Východoslovenská galéria

| Program | 30. 1. 2017

Program od 30. januára 2017 do 13. februára 2017

Do 26. februára
Ľudovít Feld
Výstava zobrazuje dôležité momenty v živote a diele jedného z najsvojráznejších predstaviteľov skupiny autorov obdobia označovaného ako Košická moderna.
Miesto: Hlavná 27

Do 26. februára
Michal Machciník
Nepopierateľný prístup Bartuszovej školy je u autora prítomný cez akčné a gestické tendencie dokumentujúce inscenovanú realitu s podtextom sociálne angažovaného umenia.
Miesto: Hlavná 27

Sprievodný program

2. februára o 17:00
O citlivosti: Poznámky k citlivosti z hľadiska psychiatrie
Jano Ballx.

Pre školy
Ponúkame zaujímavé výklady a hravé workshopy k aktuálnej výstave Ľudovít Feld vo VSG. Je potrebné sa prihlásiť minimálne 3 dni vopred na dandarova@vsg.sk.

Program od 19. decembra 2016 do 23. januára 2016

Do 29. januára
Monika a Bohuš Kubinskí: Level
Miesto: Hlavná 27

Do 29. januára
Ľudovít Feld
Výstava zobrazujúca dôležité momenty v živote a diele jedného z najsvojráznejších predstaviteľov skupiny autorov obdobia, označovaného ako Košická moderna.
Miesto: Hlavná 27

Do 15. januára
Radoslav Repický
Miesto: Alžbetina 22

Do 26. februára
Michal Machciník
Nepopierateľný prístup Bartuszovej školy je u neho prítomný cez akčné a gestické tendencie, dokumentujúce inscenovanú realitu s podtextom sociálne angažovaného umenia.
Miesto: Hlavná 27

Sprievodný program

Pre školy
Ponúkame zaujímavé výklady a hravé workshopy k aktuálnym výstavám. Je potrebné sa prihlásiť minimálne 3 dni vopred na dandarova@vsg.sk.

Program od 5. decembra do 19. decembra 2016

Do 29. januára
Monika a Bohuš Kubinskí: Level
Miesto: Hlavná 27

Do 29. januára
Ľudovít Feld
Výstava zobrazujúca dôležité momenty v živote a diele jedného z najsvojráznejších predstaviteľov skupiny autorov obdobia, označovaného ako Košická moderna.
Miesto: Hlavná 27

Do 15. januára
Radoslav Repický
Miesto: Alžbetina 22

7. decembra o 18:00
Michal Machciník
Súčasný košický autor ukončil štúdium na Fakulte umení v Ateliéri slobodnej kreativity 3D. Nepopierateľný prístup Bartuszovej školy je u neho prítomný cez akčné a gestické tendencie, dokumentujúce inscenovanú realitu s podtextom sociálne angažovaného umenia. Potrvá do
26. februára.
Miesto: Hlavná 27

Sprievodný program

Pre školy
Ponúkame zaujímavé výklady a hravé workshopy k aktuálnym výstavám. Je potrebné sa prihlásiť minimálne 3 dni vopred na dandarova@vsg.sk.

Pre deti
11. decembra
Nedeľný kreatívny labyrint
Tvorivé dielne k výstave sochára Michala Michciníka
Vstup: 2 € dieťa/ rodič zadarmo

Program od 21. novembra do 5. decembra 2016

Do 30. novembra
Edgar Degas: Holá pravda
Približuje dielo významného francúzskeho umelca, iniciátora impresionistických výstav a solitéra francúzskeho umenia konca 19. storočia.
Miesto: Hlavná 27, sieň A

Do 29. januára
Monika a Bohuš Kubinskí: Level
Dostaňte sa do sveta na pomedzí hmatateľného (sochárskeho materiálu) a virtuálneho.
Miesto: Hlavná 27

Do 29. januára
Ľudovít Feld
Výstava zobrazujúca dôležité momenty v živote a diele jedného z najsvojráznejších predstaviteľov skupiny autorov obdobia, označovaného ako Košická moderna.
Miesto: Hlavná 27, sieň B

23. novembra o 18:00
Radoslav Repický
Pre tvorbu autora sú typické princípy dadaizmu, surrealizmu, pop-artu, infantilnej maľby, detskej kresby či street artu. Výstava potrvá do 15. januára.
Miesto: Alžbetina 22

Sprievodný program

Pre školy
Ponúkame zaujímavé výklady a hravé workshopy k aktuálnym výstavám Východoslovenskej galérie pre všetky tipy škôl. Je potrebné sa prihlásiť minimálne 3 dni vopred na dandarova@vsg.sk.

22. novembra o 17:00
Komentované prehliadky
Pre širokú verejnosť k výstave Ľudovít Feld.
Vstup: 1 €

25. novembra o 14:00
Komentované prehliadky
Pre seniorov k výstave Ľudovít Feld.
Vstup: voľný

27. novembra
Nedeľný kreatívny labyrint
Tvorivé dielne k výstave Ľudovít Feld.
Vstup: 2 € dieťa, rodičia zadarmo

Program od 7. novembra do 21. novembra 2016

Do 30. októbra
Lesk a sláva: Holandská maľba 16. – 18. storočia
Miesto: Hlavná 27

Do 30. októbra
Milionári času…
Výstava fotografií. Kto sú Rómovia? Ľud? Národ bez územia, ale s vlajkou a hymnou?
Miesto: Alžbetina 22

Do 30. novembra
Edgar Degas: Holá pravda
Približuje dielo významného francúzskeho umelca, iniciátora impresionistických výstav a solitéra francúzskeho umenia konca 19. storočia.
Miesto: Hlavná 27, sieň A

Do 29. januára
Monika a Bohuš Kubinskí: Level
Dostaňte sa do sveta na pomedzí hmatateľného (sochárskeho materiálu) a virtuálneho.
Miesto: Hlavná 27

Program od 24. októbra do 7. novembra 2016

Do 30. októbra
Lesk a sláva: Holandská maľba 16. – 18. storočia zo zbierky Alšovy jihočeské galerie
Miesto: Hlavná 27

Do 30. októbra
Milionári času…
Výstava fotografií. Kto sú Rómovia? Ľud? Národ bez územia, ale s vlajkou a hymnou? Výstava predstavuje pokus nahliadnuť za múry klišé, ktoré sa budovali dlho a z rôznych strán.
Miesto: Alžbetina 22

Do 30. novembra
Edgar Degas: Holá pravda
Približuje dielo významného francúzskeho umelca, iniciátora impresionistických výstav a solitéra francúzskeho umenia konca 19. storočia.
Miesto: Hlavná 27, sieň A

Do 4. novembra
Elisabeth Putz a Anja Schäfer
Výstava fotografických portrétov a autentických zvukových nahrávok štyroch ľudí v kontexte problematiky vzťahu Rómov a Slovákov a ich vzájomného spolužitia.
Miesto: Alžbetina 22

Do 29. januára
Monika a Bohuš Kubinskí: Level
Dostaňte sa do sveta na pomedzí hmatateľného (sochárskeho materiálu) a virtuálneho. Autori výstavy ňou uzatvárajú súbor predchádzajúcich projektov zameraných na hrôzy vojen či postavenie človeka v nich.
Miesto: Hlavná 27

Sprievodné podujatia

25. októbra o 17:00
Emblematika v kultúre 16. – 18. storočia
Prednáša Peter Megyeši.
Miesto: Historická sieň

Program od 10. októbra do 24. októbra 2016

Do 30. októbra
Lesk a sláva: Holandská maľba 16. – 18. storočia zo zbierky Alšovy jihočeské galerie
Miesto: Hlavná 27

Do 30. októbra
Milionári času…
Výstava fotografií. Kto sú Rómovia? Ľud? Národ bez územia – ale s vlajkou a hymnou? Výstava predstavuje pokus nahliadnuť za múry klišé, ktoré sa budovali dlho a z rôznych strán.
Miesto: Alžbetina 22

Do 30. novembra
Edgar Degas: Holá pravda
Približuje dielo významného francúzskeho umelca, iniciátora impresionistických výstav a solitéra francúzskeho umenia konca 19. storočia.
Miesto: Hlavná 27, sieň A

Do 4. novembra
Elisabeth Putz a Anja Schäfer
Výstava fotografických portrétov a autentických zvukových nahrávok štyroch ľudí v kontexte problematiky vzťahu Rómov a Slovákov a ich vzájomného spolužitia.
Miesto: Alžbetina 22

Do 29. januára
Monika a Bohuš Kubinskí: Level
Dostaňte sa do sveta na pomedzí hmatateľného (sochárskeho materiálu) a virtuálneho. Autori výstavy ňou uzatvárajú súbor predchádzajúcich projektov zameraných na hrôzy vojen či postavenie človeka v nich.
Miesto: Hlavná 27

Sprievodné podujatia

11. októbra o 17:00
Odhalené tajomstvá obrazu
Sprievodný program k výstave Príbehy holandského a flámskeho umenia. Prednáša Miroslav Slúka, reštaurátor Digitalizačného pracoviska SNG.
Miesto: Expozícia
Vstup: 3 €

16. októbra o 18:00
Lesk a sláva/ Holandská maľba 16. – 18. storočia zo zbierky Alšovy jihočeské galerie
Hudobné variácie v podaní Cluster Ensemble a komentovaná prehliadka výstavou.
Vstup: v predpredaji na recepcii VSG 3 €, v deň koncertu 5 €

18. októbra o 17:00
Z histórie na plátno, z plátna do súčasnosti
Prednáška o živote mušketierov ako o vojenských remeselníkoch 30-ročnej vojny. Prednáša Milan Madlenák.
Miesto: Expozícia
Vstup: 3 €

19. októbra o 17:00
Skladby z obdobia hudobného baroka v podaní pedagógov a študentov Konzervatória na Timonovej
Miesto: Historická sieň
Vstup: voľný

Program od 26. septembra do 10. októbra 2016

Do 30. októbra
Lesk a sláva: Holandská maľba 16. – 18. storočia zo zbierky Alšovy jihočeské galerie
Miesto: Hlavná 27

Do 30. novembra
Edgar Degas: Holá pravda
Približuje dielo významného francúzskeho umelca, iniciátora impresionistických výstav a solitéra francúzskeho umenia konca 19. stor.
Miesto: Hlavná 27, sieň A

29. septembra o 18:00
Elisabeth Putz a Anja Schäfer
VERNISÁŽ. Výstavný projekt dvoch nemeckých umelkýň predstavuje prostredníctvom fotografických portrétov a autentických zvukových nahrávok štyroch ľudí v kontexte problematiky vzťahu Rómov a Slovákov a ich vzájomného spolužitia. Potrvá do 4. novembra.
Miesto: Alžbetina 22

Sprievodné podujatia

27. septembra o 17:00
Príbehy holandského a flámskeho umenia
Z chrámu do obývačky, trh s umením v Nizozemsku, zmena infraštruktúry a zásadný rozvoj obchodu v 17. storočí.
Vstup: 1 €

Program od 12. septembra do 26. septembra 2016

Do 18. septembra
Boris Vaitovič: Still Alive alebo 2+2 = 3
Výstava prezentuje prierez viac ako 10 ročnou tvorbou košického autora, ktorý pedagogicky pôsobí na Fakulte umení TUKE v Ateliéri nových médií a fotografie.
Miesto: Hlavná 27, sieň Q

Do 25. septembra
Pavel Kvoriak: Jubilejná výstava k 60. výročiu narodenia autora
V tvorbe autora dominuje abstraktná maľba a grafický dizajn.
Miesto: Hlavná 27, sieň D

Do 30. októbra
Lesk a sláva: Holandská maľba 16. – 18. storočia zo zbierky Alšovy jihočeské galerie
Vystavené obrazy zastupujú jednotlivé žánre holandskej maľby. Portréty, náboženská a mytologická maľba, krajinomaľby, zátišia, vojnové scény.
Miesto: Hlavná 27

20. septembra
Edgar Degas: Holá pravda
Sprístupnenie výstavy. Priblíži dielo významného francúzskeho umelca, iniciátora impresionistických výstav a solitéra francúzskeho umenia konca 19. storočia. Výstava potrvá do 30. novembra.
Miesto: Hlavná 27, sieň A

Sprievodné podujatia

13. septembra o 17:00
Čo sa stalo a ako sa žilo v období Baroka?
Ženský odev do práce či na cesty. Prednáška o odievaní pracujúcich žien nižších vrstiev v rokoch 1580 – 1650. Barbora Šullová.
Miesto: Východoslovenské múzeum, historická sieň
Vstup: 1 €

20. septembra o 17:00
Čo sa stalo a ako sa žilo v období Baroka?
Krajina konfliktov – Uhorsko na začiatku 17. storočia. Prednáša Peter Fedorčák z Katedry histórie UPJŠ.
Miesto: Východoslovenské múzeum, historická sieň
Vstup: 1 €

Program od 29. augusta do 12. septembra 2016

Do 18. septembra
Boris Vaitovič: Still Alive alebo 2+2 = 3
Výstava prezentuje prierez viac ako 10 ročnou tvorbou košického autora, ktorý pedagogicky pôsobí na Fakulte umení TUKE v Ateliéri nových médií a fotografie.
Miesto: Hlavná 27, sieň Q

Do 30. októbra
Lesk a sláva: Holandská maľba 16. – 18. storočia zo zbierky Alšovy jihočeské galerie
Vystavené obrazy zastupujú jednotlivé žánre holandskej maľby. Portréty, náboženská a mytologická maľba, krajinomaľby, zátišia, vojnové scény. Najstaršie diela pochádzajú z roku 1550 a najmladšie z polovice 18. stor.
Miesto: Hlavná 27

7. septembra o 18:00
Pavel Kvoriak: Jubilejná výstava k 60. výročiu narodenia autora
VERNISÁŽ. V tvorbe autora dominuje abstraktná maľba a grafický dizajn. Výstava potrvá do 25. septembra.
Miesto: Hlavná 27, sieň D

Sprievodné podujatia

Vždy v utorok od 6. septembra o 17:00
Čo sa stalo a ako sa žilo v období Baroka?
Kriminalita a jej postih v Košiciach v ranom novoveku.
Miesto: Východoslovenské múzeum, historická sieň
Vstup: 1 €

Program od 25. júla do 29. augusta 2016

Do 28. augusta
Tomáš Agat Błońsky
Reprízovaná výstava je prvou väčšou prehliadkou Błońskeho tvorby za posledných 20 rokov v jeho rodnom meste.
Miesto: Hlavná 27

Do 30. októbra
Lesk a sláva: Holandská maľba 16. – 18. storočia zo zbierky Alšovy jihočeské galerie
Vystavené obrazy zastupujú jednotlivé žánre holandskej maľby. Portréty, náboženská a mytologická maľba, krajinomaľby, zátišia, vojnové scény. Najstaršie diela pochádzajú z roku 1550 a najmladšie z polovice 18. stor.
Miesto: Hlavná 27

Program od 27. júna do 25. júla 2016

Do 30. júna
Architektúra a urbanizmus + dizajn
Výstava záverečných prác fakulty umení TUKE.
Miesto: Hlavná 27

Do 30. októbra
Lesk a sláva: Holandská maľba 16. – 18. storočia zo zbierky Alšovy jihočeské galerie
Vystavené obrazy zastupujú jednotlivé žánre holandskej maľby. Portréty, náboženská a mytologická maľba, krajinomaľby, zátišia, vojnové scény. Najstaršie diela pochádzajú z roku 1550 a najmladšie z polovice 18. stor.
Miesto: Hlavná 27

Program od 30. mája do 13. júna 2016

Do 3. júna
Rastislav Podoba – Cyklus
Maľby autora sú už vyše jedno desaťročie dôležitou kapitolou súčasnej slovenskej maľby. Patrí k tým, ktorí jej aktuálnosť nevidia prispôsobením sa reči digitálnych médií, ale skôr naopak.
Miesto: Hlavná 27

Program od 16. mája do 30. mája 2016

Do 21. mája
Sochárky: Výber osobností česko-slovenského sochárstva
Jolana Kirczová, Alina Ferdinandy, Erna Masarovičová, Mária Bartuszová.
Miesto: Hlavná 27

Do 21. mája
Svetlana Fialová: Niekto o mne vie všetko
Čerstvá držiteľka doktorátu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a laureátka prestížnej ceny za kresbu Jerwood Drawing Prize vo Veľkej Británii.
Miesto: Hlavná 27

Do 29. mája
Adam Šakový – Za
Výstava Adama Šakového prezentuje jeho tvorbu a vysoký stupeň zvládnutia technik americkej retuše, kde mu ako námet slúži fotografická predloha.
Miesto: Hlavná 27

Do 3. júna
Rastislav Podoba – Cyklus
Maľby autora sú už vyše jedno desaťročie dôležitou kapitolou súčasnej slovenskej maľby. Patrí k tým, ktorí jej aktuálnosť nevidia prispôsobením sa reči digitálnych médií, ale skôr naopak.
Miesto: Hlavná 27

Sprievodné programy a podujatia

21. mája, 17:00 – 00:00
Noc múzeí a galérií: Zakázané uvoľnenie vo VSG
Miesto: Hlavná 27

17:00 – 23:00
GalleryShop
Predaj katalógov a dizajnových maličkostí pre radosť s potlačou reprodukcií umeleckých diel Východoslovenskej galérie. Vo foyer.

17:00 – 20:00
Workshopy pre deti k aktuálnym výstavám s lektorkami galérie. Vo foyer.

20:00 – 22:00
Daj si drink alebo kávičku od Dorazcafe a vychutnaj si pri tom kapelu YEKTAL – inštrumentálne farebná hudba. Nádvorie.

18:00 a 20:00
Vladimíra Büngerová
Komentovaná prehliadka kurátorkou SNG k výstave Sochárky. Výstavná sieň B.

19:00
Svetlana Fialová naživo
S kurátorom Michalom Štofom. Výstavná sieň C.

21:30
Rastislav Podoba naživo o svojej tvorbe. Výstavná sieň D.

29. mája o 14:00
Kreatívny labyrint: Program pre rodiny s deťmi
Fotografia verzus maľba. Stalo sa vám niekedy, že stojíte pred obrazom a rozmýšľali ste či je namaľovaný alebo je to fotografia? Môže sa vám to stať pri dielach Adama Šakoveho. Preto si vysvetlíme, ako tvoril diela a vyskúšame si takúto maľbu na vlastnej koži. Hlásiť sa vopred dandarova@vsg.sk.
Miesto: Hlavná 27
Vstup: 2 €/dieťa, rodičia zdarma

Program od 2. mája do 16. mája 2016

Do 21. mája
Sochárky: Výber osobností česko-slovenského sochárstva
Výber ženských osobností česko-slovenského sochárstva (Jolana Kirczová, Alina Ferdinandy, Erna Masarovičová, Mária Bartuszová).
Miesto: Hlavná 27

Do 21. mája
Svetlana Fialová: Niekto o mne vie všetko
Čerstvá držiteľka doktorátu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a laureátka prestížnej ceny za kresbu Jerwood Drawing Prize vo Veľkej Británii.
Miesto: Hlavná 27

Do 29. mája
Adam Šakový – Za
Výstava Adama Šakového prezentuje jeho tvorbu a jeho vysoký stupeň zvládnutia technik americkej retuše, kde mu ako námet slúži fotografická predloha.
Miesto: Hlavná 27

Sprievodné programy a podujatia

4. mája o 14:00
Program pre seniorov
Hravá komentovaná prehliadka výstavou Sochárky. Prihlásiť sa je možné na č. 0917 472 307.
Miesto: Hlavná 27

10. mája o 18:00
Socha/žena/v procese
Intímne rozhovory o výstave Sochárky so súčasnými umelkyňami. Pavla Sceranková.
Miesto: Hlavná 27

Program od 18. apríla do 2. mája 2016

Do 24. apríla
Štefan Balázs: Nájdenie kruhu
Cieľom projektu je prezentovať tvorbu Štefana Balázsa, najmä so snahou poukázať na príbuznosti a špecifiká jeho tvorby v tomto prostredí. Ide o prvú autorskú výstavu umelca v Košiciach.
Miesto: Hlavná 27

Do 1. mája
Komorná retrospektíva Vladimíra Židlického
VERNISÁŽ. Židlického experimenty s tvorbou obrazu mieria dovnútra aj keď sa nevyhýba ani extenzívnemu hľadaniu nových zdrojov.
Miesto: Hlavná 27

Do 21. mája
Sochárky: Výber osobností česko-slovenského sochárstva
Výber ženských osobností česko-slovenského sochárstva (Jolana Kirczová, Alina Ferdinandy, Erna Masarovičová, Mária Bartuszová).
Miesto: Hlavná 27

Do 21. mája
Svetlana Fialová: Niekto o mne vie všetko
Mladá slovenská autorka, čerstvá držiteľka doktorátu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a laureátka prestížnej ceny za kresbu Jerwood Drawing Prize vo Veľkej Británii.
Miesto: Hlavná 27

28. apríla o 18:00
Adam Šakový – Za
VERNISÁŽ. Výstava Adama Šakového predstavuje prierez jeho pomerne krátkou, zato však úspešnou maliarkou tvorbou. Autor sa v nej prezentuje vysokým stupňom zvládnutia technik americkej retuše, kde mu ako námet slúži fotografická predloha. Výstava potrvá do 29. mája.
Miesto: Hlavná 27

Sprievodné programy a podujatia

19. apríla o 18:00
Socha/ žena/ v procese
Intímne rozhovory o výstave Sochárky so súčasnými umelkyňami. Vlasta Žáková.
Miesto: Hlavná 27

21. apríla o 17:00
Svetlana Fialová: Niekto o mne vie všetko
Komentovaná prehliadka výstavy mladej košickej autorky s kurátorom Michalom Štofom.

26. apríla o 17:00
Dotkni sa. Odtlačené myšlienky Márie Bartuszovej
V roku 2016 by sa košická sochárka Mária Bartuszová dožila okrúhlych 80 narodenín. Zároveň v tomto roku uplynulo 20 rokov od jej úmrtia. Pripomenieme si ju prednáškami Gabriely Garlatyovej.
Miesto: Hlavná 27

Program od 4. apríla do 18. apríla 2016

Do 24. apríla
Štefan Balázs: Nájdenie kruhu
Cieľom projektu je prezentovať tvorbu Štefana Balázsa, najmä so snahou poukázať na príbuznosti a špecifiká jeho tvorby v tomto prostredí. Ide o prvú autorskú výstavu umelca v Košiciach.
Miesto: Hlavná 27

Do 21. mája
Sochárky: Výber osobností česko-slovenského sochárstva
Výber ženských osobností česko-slovenského sochárstva (Jolana Kirczová, Alina Ferdinandy, Erna Masarovičová, Mária Bartuszová).
Miesto: Hlavná 27

Do 21. mája
Svetlana Fialová: Niekto o mne vie všetko
Mladá slovenská autorka, čerstvá držiteľka doktorátu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a laureátka prestížnej ceny za kresbu Jerwood Drawing Prize vo Veľkej Británii.
Miesto: Hlavná 27

6. apríla o 17:00
Komorná retrospektíva Vladimíra Židlického
VERNISÁŽ. Židlického experimenty s tvorbou obrazu mieria dovnútra aj keď sa nevyhýba ani extenzívnemu hľadaniu nových zdrojov. Výstava potrvá do 1. mája.
Miesto: Hlavná 27

Sprievodné programy a podujatia

17. apríla, 14:00 – 15:30
Príbehy sochárok/sila, odvaha a zručnosť
Program pre rodiny s deťmi k výstave sochárky. Hlavnou témou budú príbehy sochárok. Vyrozpráva ich historik Juraj Gembický. Je nutné prihlásiť sa na dandarova@vsg.sk.
Vstup: 2 € dieťa/rodič zadarmo

Program od 21. marca do 4. apríla 2016

Do 21. mája
Sochárky: Výber osobností česko-slovenského sochárstva
Výber ženských osobností česko-slovenského sochárstva (Jolana Kirczová, Alina Ferdinandy, Erna Masarovičová, Mária Bartuszová).
Miesto: Hlavná 27

Do 21. mája
Svetlana Fialová: Niekto o mne vie všetko
Mladá slovenská autorka, čerstvá držiteľka doktorátu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a laureátka prestížnej ceny za kresbu Jerwood Drawing Prize vo Veľkej Británii.
Miesto: Hlavná 27

23. marca o 17:00
Štefan Balázs: Nájdenie kruhu
VERNISÁŽ. Cieľom projektu je prezentovať tvorbu Štefana Balázsa, najmä so snahou poukázať na príbuznosti a špecifiká jeho tvorby v tomto prostredí. Ide o prvú autorskú výstavu umelca v Košiciach.
Miesto: Hlavná 27
Výstava potrvá do 24. apríla

Sprievodné programy a podujatia

29. marca o 18:00
Socha/žena/v procese
Intímne rozhovory o výstave Sochárky so súčasnými umelkyňami. Rozprávať bude Dagmar Mavrerová.
Miesto: Hlavná 27

3. apríla, 14:00 – 15:30
Svetlana Fialová
Intímne výpovede v obrazoch umelkyne. Blízki ľudia, fiktívne postavy či mytologické výjavy. To všetko nás inšpiruje k vytvoreniu vlastného komiksu a street-artu.
Je potrebné nahlásiť sa vopred na dandarova@vsg.sk alebo na čísle 0917 472 307.
Miesto: Hlavná 27

Program od 7. marca do 21. marca 2016

Do 20. marca
Zuzana Maníková a Mikuláš Maník: 40 rokov architektúry
Miesto: Alžbetina 22

Do 21. mája
Sochárky: Výber osobností česko-slovenského sochárstva
Výber ženských osobností česko-slovenského sochárstva (Jolana Kirczová, Alina Ferdinandy, Erna Masarovičová, Mária Bartuszová).
Miesto: Hlavná 27

Sprievodné programy a podujatia

9. marca o 14:00
Hravá komentovaná prehliadka výstavou Sochárky
Program pre seniorov. Počet miest limitovaný. Prihlásiť sa môžete na č. 0917 472 307.
Miesto: Hlavná 27
Vstup: voľný

13. marca, 14:00 – 15:30
Hlina, hlava, mama, dotyk, pocit = busta
Program pre rodiny s deťmi k výstave Sochárky. Hlina ako materiál sa používal od nepamäti. Je to mäkký, tvarovateľný, no zároveň po zaschnutí aj veľmi tvrdý materiál. Je nutné sa prihlásiť na dandarova@vsg.sk.
Miesto: Hlavná 27
Vstup: 2 € dieťa/rodič zadarmo

Program od 22. februára do 7. marca 2016

Do 28. februára
Výstava desaťročia: Víťazi súťaže Maľba za posledných 10 rokov
Súčasná maľba má nielen svojho autora a diváka, ale aj mnohých ďalších protagonistov.
Miesto: Hlavná 27
Vstup: voľný

Do 6. marca
Gyula Kosice: Hydrokinetik
Diela zapožičané z prestížneho Centra Georgesa Pompidou v Paríži a z múzeí a galérií v Grenobli, Villeurbanne a zo súkromných zbierok.
Miesto: Hlavná 27

Do 21. mája
Sochárky: Výber osobností česko-slovenského sochárstva
Výber ženských osobností česko-slovenského sochárstva (Jolana Kirczová, Alina Ferdinandy, Erna Masarovičová, Mária Bartuszová).
Miesto: Hlavná 27

Sprievodné programy a podujatia

Od 27. februára do 28. februára, 10:00 – 17:00
Východoslovenská galéria na Veselej planéte
Veľtrh pre rodiny s deťmi. Pripravený kreatívny program.
Miesto: Spoločenský pavilón

24. februára o 17:00
Dotkni sa. Odtlačené myšlienky Márie Bartuszovej
Prednáška Gabriely Garlatyovej ku košickej sochárke Márii Bartuszovej, ktorá by sa v roku 2016 dožila okrúhlych 80. narodenín. V tomto roku uplynie 20 rokov od jej úmrtia.
Miesto: Hlavná 27

1. marca o 17:00
Komentovaná prehliadka s kurátorkou výstavy Sochárky Vladimírou Büngerovou
Miesto: Hlavná 27

Program od 8. februára do 22. februára 2016

Do 28. februára
Výstava desaťročia: Víťazi súťaže Maľba za posledných 10 rokov
Súčasná maľba má nielen svojho autora a diváka, ale aj mnohých ďalších protagonistov.
Miesto: Hlavná 27
Vstup: voľný

Do 6. marca
Gyula Kosice: Hydrokinetik
Diela zapožičané z prestížneho Centra Georgesa Pompidou v Paríži a z múzeí a galérií v Grenobli, Villeurbanne a zo súkromných zbierok.
Miesto: Hlavná 27

Do 21. mája
Sochárky: Výber osobností česko–slovenského sochárstva
Výber ženských osobností česko-slovenského sochárstva (Jolana Kirczová, Alina Ferdinandy, Erna Masarovičová, Mária Bartuszová).
Miesto: Hlavná 27

Sprievodné programy a podujatia

14. februára, 14:00 – 15:30
Kreatívny labyrint: Gyula Kosice
Rozprávanie o dynamickom a mobilnom umení, o fenoméne svetla alebo vody a tvorba z plexiskla, plastu a dreva.
Vstup: 5 € dieťa, rodič zadarmo
Miesto: Hlavná 27

9. februára o 18:00
Socha/Žena/V procese: Jarmila Mitríková
Intímne rozhovory o výstave Sochárky so súčasnými umelkyňami.
Miesto: Hlavná 27

Program od 25. januára do 8. februára 2016

28. januára o 17:00 hod.
Vernisáž výstavy Sochárky – Výber osobností česko-slovenského sochárstva
Výstavný a publikačný projekt prezentuje výber ženských osobností česko-slovenského sochárstva. Reinštalácia výstavy v Košiciach bude inovovaná dielami zo zbierky Východoslovenskej galérie v Košiciach. Plánuje predstaviť vo väčšom rozsahu autorky pochádzajúce z východoslovenského regiónu, alebo tie, ktoré tu v minulosti pôsobili (Jolana Kirczová, Alina Ferdinandy, Erna Masarovičová, Mária Bartuszová). Výstava potrvá do 21. mája.
Miesto: Hlavná 27

Do 31. januára
Peter Ronái – Post Ping Pong
Koncentrovaný súbor autorovej 2D tvorby a jeho konceptuálneho výtvarného myslenia, ktoré sa formovalo od 70-tych rokov minulého storočia po súčasnosť.
Miesto: Hlavná 27

Do 31. januára
Gejza Kieselbach (1893 – 1965) – Maliar svetla, pohybu a obrazov zvierat
Výstava pripravená k 50. výročiu maliarovho úmrtia. Umelcova programová viazanosť na maľovanie zvierat vytvorila z jeho tvorby ojedinelý maliarsky program animalizmu v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia. Maliar majstrovsky ovládal anatómiu zvierat, predovšetkým koní, ktoré maľoval so skutočným portrétnym záujmom.
Miesto: Alžbetina 22

Od 4. februára do 6. marca
Gyula Kosice – Hydrokinetik
Vlastným menom Fernando Fallik sa narodil v Košiciach v roku 1924. Autor použil ako svoje umelecké meno názov svojho rodného mesta a v roku 2010 mu mesto Košice udelilo titul Čestný občan mesta Košice. Výnimočné diela na výstavu Hydrokinetik sú zapožičané z prestížneho Centra Georgesa Pompidou v Paríži a z múzeí a galérií v Grenobli, Villeurbanne a takisto zo súkromných zbierok.
Miesto: Hlavná 27

Do 28. februára
Výstava desaťročia – Víťazi súťaže Maľba za posledných 10 rokov
Súčasná maľba už niekoľko rokov budí zvýšenú pozornosť u kritiky, kurátorov a v neposlednom rade aj na trhu s umením. Potvrdzuje, že naša súčasná maľba má nielen svojho autora a diváka, ale aj mnohých ďalších protagonistov.
Miesto: Hlavná 27
Vstup: voľný

Kreatívny labyrint VSG

31. januára, 14:00 – 15:30 hod.
Sadra – Krehkosť, klíčenie, dutina, škrupinka
Spoločne preskúmame tvorbu Márie Bartuszovej a vyskúšame si prácu s krehkým materiálom. Je nutné prihlásiť sa vopred na dandarova@vsg.sk. Maximálny počet detí je 15.
Miesto: Hlavná 27
Vstup: 2 € dieťa / rodič zadarmo

Program od 14. decembra do 31. januára 2015

16. decembra o 17:00
Vernisáž výstavy Gejzu Kieselbacha
Výstava pripomína 50. výročie úmrtia umelca. Potrvá do 31. januára.
Miesto: Alžbetina 22

Do 3. januára
Súčasné slovenské umenie zo súkromných zbierok
Prezentácia súčasného umenia – maľba, objekty. Prierezové informovanie o výtvarnej scéne Slovenska, so zameraním na umelcov s presahom na medzinárodnú scénu.
Miesto: Hlavná 27

Do 3. januára.
AFTER FUTURE
Kolektívna výstava súčasného multimediálneho umenia. Dominantným médiom exhibície sú objekty, multimediálne a interaktívne inštalácie.
Miesto: Hlavná 27

Do 3. januára
Kôň
Výstava pripravená zo zbierok Východoslovenskej galérie zaznamenáva danú tému v podaní autorov (Klimkovičovci, Mednyánszky, Jaszusch, Zmeták, Fulla, Majerník, Hložník, a i.) pôsobiacich v rozmedzí dvoch storočí. Umožňuje sledovať vývoj umeleckých štýlov a autorských prejavov vo výbere maľby, grafiky a kresby.
Miesto: Hlavná 27

Program od 30. novembra do 14. decembra 2015

Do 3. januára
Súčasné slovenské umenie zo súkromných zbierok
Prierezové informovanie o výtvarnej scéne Slovenska.
Miesto: Hlavná 27

Do 3. januára.
AFTER FUTURE
Objekty, multimediálne a interaktívne inštalácie.
Miesto: Hlavná 27

Podujatia

6. decembra o 14:00 hod.
Mikuláš v galérii – Rozprávka Soľ nad zlato
Bábkové a hrané predstavenie Spojenej školy na Opatovskej ceste. Divadlo je pre všetky dobré a šikovné deti. Detičky je potrebné prihlásiť vopred na dandarova@vsg.sk.
Miesto: Historická sála, Hlavná 27
Vstup: voľný

Program od 16. do 30. novembra 2015

Do 3. januára
Súčasné slovenské umenie zo súkromných zbierok
Prierezové informovanie o výtvarnej scéne Slovenska.
Miesto: Hlavná 27

Do 3. januára.
AFTER FUTURE
Objekty, multimediálne a interaktívne inštalácie.
Miesto: Hlavná 27

Do 29. novembra
Michal Hajnal – Jubilejná výstava k 80. narodeninám výtvarníka
Miesto: Alžbetina 22

Podujatia

22. novembra o 14:00
Kreatívny labyrint: After Future
Téma: Science – fiction. Technika: Nové média. Deti hlásiť vopred dandarova@vsg.sk.
Miesto: Podzemie Q, Hlavná 27
Vstup: 2 € dieťa, rodič zadarmo

Program od 2. do 16. novembra 2015

5. novembra o 17:00 hod.
Vernisáž výstavy Súčasné slovenské umenie zo súkromných zbierok
Prierezové informovanie o výtvarnej scéne Slovenska, so zameraním na umelcov s presahom na medzinárodnú scénu. Do 3. januára.
Miesto: Hlavná 27

12. novembra o 17:00 hod.
Vernisáž výstavy AFTER FUTURE
Dominantným médiom exhibície sú objekty, multimediálne a interaktívne inštalácie. Do 3. januára.
Miesto: Hlavná 27

Do 29. novembra
Michal Hajnal – Jubilejná výstava k 80. narodeninám výtvarníka
Miesto: Alžbetina 22

Podujatia

8. novembra, 14:00 – 15:30 hod.
Kreatívny labyrint na tému Rozprávkový svet súčasného umenia
Technika: Vystrihovanie, sprejovanie a maľovanie.
Miesto: Hlavná 27, Výstavná sieň A
Vstup: 2 € dieťa, rodič zdarma

Program od 19. októbra do 2. novembra 2015

Do 1. novembra
Karol Petreš – Cesta gesta
Autor predstavuje príklon do priestoru explozívnej farebnej pestrosti inšpirovanej skutočnou krajinou.
Miesto: Hlavná 27

Program od 1. do 19. októbra 2015

1. októbra o 17:00 hod.
Vernisáž výstavy Michala Hajnala
Jubilejná výstava k 80. narodeninám výtvarníka potrvá do 29. novembra.
Miesto: Alžbetina 22

Do 11. októbra
Patrik Illo – Veľké mállo
Autor je výrazným predstaviteľom súčasného vizuálneho umenia a špičkovým medzinárodne rešpektovaným sklárskym dizajnérom.
Miesto: Hlavná 27

Do 1. novembra
Karol Petreš – Cesta gesta
Autor predstavuje príklon do priestoru explozívnej farebnej pestrosti, ktorú inšpirovala skutočná krajina.
Miesto: Hlavná 27

Do 1. novembra
Nataša Floreanová – Orbis Printus
Retrospektívna prezentácia autorkinej tvorby obsahuje časť jej dlhoročného projektu mapovania a obkresľovania poklopov na uliciach.
Miesto: Hlavná 27

Do 6. decembra
Geometria prírody
Vystavujú poľské výtvarníčky Teresa Anna Ślusarek a Katarzyna Ziolowicz.
Miesto: Hlavná 27, Alžbetina 22

Program od 21. septembra do 1. októbra 2015

Do 20. septembra.
Vojtech Kálna – Výstava z rodinnej zbierky
Cieľom výstavy je priblížiť tvorbu výtvarníka pri príležitosti jeho nedožitých 90. narodenín.
Miesto: Alžbetina 22

Do 11. októbra
Patrik Illo – Veľké mallo
Autor je výrazným predstaviteľom súčasného vizuálneho umenia, no najmä špičkovým a medzinárodne rešpektovaným sklárskym dizajnérom.
Miesto: Hlavná 27

Do 1. novembra
Karol Petreš – Cesta gesta
Profilová výstava domáceho autora patriaceho k mladšej generácii umelecky a pedagogicky aktívnych košických výtvarníkov. Vo svojej novej výstave vizuálne predstavuje príklon do priestoru explozívnej farebnej pestrosti, ktorú inšpirovala skutočná krajina.
Miesto: Hlavná 27

Program od 7. do 21. septembra 2015

Do 20. septembra.
Vojtech Kálna – Výstava z rodinnej zbierky
Cieľom výstavy je priblížiť tvorbu výtvarníka pri príležitosti jeho nedožitých 90. narodenín.
Miesto: Alžbetina 22

Do 11. októbra
Patrik Illo – Veľké mallo
Autor je výrazným predstaviteľom súčasného vizuálneho umenia, no najmä špičkovým a medzinárodne rešpektovaným sklárskym dizajnérom.
Miesto: Hlavná 27

Program od 24. augusta do 7. septembra

Do 20. septembra.
Vojtech Kálna – Výstava z rodinnej zbierky
Cieľom výstavy je priblížiť tvorbu výtvarníka pri príležitosti jeho nedožitých 90. narodenín.
Miesto: Alžbetina 22

Do 30. augusta
Vendula Chalánková – DIY HD 3D
Výstava „Urob si sám“ pozoruhodnej českej výtvarníčky.
Miesto: Hlavná 27

Do 30. augusta
Ľubormír Guman – Degenerácia III
30 rokov autorovho skúmania ľudského povedomia a myslenia, ktoré sa snaží zachytiť prostredníctvom vlastného výtvarného jazyka formou malieb, kresieb.
Miesto: Hlavná 27

Do 11. októbra
Patrik Illo – Veľké mallo
Autor je výrazným predstaviteľom súčasného vizuálneho umenia, no najmä špičkovým a medzinárodne rešpektovaným sklárskym dizajnérom. Vedie Ateliér skla na Katedre úžitkového umenia a dizajnu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.
Miesto: Hlavná 27

Program od 10. do 24. augusta 2015

11. augusta o 18:00 hod.
Vernisáž výstavy Vojtecha Kálnu – Výstava z rodinnej zbierky
Cieľom výstavy je priblížiť tvorbu výtvarníka pri príležitosti jeho nedožitých 90. narodenín. Výstava potrvá do 20. septembra.
Miesto: Alžbetina 22

Do 30. augusta
Vendula Chalánková – DIY HD 3D
Výstava „Urob si sám“ pozoruhodnej českej výtvarníčky.
Miesto: Hlavná 27

Do 30. augusta
Ľubormír Guman – Degenerácia III
30 rokov autorovho skúmania ľudského povedomia a myslenia, ktoré sa snaží zachytiť prostredníctvom vlastného výtvarného jazyka formou malieb, kresieb.
Miesto: Hlavná 27

Do 11. októbra
Patrik Illo – Veľké mallo
Autor je výrazným predstaviteľom súčasného vizuálneho umenia, no najmä špičkovým a medzinárodne rešpektovaným sklárskym dizajnérom. Vedie Ateliér skla na Katedre úžitkového umenia a dizajnu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.
Miesto: Hlavná 27

Program od 27. júla do 10. augusta 2015

Do 30. augusta
Vendula Chalánková – DIY HD 3D
Výstava „Urob si sám“ pozoruhodnej českej výtvarníčky.
Miesto: Hlavná 27

Do 30. augusta
Ľubormír Guman – Degenerácia III
30 rokov autorovho skúmania ľudského povedomia a myslenia, ktoré sa snaží zachytiť prostredníctvom vlastného výtvarného jazyka formou malieb, kresieb.
Miesto: Hlavná 27

6. augusta o 17:00 hod.
Vernisáž výstavy Patrika Illa – Veľké mallo
Autor je výrazným predstaviteľom súčasného vizuálneho umenia, no najmä špičkovým a medzinárodne rešpektovaným sklárskym dizajnérom. Vedie Ateliér skla na Katedre úžitkového umenia a dizajnu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Výstava potrvá do 11. októbra.
Miesto: Hlavná 27

Do 2. augusta
Spomienka na Jana Kuchtu
Dnes už nežijúci rožňavský výtvarník oslovil svojho času širšiu laickú a odbornú verejnosť akvarelmi. Na princípe maliarskej impresie panoramaticky, ale aj fragmentárne, zobrazoval rôzne zákutia okolia Rožňavy, Silickej planiny či iných scenérií Gemera a lokalít juhovýchodného Slovenska.
Miesto: Alžbetina 22

Program od 29. júna do 27. júla 2015

Do 5. júla
Spomienka na Jana Kuchtu (1945 – 2011)
Rožňavský výtvarník zobrazoval na princípe maliarskej impresie panoramaticky a fragmentárne rôzne zákutia lokalít juhovýchodného Slovenska.
Miesto: Alžbetina 22

Od 6. do 8. júla
Letný umelecký tábor
Denný umelecký tábor pre umelcov od 7 do 14 rokov. Množstvo workshopov k aktuálnym výstavám Východoslovenskej galérie, rôzne výtvarné techniky a návštevy košických umelcov pri práci v ich ateliéroch. Prihlásiť sa môžete na mailovej adrese dandarova@vsg.sk alebo na 0917 472 307. Cena trojdňového kurzu je 49 €.

Do 12. júla
Tibor Gáll – Nedosnívané sny (Výber z celoživotného diela)
Výstava venovaná autorovmu jubileu (85) predstaví päťdesiatročie výtvarného snaženia tvorcu imaginatívnej poetiky v slovenskom výtvarnom umení.
Miesto: Hlavná 27

Do 12. júla
Nikolaj Feďkovič – Tour
Tour je synonymom obtiažnej, náročnej, ale vždy oslavovanej a obdivovanej cesty. Práve taký je cyklus výstav Nikolaja Fedkoviča po slovenských a českých galériách, ktorý pripravila kežmarská Galéria u anjel.
Miesto: Hlavná 27

30. júna o 17:00 hod.
Komentovaná prehliadka s kurátorkou Máriou Kostičovou
K výstave Tibor Gál – Nedosnívane sny (výber z celoživotného diela).
Miesto: Hlavná 27
Vstup: voľný

Do 30. augusta
Vendula Chalánková – DIY HD 3D
Prierezová výstava autorky sleduje postupný vývoj výrazového genotypu jej vizuálnej komunikácie od roku 2006 až po súčasnosť.
Miesto: Hlavná 27

Do 30. augusta
Ľubormír Guman – Degenerácia III
Projekt zahŕňa 30 rokov autorovho skúmania ľudského povedomia a myslenia, ktoré sa snaží zachytiť formou vlastného výtvarného jazyka prostredníctvom malieb a kresieb.

Program od 15. do 29. júna 2015

Do 5. júla
Spomienka na Jana Kuchtu (1945 – 2011)
Rožňavský výtvarník zobrazoval na princípe maliarskej impresie panoramaticky a fragmentárne rôzne zákutia lokalít juhovýchodného Slovenska.
Miesto: Alžbetina 22

Do 12. júla
Tibor Gáll – Nedosnívané sny (Výber z celoživotného diela)
Výstava venovaná autorovmu jubileu (85) predstaví päťdesiatročie výtvarného snaženia tvorcu imaginatívnej poetiky v slovenskom výtvarnom umení.
Miesto: Hlavná 27

Do 30. augusta
Vendula Chalánková – DIY HD 3D
Prierezová výstava autorky sleduje postupný vývoj výrazového genotypu jej vizuálnej komunikácie od roku 2006 až po aktuálnu súčasnosť.
Miesto: Hlavná 27

Program od 1. do 15. júna 2015

Do 14. júna
Očakávanie zázraku
Marc Chagall syntetizuje vo svojej tvorbe prvky expresionizmu, symbolizmu či kubizmu prostredníctvom farebných litografií.
Miesto: Hlavná 27

Do 14. júna
Generácia v ,,novej intimite”
Výstava umelcov zo Spolku C+S.
Miesto: Hlavná 27

Do 5. júla
Spomienka na Jana Kuchtu
Rožňavský výtvarník Ján Kuchta (1945 – 2011) oslovil svojho času širšiu laickú a odbornú verejnosť akvarelmi. Na princípe maliarskej impresie panoramaticky, ale aj fragmentárne, zobrazoval rôzne zákutia okolia Rožňavy, Silickej planiny či iných scenérií Gemera a lokalít juhovýchodného Slovenska.
Miesto: Alžbetina 22

Do 12 .júla
Tibor Gáll – Nedosnívané sny (Výber z celoživotného diela)
Výstava venovaná autorovmu jubileu (85) predstaví päťdesiatročie výtvarného snaženia tvorcu imaginatívnej poetiky v slovenskom výtvarnom umení.
Miesto: Hlavná 27

Program od 18. mája do 1. júna 2015

Do 24. mája
Zuzana Fijková – Cestou
Autorská výstava Zuzany Fijkovej, absolventky voľnej grafiky doc. R. Jančoviča na VŠVU v Bratislave, reprezentuje hlavne médium fotografie a jej svetelnú hru s tajomstvom.
Miesto: Hlavná 27

28. mája o 17:00 hod.
Vernisáž výstavy Tibor Gáll – Nedosnívané sny (Výber z celoživotného diela)
Výstava venovaná autorovmu jubileu (85) predstaví päťdesiatročie výtvarného snaženia Tibora Gálla, tvorcu imaginatívnej poetiky v slovenskom výtvarnom umení. Výstava potrvá do 12 .júla.
Miesto: Hlavná 27

Do 14. júna
Očakávanie zázraku
Marc Chagall syntetizuje vo svojej tvorbe prvky expresionizmu, symbolizmu či kubizmu prostredníctvom farebných litografií.
Miesto: Hlavná 27

Do 14. júna
Generácia v ,,novej intimite”
Výstava umelcov zo Spolku C+S.
Miesto: Hlavná 27

Do 5. júla
Spomienka na Jana Kuchtu
Rožňavský výtvarník Ján Kuchta (1945 – 2011) oslovil svojho času širšiu laickú a odbornú verejnosť akvarelmi. Na princípe maliarskej impresie panoramaticky, ale aj fragmentárne, zobrazoval rôzne zákutia okolia Rožňavy, Silickej planiny či iných scenérií Gemera a lokalít juhovýchodného Slovenska.
Miesto: Alžbetina 22

Program od 4. do 18. mája 2015

Výstavy

Do 17. mája
12. január 1985 – 15:50
Výstava k 30. výročiu požiaru vo Východoslovenskej galérii.
Miesto: Hlavná 27

Do 24. mája
Zuzana Fijková – Cestou
Autorská výstava Zuzany Fijkovej, absolventky voľnej grafiky doc. R. Jančoviča na VŠVU v Bratislave, reprezentuje hlavne médium fotografie a jej svetelnú hru s tajomstvom.
Miesto: Hlavná 27

Do 14. júna
Očakávanie zázraku
Marc Chagall syntetizuje vo svojej tvorbe prvky expresionizmu, symbolizmu či kubizmu prostredníctvom farebných litografií.
Miesto: Hlavná 27

Do 14. júna
Spolok C+S – Generácia v ,,novej intimite”
Výstava umelcov zo Spolku C+S.
Miesto: Hlavná 27

Do 5. júla
Spomienka na Jana Kuchtu
Rožňavský výtvarník Ján Kuchta (1945 – 2011) oslovil svojho času širšiu laickú a odbornú verejnosť akvarelmi. Na princípe maliarskej impresie panoramaticky, ale aj fragmentárne, zobrazoval rôzne zákutia okolia Rožňavy, Silickej planiny či iných scenérií Gemera a lokalít juhovýchodného Slovenska.
Miesto: Alžbetina 22

Program od 20. apríla do 4. mája 2015

Do 3. mája
Cestou
Autorská výstava Zuzany Fijkovej, absolventky voľnej grafiky na VŠVU v Bratislave.

Do 10. mája
12. január 1985 – 15:50
Výstava k 30. výročiu požiaru vo Východoslovenskej galérii.
Miesto: Hlavná 27

Do 14. júna.
Očakávanie zázraku
Marc Chagall syntetizuje vo svojej tvorbe prvky expresionizmu, symbolizmu či kubizmu prostredníctvom farebných litografií.
Miesto: Hlavná 27

Komentované prehliadky

Od pondelka do piatku (podľa predchádzajúcej dohody)
Animačné programy k prebiehajúcim výstavám
Maximálny počet účastníkov je 20. Kontakt na objednávku: dandarova@vsg.sk alebo 0917 472 307.
Miesto: Hlavná 27
Vstup: 2 €

Program od 6. do 20. apríla 2015

9. apríla o 17:00 hod.
Vernisáž výstavy Očakávanie zázraku
Marc Chagall syntetizuje vo svojej tvorbe prvky expresionizmu, symbolizmu či kubizmu prostredníctvom farebných litografií. Výstava potrvá do 14. júna.
Miesto: Hlavná 27

Do 19. apríla
Až se vrcholky našeho nebe spojí, můj dům bude mít strěchu
Projekt prezentuje výtvarníčky Luciu Mičíkovú a Zuzanu Žabkovú.
Miesto: Hlavná 27

Do 3. mája
Cestou
Autorská výstava Zuzany Fijkovej, absolventky voľnej grafiky na VŠVU v Bratislave.

Do 10. mája
12. január 1985 – 15:50
Výstava k 30. výročiu požiaru vo Východoslovenskej galérii.
Miesto: Hlavná 27

Komentované prehliadky

Od pondelka do piatku (podľa predchádzajúcej dohody)
Animačné programy k prebiehajúcim výstavám
Maximálny počet účastníkov je 20. Kontakt na objednávku: dandarova@vsg.sk alebo 0917 472 307.
Miesto: Hlavná 27
Vstup: 2 €

Program od 23. marca do 6. apríla 2015

26. marca o 17:00 hod.
Vernisáž výstavy Zuzana Fijková – Cestou
Autorská výstava absolventky voľnej grafiky na VŠVU v Bratislave reprezentuje hlavne médium fotografie a svetelnú hru s tajomstvom. Výstava potrvá do 3. mája.
Miesto: Hlavná 27

Do 19. apríla
Až se vrcholky našeho nebe spojí, můj dům bude mít strěchu
Projekt prezentuje výtvarníčky Luciu Mičíkovú a Zuzanu Žabkovú, absolventky ateliéru Ilony Németh Vysokej školy výtvarných umení.
Miesto: Hlavná 27

Do 10. mája
12. január 1985 – 15:50
Dokumentačná výstava k 30. výročiu požiaru vo Východoslovenskej galérii.
Miesto: Hlavná 27

Komentované prehliadky

Od pondelka do piatku (podľa predchádzajúcej dohody)
Animačné programy k prebiehajúcim výstavám
Predstavenie výstav Východoslovenskej galérie a kreatívne dielne pre školy. Maximálny počet účastníkov je 20. Kontakt na objednávku: dandarova@vsg.sk alebo 0917 472 307.
Miesto: Hlavná 27
Vstup: 2 €

Program od 9. do 23. marca 2015

12. marca o 17:00 hod.
Vernisáž výstavy 12. január 1985 – 15:50
Dokumentačná výstava k 30. výročiu požiaru vo Východoslovenskej galérii. Výstava potrvá do 10. mája.
Miesto: Hlavná 27

Do 22. marca
Štefan Hudák (1942 – 2014) – Ticho na javisku
Výstava výrazného slovenského umelca a scénografa, tvorcu legendárnych scén ako Zlatá brána, ktorý zanechal na doskách slovenských divadiel zreteľnú stopu.
Miesto: Hlavná 27

Do 19. apríla
Až se vrcholky našeho nebe spojí, můj dům bude mít strěchu
Projekt prezentuje výtvarníčky Luciu Mičíkovú a Zuzanu Žabkovú, absolventky ateliéru Ilony Németh Vysokej školy výtvarných umení.
Miesto: Hlavná 27

Do 22. marca
Attila Duncsák – Medzi farbami
Retrospektívna výstava pri príležitosti autorovho životného jubilea vás prevedie jeho celoživotnou tvorbou.
Miesto: Hlavná 27
Komentované prehliadky
Od pondelka do piatku (podľa predchádzajúcej dohody)
Animačné programy k prebiehajúcim výstavám
Predstavenie výstav Východoslovenskej galérie a kreatívne dielne pre školy. Maximálny počet účastníkov je 20. Kontakt na objednávku: dandarova@vsg.sk alebo 0917 472 307.
Miesto: Hlavná 27
Vstup: 2 €

Program od 23. do 9. marca 2015

Výstavy

Do 1. marca
Július Jakoby: Výber z tvorby (stála expozícia zo zbierok Východoslovenskej galérie)
Jakobyho tvorba je charakterizovaná gradujúcou koloristickou expresívnosťou, výrazovou slobodou, dynamikou maliarskeho rukopisu a v neposlednom rade úprimným záujmom o prostého človeka.
Miesto: Alžbetina 22

5. marca o 17:00 hod.
Vernisáž výstavy Až se vrcholky našeho nebe spojí, můj dům bude mít strěchu
Projekt prezentuje výtvarníčky Luciu Mičíkovú a Zuzanu Žabkovú, absolventky ateliéru Ilony Németh Vysokej školy výtvarných umení. Výstava potrvá do 19. apríla.
Miesto: Hlavná 27

Do 22. marca
Štefan Hudák (1942 – 2014): Ticho na javisku
Výstava výrazného slovenského umelca a scénografa, ktorý zanechal na doskách slovenských divadiel zreteľnú stopu.
Miesto: Hlavná 27

Do 22. marca
Attila Duncsák: Medzi farbami
Výstava pri príležitosti autorovho životného jubilea. Autor je citlivým výtvarným glosátorom toho, čím žije, i toho, čo v ňom zanechala minulosť. Svoju inšpiráciu nachádza v panoptikálnom svete divadla i cirkusu.
Miesto: Hlavná 27

Komentované prehliadky

Od pondelka do piatku (podľa predchádzajúcej dohody)
Animačné programy k prebiehajúcim výstavám
Predstavenie výstav Východoslovenskej galérie a kreatívne dielne pre školy. Maximálny počet účastníkov je 20. Kontakt na objednávku: dandarova@vsg.sk alebo 0917 472 307.
Miesto: Hlavná 27
Vstup: 2 €

Program od 9. do 23. februára 2015

Výstavy

Do 28. februára
Július Jakoby: Výber z tvorby (stála expozícia zo zbierok Východoslovenskej galérie)
Jakobyho tvorba je charakterizovaná gradujúcou koloristickou expresívnosťou, výrazovou slobodou, dynamikou maliarskeho rukopisu a v neposlednom rade úprimným záujmom o prostého človeka.
Miesto: Alžbetina 22

Do 15. marca
Štefan Hudák (1942 – 2014): Ticho na javisku
Výstava výrazného slovenského umelca a scénografa, ktorý zanechal na doskách slovenských divadiel zreteľnú stopu.
Miesto: Hlavná 27

Do 25. marca
Attila Duncsák: Medzi farbami, výstava pri príležitosti autorovho životného jubilea
Retrospektívna výstava pri príležitosti autorovho životného jubilea. Autor je citlivým výtvarným glosátorom toho, čím žije i toho, čo v ňom zanechala minulosť. Svoju inšpiráciu nachádza v panoptikálnom svete divadla i cirkusu.
Miesto: Hlavná 27

Komentované prehliadky

Od pondelka do piatku (podľa predchádzajúcej dohody)
Animačné programy k prebiehajúcim výstavám
Predstavenie výstav Východoslovenskej galérie a kreatívne dielne pre školy. Maximálny počet účastníkov je 20. Kontakt na objednávku: dandarova@vsg.sk alebo 0917 472 307.
Miesto: Hlavná 27
Vstup: 2 €

Kreatívne labyrinty

22. februára, 14:00 – 15:30 hod
Maľba koláži
Inšpirácia výstavou Attilu Duncsáka.
Miesto: Hlavná 27
Vstup: 2 € dieťa, rodičia zadarmo

Program od 26. januára do 9. februára 2015

Výstavy

29. januára o 17:00 hod.
Vernisáž výstavy Attila Duncsák – Medzi farbami
Retrospektívna výstava pri príležitosti autorovho životného jubilea potrvá do 25. marca.
Miesto: Hlavná 27

Do 1. februára
Salón východoslovenských výtvarných umelcov
Výstavné podujatie je motivované snahou spropagovať výtvarné umenie nášho regiónu a tiež predstaviť tvorbu profesionálnych umelcov.
Miesto: Hlavná 27

Do 28. februára
Július Jakoby: Výber z tvorby (stála expozícia zo zbierok Východoslovenskej galérie)
Jakobyho tvorba je charakterizovaná gradujúcou koloristickou expresívnosťou, výrazovou slobodou, dynamikou maliarskeho rukopisu a v neposlednom rade úprimným záujmom o prostého človeka.
Miesto: Alžbetina 22

Do 15. marca
Štefan Hudák (1942 – 2014): Ticho na javisku
Výstava výrazného slovenského umelca a scénografa, ktorý zanechal na doskách slovenských divadiel zreteľnú stopu.
Miesto: Hlavná 27

Komentované prehliadky

Od pondelka do piatku (podľa predchádzajúcej dohody)
Animačné programy k prebiehajúcim výstavám
Predstavenie výstav Východoslovenskej galérie a kreatívne dielne pre školy. Maximálny počet účastníkov je 20. Kontakt na objednávku: dandarova@vsg.sk alebo 0917 472 307.
Miesto: Hlavná 27
Vstup: 2 €

Kreatívne labyrinty

8. februára, 14:00 – 15:30 hod.
Akčná scénografia
Workshop k výstave Štefana Hudáka Ticho na javisku.
Miesto: Hlavná 27
Vstup: dieťa 2 €, rodičovský doprovod zadarmo

Program od 15. decembra 2014 do 26. januára 2015

Výstavy

Do 31. decembra
Salón východoslovenských výtvarných umelcov
Snaha o propagáciu výtvarného umenia nášho regiónu.
Miesto: Hlavná 27

Do 4. januára
Hommage: Album to Jozef Haščák
Diela 40 výtvarníkov venovaných pamiatke Jozefa Haščáka, diela autora zo súkromnej zbierky a krátky spomienkový film.
Miesto: Hlavná 27

Do 18. januára
Július Jakoby: Výber z tvorby (stála expozícia zo zbierok Východoslovenskej galérie)
Jakobyho tvorba je charakterizovaná výrazovou slobodou, dynamikou maliarskeho rukopisu a záujmom o človeka.
Miesto: Alžbetina 22

Komentované prehliadky

Od pondelka do piatku, 9:00 – 18:00 hod. (podľa predchádzajúcej dohody)
Animačné programy k výstavám
Predstavenie výstav Východoslovenskej galérie a kreatívne dielne.
Miesto: výstavné siene Hlavná 27 a Alžbetina 22, podzemné priestory Hlavná 27
Vstup: dieťa 2 €, pedagogický doprovod zadarmo

Program od 1. do 15. decembra 2014

Výstavy

Do 31. decembra
Salón východoslovenských výtvarných umelcov
Snaha o propagáciu výtvarného umenia nášho regiónu.
Miesto: Hlavná 27

Do 4. januára
Hommage: Album to Jozef Haščák
Diela 40 výtvarníkov venovaných pamiatke Jozefa Haščáka, diela autora zo súkromnej zbierky a krátky spomienkový film.
Miesto: Hlavná 27

Do 18. januára
Július Jakoby: Výber z tvorby (stála expozícia zo zbierok Východoslovenskej galérie)
Jakobyho tvorba je charakterizovaná výrazovou slobodou, dynamikou maliarskeho rukopisu a záujmom o človeka.
Miesto: Alžbetina 22

Komentované prehliadky

Od pondelka do piatku, 9:00 – 18:00 hod. (podľa predchádzajúcej dohody)
Animačné programy k výstavám
Predstavenie výstav Východoslovenskej galérie a kreatívne dielne.
Miesto: výstavné siene Hlavná 27 a Alžbetina 22, podzemné priestory Hlavná 27
Vstup: dieťa 2 €, pedagogický doprovod zadarmo

Podujatia

4. decembra o 17:00 hod.
Beseda s účastníkmi Salónu východoslovenských výtvarných umelcov
Miesto: Hlavná 27, výstavná sieň B, C

6. decembra o 14:00 hod.
Popoluška s prekvapením na záver
Bábkové a hrané predstavenie Spojenej školy na Opatovskej ceste pre veľkých aj malých.
Miesto: Hlavná 27, historická sála

11. decembra o 17:00 hod.
Vianočný koncert
Tünde Jakab (flauta) a Erik Jámbor (klavír) hrajú skladby od Bacha, Vivaldiho, Mozarta a Prokofieva.
Miesto: Hlavná 27, historická sála

Program od 17. novembra do 1. decembra 2014

Výstavy

27. novembra o 17:00 hod.
Vernisáž výstavy Hommage/Album to Jozef Haščák
Diela 40 výtvarníkov venovaných pamiatke Jozefa Haščáka, diela autora zo súkromnej zbierky a krátky spomienkový film. Výstava potrvá do 4. januára 2015.
Miesto: Hlavná 27

Do 31. decembra
Salón východoslovenských výtvarných umelcov
Snaha o propagáciu výtvarného umenia nášho regiónu.
Miesto: Hlavná 27

Do 18. januára 2015
Július Jakoby: Výber z tvorby (stála expozícia zo zbierok Východoslovenskej galérie)
Jakobyho tvorba je charakterizovaná výrazovou slobodou, dynamikou maliarskeho rukopisu a záujmom o človeka.
Miesto: Alžbetina 22

Komentované prehliadky

Od pondelka do piatku, 9:00 – 18:00 hod. (podľa predchádzajúcej dohody)
Animačné programy k výstavám
Predstavenie výstav Východoslovenskej galérie a kreatívne dielne.
Miesto: výstavné siene Hlavná 27 a Alžbetina 22, podzemné priestory Hlavná 27
Vstup: dieťa 2 €, pedagogický doprovod zadarmo

Rande v galérii

20. novembra o 17:00 hod.
Komentovaná prehliadka s účastníkmi Salónu východoslovenských výtvarných umelcov
Miesto: Hlavná 27, výstavná sieň B, C

Program od 3. do 17. novembra 2014

Výstavy

6. novembra o 17:00 hod.
Vernisáž výstavy Salón východoslovenských výtvarných umelcov
Snaha o propagáciu výtvarného umenia nášho regiónu. Výstava potrvá do 31. decembra.
Miesto: Hlavná 27

Od 13. novembra do 18. januára
Július Jakoby: Výber z tvorby (stála expozícia zo zbierok Východoslovenskej galérie)
Jakobyho tvorba je charakterizovaná výrazovou slobodou, dynamikou maliarskeho rukopisu a záujmom o človeka.
Miesto: Alžbetina 22

Do 16. novembra
Krajina, človek, čas: Z diela Andreja Doboša
Výtvarné podujatia pri príležitosti stého výročia narodenia autora.
Miesto: Hlavná 27

Komentované prehliadky

Od pondelka do piatku, 9:00 – 18:00 hod. (podľa predchádzajúcej dohody)
Animačné programy k výstavám
Predstavenie výstav Východoslovenskej galérie a kreatívne dielne.
Miesto: výstavné siene Hlavná 27 a Alžbetina 22, podzemné priestory Hlavná 27
Vstup: dieťa 2 €, pedagogický doprovod zadarmo

Rande v galérii

13. novembra o 17:00 hod.
Juraj Koban: Kunsthalle a Východoslovenská galéria
V rámci cyklu Investičné projekty EHMK.
Miesto: Hlavná 27, historická sála
Vstup: voľný

Program od 20. októbra do 3. novembra 2014

Výstavy

Do 26. októbra
Milan Tvrdoň – Farebné dotyky
Slovenský maliar predstaví vo farebne nástojčivých dielach svoj optimizmus v sugestívnej a hutnej forme.
Miesto: Hlavná 27

Do 26. októbra
GEO-TEXT – výstava združenia Na východ od raja
Najnovšie trendy vo výskume postgeometrických a neogeometrických tendencií súčasného výtvarného umenia na Slovensku v podaní trnavských výtvarníkov.
Miesto: Hlavná 27

Do 26. októbra
Joanie Lemercier – Fuji
Francúzsky vizuálny umelec a tvorca prestížnej značky AntiVJ predstaví v rámci Bielej noci svoje dielo Fuji s témou sopečnej činnosti v podobe projection mappingu.
Miesto: Hlavná 27

Do 2. novembra
Dark Memory
Výstavný projekt Petra Bařinky a Michala Bôrika rozvíja vizuálne pole pamäti a spomienok.
Miesto: Alžbetina 22

Do 16. novembra
Krajina, človek, čas: Z diela Andreja Doboša
Sled výstavných podujatí konaných pri príležitosti stého výročia narodenia košického maliara a grafika Andreja Doboša.
Miesto: Hlavná 27

Komentované prehliadky

Od pondelka do piatku, 9:00 – 18:00 hod. (podľa predchádzajúcej dohody)
Animačné programy k jednotlivým výstavám
Pútavým spôsobom predstavené výstavy Východoslovenskej galérie a nadväzujúce kreatívne dielne využijúce získané poznatky.
Miesto: výstavné siene Hlavná 27 a Alžbetina 22, tvorivé dielne – podzemné priestory Hlavná 27
Vstup: dieťa 2 €, pedagogický doprovod zadarmo

Rande v galérii

23. októbra o 17:00 hod.
Autorské právo – právna ochrana (nielen) výtvarného
Prednáša JUDr. Eduard Szattler, PhD.
Miesto: Hlavná 27, historická sála

28. októbra o 17:00 hod.
Klavírny recitál – Matej Arendárik
Miesto: Hlavná 27, historická sála

30. októbra o 17:00 hod.
Ing. arch. Irakli Eristavi: Kulturpark
Prednáška v rámci cyklu ,,Investičné projekty EHMKˮ.
Miesto: Hlavná 27, historická sála

Program od 6. do 20. októbra 2014

Výstavy

9. októbra o 17:00 hod.
Vernisáž výstavy Krajina, človek, čas: Z diela Andreja Doboša
Sled výstavných podujatí konaných pri príležitosti stého výročia narodenia košického maliara a grafika Andreja Doboša. Výstava potrvá do 16. novembra.
Miesto: Hlavná 27

Do 26. októbra
Milan Tvrdoň – Farebné dotyky
Slovenský maliar predstaví vo farebne nástojčivých dielach svoj optimizmus v sugestívnej a hutnej forme.
Miesto: Hlavná 27

Do 26. októbra
GEO-TEXT – výstava združenia Na východ od raja
Najnovšie trendy vo výskume postgeometrických a neogeometrických tendencií súčasného výtvarného umenia na Slovensku v podaní trnavských výtvarníkov.
Miesto: Hlavná 27

Do 3. novembra
Dark Memory
Výstavný projekt Petra Bařinky a Michala Bôrika rozvíja vizuálne pole pamäti a spomienok.
Miesto: Alžbetina 22

Do 26. októbra
Joanie Lemercier – Fuji
Francúzsky vizuálny umelec a tvorca prestížnej značky AntiVJ predstaví v rámci Bielej noci svoje dielo Fuji s témou sopečnej činnosti v podobe projection mappingu.
Miesto: Hlavná 27

Komentované prehliadky

Od pondelka do piatku, 9:00 – 18:00 hod. (podľa predchádzajúcej dohody)
Animačné programy k jednotlivým výstavám
Pútavým spôsobom predstavené výstavy Východoslovenskej galérie a nadväzujúce kreatívne dielne využijúce získané poznatky.
Miesto: výstavné siene Hlavná 27 a Alžbetina 22, tvorivé dielne – podzemné priestory Hlavná 27
Vstup: dieťa 2 €, pedagogický doprovod zadarmo

Rande v galérii

16. októbra o 17:00 hod.
Koncert študentov Konzervatória (Timonova 2)
Miesto: Hlavná 27, historická sála

Program od 22. septembra do 6. októbra 2014

Výstavy

Od 26. septembra do 26. októbra
Milan Tvrdoň – Farebné dotyky
Slovenský maliar, člen Umeleckej besedy Slovenskej a Spoločnosti voľných výtvarných umelcov pri Slovenskej výtvarnej únii, predstaví vo farebne nástojčivých dielach svoj optimizmus v sugestívnej a hutnej forme.

Do 26. októbra
GEO-TEXT – výstava združenia ,,Na východ od rajaˮ
Trnavskí výtvarníci Blažej Baláž, Mária Balážová, Zuzana Branišová a Roman Gajdoš predstavia slovenskej odbornej a laickej verejnosti najnovšie trendy vo výskume postgeometrických a neogeometrických tendencií súčasného výtvarného umenia na Slovensku.

Do 28. septembra
Jozef Fabini 1908/1984
Výstava realizovaná pri príležitosti 30. výročia úmrtia významného košického maliara Jozefa Fabiniho prezentuje výber z jeho tvorby zo zbierok Východoslovenskej galérie.
Miesto: Alžbetina 22

Do 27. septembra
„Keď je pojidlom toto divadlo“
Tematický projekt s medzinárodným presahom predstavuje výber z aktuálnej tvorby mladej generácie umelcov pracujúcich s médiom videa, videoinštalácie a objektu Petra Barényiho (SK), Wojteka Doroszuka (PL/FR), Bjöerna Drenkwitza (DE), Eriky Miklóšovej (SK) a Mareka Ružinského (SK). Spoločným menovateľom je po obsahovej stránke téma súčasného človeka v dnešnej západnej spoločnosti.
Miesto: Hlavná 27

Do 5. októbra
Alexander Jiroušek
Výstava pri príležitosti 80-tych narodením fotografa Alexandra Jirouška.
Miesto: Hlavná 27, Košice

Od 3. októbra do 3. novembra
Dark Memory
Výstavný projekt Petra Bařinky a Michala Bôrika rozvíja vizuálne pole pamäti a spomienok. Autori skúmajú vzťah medzi trvaním a pamäťou prostredníctvom obrazov. Vernisáž výstavy sa uskutoční 2. októbra o 17:00 hod.

Komentované prehliadky

Od pondelka do piatku, 9:00 hod. – 18:00 hod. (podľa predchádzajúcej dohody)
Vzdelávacie programy a tvorivé dielne pre základné a stredné školy
Pútavým spôsobom predstavené výstavy Východoslovenskej galérie, ich hlavné charakteristiky a konkrétny umelci. Nadväzujúce tvorivé dielne kreatívnym spôsobom využijú práve získané poznatky z výstavy.
Miesto: výstavné siene Hlavná 27 a Alžbetina 22, tvorivé dielne – podzemné priestory Hlavná 27
Vstup: dieťa 2 €, pedagogický doprovod zadarmo

Podujatia

Každý štvrtok o 17:00 hod.
Rande v galérii
Od septembra zavádza Východoslovenská galéria v Košiciach tradíciu cyklických stretnutí milovníkov rôznych žánrov umenia pod názvom Rande v galérii. V priebehu celého roka sa návštevník Východoslovenskej galérie stane účastníkom vernisáže pripravovanej výstavy, zaujímavého koncertu, prednášky o umení či architektúre, seminárov, stretnutí so vzácnymi a významnými osobami, alebo bude môcť zasiahnuť do diskusných debát týkajúcich sa problémov i úspechov umenia a všeobecného diania na poli kultúry v našom meste a kraji.

Program od 8. do 22. septembra 2014

Výstavy

Do 14. septembra
Maliarstvo 19. storočia na východnom Slovensku
V reprezentačnom výbere niekoľkých desiatok umelcov dokumentuje expozícia vývoj maliarstva na východnom Slovensku cez periódy klasicizmu, romantizmu, realizmu k záverečnej fáze 19. stor. Na výstave prevažuje predovšetkým žáner krajinomaľby a portrétu.
Miesto: Hlavná 27

Od 19. septembra do 26. októbra
GEO-TEXT – výstava združenia ,,Na východ od rajaˮ
Trnavskí výtvarníci Blažej Baláž, Mária Balážová, Zuzana Branišová a Roman Gajdoš predstavia slovenskej odbornej a laickej verejnosti najnovšie trendy vo výskume postgeometrických a neogeometrických tendencií súčasného výtvarného umenia na Slovensku. Vernisáž výstavy sa uskutoční 18. septembra o 17:00 hod.

Do 28. septembra
Jozef Fabini 1908/1984
Výstava realizovaná pri príležitosti 30. výročia úmrtia významného košického maliara Jozefa Fabiniho prezentuje výber z jeho tvorby zo zbierok Východoslovenskej galérie.
Miesto: Alžbetina 22

Do 28. septembra
„Keď je pojidlom toto divadlo“
Tematický projekt s medzinárodným presahom predstavuje výber z aktuálnej tvorby mladej generácie umelcov pracujúcich s médiom videa, videoinštalácie a objektu Petra Barényiho (SK), Wojteka Doroszuka (PL/FR), Bjöerna Drenkwitza (DE), Eriky Miklóšovej (SK) a Mareka Ružinského (SK). Spoločným menovateľom je po obsahovej stránke téma súčasného človeka v dnešnej západnej spoločnosti.
Miesto: Hlavná 27

Do 5. októbra
Alexander Jiroušek
Výstava pri príležitosti 80-tych narodením fotografa Alexandra Jirouška.
Miesto: Hlavná 27, Košice

Komentované prehliadky

9. septembra o 10:00 hod.
Stála expozícia – 19. storočie
Komentovanou prehliadku vás prevedie kunsthistorička VSG Monika Vanečková.
Miesto: Hlavná 27

16. septembra o 10:00 hod.
Jozef Fabini 1908/1984
Komentovanou prehliadku vás prevedie kurátorka Gabriela Haščáková.
Miesto: Alžbetina 22

Od pondelka do piatku, 9:00 – 18:00 hod. (podľa predchádzajúcej dohody)
Vzdelávacie programy a tvorivé dielne pre základné a stredné školy
Pútavým spôsobom predstavené výstavy Východoslovenskej galérie, ich hlavné charakteristiky a konkrétny umelci. Nadväzujúce tvorivé dielne kreatívnym spôsobom využijú práve získané poznatky z výstavy.
Miesto: výstavné siene Hlavná 27 a Alžbetina 22, tvorivé dielne – podzemné priestory Hlavná 27
Vstup: dieťa 2 €, pedagogický doprovod zadarmo

Podujatia

Každý štvrtok o 17:00 hod.
Rande v galérii
Od septembra zavádza Východoslovenská galéria v Košiciach tradíciu cyklických stretnutí milovníkov rôznych žánrov umenia pod názvom Rande v galérii. V priebehu celého roka sa návštevník Východoslovenskej galérie stane účastníkom vernisáže pripravovanej výstavy, zaujímavého koncertu, prednášky o umení či architektúre, seminárov, stretnutí so vzácnymi a významnými osobami, alebo bude môcť zasiahnuť do diskusných debát týkajúcich sa problémov i úspechov umenia a všeobecného diania na poli kultúry v našom meste a kraji.

Program od 25. augusta do 8. septembra 2014

Výstavy

Do 29. augusta
Neón(A)
Výstava NEONa (Neón a reklamná typografia do roku 1989 na východe Slovenska) mapuje a zachytáva miznúce reklamné nápisy a retro typografiu obdobia zhruba od konca 50. do začiatku 90. rokov minulého storočia v mestách na východe Slovenska, ktoré prenáša do interaktívnych inštalácii.
Miesto: Hlavná 27, Košice

Od 29. augusta do 28. septembra
Milica Fischer – Uvidieť ticho
Milica je absolventkou Vysokej školy výtvarných umení, katedry Maľby a iných médií v Bratislave. Pojmy, ako aktívne vnímanie prítomnosti, vedomie človeka a seba samého a jeho prirodzené životné hodnoty sú jej ideovou základňou nielen vo výtvarnej tvorbe.
Hlavnými výrazovými prostriedkami priestorovej inštalácie pre VSG je priestor a čas vo vzťahu k divákovi, emotívna práca so svetlom, moment očakávania umocňujúci intenzitu zmyslového zážitku. Vernisáž výstavy sa uskutoční 28. augusta o 18:00 hod.
Miesto: Hlavná 27, Košice

Do 31. augusta
Jozef Majkut 1909/1963
Význam maliara Jozefa Majkuta spočíva nielen v jeho tvorivom diele, ale i v umeleckom prínose pri založení Východoslovenskej galérie, ktorú v rokoch 1952 – 1959 viedol ako jej prvý riaditeľ. Výstava predstaví prevažne komorné maľby ovplyvnené autorovým hlbokým záujmom o prírodné scenérie východoslovenského regiónu.
Miesto: Hlavná 27, Košice

Od 5. septembra do 5. októbra
Alexander Jiroušek
Výstava pri príležitosti 80-tych narodením fotografa Alexandra Jirouška. Vernisáž výstavy sa uskutoční 4. septembra o 17:00 hod.
Miesto: Hlavná 27, Košice

Do 14. septembra
Maliarstvo 19. storočia na východnom Slovensku
V reprezentačnom výbere niekoľkých desiatok umelcov dokumentuje expozícia vývoj maliarstva na východnom Slovensku cez periódy klasicizmu, romantizmu, realizmu k záverečnej fáze 19. stor. Na výstave prevažuje predovšetkým žáner krajinomaľby a portrétu.
Miesto: Hlavná 27, Košice

Do 28. septembra
Jozef Fabini 1908/1984
Výstava realizovaná pri príležitosti 30. výročia úmrtia významného košického maliara Jozefa Fabiniho prezentuje výber z jeho tvorby zo zbierok Východoslovenskej galérie.
Miesto: Alžbetina 22, Košice

Komentované prehliadky k výstavám

Od pondelka do piatku, 9:00 hod. – 18:00 hod. (podľa predchádzajúcej dohody)
Vzdelávacie programy a tvorivé dielne pre základné a stredné školy
Pútavým spôsobom predstavené výstavy Východoslovenskej galérie, ich hlavné charakteristiky a konkrétny umelci. Nadväzujúce tvorivé dielne kreatívnym spôsobom využijú práve získané poznatky z výstavy.
Miesto: výstavné siene Hlavná 27 a Alžbetina 22, tvorivé dielne – podzemné priestory Hlavná 27
Vstup: dieťa 2 €, pedagogický doprovod zadarmo

Program od 14. júla do 25. augusta 2014

Výstavy

Od 17. júla do 14. septembra
Maliarstvo 19. storočia na východnom Slovensku
V reprezentačnom výbere niekoľkých desiatok umelcov dokumentuje expozícia vývoj maliarstva na východnom Slovensku cez periódy klasicizmu, romantizmu, realizmu k záverečnej fáze 19. stor. Na výstave prevažuje predovšetkým žáner krajinomaľby a portrétu.
Miesto: Hlavná 27

Od 18. júla do 28. septembra
Jozef Fabini 1908/1984
Výstava Fabini realizovaná pri príležitosti 30. výročia úmrtia významného košického maliara Jozefa Fabiniho prezentuje výber z jeho tvorby zo zbierok Východoslovenskej galérie. Vernisáž výstavy sa uskutoční 17. júla o 18:00 hod.
Miesto: Alžbetina 22

Od 31. júla do 29. augusta
Neón(A)
Výstava NEONa (Neón a reklamná typografia do roku 1989 na východe Slovenska) mapuje a zachytáva miznúce reklamné nápisy a retro typografiu obdobia zhruba od konca 50. do začiatku 90. rokov minulého storočia v mestách na východe Slovenska, ktoré prenáša do interaktívnych inštalácii. Vernisáž výstavy sa uskutoční 30. júla o 18:00 hod.
Miesto: Hlavná 27

Do 17. augusta
Monika Vrancová – In the shadow of the carnivorous plant
Práce vytvorené počas rezidenčného pobytu, ktoré budú doplnené o tvorbu z predchádzajúcich období.
Miesto: Hlavná 27

Do 31. augusta
Jozef Majkut 1909/1963
Význam maliara Jozefa Majkuta spočíva nielen v jeho tvorivom diele, ale i v umeleckom prínose pri založení Východoslovenskej galérie, ktorú v rokoch 1952 – 1959 viedol ako jej prvý riaditeľ. Výstava predstaví prevažne komorné maľby ovplyvnené autorovým hlbokým záujmom o prírodné scenérie východoslovenského regiónu.
Miesto: Hlavná 27

Komentované prehliadky k výstavám

22. júla o 17:00 hod.
Jozef Majkut 1909/1963
Komentovanou prehliadku vás prevedie kurátor Peter Markovič.
Miesto: Hlavná 27

30. júla o 17:00 hod.
Monika Vrancová In the shadow of the carnivorous plant
Komentovanou prehliadku vás prevedie kurátorka Zuzana Kotíková.
Miesto: Hlavná 27

Od 11. do 13. augusta
Augustový kreatívny labyrint – denný tábor pre všetkých malých kreatívcov
Tri dni plné umenia a kreatívnej zábavy s Východoslovenskou galériou. Je potrebné sa prihlásiť do 15. júla na mejlovú adresu dandarova@vsg.sk. Podrobný program vám zašleme na mail po oslovení.

Od pondelka do piatku, 9:00 hod. – 18:00 hod. (podľa predchádzajúcej dohody)
Vzdelávacie programy a tvorivé dielne pre základné a stredné školy
Pútavým spôsobom predstavené výstavy Východoslovenskej galérie, ich hlavné charakteristiky a konkrétny umelci. Nadväzujúce tvorivé dielne kreatívnym spôsobom využijú práve získané poznatky z výstavy.
Miesto: výstavné siene Hlavná 27 a Alžbetina 22, tvorivé dielne – podzemné priestory Hlavná 27
Vstup: dieťa 2 €, pedagogický doprovod zadarmo

Program od 30. júna do 14. júla 2014

Výstavy

Do 13. júla
Kati Decsi – Pokiaľ sme
Miesto: Alžbetina 22

Od 9. júla do 17. augusta
Monika Vrancová – In the shadow of the carnivorous plant
Vernisáž výstavy sa uskutoční 8. júla o 18:00 hod.
Miesto: Hlavná 27

Od 11. júla do 31. augusta
Jozef Majkut 1909/1963
Vernisáž výstavy sa uskutoční 10. júla o 17:00 hod.
Miesto: Hlavná 27

Od pondelka do piatku, 9:00 hod. – 18:00 hod. (podľa predchádzajúcej dohody)
Vzdelávacie programy a tvorivé dielne pre základné a stredné školy
Pútavým spôsobom predstavené výstavy Východoslovenskej galérie, ich hlavné charakteristiky a konkrétny umelci. Nadväzujúce tvorivé dielne kreatívnym spôsobom využijú práve získané poznatky z výstavy.
Miesto: výstavné siene Hlavná 27 a Alžbetina 22, tvorivé dielne – podzemné priestory Hlavná 27
Vstup: dieťa 2 €, pedagogický doprovod zadarmo

Program od 16. do 30. júna 2014

Výstavy

Do 29. júna
Alexander Bugan – AB UNO
Miesto: Hlavná 27, Výstavná sieň C

Do 29. júna
Jurij Bodnár – Fantázia svetla
Miesto: Hlavná 27, Výstavná sieň D

Do 13. júla
Kati Decsi – Pokiaľ sme
Miesto: Alžbetina 22

Tvorivé dielne

22. júna o 14:00 hod.
Kreatívny labyrint – Expresívna figuratívna maľba
Prelínanie farieb v obraze. Budeme pracovať s valčekom a farbami na maľovanie. Je potrebné prihlásiť sa vopred na emailovej adrese: dandarova@vsg.sk.
Miesto: Hlavná 27
Vstup: dieťa 2 €, rodič/čia zadarmo

Od pondelka do piatku, 9:00 – 18:00 hod. (podľa predchádzajúcej dohody)
Vzdelávacie programy a tvorivé dielne pre základné a stredné školy
Pútavým spôsobom predstavené výstavy Východoslovenskej galérie, ich hlavné charakteristiky a konkrétny umelci. Nadväzujúce tvorivé dielne kreatívnym spôsobom využijú práve získané poznatky z výstavy.
Miesto: výstavné siene Hlavná 27 a Alžbetina 22, tvorivé dielne – podzemné priestory Hlavná 27
Vstup: dieťa 2 €, pedagogický doprovod zadarmo

Program od 2. do 16. júna 2014

Výstavy

Od 3. do 29. júna
Alexander Bugan – AB UNO
Miesto: Hlavná 27, Výstavná sieň C

Od 6. júna do 13. júla
Kati Decsi – Pokiaľ sme
Vernisáž výstavy sa uskutoční 5. júna o 18:00 hod.
Miesto: Alžbetina 22

Od 13. do 29. júna
Jurij Bodnár – Fantázia svetla
Vernisáž výstavy sa uskutoční 12. júna o 17:00 hod.
Miesto: Hlavná 27, Výstavná sieň D

Tvorivé dielne

8. júna o 14:00 hod.
Kreatívny labyrint – Experimentovanie
Vysvetlíme si špeciálnu techniku maľovania šťavou z kyslej kapusty. A vytvoríme si vlastné umelecké diela technikou monotýpie. Budeme si odtláčať kresby a maľby z plochy. Je potrebné prihlásiť sa vopred na emailovej adrese dandarova@vsg.sk.
Miesto: Alžbetina 22
Vstup: dieťa €, rodič/čia zadarmo

Od pondelka do piatku, 8:00 – 18:00 hod. (podľa predchádzajúcej dohody)
Vzdelávacie programy a tvorivé dielne pre základné a stredné školy
Pútavým spôsobom predstavený fenomén košickej moderny, jej hlavné charakteristiky a najdôležitejší predstavitelia. Nadväzujúce tvorivé dielne kreatívnym spôsobom využijú práve získané poznatky.
Miesto: výstavné siene Hlavná 27 a Alžbetina 22, tvorivé dielne – podzemné priestory Hlavná 27
Vstup: dieťa 2 €, pedagogický doprovod zadarmo

Program do 19. mája do 2. júna 2014

19. mája o 19:00 hod.
Hudba z čias Košickej moderny III.
Taliansky hudobný futurizmus & nová vecnosť, parížsky neoklasicizmus & Parížska šestka, český a slovenský neoklasicizmus & prvorepublikový džez v podaní súboru Quasars Ensamble.

Program od 5. do 19. mája 2014

Do 18. mája
Košická moderna
Maliarske, grafické a sochárske realizácie domácich i zahraničných osobností ako napríklad Anton Jaszusch, Konštantín Bauer, Eugen Krón a mnohí ďalší.

16. mája o 17:00 hod.
Košice medzi vojnami
Architektonická produkcia medzivojnových Košíc a jej tvorcovia, architekti a stavitelia. Prednáša Ing. arch. Adriana Priatková, PhD. z Katedry architektúry Fakulty umení TUKE.

17. mája, 17:00 – 24:00 hod.
Noc múzeí a galérií – Košická moderna forever
Komentované prehliadky a prednášky, Filmové podzemie, kreatívny labyrint, Seven minutes – mapping na nádvorí galérie a pootvorenie obchodu VSG.

18. mája o 16:00 hod
Kreatívny labyrint
Záverečná vernisáž tvorivých dielní pre rodiny s deťmi. Príďte sa aj vy pozrieť na naše umelecké diela inšpirované výstavou Košická moderna a jej presahy. Výstava potrvá do 25. mája.

19. mája o 19:00 hod.
Hudba z čias Košickej moderny III.
Taliansky hudobný futurizmus & nová vecnosť, parížsky neoklasicizmus & Parížska šestka, český a slovenský neoklasicizmus & prvorepublikový džez v podaní súboru Quasars Ensamble.

Od pondelka do piatku, 8:00 – 18:00 hod. (podľa predchádzajúcej dohody)
Vzdelávacie programy a tvorivé dielne pre základné a stredné školy
Pútavým spôsobom predstavený fenomén košickej moderny, jej hlavné charakteristiky a najdôležitejší predstavitelia. Nadväzujúce tvorivé dielne kreatívnym spôsobom využijú práve získané poznatky.
Miesto: výstavné siene Hlavná 27 a Alžbetina 22, tvorivé dielne – podzemné priestory Hlavná 27
Vstup: dieťa – 2 €, pedagogický doprovod zadarmo

Program od 21. apríla do 5. mája 2014

Do 18. mája
Košická moderna
Východoslovenská galéria predstaví maliarske, grafické a sochárske realizácie domácich i zahraničných osobností ako napríklad Anton Jaszusch, Konštantín Bauer, Eugen Krón a mnohí ďalší. Plagátová tvorba prvej polovice 20. storočia bude zastúpená vo Východoslovenskom múzeu a dobovú tlač a typografiu obsiahnu priestory Štátnej vedeckej knižnice.

Od pondelka do piatku, 8:00 hod. – 18:00 hod. (podľa predchádzajúcej dohody)
Vzdelávacie programy a tvorivé dielne pre základné a stredné školy
Pútavým spôsobom predstavený fenomén košickej moderny, jej hlavné charakteristiky a najdôležitejší predstavitelia. Nadväzujúce tvorivé dielne kreatívnym spôsobom využijú práve získané poznatky.
Miesto: výstavné siene Hlavná 27 a Alžbetina 22, tvorivé dielne – podzemné priestory Hlavná 27
Vstup: dieťa – 2 €, pedagogický doprovod zadarmo

Program od 7. do 21. apríla 2014

Od pondelka do piatku, 8:00 – 18:00 hod. (podľa predchádzajúcej dohody)
Vzdelávacie programy a tvorivé dielne pre základné a stredné školy
Pútavým spôsobom predstavený fenomén košickej moderny, jej hlavné charakteristiky a najdôležitejší predstavitelia. Nadväzujúce tvorivé dielne kreatívnym spôsobom využijú práve získané poznatky.
Miesto: výstavné siene Hlavná 27 a Alžbetina 22, tvorivé dielne – podzemné priestory Hlavná 27
Vstup: dieťa – 2 €, pedagogický doprovod zadarmo

11. apríla o 17:00 hod.
Anton Jaszusch – Vodca alebo solitér košickej moderny?
Prednáška Mgr. Zsófie Kiss-Szemán z Galérie mesta Bratislava. Prednáška je súčasťou série Košice medzi vojnami.
Miesto: Hlavná 27, historická sála
Vstup: voľný

13. apríla o 14:00 hod.
Gejza Schiller – Interpretácia obrazov Mestský motív a V kaviarni
Ako žili mestské rodiny pred 100 rokmi? Ako trávili svoj voľný čas? Navštevovali kaviarne? Čo sa v takých kaviarňach robilo v minulosti? Prezrieme si dobové fotografie zo života Košíc. Tvorivé dielne sa zamerajú na prepojenie ulíc a budov pred 100 rokmi a v súčasnosti. Budeme pracovať s uhlíkmi a suchým pastelom. Podujatie je súčasťou nedeľných tvorivých dielní pre rodiny s deťmi s názvom Kreatívny labyrint. Je potrebné prihlásiť sa vopred na mejlovej adrese info@vsg.sk.
Miesto: Hlavná 27
Vstup: dieťa 2 €, rodičovský doprovod zadarmo

16. apríla o 14:00 hod.
Program k výstave Košická moderna a jej presahy pre seniorov
Program určený pre seniorov prinesie premietanie krátkeho filmu Anton Jasusch 1882-1966 (23 min.) a dokumentárne zábery zo života a tvorby Antona Jasuscha (14 min.).
Miesto: Hlavná 27
Vstup: 1 €

Do 18. mája
Košická moderna
Po vzniku Československej republiky si v Košiciach, v prostredí bohatom na rôzne kultúry a národnosti, našiel vhodné podmienky pre tvorbu rad domácich i zahraničných osobností ako napríklad Anton Jaszusch, Konštantín Bauer, Eugen Krón a mnohí ďalší. Súbor výtvarných diel a dokumentov sa sústredí vo viacerých košických kultúrnych inštitúciách. Východoslovenská galéria predstaví maliarske, grafické a sochárske realizácie. Plagátová tvorba prvej polovice 20. storočia bude zastúpená vo Východoslovenskom múzeu a dobovú tlač a typografiu obsiahnu priestory Štátnej vedeckej knižnice.

Program od 24. marca do 7. apríla 2014

Do 30. apríla
Košická moderna
Po vzniku Československej republiky si v Košiciach, v prostredí bohatom na rôzne kultúry a národnosti, našiel vhodné podmienky pre tvorbu rad domácich i zahraničných osobností ako napríklad Anton Jaszusch, Konštantín Bauer, Eugen Krón a mnohí ďalší. Súbor výtvarných diel a dokumentov sa sústredí vo viacerých košických kultúrnych inštitúciách. Východoslovenská galéria predstaví maliarske, grafické a sochárske realizácie. Plagátová tvorba prvej polovice 20. storočia bude zastúpená vo Východoslovenskom múzeu a dobovú tlač a typografiu obsiahnu priestory Štátnej vedeckej knižnice.

Od pondelka do piatku, 8:00 – 18:00 hod. (podľa predchádzajúcej dohody)
Vzdelávacie programy a tvorivé dielne pre základné a stredné školy
Pútavým spôsobom predstavený fenomén košickej moderny, jej hlavné charakteristiky a najdôležitejší predstavitelia. Nadväzujúce tvorivé dielne kreatívnym spôsobom využijú práve získané poznatky.
Miesto: výstavné siene Hlavná 27 a Alžbetina 22, tvorivé dielne – podzemné priestory Hlavná 27
Vstup: dieťa – 2 €, pedagogický doprovod zadarmo

28. marca o 17:00 hod.
Besedy o Košickej moderne – Vplyv politickej situácie na rozvoj výtvarného umenia v Košiciach
Prednáša Mgr. Milan Olejník, PhD.
Miesto: Hlavná 27, historická sála
Vstup: zadarmo

6. apríla o 14:00 hod.
Nedeľné tvorivé dielne pre rodiny s deťmi – Emócie, farba a figúry v tvorbe Bauera
Čo všetko by sme si mali všímať na obrazoch? Dajú sa namaľovať naše vnútorné pocity smútku alebo radosti? Majú nejaký význam odtiene farieb v obrazoch? Maľujú umelci len veselé obrazy? Zahráme sa na skutočných znalcov umenia a pokúsime sa o interpretáciu výnimočného obrazu Utečenci. Na tvorivých dielňach si vytvoríme dve verzie obrazov dievčatka v studených a teplých farbách. Kreatívne popoludnia sa opakujú každú druhú nedeľu. Je potrebné prihlásiť sa vopred na emailovej adrese info@vsg.sk
Miesto: Hlavná 27
Vstup: dieťa 2 €, rodičovský doprovod zadarmo

Program od 10. do 24. marca 2014

Do 30. apríla
Košická moderna
Po vzniku Československej republiky si v Košiciach, v prostredí bohatom na rôzne kultúry a národnosti, našiel vhodné podmienky pre tvorbu rad domácich i zahraničných osobností ako napríklad Anton Jaszusch, Konštantín Bauer, Eugen Krón a mnohí ďalší. Súbor výtvarných diel a dokumentov sa sústredí vo viacerých košických kultúrnych inštitúciách. Východoslovenská galéria predstaví maliarske, grafické a sochárske realizácie. Plagátová tvorba prvej polovice 20. storočia bude zastúpená vo Východoslovenskom múzeu a dobovú tlač a typografiu obsiahnu priestory Štátnej vedeckej knižnice.

12. marca o 14:00 hod.
Program k výstave Košická moderna a jej presahy pre seniorov
Miesto: Hlavná 27, podzemné priestory
Vstup: 1 €

23. marca o 14:00 hod.
František Foltýn – Spletité cesty košickej moderny
Odkiaľ prišli a kam smerovali cesty umelcov z košickej moderny? Aké svetové mestá navštívili a čo všetko zažili?
Miesto: Hlavná 27, podzemné priestory
Vstup: 2 €/dieťa (tretie a ďalšie dieťa zadarmo), rodič/čia zadarmo

Od pondelka do piatku, 8:00 hod. – 18:00 hod. (podľa predchádzajúcej dohody)
Vzdelávacie programy a tvorivé dielne pre základné a stredné školy
Pútavým spôsobom predstavený fenomén košickej moderny, jej hlavné charakteristiky a najdôležitejší predstavitelia. Nadväzujúce tvorivé dielne kreatívnym spôsobom využijú práve získané poznatky.
Miesto: výstavné siene Hlavná 27 a Alžbetina 22, tvorivé dielne – podzemné priestory Hlavná 27
Vstup: dieťa – 2 €, pedagogický doprovod zadarmo

Program od 17. februára do 10. marca 2014

Do 30. apríla
Košická moderna
Po vzniku Československej republiky si v Košiciach, v prostredí bohatom na rôzne kultúry a národnosti, našiel vhodné podmienky pre tvorbu rad domácich i zahraničných osobností ako napríklad Anton Jaszusch, Konštantín Bauer, Eugen Krón a mnohí ďalší. Súbor výtvarných diel a dokumentov sa sústredí vo viacerých košických kultúrnych inštitúciách. Východoslovenská galéria predstaví maliarske, grafické a sochárske realizácie. Plagátová tvorba prvej polovice 20. storočia bude zastúpená vo Východoslovenskom múzeu a dobovú tlač a typografiu obsiahnu priestory Štátnej vedeckej knižnice.

18. februára o 18:00 hod.
Kino VSG
Projekcia filmu tematicky súvisiaca s predchádzajúcim krátkym výkladom o niektorej z hlavných charakteristík košickej moderny.
Miesto: Hlavná 27 – kinosála
Vstup: 2 €

23. februára o 14:00 hod.
Nedeľné tvorivé dielne pre rodiny s deťmi
Spoznávanie košickej moderny hravou a tvorivou formou, ktoré sa koná každú druhú nedeľu.
Miesto: Hlavná 27 – podzemné priestory
Vstup: dieťa 2 €, tretie a ďalšie dieťa a rodičovský doprovod zadarmo

Od pondelka do piatku, 8:00 – 18:00 hod. (podľa predchádzajúcej dohody)
Vzdelávacie programy a tvorivé dielne pre základné a stredné školy
Pútavým spôsobom predstavený fenomén košickej moderny, jej hlavné charakteristiky a najdôležitejší predstavitelia. Nadväzujúce tvorivé dielne kreatívnym spôsobom využijú práve získané poznatky.
Miesto: výstavné siene Hlavná 27 a Alžbetina 22, tvorivé dielne – podzemné priestory Hlavná 27
Vstup: dieťa – 2 €, pedagogický doprovod zadarmo

Program od 27. januára do 28. februára 2014

Do 30. apríla
Košická moderna
Po vzniku Československej republiky si v Košiciach, v prostredí bohatom na rôzne kultúry a národnosti, našiel vhodné podmienky pre tvorbu rad domácich i zahraničných osobností ako napríklad Anton Jaszusch, Konštantín Bauer, Eugen Krón a mnohí ďalší. Súbor výtvarných diel a dokumentov sa sústredí vo viacerých košických kultúrnych inštitúciách. Východoslovenská galéria predstaví maliarske, grafické a sochárske realizácie. Plagátová tvorba prvej polovice 20. storočia bude zastúpená vo Východoslovenskom múzeu a dobovú tlač a typografiu obsiahnu priestory Štátnej vedeckej knižnice.

Program od 16. do 31. decembra 2013

Do 30. apríla
Košická moderna
Po vzniku Československej republiky si v Košiciach, v prostredí bohatom na rôzne kultúry a národnosti, našiel vhodné podmienky pre tvorbu rad domácich i zahraničných osobností ako napríklad Anton Jaszusch, Konštantín Bauer, Eugen Krón a mnohí ďalší. Súbor výtvarných diel a dokumentov sa sústredí vo viacerých košických kultúrnych inštitúciách. Východoslovenská galéria predstaví maliarske, grafické a sochárske realizácie. Plagátová tvorba prvej polovice 20. storočia bude zastúpená vo Východoslovenskom múzeu a dobovú tlač a typografiu obsiahnu priestory Štátnej vedeckej knižnice.

Každú nedeľu, 10:00 hod. – 12:00 hod.
Tvorivé dielne pre rodiny s deťmi
Miesto: Alžbetina 22
Vstup: 1 €

Program od 2. do 16. decembra 2013

12. decembra o 17:00 hod.

Slávnostne otvorenie výstavy – Košická moderna

Po vzniku Československej republiky si v Košiciach, v prostredí bohatom na rôzne kultúry a národnosti, našiel vhodné podmienky pre tvorbu rad domácich i zahraničných osobností ako napríklad Anton Jaszusch, Konštantín Bauer, Eugen Krón a mnohí ďalší. Súbor výtvarných diel a dokumentov sa sústredí vo viacerých košických kultúrnych inštitúciách. Východoslovenská galéria predstaví maliarske, grafické a sochárske realizácie. Plagátová tvorba prvej polovice 20. storočia bude zastúpená vo Východoslovenskom múzeu a dobovú tlač a typografiu obsiahnu priestory Štátnej vedeckej knižnice. Výstava potrvá do 30. Apríla 2014.

Každú nedeľu, 10:00 – 12:00 hod.

 

Tvorivé dielne pre rodiny s deťmi

Miesto: Alžbetina 22

Vstup: 1 €

 

Program od 18. novembra do 2. decembra 2013

Do 1. decembra

Natália Zavaďáková – Duch perál (v novom čase)

Miesto: Alžbetina 22

 

Do 1. decembra

Kati Decsi – Pokiaľ sme

Absolventka FUTU v Košiciach sa prvýkrát predstaví so svojimi prácami.

Miesto: Alžbetina 22

Vstup:1 €

 

Do 30. apríla

Košická moderna

Východoslovenská galéria Košice predstaví maliarske, grafické a sochárske realizácie. Plagátová tvorba prvej polovice 20. storočia bude zastúpená vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach a dobovú tlač a typografiu obsiahnu priestory Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach. K výstave je pripravená aj monografia Košická moderna 20. rokov.

 

Každú nedeľu, 10:00 – 12:00 hod.

Tvorivé dielne pre rodiny s deťmi

Miesto: Alžbetina 22

Vstup: 1 €

 

Program od 4. do 18. novembra 2013

Od 8. novembra do 1. decembra

Natália Zavaďáková – Duch perál (v novom čase)

Vernisáž výstavy sa uskutoční 8. novembra o 18:00 hod.

Miesto: Alžbetina 22

 

Do 10. novembra

CE-ZA-AR 2013

Ceny za architektúru v roku 2013 v piatich kategóriách: Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Rekonštrukcia a obnova budov, Interiér a Exteriér.

Miesto: Alžbetina 22

 

Od 13. novembra do 1. decembra

Kati Decsi – Pokiaľ sme

Absolventka FUTU v Košiciach sa prvýkrát predstaví so svojimi prácami.

Vernisáž výstavy sa uskutoční 13. novembra o 18:00 hod.

Miesto: Alžbetina 22

Vstup:1€

 

Od 17. novembra do 30. apríla

Košická moderna

Výstava tvorí súčasť viacročného projektu (2010 – 2014). Košice sa začiatkom 20. storočia stali významným centrom umeleckého života s medzinárodným rozmerom, aký vo vtedajších slovenských pomeroch nemal obdobu. Umelecký ruch sa sústreďoval okolo Východoslovenského múzea. V roku 1921 bola pri múzeu zriadená graficko-kresliarska súkromná škola, s ktorou sú spojené začiatky významných umelcov, akými sú Koloman Sokol a Július Jakoby. K výstave je pripravená monografia Košická moderna 20. rokov. Východoslovenská galéria Košice predstaví maliarske, grafické a sochárske realizácie. Plagátová tvorba prvej polovice 20. storočia bude zastúpená vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach a dobovú tlač a typografiu obsiahnu priestory Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach.

 

Každú nedeľu, 10:00 – 12:00 hod.

Tvorivé dielne pre rodiny s deťmi

Vstup: 1 €

Miesto: Alžbetina 22


Tags: ,

Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: Východoslovenská galéria

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems