remesiel, Hrnčiarska 11
Vstup: 1 €

Do 20. júna
Farebné archetypy
Autorská výstava starších i najnovších prác Ľuba Repaského.
Vstup: 1 €

Do 22. júna
Premena do krásy
Výstava o najkrajších predstaviteľoch hmyzu, o motýľoch, žijúcich na území strednej Európy.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1 €

Do 31. júla
Boží bojovníci – Po stopách tajomných hradov
Výstava o husitskom hnutí v Uhorsku.
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7
Vstup: 1 €

Podujatia

10. mája o 15:00 hod.
MADE IN MÚZEUM
Tvorivá dielňa pre šikovné rúčky, ktoré môžu pre mamičky na Deň matiek pripraviť milé prekvapenie. Viac informácií získate na adrese maria.semanova@vsmuzeum.sk.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup pre deti: 1 €/kultúrny poukaz

17. mája, 17:00 – 24:00 hod.
Košická noc múzeí a galérií
Piaty ročník podujatia s magickou atmosférou noci, keď môžete spoznať zbierky a expozície Východoslovenského múzea nanovo. Náučné ale najmä zábavné aktivity sa nesú najmä v téme Košice pred 100 rokmi.

18. mája
Medzinárodný deň detí
Tento rok s témou Muzeálne zbierky spájajú a voľným vstupom do Múzea voskových figurín.

Kluby

Mineralogický klub mládeže

7. mája, 14:00 – 15:00 hod.
Ložiská a lokality výskytu antimonitu na Slovensku
Prednáša Bc. Stanislav Levendovský.
Miesto: Hviezdoslavova 3

Klub zlatokopov

7. mája, 15:00 – 15:30 hod.
Otváranie claimov Slovenskej asociácie zlatokopov – Zlaté opojenie Chocholná-Velčice
Prednáša Bc. Stanislav Levendovský.
Miesto: Hviezdoslavova 3

Výzva

Takí boli naši dedovia
Obraciame sa na vás s výzvou poskytnutia alebo vypožičania fotografie, prípadne aj iných osobných dokumentov vašich predkov bojujúcich v 1. svetovej vojne. Získané materiály budú podstatnou súčasťou výstavy Takí boli naši dedovia. Naši predkovia v 1. svetovej vojne. V prípade vášho záujmu o spoluprácu s Východoslovenským múzeom na príprave tejto výstavy sa obráťte emailom na adresu dusan.beres@vsmuzeum.sk alebo telefonicky na číslo 055/622 36 95.

Program od 21. apríla do 5. mája 2014

Do 20. júna
Farebné archetypy
Autorská výstava starších i najnovších prác Ľuba Repaského. Jeho tvorbu charakterizuje najmä sústredená práca s figurálnym motívom. Expresívne maliarske polohy v kontraste s presnými geometricky štylizovanými figurálnymi kompozíciami zaujmú každého návštevníka.
Vstup: 1 €

Do 22. júna
Premena do krásy
Výstava o najkrajších predstaviteľoch hmyzu, o motýľoch, žijúcich na území strednej Európy.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1 €

Do 31. mája
CURRICULUM LATERIS ORIENTALIS
Výstava prináša dejiny výroby tehál a stavebnej keramiky vo východoslovenských stoliciach s dôrazom na mesto Košice.
Miesto: Dom remesiel, Hrnčiarska 11
Vstup: 1 €

Od 29. apríla do 8. júna
Zažite Indonéziu
Výstava v spolupráci s Veľvyslanectvom Indonézskej republiky prinesie čaro a kultúru Ďalekého východu prostredníctvom fotografií, tradičných výrobkov, odevov či hudobných nástrojov.
Vstup: 1 €

Od 24. apríla do 31. júla
Boží bojovníci – Po stopách tajomných hradov
Výstava zo Štátneho archeologického múzea vo Varšave a Múzea Otta Hermana v Miškovci o husitskom hnutí v Uhorsku. Vernisáž výstavy sa uskutoční 24. apríla o 16:00 hod.
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7
Vstup: 1 €

Podujatia

24. apríla
Deň Zeme
Zábavno-náučné dopoludnie spojené s ekovýchovnými aktivitami pre žiakov ZŠ.
Miesto: areál Katovej bašty, Hrnčiarska 7

Výzva

Takí boli naši dedovia

V roku si pripomenieme 100. výročie vypuknutia 1. svetovej vojny, ktorá veľkou mierou ovplyvnila politický, hospodársky, sociálny a kultúrny život ľudí. Obraciame sa na vás s výzvou poskytnutia alebo vypožičania fotografie, prípadne aj iných osobných dokumentov vašich predkov bojujúcich v 1. svetovej vojne. Získané materiály budú podstatnou súčasťou výstavy Takí boli naši dedovia. Naši predkovia v 1. svetovej vojne. V prípade vášho záujmu o spoluprácu s Východoslovenským múzeom na príprave tejto výstavy sa obráťte emailom na adresu dusan.beres@vsmuzeum.sk alebo telefonicky na číslo 055/622 36 95.

Program od 7. do 21. apríla 2014

Od 11. apríla do 20. júna
Farebné archetypy
Autorská výstava starších i najnovších prác Ľuba Repaského. Jeho tvorbu charakterizuje najmä sústredená práca s figurálnym motívom. Expresívne maliarske polohy v kontraste s presnými geometricky štylizovanými figurálnymi kompozíciami zaujmú každého návštevníka. Vernisáž výstavy sa uskutoční 11. apríla o 17:00 hod.
Vstup: 1 €

Do 31. mája
CURRICULUM LATERIS ORIENTALIS
Výstava prináša dejiny výroby tehál a stavebnej keramiky vo východoslovenských stoliciach s dôrazom na mesto Košice.
Miesto: Dom remesiel, Hrnčiarska 11
Vstup: 1 €

Do 22. júna
Premena do krásy
Výstava o najkrajších predstaviteľoch hmyzu, o motýľoch, žijúcich na území strednej Európy.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1 €

Podujatia

10. apríla o 17:00 hod.
Vták roka – bocian biely
Prezentácia z cyklu Rozhovorov o prírode priblíži verejnosti dobre známy druh – bociana bieleho. Tento vtáčí druh sa prispôsobil životu v kultúrnej krajine a svoje hniezda stavia v blízkosti človeka, v súčasnosti najčastejšie na stĺpoch elektrického vedenia alebo komínoch domov. Prednáša RNDr. Miroslav Fulín, CSc.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

12. apríla o 15:00 hod.
Po stopách múz(ea)
Tvorivá dielňa s veľkonočnou tematikou zo série Po stopách múz(ea). Podujatie je realizované vďaka finančnej podpore programu Terra Incognita. Na tvorivú dielňu je potrebné sa prihlásiť vopred do piatka 11. apríla.
Vstup: 1 €
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

16. apríla, 9:00 – 12:00 hod.
Korbáč, vodu, kraslíc moc, nech prinesie Veľká Noc
Rozprávanie o tradičných prípravách na Veľkú Noc, spojené s ich prezentáciou v priestoroch stálej národopisnej výstavy Východoslovenského múzea.
Miesto: Hviezdoslavova 3

Výzva

Takí boli naši dedovia
V roku si pripomenieme 100. výročie vypuknutia 1. svetovej vojny, ktorá veľkou mierou ovplyvnila politický, hospodársky, sociálny a kultúrny život ľudí. Obraciame sa na vás s výzvou poskytnutia alebo vypožičania fotografie, prípadne aj iných osobných dokumentov vašich predkov bojujúcich v 1. svetovej vojne. Získané materiály budú podstatnou súčasťou výstavy Takí boli naši dedovia. Naši predkovia v 1. svetovej vojne. V prípade vášho záujmu o spoluprácu s Východoslovenským múzeom na príprave tejto výstavy sa obráťte emailom na adresu dusan.beres@vsmuzeum.sk alebo telefonicky na číslo 055/622 36 95.

Program od 24. marca do 7. apríla 2014

Do 22. júna
Premena do krásy
Výstava o najkrajších predstaviteľoch hmyzu, o motýľoch, žijúcich na území strednej Európy.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1 €

Do 31. marca
Z tieňa do svetla
Výstava pri príležitosti 150. výročia narodenia významného košického maliara, plenéristu, Ľudovíta Csordáka zo zbierok VSM a súkromných zbierok košických milovníkov umenia.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1 €

Do 6. apríla
Fragmenty jednej univerzálnej spovede
Výstava z najnovších prác Mgr. art. Otta Szaba, malieb z cyklu dialóg človeka s transcendentným Egom, sú to zvláštne modlitby, myšlienky, vety nikdy nevyslovené.
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7
Vstup: 1 €

Do 31. mája
CURRICULUM LATERIS ORIENTALIS
Výstava prináša dejiny výroby tehál a stavebnej keramiky vo východoslovenských stoliciach s dôrazom na mesto Košice.
Miesto: Dom remesiel, Hrnčiarska 11
Vstup: 1 €

Kluby

Mineralogický klub mládeže

3. apríla, 14:00 – 15:00 hod.
Minerály pegmatitov
Prednáša Bc. Stanislav Levendovský.
Miesto: Hviezdoslavova 3

Klub zlatokopov

3. apríla, 15:00 – 15:30 hod.
Mineralogické lokality s výskytom zlata v Kremnických vrchoch
Prednáša Bc. Stanislav Levendovský.
Miesto: Hviezdoslavova 3

Výzva

Takí boli naši dedovia
V roku si pripomenieme 100. výročie vypuknutia 1. svetovej vojny, ktorá veľkou mierou ovplyvnila politický, hospodársky, sociálny a kultúrny život ľudí. Obraciame sa na vás s výzvou poskytnutia alebo vypožičania fotografie, prípadne aj iných osobných dokumentov vašich predkov bojujúcich v 1. svetovej vojne. Získané materiály budú podstatnou súčasťou výstavy Takí boli naši dedovia. Naši predkovia v 1. svetovej vojne. V prípade vášho záujmu o spoluprácu s Východoslovenským múzeom na príprave tejto výstavy sa obráťte emailom na adresu dusan.beres@vsmuzeum.sk alebo telefonicky na číslo 055/622 36 95.

Program od 10. do 24. marca 2014

Od 13. marca do 22. júna
Premena do krásy
Výstava o najkrajších predstaviteľoch hmyzu, o motýľoch, žijúcich na území strednej Európy.
Vernisáž sa uskutoční 13. marca o 16:00 hod.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1 €

Do 31. marca
Z tieňa do svetla
Výstava pri príležitosti 150. výročia narodenia významného košického maliara, plenéristu, Ľudovíta Csordáka zo zbierok VSM a súkromných zbierok košických milovníkov umenia.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1 €

Do 6. apríla
Fragmenty jednej univerzálnej spovede
Výstava z najnovších prác Mgr.art. Otta Szaba, malieb z cyklu dialóg človeka s transcendentným Egom, sú to zvláštne modlitby, myšlienky, vety nikdy nevyslovené.
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7
Vstup: 1 €

Do 31. mája
CURRICULUM LATERIS ORIENTALIS
Výstava prináša dejiny výroby tehál a stavebnej keramiky vo východoslovenských stoliciach s dôrazom na mesto Košice.
Miesto: Dom remesiel, Hrnčiarska 11
Vstup: 1 €

Podujatia

20. marca o 17:00 hod.
Zaujímavosti o motýľoch Slovenska
Prezentácia z cyklu Rozhovorov o prírode prinesie zaujímavosti zo sveta pestrofarebných motýľov, žijúcich v našej oblasti. Sprievodné podujatie k výstave Premena do krásy. Prednáša Doc. RNDr. Ľubomír Panigaj, CSc.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2

22. marca
Po stopách múz(ea)
Sprievodné podujatie k výstave Premena do krásy, tvorivá dielňa z série Po stopách múz(ea). Podujatie je realizované vďaka finančnej podpore programu Terra Incognita. Na tvorivú dielňu je potrebné sa prihlásiť vopred do piatka 21. marca.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1 €

Kluby

Mineralogický klub mládeže

13. marca, 14:00 – 15:00 hod
Mineralogické lokality Slanských vrchov a možnosti zberu minerálov na haldách a v lomoch v súčasnosti
Prednáša Bc. Stanislav Levendovský.
Miesto: Hviezdoslavova 3

Klub zlatokopov

13. marca, 15:00 – 15:30 hod.
Rôzne spôsoby a metódy ryžovania zlata, druhy ryžovacích misiek
Prednáša Bc. Stanislav Levendovský.
Miesto: Hviezdoslavova 3

Kluby zdravotníckeho zamerania pri VSM /KDF, KDM, KDVL

19. marca od 15:00 hod.
Po stopách zdraví a nemocí člověka a zvířat II
Informácie o prednáškach zo seminára v technickom múzeu v Brne. Prednášajú J. Platová a M. Jiroušková.
Miesto: Hviezdoslavova 3

Výzva

Takí boli naši dedovia
V roku si pripomenieme 100. výročie vypuknutia 1. svetovej vojny, ktorá veľkou mierou ovplyvnila politický, hospodársky, sociálny a kultúrny život ľudí. Obraciame sa na vás s výzvou poskytnutia alebo vypožičania fotografie, prípadne aj iných osobných dokumentov vašich predkov bojujúcich v 1. svetovej vojne. Získané materiály budú podstatnou súčasťou výstavy Takí boli naši dedovia. Naši predkovia v 1. svetovej vojne. V prípade vášho záujmu o spoluprácu s Východoslovenským múzeom na príprave tejto výstavy sa obráťte emailom na adresu dusan.beres@vsmuzeum.sk alebo telefonicky na číslo 055/622 36 95.

Program od 17. februára do 10. marca 2014

Od 27. februára
Fragmenty jednej univerzálnej spovede
Výstava z najnovších prác Mgr. art. Otta Szaba, malieb z cyklu dialóg človeka s transcendentným Egom, sú to zvláštne modlitby, myšlienky, vety nikdy nevyslovené.
Vernisáž výstavy sa uskutoční 27. februára o 17:00 hod.
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7
Vstup: 1 €

Do 2. marca
Patchwork
Výstava diel členov Patchwork klubu v Košiciach približuje verejnosti túto zaujímavú a hravú textilnú techniku.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1 €

Do 31. marca
Z tieňa do svetla
Výstava pri príležitosti 150. výročia narodenia významného košického maliara, plenéristu, Ľudovíta Csordáka zo zbierok VSM a súkromných zbierok košických milovníkov umenia.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1 €

Podujatia

28. februára o 16:30 hod.
Zlatý Karneval
Detská diskotéka, súťaž o najkrajšiu masku a pestrý program s Ujom Ľubom zaručí nevšednú zábavu pre Vaše ratolesti v podkroví zrekonštruovanej budovy Východoslovenského múzea.
Lístky sú v predaji vo všetkých lektorniach Východoslovenského múzea.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: deti – 2 €, rodičia – zadarmo

Výzva

Takí boli naši dedovia
V roku 2014 si pripomenieme 100. výročie vypuknutia 1. svetovej vojny, ktorá veľkou mierou ovplyvnila politický, hospodársky, sociálny a kultúrny život ľudí. Obraciame sa na vás s výzvou poskytnutia alebo vypožičania fotografie, prípadne aj iných osobných dokumentov vašich predkov bojujúcich v 1. svetovej vojne. Získané materiály budú podstatnou súčasťou výstavy Takí boli naši dedovia. Naši predkovia v 1. svetovej vojne. V prípade vášho záujmu o spoluprácu s Východoslovenským múzeom na príprave tejto výstavy sa obráťte emailom na adresu dusan.beres@vsmuzeum.sk alebo telefonicky na číslo 055/622 36 95.

Program od 27. januára do 28. februára 2014

Do 2. februára
Tajomstvá reštaurátorského umenia
Výstava Košického občianskeho klubu v expozícii Storočia v umení o krásach reštaurátorských prác.
Miesto: Hviezdoslavova 3

Od 8. februára do 31. marca
Z tieňa do svetla
Výstava pri príležitosti 150. výročia narodenia významného košického maliara, plenéristu, Ľudovíta Csordáka zo zbierok VSM a súkromných zbierok košických milovníkov umenia
Vernisáž výstavy sa uskutoční 8. februára o 16:00 hod.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1 €

Od 27. februára
Fragmenty jednej univerzálnej spovede
Výstava z najnovších prác Mgr. art. Otta Szaba, malieb z cyklu dialóg človeka s transcendentným Egom, sú to zvláštne modlitby, myšlienky, vety nikdy nevyslovené.
Vernisáž výstavy sa uskutoční 27. februára o 17:00 hod.
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7
Vstup: 1 €

Do 2. marca
Patchwork
Výstava diel členov Patchwork klubu v Košiciach približuje verejnosti túto zaujímavú a hravú textilnú techniku.
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: 1 €

Podujatia:

14. februára
Sviatok sv. Valentína
Pre všetky zamilované páry v deň sv. Valentína platí akcia 1+1 zadarmo do všetkých expozícií a na výstavy Východoslovenského múzea v Košiciach.

13. februára o 17:00 hod.
Máte problém s netopiermi?
Prezentácia z cyklu Rozhovorov o prírode prinesie zaujímavosti zo stretnutí s netopiermi a poskytne informácie ako sa zachovať, keď objavíme doma netopiere.
Prednášajúci: RNDr. Miroslav Fulín, PhD; RNDr. Peter Krišovský
Miesto: Hviezdoslavova 3

28. februára o 16:30 hod.
Zlatý Karneval
Detská diskotéka, súťaž o najkrajšiu masku a pestrý program s Ujom Ľubom zaručí nevšednú zábavu pre Vaše ratolesti v podkroví zrekonštruovanej budovy Východoslovenského múzea.
Lístky budú v predaji vo všetkých lektorniach Východoslovenského múzea od 1. februára
Miesto: Námestie Maratónu mieru 2
Vstup: deti – 2 €, rodičia – zadarmo

Kluby:

Mineralogický klub mládeže

6. februára, 14:00 – 15:00 hod.
Určovanie a rozlišovanie minerálov na základe fyzikálnych vlastností – farby, lesku, tvaru kryštálov, farby vrypu a tvrdosti
Prednáša Bc. Stanislav Levendovský.
Miesto: Hviezdoslavova 3

Klub zlatokopov

6. februára, 15:00 – 15:30 hod.
Lokality výskytu a ryžovania zlata v okolí Zlatých Moraviec
Prednáša Bc. Stanislav Levendovský.
Miesto: Hviezdoslavova 3

Výzva:

Takí boli naši dedovia
V roku 2014 si pripomenieme 100. výročie vypuknutia 1. svetovej vojny, ktorá veľkou mierou ovplyvnila politický, hospodársky, sociálny a kultúrny život ľudí. Obraciame sa na vás s výzvou poskytnutia alebo vypožičania fotografie, prípadne aj iných osobných dokumentov vašich predkov bojujúcich v 1. svetovej vojne. Získané materiály budú podstatnou súčasťou výstavy Takí boli naši dedovia. Naši predkovia v 1. svetovej vojne. V prípade vášho záujmu o spoluprácu s Východoslovenským múzeom na príprave tejto výstavy sa obráťte emailom na adresu dusan.beres@vsmuzeum.sk alebo telefonicky na číslo 055/622 36 95.

Program od 16. do 31. decembra 2013

20. decembra od 9:00 hod.
Vianoce očami našich starých rodičov
Podujatie pre školské skupiny, rozprávanie o tradičných prípravách na Vianoce v priestoroch stálej národopisnej výstavy expozície Storočia v umení.
Miesto: Hviezdoslavova 3

20. decembra o 9:00 hod.
Staré Košice
Sprievodné podujatie k výstave Paralelné príbehy pre školské skupiny, prezentácia o dobových Košiciach. Prenáša Richard Papáč.

Do 12. januára 2014
Šestnásť spišských miest v rokoch 1412 – 1876
Výstava umožní návštevníkom spoznať život a spoločenské dianie v mestách a dedinách zálohovaných mestách v roku 1412 Žigmundom Luxemburským do roku 1876.
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7
Vstup: 1 €

Do 26. januára 2014
Paralelné príbehy: Budapešť a Košice
Výstava prezentuje metamorfózy a paralely dvoch centier Uhorska.
Vstup: 1 €

Do 26. januára 2014
Výstava
Výstava prác absolventov Fakulty umení TUKE – Ateliér profesora Petra Pásztora.
Miesto: Dom remesiel, Hrnčiarska 11
Vstup: 1 €

Do 2. februára 2014
Tajomstvá reštaurátorského umenia
Výstava Košického občianskeho klubu v expozícii Storočia v umení o krásach reštaurátorských prác.
Miesto: Hviezdoslavova 3

Do 2. februára 2014
Myšlienkový pochod, poklona Košiciam
Tematická výstava zo zbierok Múzea Otta Hermana v Miškovci.
Vstup: 1 €

Program od 2. do 16. decembra 2013

4. decembra
Juraj Szatmáry (1457-1524)
Veľavážený občan mesta Košice a umelecké pamiatky mesta. Sprievodné podujatie k výstave Paralelné príbehy, prednáška v maďarskom jazyku Pétera Farbakyho z Historického múzea v Budapešti.

Od 4. decembra do 2. februára
Tajomstvá reštaurátorského umenia
Výstava Košického občianskeho klubu v expozícii Storočia v umení o krásach reštaurátorských prác. Vernisáž výstavy sa uskutoční 4. decembra o 16:00 hod.
Miesto: Hviezdoslavova 3

Do 8. decembra
Keramika minulého tisícročia a v súčasnosti
Výstava v Dome remesiel dokumentuje hrnčiarsku výrobu v období stredoveku a novoveku z archeologických nálezov v Košiciach.
Miesto: Dom remesiel, Hrnčiarska 11
Vstup: 1 €

12. decembra o 17:00 hod.
Kuchyňa pre operencov
Prezentácia spojená s prednáškou o zimnom prikrmovaní vtáctva z cyklu Rozhovorov o prírode. Prednáša Mgr. Peter Krišovský.
Miesto: Hviezdoslavova 3

Od 12. decembra do 26. januára
Výstava
Výstava prác absolventov Fakulty umení TUKE – Ateliér profesora Petra Pásztora.
Miesto: Dom remesiel, Hrnčiarska 11
Vstup: 1 €

Do 15. decembra
Hodvábna cesta
Výstava malieb na hodvábe východoslovenskej umelkyne Štefánie Gajdošovej-Sikorskej.
Miesto: Hviezdoslavova 3
Vstup: 0,50 €

20. decembra od 9:00 hod.
Vianoce očami našich starých rodičov
Podujatie pre školské skupiny, rozprávanie o tradičných prípravách na Vianoce v priestoroch stálej národopisnej výstavy expozície Storočia v umení.
Miesto: Hviezdoslavova 3

20. decembra o 9:00 hod.
Staré Košice
Sprievodné podujatie k výstave Paralelné príbehy pre školské skupiny, prezentácia o dobových Košiciach. Prenáša Richard Papáč.

Do 12. januára
Šestnásť spišských miest v rokoch 1412-1876
Výstava umožní návštevníkom spoznať život a spoločenské dianie v mestách a dedinách zálohovaných mestách v roku 1412 Žigmundom Luxemburským do roku 1876.
Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7
Vstup: 1 €

Do 26. januára
Paralelné príbehy: Budapešť a Košice
Výstava prezentuje metamorfózy a paralely dvoch centier Uhorska.
Vstup: 1 €

Do 2. februára
Myšlienkový pochod, poklona Košiciam
Tematická výstava zo zbierok Múzea Otta Hermana v Miškovci.
Vstup: 1 €

Kluby:

5. decembra, 14:00 – 15:00 hod.
Mineralogický klub mládeže: História ťažby a ryžovania zlata v okolí Pukanca
Prednáša Bc. Stanislav Levendovský.
Miesto: Hviezdoslavova 3

5. decembra, 15:00 – 15:30 hod.
Klub zlatokopov : Mineralogické lokality Volovských vrchov a možnosti zberu minerálov na haldách v súčasnosti
Prednáša Bc. Stanislav Levendovský.
Miesto: Hviezdoslavova 3

 

Program od 18. novembra do 2. decembra 2013

19. novembra o 17:00 hod.

Ľudovít Csordák

Prezentácia monografie Ľubomíra Podušela o Ľudovítovi Csordákovi, jednom z najvýznamnejších východoslovenských plenéristov z prelomu 19. a 20. storočia. Predstavenie publikácie je spojené s komornou výstavou výberu z rozsiahleho diela Ľudovíta Csordáka zo zbierok VSM a súkromných zbierok.

Miesto: Vestibul Historickej účelovej budovy, Námestie Maratónu mieru 2

 

23. novembra o 16:00 hod.

Za múrmi múzea

Predstavenie interaktívnej knihy pre detských návštevníkov Východoslovenského múzea v Košiciach. Promo akcia v spolupráci s Knižnicou pre mládež v Košiciach a občianskym združením LARP klub Košice sa ponesie v dobrodružnom duchu. Netradičná publikácia autoriek Dáše Kollárovej a Natálie Biathovej bola vytvorená aj vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR.

Miesto: Hviezdoslavova 3

 

30. novembra o 15:00 hod.

Tajomné zimné večery

Ďalšie zo série podujatí Po stopách múzea nás privedie k magickým ľudovým praktikám v predvianočnom období. Kráčajte s nami v šľapajach inšpirácie.

Miesto: Hviezdoslavova 3

 

Do 2. februára

Myšlienkový pochod, poklona Košiciam

Tematická výstava zo zbierok Múzea Otta Hermana v Miškovci.

Vstup: 1 €

 

Do 8. decembra

Hodvábna cesta

Výstava malieb na hodvábe východoslovenskej umelkyne Štefánie Gajdošovej-Sikorskej v spolupráci s Poľským klubom, Spolkom Poliakov a ich priateľov na Slovensku.

Miesto: Hviezdoslavova 3

Vstup: 0,50 €

 

Do 31. decembra

Keramika minulého tisícročia a v súčasnosti

Výstava v Dome remesiel dokumentuje hrnčiarsku výrobu v období stredoveku a novoveku z archeologických nálezov v Košiciach.

Miesto: Dom remesiel, Hrnčiarska 11

Vstup: 1 €

 

Do 12. januára

Šestnásť spišských miest v rokoch 1412 – 1876

Výstava umožní návštevníkom spoznať život a spoločenské dianie v mestách a dedinách zálohovaných mestách v roku 1412 Žigmundom Luxemburským do roku 1876. Kladie si za cieľ oboznámiť návštevníka s prostredím v predmetných sídlach aj z tohto obdobia.

Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7

Vstup: 1 €

 

Do 26. januára

Paralelné príbehy: Budapešť a Košice

Výstava prezentuje metamorfózy a paralely dvoch centier Uhorska.

Vstup: 1 €

 

Program od 4. do 18. novembra 2013

7. novembra o 17:00 hod.

Spišské mestá a prvé delenie Poľska

Sprievodné podujatie k výstave Šestnásť spišských miest v rokoch 1412 – 1876 je spojené s besedou. Prednáša Viera Jurková z Vojenského historického ústavu v Piešťanoch.

 

Od 5. novembra do 2. februára

Myšlienkový pochod, poklona Košiciam

Tematická výstava zo zbierok Múzea Otta Hermana v Miškovci. Vernisáž sa uskutoční 5. novembra o 16:00 hod.

Vstup: 1 €

 

Od 8. novembra do 8. decembra

Hodvábna cesta

Výstava malieb na hodvábe východoslovenskej umelkyne Štefánie Gajdošovej-Sikorskej v spolupráci s Poľským klubom, Spolkom Poliakov a ich priateľov na Slovensku. Projekt je spolufinancovaný z poľského konzulátu.

Miesto: Hviezdoslavova 3

Vstup: 0,50 €

 

14. novembra o 17:00 hod.

Voistinu voskrese

Umelecké, hudobno-výtvarné podujatie v rámci Festivalu sakrálneho umenia 2013, inšpirované tradíciami východných cirkví, spája projekciu diel, výstavu olejomalieb, ikon a ukážky chorálových spevov košického vokálneho súboru Gregoriana.

Miesto: Exteriérové priestory, Námestie Maratónu mieru č. 2

 

14. novembra o 17:00 hod.

Nebezpečná krása

Prezentácia spojená s prednáškou o inváznych rastlinných druhoch z cyklu Rozhovorov o prírode, ktorú bude prednášať Eva Sitášová.

Miesto: Hviezdoslavova 3

 

Do 31. decembra

Keramika minulého tisícročia a v súčasnosti

Výstava v Dome remesiel dokumentuje hrnčiarsku výrobu v období stredoveku a novoveku z archeologických nálezov v Košiciach.

Vstup: 1 €

Miesto: Dom remesiel, Hrnčiarska 11

 

Do 12. januára

Šestnásť spišských miest v rokoch 1412 – 1876

Výstava umožní návštevníkom spoznať život a spoločenské dianie v mestách a dedinách zálohovaných mestách v roku 1412 Žigmundom Luxemburským do roku 1876. Kladie si za cieľ oboznámiť návštevníka s prostredím v predmetných sídlach aj z tohto obdobia.

Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7

Vstupné na výstavu: 1 €

 

Do 26. januára

Paralelné príbehy: Budapešť a Košice

Výstava prezentuje metamorfózy a paralely dvoch centier Uhorska.

Vstup: 1 €

 

Kluby:

7. novembra, 14:00 – 15:00 hod.

Mineralogický klub mládeže

História a súčasnosť dubníckeho drahého opálu

Variácie opálov, vznik, ťažba, spracovanie. Prednáša Stanislav Levendovský.

Miesto: Hviezdoslavova 3

 

7. novembra, 15:00 – 15:30 hod.

Klub zlatokopov

Mineralogické lokality s výskytom zlata v Rumunsku

Prednáša Bc. Stanislav Levendovský

Miesto: Hviezdoslavova 3

 

13. novembra o 15:00 hod.

Kluby zdravotníckeho zamerania pri VSM /KDF, KDM, KDVL

55 rokov Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach

Prednášajú Pokorný J., Platová J.

Miesto: Hviezdoslavova 3

 

Program od 21. októbra do 4. novembra 2013

Od 23. októbra do 26. januára

Paralelné príbehy: Budapešť a Košice

Výstava prezentuje metamorfózy a paralely dvoch centier Uhorska. Vernisáž sa uskutoční 23. októbra o 16:30 hod.

Vstup: 1 €

 

Od 24. októbra

Šestnásť spišských miest v rokoch 1412 – 1876

Výstava umožní návštevníkom spoznať život a spoločenské dianie v mestách a dedinách zálohovaných mestách v roku 1412 Žigmundom Luxemburským do roku 1876. Vernisáž sa uskutoční 24. októbra o 16:30 hod.

Vstup: 1 €

 

Do 27. októbra

Bol raz sen o múzeu: Imrich Henszlmann

Výstava pripomínajúca 200. výročie narodenie, život a dielo Dr. Imricha Henszlmanna, jedného z iniciátorov založenia Hornouhorského muzeálneho spolku, predchodcu dnešného Východoslovenského múzea v Košiciach.

Vstup: 1 €

Miesto: Nám. maratónu mieru 2

 

Do 27. októbra

Trianále súčasného obrazu

Pilotný projekt medzinárodného trienále prináša novú kvalitnú vizuálnu kultúru a vizuálny jazyk 21. storočia v širokom rozpätí rôznych žánrov.

Miesto: Nám. maratónu mieru 2

 

Do 31. decembra

Keramika minulého tisícročia a v súčasnosti

Výstava v Dome remesiel dokumentuje hrnčiarsku výrobu v období stredoveku a novoveku z archeologických nálezov v Košiciach.

Vstup: 1 €

Miesto: Dom remesiel, Hrnčiarska 11

Do 31. októbra

Jan Hus 1415 – 600 let poté

Výstava Českého spolku v Košicích v spolupráci s agentúrou Staff pri príležitosti Dní českej kultúry, približujúca dejiny na začiatku 15. storočia a osobnosť majstra Jána Husa.

Vstup: 0,50 €

Miesto: Hviezdoslavova 3


Tags: ,

Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: Východoslovenské múzeum

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems