Centrum voľného času (CVČ)

| Program | 30. 1. 2017

Program od 30. januára 2017 do 13. februára 2017

Piatky a soboty (iné dni podľa dohody)
Narodeninové oslavy
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská

Od pondelka do piatku, 9:00 – 18:00
Detská herňa
Deti nadväzujú prvé kontakty. Mamky na materskej dovolenke získavajú zázemie na spoločenské kontakty.
Miesto: EP Popradská 86, Orgovánová 5, Juhoslovanská 2

Od pondelka do piatku, 14:00 – 18:00
Detská herňa
Miesto: EP Charkovská 1, Starozagorská 8

2. februára, 7:00 – 17:00
Polročné prázdniny s CVČ
Celodenný program pre deti.
Miesto: Popradská 86

3. februára, 7:00 – 17:00
Polročné prázdniny s CVČ
Celodenný program pre deti.
Miesto: Orgovánová 5

3. februára, 9:00 – 12:30
Prázdninový stolnotenisový turnaj
Určené členom záujmových útvarov a širokej verejnosti.
Miesto: Popradská 86

4. februára, 9:00 – 12:00
Zimný orez stromov
Prineste si ručnú pílku a dobrú náladu.
Miesto: Záhrada Nataša (nad Starou sladovňou)

4. februára, 8:30 – 14:00
XVI. ročník Košickej žiackej ligy v šachu
Turnaj v rámci Grand Prix mládeže jednotlivcov.
Miesto: EP Popradská 86

Kluby

Každý utorok a štvrtok, 18:30 – 20:00
Pilates
Miesto: Charkovská 1

Každý pondelok a stredu, 18:00 – 19:00
Pilates
Miesto: Popradská 86

Každý pondelok, 16:00 – 18:00
Volejbal
Miesto: Charkovská 1

Každú stredu, 17:00 – 18:00
Fitlopty
Miesto: Orgovánová 5

Každý pondelok, 18:00 – 20:00
Keramika
Práca s hlinou.
Miesto: Orgovánová 5, Popradská 86

Každý štvrtok, 18:00 – 19:00
Klub plastikových modelárov
Od 18 rokov
Miesto: Orgovánová 5

Každú stredu, 18:00 – 19:00
Klub stolného tenisu
Miesto: Orgovánová 5

Každý utorok, 18:00 – 19:00
Klub astronómov Pallas
Pre stredoškolákov a dospelých.
Miesto: Popradská 86

Každú stredu, 18:00 – 19:00
Klub umeleckej tvorivosti
Tvorivé dielničky pre šikovné mamičky.
Miesto: Juhoslovanská 2

Každý štvrtok, 18:00 – 19:00
Zumba
Miesto: Orgovánová 5

Každý pondelok, 17:00 – 18:00
Španielčina
Miesto: Popradská 86

Program planetária

3. februára
Prázdninové planetárium
14:00 – O dvanástich mesiačkoch
16:00 – O Oriónovi, Herkulovi a iných hrdinoch
18:00 – Zimná obloha
Miesto: EP Popradská 86
Vstup: 1 €/do 15 rokov, 2 €/nad 15 rokov

10. februára, 17:00 a 19:00
Obloha pre zaľúbených
Program pre deti od 10 rokov, mládež a ich rodičov.

11. februára
Valentínska Astro sobota v planetáriu
14:00 – Zaľúbené rozprávky o súhvezdiach
15:30 – Vlasatica
17:00 – Obloha pre zaľúbených
Miesto: EP Popradská 86
Vstup: 1 €/do 15 rokov, 2 €/nad 15 rokov

13. februára, 17:00 a 19:00
Obloha pre zaľúbených
Program pre deti od 10 rokov, mládež a ich rodičov.

Program od 19. decembra 2016 do 23. januára 2017

Piatky a soboty (iné dni podľa dohody)
Narodeninové oslavy
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská

Od pondelka do piatku, 9:00 – 18:00
Detská herňa
Deti nadväzujú prvé kontakty. Mamky na materskej dovolenke získavajú zázemie na spoločenské kontakty a rozvíjajú vzťah s deťmi.
Miesto: EP Popradská 86, Orgovánová 5, Juhoslovanská 2

Od pondelka do piatku, 14:00 – 18:00
Detská herňa
Miesto: EP Charkovská 1, Starozagorská 8

Od 23. decembra, 7:00 – 17:00
Zimný prázdninový klub
Miesto: EP Popradská 86

23. decembra
Karaoke šou, pečenie vianočného pečiva

27. decembra
Zoo Kavečany, športové hry
Miesto: Orgovánová 5

28. decembra
Bricklandia, zimné planetárium

29. decembra
Bowling, oddychové spoločenské hry

30. decembra
Tvorivé dielne v galérii, hľadanie pokladu

2. januára
Fun park, športové hry
Miesto: Orgovánová 5

3. januára
Miklušova väznica, tvorivé dielne
Miesto: Orgovánová 5

4. januára
Rodošto, spoločenské hry
Miesto: Orgovánová 5

5. januára
Steelpark, športové hry
Miesto: Orgovánová 5

Program planetária

Každú stredu, okrem 28. decembra a 4. januára, 18:30 – 21:00
Pozorovanie Venuše a iných objektov
Za jasného počasia na základe objednávky na cvc.kanuk@gmail.com.

22. decembra o 19:00
Obloha dnes
Program pre väčšie deti, mládež a dospelých. Pozorovania slnečnej fotosféry a večernej oblohy je možné dohodnúť s pracovníkom planetária aj v iných termínoch 0904 002 019, cvc.kanuk@gmail.com.
Miesto: EP Popradská 86

28. a 29. decembra, 13:00 – 20:00
Prázdninové planetárium
Podujatie počas vianočných prázdnin pre širokú verejnosť.

21. januára, 14:00 – 19:00
Venuša
Astro sobota v planetáriu. Pozorovanie Slnka a večernej oblohy.

Program od 5. decembra do 19. decembra 2016

Piatky a soboty (iné dni podľa dohody)
Narodeninové oslavy
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská

Od pondelka do piatku, 9:00 – 18:00
Detská herňa
Deti nadväzujú prvé kontakty. Mamky na materskej dovolenke získavajú zázemie na spoločenské kontakty a rozvíjajú vzťah s deťmi.
Miesto: EP Popradská 86, Orgovánová 5, Juhoslovanská 2

Od pondelka do piatku, 14:00 – 18:00
Detská herňa
Miesto: EP Charkovská 1, Starozagorská 8

6. decembra o 10:00
Mikuláš
Stretnutie s Mikulášom.
Miesto: CVČ, EP Juhoslovanská 2

8. decembra o 17:00
Mikuláš
Popoludnie plné zábavy, spevu a tanca. Príde aj Mikuláš.
Miesto: CVČ, EP Starozagorská 8

10. decembra, 9:00 – 12:00
Ozdobme si jedličku
Vyrábanie vianočných ozdôb a zdobenie medovníkov.
Miesto: Orgovánová 5
Vstup: dieťa 0,50 €, dospelí 1 €

17. decembra, 10:00 – 14:00
Tvorivé vianočné dielne
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Kórejská

17. decembra, 9:00 – 15:00
Plastic Model Košice
Miesto: CVČ, Orgovánová 5
Vstup: člen CVČ 1 €, nečlen 1,50 €

Program planetária

Každú stredu, okrem 28. decembra, 18:30 – 21:00
Pozorovanie Venuše a iných objektov
Za jasného počasia na základe objednávky na cvc.kanuk@gmail.com.

8. a 15. decembra o 19:00
Obloha dnes
Program pre väčšie deti, mládež a dospelých. Pozorovania slnečnej fotosféry a večernej oblohy je možné dohodnúť s pracovníkom planetária aj v iných termínoch 0904 002 019, cvc.kanuk@gmail.com.
Miesto: EP Popradská 86

17. decembra, 14:00 – 19:00
Astrosobota v planetáriu

Program od 21. novembra do 5. decembra 2016

Piatky a soboty (iné dni podľa dohody)
Narodeninové oslavy
Program pre oslávenca a hostí pripravujú animátorky CVČ.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská

Od pondelka do piatku, 9:00 – 18:00
Detská herňa
Deti nadväzujú prvé kontakty. Mamky na materskej dovolenke získavajú zázemie na spoločenské kontakty a rozvíjajú vzťah s deťmi.
Miesto: EP Popradská 86, Orgovánová 5, Juhoslovanská 2

Od pondelka do piatku, 14:00 – 18:00
Detská herňa
Miesto: EP Charkovská 1, Starozagorská 8

26. novembra, 9:00 – 13:00
Zumba maratón alebo Tancuj, chudni a zabávaj sa!
Miesto: Orgovánová 5

Program od 7. novembra do 21. novembra 2016

Piatky a soboty (iné dni podľa dohody)
Narodeninové oslavy
Program pre oslávenca a hostí pripravujú animátorky CVČ.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská

Od pondelka do piatku, 9:00 – 18:00
Detská herňa
Deti nadväzujú prvé kontakty. Mamky na materskej dovolenke získavajú zázemie na spoločenské kontakty a vytvára podmienky na rozvíjanie vzťahu medzi deťmi a rodičmi.
Miesto: EP Popradská 86, Orgovánová 5, Juhoslovanská 2

Od pondelka do piatku, 14:00 – 18:00
Detská herňa
Miesto: EP Charkovská 1, Starozagorská 8

10. novembra, 9:00 – 12:00
Ukáž, čo vieš
1. kolo postupovej zábavno-vedomostnej súťaže určenej žiakom 2. – 4. ročníka ZŠ.
Miesto: EP Popradská 86

11. a 12. novembra, 19:00 – 9:00
Noc v centre
Celonočné podujatie plné strachu, bádania, kúziel a čarov je určené pre deti od 8 do 12 rokov.
Miesto: CVČ Orgovánová 5

12. novembra, 8:30 – 14:30
XVI. ročník Košickej žiackej ligy v šachu
2. turnaj v rámci Grand Prix mládeže v šachu jednotlivcov. Traja najlepší hráči budú ocenení diplomom a vecnou cenou.
Miesto: EP Popradská 86

17. novembra o 14:00
Deň študentstva: srdiečka nádeje
Žiacky parlament v meste rozdáva srdiečka nádeje pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva.
Miesto: Hlavná ulica

18. novembra o 14:30
Najkrajší sen
Vernisáž XXI. ročníka výtvarnej súťaže vyhlásenej pre deti MŠ a ZŠ.
Miesto: EP Popradská 86

Program hvezdárne a planetária

8. novembra o 18:00
Týždeň vedy a techniky: Gravitačné vlny
Prednáška. Prednáša Rudolf Gális.

9. novembra o 18:00
Novinky v astronómii

10. novembra o 18:30
Venuša, sestra Zeme?
Prednáša Peter Kaňuk.

Po prednáškach určených pre väčšie deti, mládež a dospelých sa uskutoční program v planetáriu Obloha nad Košicami.
Vstup: 1 € deti do 15 rokov/2 € nad 15 rokov

Program od 24. októbra do 7. novembra 2016

Piatky a soboty (iné dni podľa dohody)
Narodeninové oslavy
Pestrý program pre oslávenca a hostí pripravujú animátorky CVČ.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská

Od pondelka do piatku, 9:00 – 18:00
Detská herňa
Materské centrum otvára priestor deťom nadväzovať prvé kontakty. Poskytuje zázemie mamičkám na materskej dovolenke na spoločenské kontakty a vytvára podmienky na rozvíjanie vzťahu medzi deťmi a rodičmi.
Miesto: EP Popradská 86, Orgovánová 5, Juhoslovanská 2

Od pondelka do piatku, 14:00 – 18:00
Detská herňa
Miesto: EP Charkovská 1, Starozagorská 8

Od 28. do 31. októbra, 7:00 – 17:00
Prázdninový stacionár
Nahlásiť sa je potrebné najneskôr do 25. októbra a súčasne zaplatiť poplatok. V cene je program, obed, pitný režim a drobné odmeny na jeden deň.
Miesto: Orgovánová 5
Vstup: 6 € člen CVČ, 6,50 € nečlen CVČ

Program hvezdárne a planetária

28. októbra o 14:00
Perzeus a iní hrdinovia na oblohe
Pre deti a rodičov. Program spojený s pozorovaním Slnka a Venuše.

28. októbra o 16:00
Strašidelné planetárium
Program pre deti a rodičov spojený s pozorovaním Venuše a Marsu.
Vstup: 1 € do 15 rokov, 2 € nad 15 rokov

28. októbra o 18:00
Strašidelné planetárium
Program v planetáriu pre väčšie deti, mládež a dospelých spojený s pozorovaním objektov večernej oblohy.

Pozorovania sú len za jasného počasia.

Program od 10. októbra do 24. októbra 2016

Piatky a soboty (iné dni podľa dohody)
Narodeninové oslavy
Pestrý program pre oslávenca a hostí pripravujú animátorky CVČ.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská

Od pondelka do piatku, 9:00 – 18:00
Detská herňa
Materské centrum otvára priestor deťom nadväzovať prvé kontakty. Poskytuje zázemie mamičkám na materskej dovolenke na spoločenské kontakty a vytvára podmienky na rozvíjanie vzťahu medzi deťmi a rodičmi.
Miesto: EP Popradská 86, Orgovánová 5, Juhoslovanská 2

Od pondelka do piatku, 14:00 – 18:00
Detská herňa
Miesto: EP Charkovská 1, Starozagorská 8

15. októbra, 8:30 – 14:30
XVI. ročník Košickej žiackej ligy v šachu
Prvý turnaj.
Miesto: EP Popradská 86

20. októbra, 8:00 – 12:00
Jesenné aranžovanie
Súťaž (1. kolo) v aranžovaní pre žiakov základných škôl.
Miesto: EP Popradská 86

21. októbra, 14:00 – 18:00
Strašiak v poli
Súťaž pre školské kluby detí. Teoretická časť pozostáva zo zábavno-vedomostného testu na tému Jeseň pani bohatá a praktická z výroby priestorového strašiaka do poľa v reálnej veľkosti.
Miesto: EP Popradská 86

22. októbra, 14:00 – 18:00
Čas duchov a strašidiel
Zaujímavé stretnutie pre deti a rodičov organizované v rámci rodinných víkendových podujatí.
Miesto: EP Popradská 86

Program hvezdárne a planetária

20. októbra o 19:00
Obloha dnes

15. októbra, 14:00 – 19:00
Astro sobota v planetáriu

Do 10. októbra
Svetový kozmický týždeň 2016
Prednášky, programy a pozorovania večernej oblohy.

Poplatok na programy sú 2 € na osobu, pre členov CVČ 1,5 €. Pozorovania sú len za jasného počasia.

Program od 26. septembra do 10. októbra 2016

Piatky a soboty (iné dni podľa dohody)
Narodeninové oslavy
Program pre oslávenca a hostí pripravujú animátorky CVČ.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská

Od pondelka do piatku, 9:00 – 18:00
Detská herňa
Materské centrum otvára priestor deťom nadväzovať prvé kontakty. Poskytuje zázemie mamičkám na materskej dovolenke na spoločenské kontakty a vytvára podmienky na rozvíjanie vzťahu medzi deťmi a rodičmi.
Miesto: EP Popradská 86, Orgovánová 5, Juhoslovanská 2

Od pondelka do piatku, 14:00 – 18:00
Detská herňa
Miesto: EP Charkovská 1, Starozagorská 8

1. októbra, 9:00 – 12:0
Tancuj, chudni a zabávaj sa!
Miesto: CVČ Orgovánová 5

8. októbra, 14:00 – 18:00
Deň starých rodičov
Miesto: EP Popradská 86

Program hvezdárne a planetária

28. septembra, 18:30 – 21:00
Pozorovanie večernej oblohy
Potrebné sa objednať na 0904 002 019 alebo cvc.kanuk@gmail.com.

29. septembra, 20:00 – 21:00
Pozorovanie večernej oblohy

29. septembra a 6. októbra o 19:00
Obloha dnes

1. októbra, 14:00 – 19:00
Astro sobota v planetáriu

Od 4. do 10. októbra
Svetový kozmický týždeň 2016
Prednášky, programy a pozorovania večernej oblohy

Poplatok na programy sú 2 € na osobu, pre členov CVČ 1,5 €. Pozorovania sú len za jasného počasia.

Program od 12. septembra do 26. septembra 2016

Piatky a soboty (iné dni podľa dohody)
Narodeninové oslavy
Program plný hier a zábavy pre oslávenca a hostí pripravujú animátorky CVČ.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská

Od pondelka do piatku, 9:00 – 18:00
Detská herňa
Materské centrum otvára priestor deťom nadväzovať prvé kontakty. Poskytuje zázemie mamičkám na materskej dovolenke na spoločenské kontakty a vytvára podmienky na rozvíjanie vzťahu medzi deťmi a rodičmi.
Miesto: EP Popradská 86, Orgovánová 5, Juhoslovanská 2

Od pondelka do piatku, 14:00 – 18:00
Detská herňa
Miesto: EP Charkovská 1, Starozagorská 8

24. septembra o 10:00
Poď hrať ping pong
1. ročník stolnotenisového turnaja štvorhry dvoch generácií spojeného so sprievodnými aktivitami.
Miesto: CVČ, EP Nižná Úvrať 26, Vyšné Opátske

Program hvezdárne a planetária

21. septembra, 18:00 – 21:00
Pozorovanie večernej oblohy
Uskutoční sa iba na základe objednávky u pracovníka planetária na 0904 002 019, cvc.kanuk@gmail.com.

22. septembra, 20:00 – 21:00
Pozorovanie večernej oblohy

22. septembra o 19:00
Obloha dnes
Program pre väčšie deti, mládež a dospelých o aktuálnej oblohe a úkazoch, spojený s pozorovaním večernej oblohy. Program sa uskutoční pre najmenej 8 záujemcov.

Poplatok na programy sú 2 € na osobu. Pre členov CVČ je zľavnené vstupné 1,5 €. Pozorovania sú len za jasného počasia.

Program od 29. augusta do 12. septembra 2016

Do 1. septembra, od pondelka do soboty, 9:00 – 18:00
Moje mesto
Výstava najúspešnejších výtvarných prác 11. ročníka súťaže žiakov MŠ, ZŠ a ZUŠ.

Program hvezdárne a planetária

Poplatok na programy sú 2 € na osobu. Pre členov CVČ je zľavnené vstupné 1,5 €. Pozorovania sú len za jasného počasia.

Program od 25. júla do 29. augusta 2016

CVČ ponúka letné prímestské tábory. Viac info o cenách, podmienky prihlasovania a prihlášky nájdete na www.cvckosice.sk.

Do 1. septembra, od pondelka do soboty, 9:00 – 18:00
Moje mesto
Výstava najúspešnejších výtvarných prác 11. ročníka súťaže žiakov MŠ, ZŠ a ZUŠ.

27. júla
Prázdninové planetárium
Programy pre deti, rodičov a starých rodičov, prednášky pre väčšie deti, mládež a dospelých, pozorovanie objektov večernej oblohy.

Program hvezdárne a planetária

27. júla o 14:00
Veselé planéty

27. júla o 16:00
Obloha dnes pre deti

27. júla, 18:00 – 21:00
Slnečná sústava
Prednáška, film, hviezdy v planetáriu, pozorovanie Slnka a planét.

28. júla, 18:00 – 21:00
Trpasličie planéty

29. júla, 18:00 – 21:00
Meteory

1. augusta o 14:00
Rozprávky o súhvezdiach

1. augusta o 16:00
Vlasatica
Rozprávka.

15. augusta o 14:00
Hrdinovia na oblohe

15. augusta o 16:00
Slnečný kolotoč

15. augusta, 18:00 – 21:00
Červená planéta

Poplatok na programy sú 2 € na osobu. Pre členov CVČ je zľavnené vstupné 1,5 €. Pozorovania sú len za jasného počasia.

Program od 27. júna do 25. júla 2016

CVČ ponúka letné prímestské tábory. Viac info o cenách, podmienky prihlasovania a prihlášky nájdete na www.cvckosice.sk.

Do 1. septembra, od pondelka do soboty, 9:00 – 18:00
Moje mesto
Výstava najúspešnejších výtvarných prác 11. ročníka súťaže žiakov MŠ, ZŠ a ZUŠ.

7., 18., 19. a 27. júla
Prázdninové planetárium
Programy pre deti, rodičov a starých rodičov, prednášky pre väčšie deti, mládež a dospelých, pozorovanie objektov večernej oblohy.

11. júla a 15. júla
Astronomické výpravy
Detský letný prímestský tábor. Prihlásiť sa vopred.

Program hvezdárne a planetária

7. júla o 14:00
Rozprávky o súhvezdiach
Program v planetáriu.

7. júla o 18:00
Vlasatica
Rozprávka v planetáriu.

7. júla, 18:00 – 21:00
Kráľovská planéta
Prednáška o Jupiteri, film, hviezdy v planetáriu, pozorovanie Slnka, Mesiaca a planét.

15. júla, 18:00 – 21:00
Kométy
Program a prednáška v planetáriu, film, pozorovanie Slnka, Mesiaca a planét.

18. júla o 14:00
Hrdinovia na oblohe
Program v planetáriu.

18. júla o 16:00
Slnečný kolotoč
Rozprávka v planetáriu.

18. júla, 18:00 – 21:00
Červená planéta
Program a prednáška o Marse, film, hviezdy, pozorovanie Slnka, Mesiaca a planét.

19. júla o 14:00
Vesmírne pesničky
Program v planetáriu.

19. júla o 16:00
O 12 mesiačikoch
Rozprávka v planetáriu.

19. júla, 18:00 – 21:00
Pán prstencov
Prednáška o Saturne, film, hviezdy, pozorovanie Slnka, Mesiaca a planét.

Poplatok na programy je 2 € na osobu, pre členov CVČ 1,5 €. Pozorovania len za jasného počasia.

Program od 13. júna do 27. júna 2016

Každý piatok a sobotu
Narodeninové oslavy
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Juhoslovanská 2, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

Od pondelka do piatku, 8:00 – 18:00
Materské centrá slniečko
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Juhoslovanská 2, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

Od pondelka do piatku, 14:00 – 18:00
Materské centrá slniečko
Miesto: EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

Do 1. septembra, od pondelka do soboty, 9:00 – 18:00
Moje mesto
Výstava najúspešnejších výtvarných prác 11. ročníka súťaže žiakov MŠ, ZŠ a ZUŠ.

13. júna o 15:00
Príroda očami detí – staráme sa o Zem
VERNISÁŽ výstavy výtvarných a literárnych prác.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

17. júna o 16:00
Centropárty
Vystúpenia členov záujmových útvarov centra.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

Program hvezdárne a planetária

15. júna, 18:30 a 19:30
Pozorovania večernej oblohy
Len za jasného počasia. Objednať sa vopred na 0904002019 alebo na cvc.kanuk@gmail.com.

16. júna, 18:30 a 20:00
Pozorovania večernej oblohy

16. júna o 19:00
Obloha dnes
Program o aktuálnej oblohe a úkazoch.

17. júna, 17:00 – 22:00
Saturn v opozícii

18. júna, 14:00 – 19:00
Pán prstencov – astrosobota

Program od 30. mája do 13. júna 2016

Každý piatok a sobotu
Narodeninové oslavy
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Juhoslovanská 2, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

Od pondelka do piatku, 8:00 – 18:00
Materské centrá slniečko
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Juhoslovanská 2, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

Od pondelka do piatku, 14:00 – 18:00
Materské centrá slniečko
Miesto: EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

Do 1. septembra, od pondelka do soboty, 9:00 – 18:00
Moje mesto
Výstava najúspešnejších výtvarných prác 11. ročníka súťaže žiakov MŠ, ZŠ a ZUŠ
na tému Moje mesto.

4. júna, 14:00 – 17:00
Deň detí v centre
Zábavné podujatie pre deti plné atrakcií, hier, súťaží, tanca, dobrej nálady a zaujímavých vystúpení.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

10. júna a 11. júna o 18:00
Noc v centre – rodičia a deti
Hry, tanec, zábava, tvorivosť a skvelé nočné zážitky.
Miesto CVČ, EP Charkovská 1

11. júna, 9:00 – 13:00
Zumba maratón alebo Tancuj, chudni a zabávaj sa!
Zdravé chudnutie prostredníctvom tanca, cvičenie a posilňovanie celého tela.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

13. júna o 15:00
Príroda očami detí – staráme sa o Zem
Vernisáž výstavy výtvarných a literárnych prác 28. ročníka celomestského kola súťaže určenej pre žiakov MŠ, ZŠ a OG spojená s krátkym kultúrnym programom a oceňovaním víťazov.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

Program hvezdárne a planetária

Každú stredu o 18:30 a 19:30
Pozorovania večernej oblohy
Len za jasného počasia. Nutné objednať sa vopred na 0904002019 alebo na cvc.kanuk@gmail.com.

Každý štvrtok o 18:30 a 20:00
Pozorovania večernej oblohy

Každý štvrtok o 19:00
Obloha dnes
Program o aktuálnej oblohe a úkazoch.

3. júna, 17:00 – 22:00
Saturn v opozícii
Program spojený s prednáškou v planetáriu o Saturne pre väčšie deti, mládež a dospelých, premietanie videofilmov. Za jasného počasia pozorovanie Slnka, Jupitera, Marsu a Saturnu na dennej a večernej oblohe.

Program od 16. mája do 30. mája 2016

Každý piatok a sobotu
Narodeninové oslavy
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Juhoslovanská 2, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

Od pondelka do piatku, 8:00 – 18:00
Materské centrá slniečko
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Juhoslovanská 2, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

Od pondelka do piatku, 14:00 – 18:00
Materské centrá slniečko
Miesto: EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

Do 1. septembra, od pondelka do soboty, 9:00 – 18:00
Moje mesto
Výstava najúspešnejších výtvarných prác 11. ročníka súťaže žiakov MŠ, ZŠ a ZUŠ
na tému Moje mesto.

19. mája a 20. mája, 19:00 – 9:00
Zázračná noc
Celonočné podujatie plné strachu, bádania, ale aj čarov pre deti vo veku 8 – 12 rokov. Repríza v noci z 27. mája na 28. mája.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

21. mája, 14:00 – 17:00
Jarná opekačka
Stretnutie rodín z Ťahanovce pri športových súťažiach, tvorivých aktivitách, maľovaní na tvár a opekaní.
Miesto: EP Juhoslovanská 2

24. mája, 16:30 – 19:30
Tvoríme s mamičkami
Miesto: EP Starozagorská 8

27. mája, 14:00 – 18:00
Letné aranžovanie
Celomestské kolo súťaže tému SRDCE. Je určené pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a OG.
Miesto: EP Popradská 86

Program hvezdárne a planetária

Každú stredu o 18:30 a 19:30
Pozorovania večernej oblohy
Len za jasného počasia. Nutné objednať sa vopred na 0904002019 alebo na cvc.kanuk@gmail.com.

Každý štvrtok o 18:30 a 20:00
Pozorovania večernej oblohy

Každý štvrtok o 19:00
Obloha dnes
Program o aktuálnej oblohe a úkazoch.

20. mája a 27. mája, 17:00 – 22:00
Mars v opozícii
Mimoriadny program spojený s prednáškou o Marse pre väčšie deti a dospelých.

21. mája, 14:00 – 19:00
Červená planéta – astrosobota
Programy v planetáriu, program a prednáška o Marse pre väčšie deti a dospelých, premietanie videofilmov. Za jasného počasia pozorovanie Slnka a Jupitera na dennej oblohe.

Program od 2. mája do 16. mája 2016

Každý piatok a sobotu
Narodeninové oslavy
Program plný hier a zábavy pre oslávenca a hostí pripravený animátorkami CVČ. Výzdoba miestnosti, maľovanie na tvár, zábavné aktivity, pomôcky a hračky.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Juhoslovanská 2, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

Od pondelka do piatku, 8:00 – 18:00
Materské centrá slniečko
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Juhoslovanská 2, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

Od pondelka do piatku, 14:00 – 18:00
Materské centrá slniečko
Miesto: EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

3. mája, 10:00 – 12:30
Veselý chodník
Podujatie realizované pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice pre kolektívy žiakov materských a základných škôl. Kreslenie na chodník na pešej zóne v centre mesta na tému Mesto športu.

3. mája, 15:00 – 17:00
Deň košických škôl
Finálové kolo 2. ročníka súťaže Škola plná talentov. Na záver bude víťaznej škole udelený titul Super škola 2016.
Miesto: pódium na Hlavnej

4. mája, 9:00 – 12:00
Dejepisná súťaž Košice – Finále
Miesto: EP Popradská 86

6. mája o 14:30
Moje mesto
VERNISÁŽ. Výstava najúspešnejších výtvarných prác 11. ročníka súťaže žiakov MŠ, ZŠ a ZUŠ
na tému Moje mesto, spojená s oceňovaním víťazov. Výstava potrvá do 1. septembra, vždy od pondelka do soboty od 9:00 – 18:00.

7. mája, 15:00 – 18:00
Odomykanie vody
Zábavné popoludnie v rámci otvorenia sezóny na Lodenici ako sprievodná akcia pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice. Odomykanie vody bohom Neptúnom, dobrodružstvá na Lodenici, zábavné hry a súťaže pre deti a rodičov, ostrov tanca – ukážky detských tancov predvedú tanečné záujmové útvary, tajomstvá vody – tvorivé dielne, maľovanie na tvár, kreslenie na asfalt, prevážanie na loďkách.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5 – Mestský park Anička pri Lodenici

Program hvezdárne a planetária

Každú stredu o 18:30 a 19:30
Pozorovania večernej oblohy
Len za jasného počasia. Nutné objednať sa vopred na 0904002019 alebo na cvc.kanuk@gmail.com.

Každý štvrtok o 18:30 a 20:00
Pozorovania večernej oblohy

Každý štvrtok o 19:00
Obloha dnes
Program o aktuálnej oblohe a úkazoch.

9. mája, 13:00 – 20:00
Prechod Merkúru pred Slnkom
V rámci Európskych solárnych dní – ESD 2016. Pozorovanie najvýznamnejšieho astronomického úkazu v roku 2016.

Program od 18. apríla do 2. mája 2016

Každý piatok a sobotu
Narodeninové oslavy
Program plný hier a zábavy pre oslávenca a hostí pripravený animátorkami CVČ. Výzdoba miestnosti, maľovanie na tvár, zábavné aktivity, pomôcky a hračky.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

Od pondelka do piatku, 8:00 – 18:00
Materské centrá slniečko
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86

Od pondelka do piatku, 14:00 – 18:00
Materské centrá slniečko
Miesto: EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

19. apríla, 10:00 – 14:00
Dobývanie košického hradu
Súťaž 5-členných družstiev v netradičných športových disciplínach pre žiakov košických škôl.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5 – Hradová

22. apríla, 9:00 – 13:00
Deň Zeme
Podujatie organizované v areáli Katovej bašty. Zaujímavé ekoaktivity (súťaže, kvízy, hry), ukážky z činnosti Prírodovedného odboru VSM, prehliadka Domu remesiel.
Miesto: CVČ, EP Kórejská 1 – Rodošto

22. apríla o 9:30
Deň Zeme
Vernisáž výtvarnej súťaže pre deti MŠ na sídlisku KVP pri príležitosti Dňa Zeme je spojená so slávnostným vyhodnotením a oceňovaním najúspešnejších autorov.
Miesto: CVČ, Starozagorská 8

22. apríla 9:30
Deň Zeme
Vernisáž výtvarnej súťaže vyhlásenej pre deti MŠ na sídlisku Dargovských hrdinov pri príležitosti Dňa Zeme je spojená so slávnostným vyhodnotením a oceňovaním najúspešnejších malých
výtvarníkov.
Miesto: CVČ, Charkovská 1

23. apríla, 14:00 – 17:00
Deň Zeme
Rodinné podujatie pri príležitosti Dňa Zeme. Súťaže, kvízy, hry, ekologické aktivity, maľovanie na tvár, v ekodielni si deti vytvoria výrobky z odpadového materiálu.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

27. apríla, 14:30 – 17:00
Sláviček 2016
Celomestské kolo súťaže v speve ľudových piesní pre talentované deti materských škôl predškolského veku.
Miesto: CVČ, Popradská 86

27. apríla, 14:00 – 17:00
Model/ Modelka roka2016
Modelingová súťaž pre deti MŠ a dievčatá a chlapcov vo veku 7 – 15 rokov zameraná na pohybovú kultúru, chôdzu, predvedenie modelov, správne líčenie, spoločenské vystupovanie, pózovanie pred fotoaparátom.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

29. apríla o 8:30
Ukáž, čo vieš – Finále
Finále postupovej zábavno-vedomostnej súťaže, ktorá je určená žiakom 2. – 4. ročníka ZŠ. Súťažia 5-členné družstvá so záujmom o prírodovedu, ktoré získali v troch predchádzajúcich kolách najvyšší počet bodov.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

29. apríla a 30. apríla, 19:00 – 12:00
Noc v centre
Celonočné podujatie spojené s hrami, zábavou, tvorivosťou a skvelými nočnými zážitkami určené pre deti ZŠ.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

30. apríla, 8:30 – 14:00
XV. ročník Košickej žiackej ligy v šachu
Finále v šachu jednotlivcov v rámci Grand Prix mládeže. V turnaji budú vyhodnotené a ocenené aj kategórie v rámci GPX mládeže.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

Program hvezdárne a planetária

Každú stredu o 18:30 a 19:30
Pozorovania večernej oblohy
Len za jasného počasia. Nutné objednať sa vopred na 0904002019 alebo na cvc.kanuk@gmail.com.

Každý štvrtok o 18:30 a 20:00
Pozorovania večernej oblohy

Každý štvrtok o 19:00
Obloha dnes
Program o aktuálnej oblohe a úkazoch.

Program od 4. apríla do 18. apríla 2016

Každý piatok a sobotu
Narodeninové oslavy
Program plný hier a zábavy pre oslávenca a hostí pripravený animátorkami CVČ. Výzdoba miestnosti, maľovanie na tvár, zábavné aktivity, pomôcky a hračky.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

Od pondelka do piatku, 8:00 – 18:00
Materské centrá slniečko
Miesto: CVČ Orgovánová 5, EP Popradská 86

Od pondelka do piatku, 14:00 – 18:00
Materské centrá slniečko
Miesto: EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

9. apríla, 14:00 – 19:00
Medzinárodný deň kozmonautiky
Programy v planetáriu pre deti a rodičov, prednáška o kozmonautike, program pre väčšie deti a dospelých, premietanie videofilmov s astronomickou tematikou. Za jasného počasia pozorovanie Slnka, Mesiaca a Jupitera.
Miesto: EP Popradská 86

15. apríla a 16. apríla, 18:00 – 12:00
Tajomná noc v centre
Celonočné podujatie spojené s hrami, zábavou, tvorivosťou a skvelými nočnými zážitkami určené pre deti 1. stupňa ZŠ.
Miesto: EP Charkovská

Program hvezdárne a planetária

9. apríla, 14:00 – 19:00
Deň kozmonautiky
Programy v planetáriu pre deti a rodičov, prednáška o kozmonautike, program pre väčšie deti, mládež a dospelých, premietanie videofilmov s astronomickou tematikou.

Každú stredu o 18:30 a 19:30
Pozorovania večernej oblohy
Len za jasného počasia. Nutné objednať sa vopred na 0904002019 alebo na cvc.kanuk@gmail.com.

Každý štvrtok o 18:30 a 20:00
Pozorovania večernej oblohy

Každý štvrtok o 19:00
Obloha dnes
Program o aktuálnej oblohe a úkazoch.

Program od 21. marca do 4. apríla 2016

Každý piatok a sobotu
Narodeninové oslavy
Program plný hier a zábavy pre oslávenca a hostí pripravený animátorkami CVČ. Výzdoba miestnosti, maľovanie na tvár, zábavné aktivity, pomôcky a hračky.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

Od pondelka do piatku, 8:00 – 18:00
Materské centrá slniečko
Miesto: CVČ Orgovánová 5, EP Popradská 86

Od pondelka do piatku, 14:00 – 18:00
Materské centrá slniečko
Miesto: EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

22. marca o 9:00 a 11:00
Giganty
Prednáška na tému Dinosaury – vzostup a pád titanov. Prezentácia prinesie zaujímavosti o vyhynutých obroch našej planéty. Prednáša Peter Ledvák.
Miesto: EP Popradská 86

23. marca o 9:00 a 11:00
Plazy
Zaujímavé rozprávanie o plazoch spojené s ukážkou živočíchov. Prednáša Josef Kindl.
Miesto: EP Popradská 86

23. marca, 9:00 – 14:00
O putovný pohár primátora mesta Košice
Súťaž družstiev v športovej streľbe zo vzduchovej pušky. Cieľom súťaže je popularizácia športovo-branných aktivít medzi deťmi.
Miesto: EP Popradská 86

23. marca a 24. marca, 16:00 – 8:30
Dobývanie pevnosti
Zaujímavá outdoorová hra realizovaná v rámci projektu Vieš byť chvíľu bez mobilu? Doby pevnosť, ukáž silu!
Miesto: EP Popradská 86

23. marca a 29. marca, 7:30 – 16:30
Prázdninový stacionár
Miesto: EP Popradská 86

29. marca, 9:00 – 12:30
Prázdninový stolnotenisový turnaj
Miesto: EP Popradská 86

30. marca o 9:00 a 11:00
Labku na to
Výchovno-vzdelávacia interaktívna beseda so špeciálne cvičenými štvornohými kamarátmi. Prednáša Ľubka Barassóová z OZ Športový zväz Dogfrisbee Slovakia.
Miesto: EP Popradská 86

31. marca o 9:00, 10:00 a 11:00
Čo je to svetelné znečistenie?
Prednáška spojená s besedou. Prednášajú Peter Kaňuk a Jaroslav Merc.
Miesto: EP Popradská 86

1. apríla o 9:00, 10:00 a 11:00
Svetový deň vtákov
Zaujímavé rozprávanie o vtákoch, prednáška, aktivity v expozícii Príroda Karpát – mozaiky vtákov, hlasy vtákov + prehliadka expozície. Vo Východoslovenskom múzeu prednáša Peter Krišovský.

Program hvezdárne a planetária

Každú stredu o 18:30 a 19:30
Pozorovania večernej oblohy
Len za jasného počasia. Nutné objednať sa vopred na 0904002019 alebo na cvc.kanuk@gmail.com.

Každý štvrtok o 18:30 a 20:00
Pozorovania večernej oblohy

Každý štvrtok o 19:00
Obloha dnes
Program o aktuálnej oblohe a úkazoch.

24. marca a 29. marca, 14:00 – 19:00
Prázdninové planetárium
Program v planetáriu pre prázdninujúce deti všetkých vekových kategórií a rodičov spojený s pozorovaním Slnka na dennej oblohe a pozorovaním astronomických objektov na večernej oblohe pomocou ďalekohľadu.
Miesto: EP Popradská 86

Program od 7. marca do 21. marca 2016

Každý piatok a sobotu
Narodeninové oslavy
Program plný hier a zábavy pre oslávenca a hostí pripravený animátorkami CVČ. Výzdoba miestnosti, maľovanie na tvár, zábavné aktivity, pomôcky a hračky.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

Od pondelka do piatku, 8:00 – 18:00
Materské centrá slniečko
Miesto: CVČ Orgovánová 5, EP Popradská 86

Od pondelka do piatku, 14:00 – 18:00
Materské centrá slniečko
Miesto: EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

12. marca, 10:00 – 14:00
Veľkonočné tvorivé dielne
Tvorenie zaujímavých veľkonočných výrobkov a netradičných dekorácií.
Miesto: CVČ, EP Kórejská 1

17. marca, 16:00 – 19:00
Zdobíme kraslice
Podujatie zamerané na výrobu originálnych kraslíc rôznymi technikami – voskom, škrupinami, farbami, šnúrou.
Miesto: CVČ, EP Starozagorská 8

18. marca, 8:00 – 18:00
Detské divadelné Košice – DEDO 2016
24. ročník obvodnej postupovej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a mládežníckych
divadiel.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

18. marca, 16:00 – 19:00
Mami, kúp mi psa!
Pozvánka pre všetky deti na zaujímavé stretnutie so spisovateľkou Zuzanou Štelbaskou spojené s besedou o knihe Mami, kúp mi psa!
Miesto: CVČ, EP Charkovská 1

19. marca o 9:00
Zelený dvor
Turistická vychádzka zo sídliska Dargovských hrdinov z EP Charkovská na Zelený dvor cez lesopark organizovaná pre deti a rodičov spojená s hrami, súťažami a ďalšími aktivitami.
Miesto: CVČ, Charkovská 1

21. marca o 8:30
DANCE CITY 2016
Tanečná súťaž pre jednotlivcov a skupiny v rôznych tanečných štýloch. Organizovaná v rámci celoročného súťažného projektu pre základné školy Škola plná talentov – Super škola.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

21. marca, 9:00 – 11:00
Čarovný svet podzemia
Prezentácia v PP, farebná krása a pestrosť kryštálov, meteorit Košice, ukážky vzoriek minerálov pod UV svetlom. Prednáša Stanislav Levendovský z Východoslovenského múzea v Košiciach. Podujatie sa koná v rámci Dni ochrany prírody.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

Program hvezdárne a planetária

Každú stredu o 18:30 a 19:30
Pozorovania večernej oblohy
Len za jasného počasia. Nutné objednať sa vopred na 0904002019 alebo na cvc.kanuk@gmail.com.

Každý štvrtok o 18:30 a 20:00
Pozorovania večernej oblohy

Každý štvrtok o 19:00
Obloha dnes
Program o aktuálnej oblohe a úkazoch.

11. marca o 15:00
Vesmír očami detí
Vernisáž XXXI. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže vyhlásenej pre deti MŠ, ZŠ a ZUŠ je spojená so slávnostným vyhodnotením a oceňovaním najúspešnejších autorov.
Miesto: EP Popradská 86 – planetárium

12. marca, 14:00 – 19:00
Deň hvezdární a planetárií
Programy v planetáriu pre deti a rodičov, prednáška a program pre väčšie deti, mládež a dospelých, premietanie videofilmov s astronomickou tematikou. Za jasného počasia pozorovanie Slnka a Mesiaca.

19. marca, 17:00 – 22:00
Hodina Zeme
Program v planetáriu pre deti a rodičov, prednáška o svetelnom znečistení, premietanie videofilmov s astronomickou tematikou. Za jasného počasia pozorovanie Slnka, po zotmení pozorovanie Mesiaca, Jupitera a iných objektov.

Program od 22. februára do 7. marca 2016

Každý piatok a sobotu
Narodeninové oslavy
Program plný hier a zábavy pre oslávenca a hostí pripravený animátorkami CVČ. Výzdoba miestnosti, maľovanie na tvár, zábavné aktivity pre deti podľa veku a predstáv oslávenca, pomôcky a hračky.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

Od pondelka do piatku, 8:00 – 18:00
Materské centrá slniečko
Centrum otvára priestor deťom nadväzovať prvé kamarátstva, poskytuje zázemie mamičkám na materskej dovolenke na spoločenské kontakty a vytvára podmienky na rozvíjanie vzťahu medzi deťmi a rodičmi.
Miesto: CVČ Orgovánová 5, EP Popradská 86

Od pondelka do piatku, 14:00 – 18:00
Materské centrá slniečko
Miesto: EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

Program hvezdárne a planetária

Každú stredu o 18:30 a 19:30
Pozorovania večernej oblohy
Len za jasného počasia. Nutné objednať sa vopred na 0904002019 alebo na cvc.kanuk@gmail.com.

Každý štvrtok o 18:30 a 20:00
Pozorovania večernej oblohy

Každý štvrtok o 19:00
Obloha dnes
Program o aktuálnej oblohe a úkazoch.

Program od 8. februára do 22. februára 2016

Každý piatok a sobotu
Narodeninové oslavy
Program plný hier a zábavy pre oslávenca a hostí pripravený animátorkami CVČ. Výzdoba miestnosti, maľovanie na tvár, zábavné aktivity pre deti podľa veku a predstáv oslávenca, pomôcky a hračky.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

Od pondelka do piatku, 8:00 – 18:00
Materské centrá slniečko
Centrum otvára priestor deťom nadväzovať prvé kamarátstva, poskytuje zázemie mamičkám na materskej dovolenke na spoločenské kontakty a vytvára podmienky na rozvíjanie vzťahu medzi deťmi a rodičmi.
Miesto: CVČ Orgovánová 5, EP Popradská 86

Od pondelka do piatku, 14:00 – 18:00
Materské centrá slniečko
Miesto: EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

10. februára, 17:00 – 20:00
Karneval
Fašiangové podujatie spojené s prehliadkou masiek.
Miesto: CVČ, Charkovská 1

11. februára od 9:30
KOŠICE STAR: Semifinále
Spevácka súťaž v rámci celoročného súťažného projektu pre základné školy Škola plná talentov – Super škola.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

12. februára o 16:00
KOŠICE STAR: Finále

13. februára, 10:00 – 16:00
Valentínske srdiečka
Študenti obdarujú valentínskym srdiečkom každý pár, ktorý v centre mesta stretnú. Podmienkou je valentínsky bozk pred fotoaparátom.

Od 15. do 19. februára, 7:30 – 16:30
Jarné prímestské tábory
Celodenný program pre prázdninujúce deti.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Juhoslovanská 2

Od 15. do 17. februára, 8:30 – 18:0
Levie srdce
Dvojdňový prázdninový šachový turnaj v praktickom šachu so zapisovaním pre záujemcov narodených v r. 2000 a mladších.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

18. februára, 14:00 – 17:00
Prázdninový karneval
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

19. februára, 9:30 – 12:00
Prázdninové tvorivé dielne
Tvorivé aktivity, spoločenské hry a pohybové súťaže s fašiangovými námetmi.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

Program hvezdárne a planetária

Každú stredu o 18:30 a 19:30
Pozorovania večernej oblohy
Len za jasného počasia. Nutné objednať sa vopred na 0904002019 alebo na cvc.kanuk@gmail.com.

Každý štvrtok o 18:30 a 20:00
Pozorovania večernej oblohy

Každý štvrtok o 19:00
Obloha dnes
Program o aktuálnej oblohe a úkazoch.

12. februára o 18:00
Kométy
Mimoriadny piatkový program a pozorovanie kométy Catalina ďalekohľadom.

13. februára, 14:00 – 19:00
Astro sobota v planetáriu
Programy v planetáriu na tému Jupiter, pozorovanie Slnka na dennej oblohe, pozorovanie Mesiaca a iných objektov na večernej oblohe pomocou ďalekohľadu.

15., 16. a 17. februára, 14:00 – 19:00
Prázdninové planetárium
Pozorovanie Slnka na dennej oblohe, pozorovanie Mesiaca a iných objektov na večernej oblohe pomocou ďalekohľadu.

Program od 25. januára do 8. februára 2016

Každý piatok a sobotu
Narodeninové oslavy
Zaujímavý program plný hier a zábavy pre oslávenca a jeho hostí pripravený animátorkami CVČ. Výzdoba miestnosti, maľovanie na tvár, zábavné aktivity pre deti podľa veku a predstáv oslávenca, pomôcky a hračky.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

Od pondelka do piatku, 8:00 – 18:00
Materské centrá slniečko
Materské centrum otvára priestor deťom nadväzovať prvé kamarátstva, poskytuje zázemie mamičkám na materskej dovolenke na spoločenské kontakty a vytvára podmienky na rozvíjanie vzťahu medzi deťmi a rodičmi.
Miesto: CVČ Orgovánová 5, EP Popradská 86

Od pondelka do piatku, 14:00 – 18:00
Materské centrá slniečko
Miesto: EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

29. januára o 14:30
Koláže rozprávajú
Vernisáž výtvarnej súťaže pre deti MŠ, ZŠ a ZUŠ na tému Na titulnej strane spojená s krátkym kultúrnym programom a so slávnostným oceňovaním najúspešnejších autorov.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

Program hvezdárne a planetária

Každú stredu o 18:30 a 19:30
Pozorovania večernej oblohy
Len za jasného počasia. Nutné objednať sa vopred na 0904002019 alebo na cvc.kanuk@gmail.com.

Každý štvrtok o 18:30 a 20:00
Pozorovania večernej oblohy

Každý štvrtok o 19:00
Obloha dnes
Program pre väčšie deti a dospelých.

Program od 14. decembra do 31. januára 2015

Každý piatok a sobotu
Narodeninové oslavy
Zaujímavý program plný hier a zábavy pre oslávenca a jeho hostí pripravený animátorkami CVČ, výzdoba miestnosti, maľovanie na tvár, zábavné aktivity pre deti podľa veku a predstáv oslávenca, pomôcky a hračky.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

Od pondelka do piatku, 8:00 – 18:00
Materské centrá slniečko
Materské centrum otvára priestor deťom nadväzovať prvé kamarátstva, poskytuje zázemie mamičkám na materskej dovolenke na spoločenské kontakty a vytvára podmienky na rozvíjanie vzťahu medzi deťmi a rodičmi.
Miesto: CVČ Orgovánová 5, EP Popradská 86

Od pondelka do piatku, 14:00 – 18:00
Materské centrá slniečko
Miesto: EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

16. decembra, 16:30 – 17:30
Vianoce na KVP
Vianočný program organizovaný v spolupráci s Mestskou časťou KVP spojený s prezentáciou činnosti záujmových útvarov. Predstavia sa členovia tanečných speváckych a moderátorských krúžkov. Súčasťou program je predajná výstava výrobkov z dielne členov keramických krúžkov a tvorivých dielní.
Miesto: CVČ, Starozagorská 8 – OC Iskra, Moskovská trieda

17. decembra, 17:20 – 18:20
Vianoce na „Terase“
Vianočný program organizovaný v spolupráci s Mestskou časťou Košice – Západ spojený s prezentáciou činnosti záujmových útvarov. Predstavia sa členovia tanečných, speváckych a moderátorských záujmových útvarov.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5 – pred OC Galéria

17. decembra o 9:30
Vianočná rozprávka
Vernisáž výtvarnej súťaže vyhlásenej pre deti MŠ z MČ Dargovských hrdinov spojená so slávnostným vyhodnotením, krátkym kultúrnym programom a odmeňovaním najzaujímavejších prác.
Miesto: CVČ, EP Starozagorská 1

18. decembra, 15:00 – 15:20
Vianoce na Ťahanovciach
Vianočný program organizovaný v spolupráci s Mestskou časťou Ťahanovce spojený s prezentáciou činnosti záujmových útvarov. Predstavia sa členovia tanečných speváckych a moderátorských krúžkov. Program je spojený s predajnou výstavou výrobkov z dielne členov keramických krúžkov a tvorivých dielní.
Miesto: CVČ, EP Juhoslovanská 2 – Americká trieda (Budapeštianska ulica)

19. decembra, 9:00 – 12:00
Vianočné tvorivé dielne
Podujatie určené širokej verejnosti zamerané na rozvíjanie vianočných zvykov a tradícií, kreativitu, fantáziu a radosť z vlastnoručne vyhotovených darčekov a úžitkových predmetov.
Miesto: CVČ, EP Kórejská 1

22. decembra, 13:00 – 19:00
Zlatý palcát
Dvojdňový prázdninový turnaj v praktickom šachu so zapisovaním pre záujemcov narodených v r. 2000 a mladších. Systém hry – švajčiarsky na 7 kôl. Hrá sa 2 x 30 min. + 30 s. na ťah Bronstein podľa pravidiel praktického šachu so zapisovaním.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

23. decembra, 8:30 – 18:30
Zlatý palcát

23. a 30. decembra, 7:30 – 16:30
Prázdninový stacionár
Celodenný program pre prázdninujúce deti so zaujímavými športovými a tanečnými aktivitami, tvorivými dielňami, hrami a súťažami, programom v planetáriu.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

7. januára, 7:30 – 16:30
Prázdninový stacionár
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

28. a 29. decembra, 7:30 – 16:30
Prázdninový stacionár
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

31. decembra od 18:00
Silvester s CVČ
Zábavný silvestrovský večer s programom pripravený pre členov ZÚ a rodičov spojený s diskotékou a privítaním nového roka.
Miesto: CVČ, EP Charkovská 1

4. a 5. januára, 7:30 – 16:30
Prázdninový stacionár
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

Program hvezdárne a planetária

Každú stredu o 18:30 a 19:30
Pozorovania večernej oblohy
Len za jasného počasia a na objednávku na 0904002019, cvc.kanuk@gmail.com.

Každý štvrtok o 18:30 a 20:00
Pozorovania večernej oblohy

Každý štvrtok o 19:00
Obloha dnes
Program pre väčšie deti a dospelých.

19. decembra, 14:00 – 19:00
Astro sobota v planetáriu
Programy v planetáriu pre deti, mládež a dospelých s témou zimná obloha. Pozorovanie Slnka na dennej oblohe, pozorovanie Mesiaca a iných objektov na večernej oblohe pomocou ďalekohľadu.

23. decembra, 15:00 – 21:00
Prázdninové planetárium
Programy v planetáriu pre deti, mládež a dospelých. Pozorovanie Slnka na dennej oblohe, pozorovanie astronomických objektov a úkazov na večernej oblohe pomocou ďalekohľadu.

30. decembra, 13:00 – 17:30
Prázdninové planetárium

23. decembra, 19:00 – 21:00
Zákryt Aldebarana Mesiacom
Pozorovanie zákrytu. Len za jasného počasia.

Program od 30. novembra do 14. decembra 2015

Každý piatok a sobotu
Narodeninové oslavy
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

Od pondelka do piatku, 8:00 – 18:00
Materské centrá slniečko
Miesto: CVČ Orgovánová 5, EP Popradská 86

Od pondelka do piatku, 14:00 – 18:00
Materské centrá slniečko
Miesto: EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

4. decembra od 10:00
Hodina deťom
Charitatívna aktivita členov Mládežníckeho parlamentu v uliciach mesta spojená s verejnou zbierkou.
Miesto: Hlavná ulica

5. decembra o 15:00 a 17:00
Mikuláš
V rámci programu sa predstaví detský divadelný súbor centra voľného času s rozprávkou Čert nikdy nespí.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

8. decembra o 18:00
Mikuláš
Miesto: CVČ, EP Starozagorská

9. decembra o 17:00
Mikuláš
Miesto: CVČ, EP Charkovská 1

11. decembra, 9:00 – 12:00
Ukáž, čo vieš II – V zimnom lese
Druhé kolo súťaže z oblasti prírodovedy pre žiakov.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

11. decembra, 16:00 – 19:00
Ozdobme si jedličku
Výroba vianočný ozdôb, dekoračných predmetov, zdobenie medovníkov.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

12. decembra, 9:00 – 15:00
Plastic model Košice
VIII. ročník celoslovenskej súťaže plastikových modelov.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

12. decembra, 8:30 – 14:00
Košická žiacka liga v šachu
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

Program hvezdárne a planetária

Každú stredu o 18:30 a 19:30
Pozorovania večernej oblohy
Len za jasného počasia a na objednávku na 0904002019 alebo cvc.kanuk@gmail.com.

Každý štvrtok o 18:30 a 20:00
Pozorovania večernej oblohy

Každý štvrtok o 19:00
Obloha dnes
Program pre väčšie deti a dospelých.

12. decembra, 4:00 – 7:00
Ranné pozorovanie planét
Pozorovanie kométy Catalina, planét Venuša, Jupiter a Mars na rannej oblohe pomocou prenosného ďalekohľadu. Len za jasného počasia.

Program od 16. do 30. novembra 2015

Každý piatok a sobotu
Narodeninové oslavy
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

Od pondelka do piatku, 8:00 – 18:00
Materské centrá slniečko
Miesto: CVČ Orgovánová 5, EP Popradská 86

Od pondelka do piatku, 14:00 – 18:00
Materské centrá slniečko
Miesto: EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

17. novembra o 14:00
Deň študentstva – Srdiečka nádeje
Členovia Mládežníckeho parlamentu rozdajú v uliciach srdiečka.
Miesto: Hlavná ulica

18. novembra o 14:00
Košice – Vyhlásenie dejepisnej súťaže
Pre žiakov 2. stupňa ZŠ.
Miesto: EP Popradská 86

20. novembra o 14:30
Najkrajší sen
Vernisáž výtvarnej súťaže pre deti zo ZŠ a MŠ.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

25. novembra od 13:30
KVP STAR
1. ročník speváckej súťaže pre deti zo ZŠ, MŠ a OG.
Miesto: CVČ, EP Starozagorská 8

26. novembra, 9:00 – 12:00
Zimné aranžovanie
Súťaž pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a OG.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

26. novembra o 13:30
O skleného centruška
Vyhodnotenie školských časopisov v rámci súťaže Škola plná talentov.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

27. novembra, 16:00 – 18:00
Relax v centre
Miesto: CVČ, EP Charkovská 1

Noc z 27. na 28. novembra, 19:00 – 9:00
Čarovná noc
Podujatie pre deti 1. stupňa ZŠ.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

Program hvezdárne a planetária

Každú stredu, 19:00 – 20:00
Pozorovania večernej oblohy
Len za jasného počasia a na objednávku na 0904002019 alebo cvc.kanuk@gmail.com.

Každý štvrtok, 18:00 – 20:00
Pozorovania večernej oblohy

Každý štvrtok o 19:00
Obloha dnes
Program pre väčšie deti a dospelých.

21. novembra, 14:00 – 19:00
Astro sobota v planetáriu
Kométy, pozorovanie Slnka, Mesiaca pomocou ďalekohľadu.

28. novembra, 4:00 – 7:00
Ranné pozorovanie planét
Venuša, Jupiter a Mars. Len za jasného počasia.

Program od 2. do 16. novembra 2015

Každý piatok a sobotu
Narodeninové oslavy
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

Od pondelka do piatku, 8:00 – 18:00 hod.
Materské centrá slniečko
Miesto: CVČ Orgovánová 5, EP Popradská 86

Od pondelka do piatku, 14:00 – 18:00 hod.
Materské centrá slniečko
Miesto: EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

6. novembra, 10:00 – 12:00 hod.
Tvorivé dielničky
Pre matky na materskej dovolenke a deti od 2 rokov.
Miesto: EP Starozagorská 8

Noc zo 6. na 7. novembra, 19:00 – 9:00 hod.
Strašidelná noc
Podujatie pre deti od 8 do 12 rokov.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

13. novembra, 9:00 – 12:00 hod.
Ukáž, čo vieš
1. kolo zábavno-vedomostnej súťaže pre žiakov 2. – 4. ročníka ZŠ.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

13. novembra, 16:00 – 18:00 hod.
Šarkaniáda
Miesto: CVČ, EP Charkovská

13. novembra o 16:00 hod.
Svetielkovo
Výroba svietnikov z hliny.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

Noc z 13. na 14. novembra, 19:00 – 9:00 hod.
Kúzelná noc

Súťaže, hry, hľadanie pokladu.
Miesto: CVČ, EP Juhoslovanská 2

14. novembra, 8:30 – 14:30 hod.
XV. ročník košickej žiackej ligy v šachu
2. turnaj v rámci Grand Prix mládeže v šachu jednotlivcov.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

14. novembra, 9:00 – 13:00 hod.
Zumba maratón
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

Program hvezdárne a planetária

Každú stredu, 19:00 – 20:00 hod.
Pozorovania večernej oblohy
Len za jasného počasia a na objednávku na 0904002019 alebo cvc.kanuk@gmail.com.

Každý štvrtok, 18:00 – 20:00 hod.
Pozorovania večernej oblohy

Každý štvrtok o 19:00 hod.
Obloha dnes
Program pre väčšie deti a dospelých o aktuálnej oblohe a úkazoch.

7. novembra, 4:00 – 7:00 hod.
Ranné pozorovanie planét
Pozorovanie Mesiaca, Venuše, Jupitera a Marsu za jasného počasia.

Program od 19. októbra do 2. novembra 2015

Každý piatok a sobotu
Narodeninové oslavy
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

Od pondelka do piatku, 8:00 – 18:00 hod.
Materské centrá slniečko
Miesto: CVČ Orgovánová 5, EP Popradská 86

Od pondelka do piatku, 14:00 – 18:00 hod.
Materské centrá slniečko
Miesto: EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

23. októbra, 8:00 – 12:00 hod.
Aranžovanie a viazanie rastlín – Plody jesene
Celomestské kolo súťaže určenej žiakom 2. stupňa ZŠ a OG v aranžovaní. Téma: Košík plný jesene.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

23. októbra, 15:00 – 18:00 hod.
Šarkaniáda
Výroba, výzdoba a púšťanie šarkanov. Najkrajší šarkan sa stane jesenným maskotom EP na Juhoslovanskej.
Miesto: CVČ, EP Juhoslovanská 2

24. októbra, 14:00 – 18:00 hod.
Čas duchov a strašidiel
Vyrezávanie donesených tekvíc, maľovanie na tvár, výroba lampášikov, strašidielok, pečenie bosorkiných prstov.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

24. októbra, 8:30 – 14:30 hod.
XV. ročník Košickej žiackej ligy v šachu
1. turnaj v rámci Grand Prix mládeže v šachu jednotlivcov.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

Noc z 29. na 30. októbra od 18:00 hod.
Halloweenska noc v centre
Strašidelný večer a noc v centre, rozprávanie strašidelných príbehov s tekvicami a diskotékou.
Miesto: CVČ, Charkovská 1

29. októbra, 8:30 – 13:00 hod.
Stolnotenisová liga žiakov
1. turnaj VIII. ročníka prázdninovej stolnotenisovej ligy žiakov.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

29. a 30. októbra, 8:00 – 16:00 hod.
Prázdninový stacionár
Tvorivé dielne, spoločenské a pohybové hry, športové súťaže, stolný tenis, stolný futbal, trampolína, bowling, program v planetáriu (29. októbra).
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

Program hvezdárne a planetária

Každú stredu, 19:00 – 20:00 hod.
Pozorovania večernej oblohy
Uskutočnia sa len za jasného počasia a na základe objednávky na 0904002019 alebo cvc.kanuk@gmail.com.

Každý štvrtok, 18:00 – 20:00 hod.
Pozorovania večernej oblohy

Každý štvrtok o 19:00 hod.
Obloha dnes
Program pre väčšie deti, mládež a dospelých o aktuálnej oblohe a úkazoch.

29. októbra, 15:00 – 21:00 hod.
Prázdninové planetárium
Hviezdy, pozorovanie večernej oblohy, prednáška o zákrytoch, premietanie filmov.

29. októbra, 22:30 – 0:30 hod.
Zákryt Aldebarana Mesiacom
Pozorovanie astronomického úkazu a objektov na nočnej oblohe.

Program od 1. do 19. októbra 2015

Každý piatok a sobotu
Narodeninové oslavy
Program pre oslávenca a hostí pripravia animátorky CVČ.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

Od pondelka do piatku, 8:00 – 18:00 hod.
Materské centrá slniečko
Nadväzovanie prvých kontaktov a rozvíjanie vzťahu s rodičmi.
Miesto: CVČ Orgovánová 5, EP Popradská 86

Od pondelka do piatku, 14:00 – 18:00 hod.
Materské centrá slniečko
Miesto: EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

10. októbra, 14:00 – 18:00 hod.
Deň starých rodičov
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

16. októbra, 13:30 – 16:00 hod.
Strašiak v poli
Súťažné podujatie pre žiakov od 8 do 10 rokov. Teoretické kolo pozostáva zo zábavno-vedomostného testu na tému Ako poznám prírodu a praktické je zamerané na výrobu priestorového strašiaka do poľa v reálnej veľkosti.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

Program hvezdárne a planetária

Každú stredu, 19:00 – 20:00 hod.
Pozorovania večernej oblohy
Uskutočnia sa len za jasného počasia a na základe objednávky u pracovníka planetária na 0904002019 alebo cvc.kanuk@gmail.com.

Každý štvrtok, 18:00 – 20:00 hod.
Pozorovania večernej oblohy

Každý štvrtok o 19:00 hod.
Obloha dnes
Program pre väčšie deti, mládež a dospelých o aktuálnej oblohe a úkazoch.

Od 6. do 9. októbra, 17:00 – 21:00 hod.
Svetový kozmický týždeň SKT
Pozorovanie zatmenia a planét na rannej oblohe pre širokú verejnosť.

18. októbra, 4:00 – 7:00 hod.
Pozorovanie planét
Uskutoční sa pred budovou CVČ len za jasného počasia.

Program od 21. septembra do 1. októbra 2015

Každý piatok a sobotu, iné dni podľa predchádzajúcej dohody
Narodeninové oslavy
Zaujímavý program plný hier a zábavy pre oslávenca a jeho hostí od animátoriek CVČ.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

Program hvezdárne a planetária CVČ EP Popradská 86

Každú stredu, 19:00 – 20:00 hod.
Pozorovanie večernej oblohy
Pozorovania sa uskutočnia len za jasného počasia na základe objednávky u pracovníka planetária.

Každý štvrtok, 20:00 – 21:00 hod.
Pozorovanie večernej oblohy

Každý štvrtok o 19:00 hod.
Obloha dnes
Program pre väčšie deti, mládež a dospelých o aktuálnej oblohe a úkazoch.

Program od 7. do 21. septembra 2015

12. septembra, 9:00 – 12:00 hod.
Svetový deň prvej pomoci
Program pre deti aj rodičov pri príležitosti Svetového dňa prvej pomoci – resuscitačné figuríny, ranení figuranti, zábavné zachraňovanie pre najmenších, prednáška od skúseného pediatra, mobilný odber krvi Centruškova kvapka.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

Každý piatok a sobotu, iné dni podľa predchádzajúcej dohody
Narodeninové oslavy
Zaujímavý program plný hier a zábavy pre oslávenca a jeho hostí od animátoriek CVČ.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

Program hvezdárne a planetária CVČ EP Popradská 86

Každú stredu, 19:00 – 20:00 hod.
Pozorovanie večernej oblohy
Pozorovania sa uskutočnia len za jasného počasia na základe objednávky u pracovníka planetária.

Každý štvrtok, 20:00 – 21:00 hod.
Pozorovanie večernej oblohy

Každý štvrtok o 19:00 hod.
Obloha dnes
Program pre väčšie deti, mládež a dospelých o aktuálnej oblohe a úkazoch.

CVČ

Program od 24. augusta do 7. septembra

Program hvezdárne a planetária

25. augusta o 14:00 hod.
Rozprávky o súhvezdiach
Program v planetáriu.

25. augusta o 16:00 hod.
Slnečný kolotoč
Rozprávkový program v planetáriu.

25. augusta, 18:00 – 21:00 hod.
Planéty
Prednáška, film, hviezdy v planetáriu a pozorovanie oblohy ďalekohľadom.

26. augusta o 14:00 hod.
Vlasatica
Rozprávkový program v planetáriu.

26. augusta o 16:00 hod.
Rozprávky o súhvezdiach
Program v planetáriu.

26. augusta, 18:00 – 21:00 hod.
Rok 2015 – Rok svetla
Podujatie z cyklu S ďalekohľadom na cestách. Prednáška, film, hviezdy v planetáriu a pozorovanie oblohy ďalekohľadom.

27. augusta o 17:00 hod.
Program v planetáriu

27. augusta, 19:00 – 21:00 hod.
Obloha dnes
Program v planetáriu, videofilm a pozorovanie oblohy ďalekohľadom.

Poplatok na programy je 2 € na osobu. Pre členov CVČ je zľavnené vstupné 1,50 €. Pozorovania sa konajú len za jasného počasia.

Program od 10. do 24. augusta 2015

Do 28. augusta
Letné prímestské tábory
Informácie o programe, cenách pripravovaných táborov a prihlášky nájdete na www.cvckosice.sk. K dispozícii sú posledné voľné miesta.

Program hvezdárne a planetária

21. augusta o 14:00 a 16:00 hod.
Hrdinovia na oblohe a Planéty
Program v planetáriu.

21. augusta, 18:00 – 21:00 hod.
Trpasličie planéty
Prednáška, film, hviezdy v planetáriu a pozorovanie oblohy ďalekohľadom.

Poplatok na programy je 2 € na osobu. Pre členov CVČ je zľavnené vstupné 1,50 €. Pozorovania sa konajú len za jasného počasia.

Program od 27. júla do 10. augusta 2015

Do 28. augusta
Letné prímestské tábory
Informácie o programe, cenách pripravovaných táborov a prihlášky nájdete na www.cvckosice.sk. K dispozícii sú posledné voľné miesta.

Program hvezdárne a planetária

31. júla o 17:00 hod.
O 12 mesiačikoch
Rozprávkový program v planetáriu.

31. júla, 19:00 – 21:00 hod.
Modrý mesiac
Prednáška, film, hviezdy v planetáriu a pozorovanie oblohy ďalekohľadom.

3. augusta o 14:00 hod.
Letná obloha
Program v planetáriu.

3. augusta o 16:00 hod.
Slnečný kolotoč
Rozprávkový program v planetáriu.

3. augusta, 18:00 – 21:00 hod.
Padajúce hviezdy
Prednáška, film, hviezdy v planetáriu a pozorovanie oblohy ďalekohľadom.

Poplatok na programy je 2 € na osobu. Pre členov CVČ je zľavnené vstupné 1,50 €. Pozorovania sa konajú len za jasného počasia.

Program od 29. júna do 27. júla 2015

Od 1. júla do 28. augusta
Letné prímestské tábory
Informácie o programe, cenách každého z pripravovaných táborov spolu s prihláškami nájdete na www.cvckosice.sk.

Program hvezdárne a planetária

3. júla o 14:00, 16:00 a 18:00 hod.
Rozprávky o súhvezdiach, Vlasatica a Jupiter
Program v planetáriu, prednáška, film a pozorovanie oblohy.

10. júla o 14:00, 16:00 a 18:00 hod.
Letná obloha, Slnečný kolotoč a Saturn

14. júla o 14:00, 16:00 a 18:00 hod.
Hrdinovia na oblohe, Vlasatica a Trpasličie planéty

15. júla o 14:00, 16:00 a 18:00 hod.
Rozprávky o súhvezdiach, Kométy a Venuša

16. júla o 14:00, 16:00 a 18:00 hod.
Slnečný kolotoč, O 12 mesiačikoch a 2015 – Rok svetla

23. júla o 17:00 a 19:00 hod.
Hrdinovia na oblohe a Obloha dnes
Program v planetáriu, videofilm a pozorovanie oblohy ďalekohľadom.

Poplatok na programy je 2 € na osobu. Pre členov CVČ je zľavnené vstupné 1,50 €. Pozorovania sa konajú len za jasného počasia.

Program od 15. do 29. júna 2015

Utorok – piatok, 10:00 – 12:00 hod.
Materské centrá Slniečko
Miesto: Charkovská 1, Orgovánová 5, Popradská 86 a Starozagorská 8

Každý piatok a sobotu
Narodeninové oslavy
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

Každú sobotu, 9:00 – 12:00 hod. a 14:00 – 17:00 hod.
Rodinná sobota
Tvorivé dielne, tanec, umelecké činnosti, športové aktivity.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

18. júna o 14:00 hod.
Príroda očami detí
Vernisáž výstavy výtvarných a literárnych prác, kultúrny program a oceňovanie víťazov.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

20. júna od 10:00 hod.
Gumičkovanie na Terase
Pletenie náramkov, príveskov či zvieratiek z gumičiek, gumičková tombola a burza výrobkov.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

Program v planetáriu

Každú stredu a štvrtok, 18:00 – 21:00 hod.
Pozorovanie večernej oblohy

Každý štvrtok o 19:00 hod.
Obloha dnes

Program od 1. do 15. júna 2015

Od utorka do piatku, 10:00 – 12:00 hod.
Materské centrá Slniečko
Miesto: Charkovská 1, Orgovánová 5, Popradská 86 a Starozagorská 8

Každý piatok a sobotu
Narodeninové oslavy
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

Každú sobotu, 9:00 – 12:00 hod. a 14:00 – 17:00 hod.
Rodinná sobota
Tvorivé dielne, tanec, umelecké činnosti, športové aktivity.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

12. júna, 15:00 – 18:00 hod.
Prezentácia činnosti CVČ
Podujatie zamerané na prezentáciu činnosti centra voľného času prostredníctvom vystúpení členov záujmových útvarov. Podujatie je pripravené ako verejná záverečná prezentácia k ukončeniu krúžkovej činnosti, na ktorej nebude chýbať maskot CVČ ježko Centráčik.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5 – Kasárne/Kulturpark

12. júna o 18:00 hod.
Noc v centre – Rodičia a deti
Podujatie spojené s hrami, tancom, zábavou, tvorivosťou a nočnými zážitkami.
Miesto: CVČ, EP Charkovská 1

Do 1. septembra, od pondelka do soboty, 9:00 – 18:00 hod.
Moje mesto
Výstava najúspešnejších výtvarných prác 10. ročníka súťaže žiakov MŠ, ZŠ a ZUŠ spojená s oceňovaním víťazov.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

Program v planetáriu

Každú stredu a štvrtok, 18:00 – 21:00 hod.
Pozorovanie večernej oblohy

Každý štvrtok o 19:00 hod.
Obloha dnes

13. júna, 15:00 – 20:00 hod.
Deň Slnka – Astro sobota v planetáriu
Podujatie SDNC pre verejnosť s témou Slnko. Prednáška, ukážka hviezdnej oblohy, pozorovanie Slnka a neskôr planét Venuša, Jupiter a Saturn na večernej oblohe pomocou ďalekohľadu.

CVČ ponúka deťom od 1. júla do 28. augusta letné prímestské a pobytové tábory. Pre viac info píšte na cvc.tabor@gmail.com.

Program od 18. mája do 1. júna 2015

Od utorka do piatku, 10:00 – 12:00 hod.
Materské centrá Slniečko
Miesto: Charkovská 1, Orgovánová 5, Popradská 86 a Starozagorská 8

Každý piatok a sobotu
Narodeninové oslavy
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

20. mája, 15:00 – 18:00 hod.
KVP STAR
Spevácka súťaž pre deti rôznych vekových kategórií spojená s galakoncertom.
Miesto: CVČ, EP Starozagorská 8

Noc z 22. na 23. mája, 19:00 – 9:00 hod.
Zázračná noc
Tradičné celonočné podujatie plné strachu, bádania, ale aj kúziel a čarov pre deti vo veku 8 – 12 rokov.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

23. mája, 9:00 – 12:00 hod. a 14:00 – 17:00 hod.
Rodinná sobota
Tvorivé dielne, tanec, umelecké činnosti, športové aktivity, detská herňa, stolný tenis, šach.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

Noc z 29. na 30. mája, 19:00 – 9:00 hod.
Zázračná noc

29. mája, 17:00 – 20:00 hod.
Deň detí na KVP
Zábavné hry a súťaže, vystúpenia členov tanečných a speváckych krúžkov, maľovanie na tvár a zábava.
Miesto: CVČ, EP Starozagorská 8

30. mája o 14:00 hod.
Happy Day II.
Celomestské podujatie plné atrakcií, detských hier, súťaží, tanca, zábavy a vystúpení.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

31. mája, 13:00 – 17:00 hod.
Deň detí na Furči
Miesto: CVČ, EP Charkovská 1

Do 1. septembra, od pondelka do soboty, 9:00 – 18:00 hod.
Moje mesto
Výstava najúspešnejších výtvarných prác 10. ročníka súťaže žiakov MŠ, ZŠ a ZUŠ spojená s oceňovaním víťazov.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

Program v planetáriu

Každú stredu a štvrtok, 18:00 – 21:00 hod.
Pozorovanie večernej oblohy

Každý štvrtok o 19:00 hod.
Obloha dnes

CVČ ponúka deťom od 1. júla do 28. augusta letné prímestské a pobytové tábory. Pre viac info píšte na cvc.tabor@gmail.com.

Program od 4. do 18. mája 2015

Od utorka do piatku, 10:00 – 12:00 hod.
Materské centrá Slniečko
Miesto: Charkovská 1, Orgovánová 5, Popradská 86 a Starozagorská 8

Každý piatok a sobotu
Narodeninové oslavy
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

4. mája, 9:00 – 12:00 hod.
Dejepisná súťaž Košice
Finále celomestskej vedomostnej dejepisnej súťaže určenej pre víťazné 3-členné družstvá žiakov 2. stupňa ZŠ a OG spojené s kvízom, kultúrnym programom a odovzdávaním cien.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

5. mája, 10:00 – 12:30 hod.
Veselý chodník
Kreslenie na chodník na tému Ako trávim voľný čas v Košiciach v rámci osláv Dní mesta Košice.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86, Magistrát mesta Košice

5. mája, 15:00 – 17:00 hod.
Deň košických škôl
Finálové kolo súťaže. Hudobné a tanečné vstupy víťazov jednotlivých škôl. Na záver bude víťazom udelený titul Super škola.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86, Parlament mesta Košice – Hlavná ulica, pódium Immaculata

6. mája od 16:00 hod.
Ťahanovský festival tvorivosti, umenia a zábavy
Prezentácia záujmovej činnosti CVČ pri príležitosti 30. výročia vzniku sídliska.
Miesto: CVČ, EP Juhoslovanská 2

6. mája o 14:30 hod.
Vernisáž výstavy Moje mesto
Výstava najúspešnejších výtvarných prác 10. ročníka súťaže žiakov MŠ, ZŠ a ZUŠ spojená s oceňovaním víťazov. Výstava potrvá do 1. septembra a bude sprístupnená od pondelka do soboty, od 9:00 do 18:00 hod.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

8. mája, 6:00 – 22:00 hod.
Deň Zeme – ZOO Budapešť
Celodenný výlet do ZOO pri príležitosti Dňa Zeme pre školské kolektívy, prírodovedné krúžky a verejnosť.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

9. mája, 9:30 – 14:30 hod.
XIV. ročník Majstrovstiev Košíc v šachu mládeže
Záverečný turnaj v rámci Grand Prix mládeže v šachu jednotlivcov pre žiakov narodených 1. 1. 1999 a mladších.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

13. mája, 18:00 – 20:00 hod.
Oslavujeme a tvoríme s mamičkami
Program pre mamičky zo sídliska KVP pri príležitosti osláv Dňa matiek spojený s tvorivými dielňami.
Miesto: CVČ, EP Starozagorská 8

15. mája, 9:00 – 12:00 hod.
O cenu Východoslovenského múzea
Literárno-dramatická súťaž organizovaná pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí určená pre 5-členné družstvá žiakov 6. – 8. ročníkov ZŠ, ktoré si navrhnú svoj erb a pripravia scénky zo života Košičanov – remeselníkov, obchodníkov, úradníkov, šľachty či z histórie múzea.
Miesto: CVČ, Kórejská 1 – Katova bašta, Hrnčiarska 7

15. mája, 15:00 – 18:00 hod.
Máj, lásky čas
Zábavné popoludnie pre všetkých zaľúbených bez rozdielu veku.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

15. mája, 15:00 – 18:00 hod.
Kvetinkovo
Tvorivé dielne zamerané na výrobu kvietkov z papiera, organzy, zo stužiek, gombíkov.
Miesto: CVČ, Juhoslovanská 2

16. mája, 9:00 – 12:00 hod. a 14:00 – 17:00 hod.
Rodinné soboty
Program pre rodiny s deťmi v spoločnosti animátorov CVČ. Tvorivé dielne, tanec, umelecké činnosti, športové aktivity, stolný tenis, šach.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

Program v planetáriu

Každú stredu a štvrtok, 18:00 – 21:00 hod.
Pozorovanie večernej oblohy

Každý štvrtok o 19:00 hod.
Obloha dnes

Do 15. mája
Európske solárne dni
Pozorovanie Slnka, prednášky o využívaní zdrojov energie, pozorovania jasných planét a hviezd na dennej oblohe, pozorovanie objektov na večernej oblohe.

16. mája, 18:00 – 21:00 hod.
Astro sobota v planetáriu
Prednáška, ukážka hviezdnej oblohy, pozorovanie Slnka a neskôr planét Merkúr, Venuša a Jupiter na večernej oblohe cez ďalekohľad.

CVČ ponúka deťom od 1. júla do 28. augusta letné prímestské a pobytové tábory. Pre viac info píšte na cvc.tabor@gmail.com.

Program od 20. apríla do 4. mája 2015

Od utorka do piatku, 10:00 – 12:00 hod.
Materské centrá Slniečko
Materské centrum umožňuje nadväzovať prvé kontakty.
Miesto: Charkovská 1, Orgovánová 5, Popradská 86 a Starozagorská 8.

Každý piatok a sobotu
Narodeninové oslavy
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

24. apríla o 19:00 hod.
John Lowell Band
Koncert bluegrassovej skupiny z kolísky country hudby s výbornými spevmi a inštrumentálnymi výkonmi hudobníkov. Predkapelou bude košická skupina Shamrock Redheads.
Miesto: CVČ, EP Popradská
Cena: 8 € v predpredaji (MADA MUSIC – Hlavná 3), 10 € v deň koncertu

2. mája, 15:00 – 18:00 hod.
Odomykanie vody
Zábavné popoludnie realizované v rámci otvorenia sezóny na Lodenici ako sprievodná akcia osláv Dní mesta Košice. Zábavné hry a súťaže pre deti a rodičov, ukážky detských tancov predvedú členovia tanečných záujmových útvarov, tvorivé dielne, maľovanie na tvár, kreslenie na asfalt a pozorovanie Slnka.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5 – Mestský park Anička pri Lodenici

4. mája, 9:00 – 12:00 hod.
Dejepisná súťaž Košice – Finále
Finále celomestskej vedomostnej dejepisnej súťaže určenej pre víťazné 3-členné družstvá žiakov 2. stupňa ZŠ a OG spojené s kvízom, kultúrnym programom a odovzdávaním diplomov, pamätných listov a odmien víťazom.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

Program v planetáriu

Každú stredu a štvrtok, 18:00 – 21:00 hod.
Pozorovanie večernej oblohy

Každý štvrtok o 19:00 hod.
Obloha dnes
CVČ ponúka deťom od 1. júla do 28. augusta letné prímestské a pobytové tábory. Podrobné informácie o programe (letáky všetkých táborov), cenách každého z pripravovaných táborov a podmienky prihlasovania spolu s prihláškami nájdete na stránke www.cvckosice.sk. Viac informácií sa dozviete aj u Jaroslavy Kastelovičovej na 055/6411411 alebo na cvc.tabor@gmail.com.

Program od 6. do 20. apríla 2015

Od utorka do piatku, 10:00 – 12:00 hod.
Materské centrá Slniečko
Materské centrum umožňuje nadväzovať prvé kontakty.
Miesto: Charkovská 1, Orgovánová 5, Popradská 86 a Starozagorská 8.

Každý piatok a sobotu
Narodeninové oslavy
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

7. apríla, 9:00 – 13:00 hod.
Prázdninový stolnotenisový turnaj
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

10. apríla o 15:30 hod.
Detská ilustrácia
Vernisáž výtvarnej súťaže pre členov záujmových útvarov na tému Moja obľúbená rozprávka, slávnostné vyhodnotenie.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

11. apríla, 9:00 – 17:00 hod.
Bankovská výprava
Celodenný výlet na Bankov.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86 – Bankov

11. apríla, 15:00 – 18:00 hod.
Vtipnejší vyhráva
Zábavno-súťažné podujatie pre verejnosť v dvoch kategóriách (deti, rodičia) o najzábavnejší vtip a najvtipnejšie nakreslený obrázok.
Miesto: CVČ, EP Charkovská 1

15. apríla, 10:00 – 14:00 hod.
Dobývanie košického hradu
Súťaž 5-členných družstiev v netradičných športových disciplínach.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5 – Hradová

17. apríla, 15:00 – 18:00 hod.
Korálkové zvieratká
Kreatívne dielne na výrobu zvieratiek pomocou zažehľovacích korálok.
Miesto: CVČ, Orgovánová

18. apríla, 7:30 – 18:30 hod.
Výlet do zooparku v Nyíregyházi
Celodenný výlet pre školy, prírodovedné krúžky, dospelých, deti a študentov.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86, Kórejská 1

18. apríla, 9:00 – 12:00 hod. a 14:00 – 17:00 hod.
Rodinná sobota
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

18. apríla, 10:00 – 14:00 hod.
Lego súťaž
Súťažné podujatie pre členov záujmových útvarov a verejnosť.
Miesto: CVČ, EP Charkovská 1

Program v planetáriu

Každú stredu a štvrtok, 18:00 – 21:00 hod.
Pozorovanie večernej oblohy

Každý štvrtok o 19:00 hod.
Obloha dnes

7. apríla, 14:00 – 20:00 hod.
Prázdninové planetárium
O 14:00 a 15:30 hod. prázdninové programy pre deti a rodičov, od 17:00 do 20:00 hod. podujatie SDNC o kométach pre väčšie deti, mládež a dospelých.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

11. apríla, 14:00 – 20:00 hod.
Medzinárodný deň kozmonautiky
Prednáška o kozmonautickom výskume telies Slnečnej sústavy, ukážka hviezdnej oblohy, videofilm, pozorovanie Slnka a planét pomocou ďalekohľadov.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

17. apríla, 18:00 – 21:00 hod.
Pozorovanie Venuše a Jupitera

Program od 23. marca do 6. apríla 2015

Piatky a soboty
Narodeninové oslavy
Program plný hier a zábavy pre oslávenca a hostí pripravený animátorkami CVČ. Maľovanie na tvár, výzdoba priestorov, aktivity pre deti podľa veku, pomôcky a hračky.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

Od pondelka do piatku
Materské centrá Slniečko
Materské centrum otvára priestor deťom nadväzovať prvé kontakty, poskytuje zázemie mamičkám na materskej dovolenke a vytvára podmienky na rozvíjanie vzťahu medzi deťmi a rodičmi. Detská herňa na EP Popradská 68 a Orgovánová 5 je mamičkám k dispozícii od 8:00 do 18:00 hod. a herne na EP Charkovská 1 a Starozagorská 8 od 14:00 do 18:00 hod.

27. marca, 16:00 – 20:00 hod.
Veľkonočné kraslice
Podujatie zamerané na maľovanie originálnych kraslíc rôznymi technikami určené členom záujmových útvarov a širokej verejnosti.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

1. apríla, 8:30 – 14:00 hod.
O putovný pohár primátora mesta Košice
12. ročník súťaže družstiev v športovej streľbe zo vzduchovej pušky.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

Program v planetáriu

Každú stredu a štvrtok, 18:00 – 21:00 hod.
Pozorovanie večernej oblohy

Každý štvrtok o 19:00 hod.
Obloha dnes

28. marca, 16:00 – 22:00 hod.
Hodina Zeme
Program v planetáriu pre deti a rodičov, prednáška o svetelnom znečistení, premietanie videofilmov s astronomickou tematikou. Za jasného počasia pozorovanie slnka a planét na dennej oblohe, po zotmení aj iných objektov na večernej oblohe. Od 20:30 do 21:30 hod. vypnutie osvetlenia budovy CVČ v rámci zapojenia sa do celosvetovej kampane.

Program od 9. do 23. marca 2015

Piatky a soboty
Narodeninové oslavy
Program plný hier a zábavy pre oslávenca a hostí pripravený animátorkami CVČ. Maľovanie na tvár, výzdoba priestorov, aktivity pre deti podľa veku, pomôcky a hračky.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

Od pondelka do piatku
Materské centrá Slniečko
Materské centrum otvára priestor deťom nadväzovať prvé kontakty, poskytuje zázemie mamičkám na materskej dovolenke a vytvára podmienky na rozvíjanie vzťahu medzi deťmi a rodičmi. Detská herňa na EP Popradská 68 a Orgovánová 5 je mamičkám k dispozícii od 8:00 do 18:00 hod. a herne na EP Charkovská 1 a Starozagorská 8 od 14:00 do 18:00 hod.

11. marca, 9:00 – 12:00 hod.
Veľkonočné tvorivé dielne
Pohybovo-tvorivé aktivity s veľkonočnou tematikou pre mamičky s deťmi do troch rokov.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

12. marca, 9:00 – 12:00 hod.
Veľkonočné tvorivé dielne
Miesto: CVČ, EP Starozagorská 8

13. marca o 16:00 hod.
KOŠICE – Dejepisná súťaž
Mimoriadne úlohy celomestskej vedomostnej dejepisnej súťaže určenej pre 3-členné družstvá žiakov 2. stupňa ZŠ a OG zamerané na zaujímavosti z oblasti histórie, kultúry a súčasnosti Košíc. Cieľom súťaže je prehĺbiť u žiakov vzťah k vlastným tradíciám a histórii mesta.
Miesto: CVČ, EP Kórejská 1

14. marca, 9:00 – 14:30 hod.
XIV. ročník Majstrovstiev Košíc v šachu mládeže
5. turnaj v rámci Grand Prix určený pre žiakov narodených najneskôr 1. 1. 1999.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

14. marca, 9:00 – 14:00 hod.
Stretnutie rádioamatérov a CB-čkárov
Súčasťou podujatia sú zaujímavé prednášky a burza rádiotechniky. Jeho cieľom je výmena skúseností a propagácia elektroniky.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

14. a 21. marca
Rodinné soboty
Tvorivé dielne, tanec, umelecké činnosti, športové aktivity pre deti, posilňovňa, stolný tenis, šach a iné pre rodičov.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

20. marca, 8:00 – 18:00 hod.
Detské divadelné Košice – DEDO
23. ročník obvodnej postupovej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a mládežníckych divadiel. Predstavia sa detskí sólisti a súbory činoherného, bábkového, hudobno-dramatického, pohybového a pantomimického divadla.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

20. marca o 15:00 hod.
Vesmír očami detí
Vernisáž výtvarnej súťaže vyhlásenej pre deti MŠ, ZŠ a ZUŠ spojená so slávnostným oceňovaním najúspešnejších autorov.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

20. marca, 15:00 – 18:00 hod.
Jarné tvorenie
Podujatie zamerané na výrobu veľkonočných ozdôb, zaujímavých dekorácií, pohľadníc a iných drobností určené pre členov záujmových útvarov aj širokú verejnosť.
Miesto: CVČ, EP Juhoslovanská 2

21. marca, 10:00 – 14:00 hod.
Veľkonočné tvorivé dielne
Tradičné podujatie pred blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami zamerané na tvorbu veľkonočných výrobkov a dekorácií určené členom záujmových útvarov aj širokej verejnosti.
Miesto: CVČ, EP Kórejská 1

21. marca, 14:00 – 18:00 hod.
Veľkonočné fantázie
Podujatie zamerané na návrat k ľudovým tradíciám pre rodičov s deťmi, členov záujmových útvarov a širokú verejnosť. Výroba kraslíc a tvorba veľkonočných dekorácií.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

Program v planetáriu

Každú stredu a štvrtok, 18:00 – 21:00 hod.
Pozorovanie večernej oblohy

Každý štvrtok o 19:00 hod.
Obloha dnes

14. marca, 14:00 – 20:00 hod.
Medzinárodný deň planetárií
Programy v planetáriu pre malých a veľkých, prednáška o zaujímavých astronomických úkazoch, pozorovanie Slnka, planét a iných objektov na večernej oblohe.

20. marca, 9:00 – 12:30 hod.
Pozorovanie zatmenia slnka
Pozorovanie čiastočného zatmenia Slnka pre školské skupiny a verejnosť rôznymi ďalekohľadmi. Filmy o zatmeniach, simulácia zatmenia v planetáriu, prípadne úplné zatmenie prostredníctvom internetu.

21. marca, 15:00 – 20:00 hod.
Sobota v planetáriu
Programy pre deti a rodičov o 16:00 a 17:00 hod., program pre väčšie deti, mládež a dospelých o 18:00 hod. Za jasného počasia o 15:00 hod. pozorovanie Slnka a planét na dennej oblohe a o 19:00 hod. pozorovanie planét a iných objektov na večernej oblohe.

Program od 23. do 9. marca 2015

Piatky a soboty
Narodeninové oslavy
Program plný hier a zábavy pre oslávenca a hostí pripravený animátorkami CVČ. Maľovanie na tvár, výzdoba priestorov, aktivity pre deti podľa veku, pomôcky a hračky.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

Od pondelka do piatku
Materské centrá Slniečko
Materské centrum otvára priestor deťom nadväzovať prvé kontakty, poskytuje zázemie mamičkám na materskej dovolenke a vytvára podmienky na rozvíjanie vzťahu medzi deťmi a rodičmi. Detská herňa na EP Popradská 68 a Orgovánová 5 je mamičkám k dispozícii od 8:00 do 18:00 hod. a herne na EP Charkovská 1 a Starozagorská 8 od 14:00 do 18:00 hod.

Od 23. do 27. februára, 7:30 – 16:30 hod.
Jarné radovánky
Jarný detský prímestský tábor s celodenný programom pre prázdninujúce deti.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

Od 23. do 27. februára, 7:30 – 16:30 hod.
Jarný relax
Jarný detský prímestský tábor s celodenným programom.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

28. februára, 9:00 – 13:00 hod.
Zumba maratón alebo Tancuj, chudni a zabávaj sa!
Zdravé chudnutie prostredníctvom tanca pop dance a cvičenie a posilňovanie celého tela taebo a zumba je určené tým, ktorí preferujú zdravý životný štýl.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

28. februára a 7. marca
Rodinné soboty
Tvorivé dielne, tanec, umelecké činnosti, športové aktivity pre deti, posilňovňa, stolný tenis, šach a iné pre rodičov.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

6. marca o 9:00 hod.
Ukáž, čo vieš
Finále postupovej zábavno-vedomostnej súťaže určenej žiakom 2. – 4. ročníka ZŠ. Súťažia 5-členné družstvá so záujmom o prírodovedu, ktoré získali v troch predchádzajúcich kolách najvyšší počet bodov.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

Program v planetáriu

Od 24. do 26. februára, 14:00 – 20:00 hod.
Prázdninové planetárium
O 14:00 a 15:00 hod. programy pre deti a rodičov. O 16:30 a 18:00 hod. programy pre väčšie deti, mládež a dospelých spojené s pozorovaním objektov večernej oblohy za jasného počasia.

4. marca, 18:00 – 20:00 hod.
Pozorovanie večernej oblohy

5. marca, 18:00 – 21:00 hod.
Pozorovanie večernej oblohy

5. marca o 19:00 hod.
Obloha dnes

Program od 9. do 23. februára 2015

Piatky a soboty
Narodeninové oslavy
Program plný hier a zábavy pre oslávenca a jeho hostí pripravený animátorkami CVČ. Maľovanie na tvár, výzdoba priestorov, aktivity pre deti podľa veku, pomôcky a hračky.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

Od pondelka do piatku
Materské centrá Slniečko
Materské centrum otvára priestor deťom nadväzovať prvé kontakty, poskytuje zázemie mamičkám na materskej dovolenke a vytvára podmienky na rozvíjanie vzťahu medzi deťmi a rodičmi. Detská herňa na EP Popradská 68 a Orgovánová 5 je mamičkám k dispozícii od 8:00 do 18:00 hod. a herne na EP Charkovská 1 a Starozagorská 8 od 14:00 do 18:00 hod.

13. februára o 16:30 hod.
Karneval
Fašiangové podujatie plné hudby, hier, tanca a dobrej zábavy spojené s prehliadkou masiek, ktoré vyvrcholí odmeňovaním najoriginálnejších masiek a diskotékou.
Miesto: CVČ, Charkovská 1

14. februára, 14:00 – 18:00 hod.
Fašiangová sobota
Podujatie pre rodiny. Deti vyrábajú masky, pečú šišky a pripomenú si staré tradície. Súčasťou podujatia je pochovávanie basy, zábavné súťaže a karneval.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

14. februára, 14:00 – 17:00 hod.
Valentínske srdiečka
Študenti pri príležitosti sviatku sv. Valentína obdarujú valentínskym srdiečkom každý pár, ktorý v centre mesta stretnú. Podmienkou je valentínsky bozk pred fotoaparátom.
Miesto: Hlavná ulica

14. februára o 15:00 hod.
Valentínsky lampášik
Zábavné popoludnie s tvorivými dielňami. Výroba valentínskych darčekov, maľovanie na tvár, práca s lampášikmi.
Miesto: CVČ, EP Starozagorská 8

20. februára o 9:30 hod.
Košice Star – Semifinále
Spevácka súťaž určená pre deti MŠ, ZŠ, študentov OG, ZUŠ a konzervatórií organizovaná v rámci celoročného súťažného projektu pre základné školy Škola plná talentov – Super škola.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

21. februára o 16:00 hod.
Košice Star – Finále

21. februára o 9:00 hod.
O putovný pohár CVČ
3. ročník plastikovo-modelárskej súťaže pre žiakov a juniorov v rôznych súťažných kategóriách (lietadlá, bojová technika, automobily, diorámy a figúrky).
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

21. februára, 9:00 – 12:00 hod. a 14:00 – 17:00 hod.
Rodinné dopoludnia
Tvorivé dielne, tanec, umelecké činnosti, športové aktivity pre deti, posilňovňa, stolný tenis, šach a iné pre rodičov.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

21. februára, 9:00 – 15:00 hod.
Prázdninový stolnotenisový turnaj
3. a 4. turnaj VII. ročníka prázdninovej stolnotenisovej ligy žiakov určený členom záujmových útvarov a ostatným prázdninujúcim deťom a mládeži.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

Od 23. do 27. februára, 7:30 – 16:30 hod.
Jarné radovánky
Jarný detský prímestský tábor s celodenný programom pre prázdninujúce deti.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

Od 23. do 27. februára, 7:30 – 16:30 hod.
Jarný relax
Jarný detský prímestský tábor s celodenným programom.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

Program v planetáriu

Od 10. do 20. februára, 18:00 – 21:00 hod.
Mimoriadne pozorovanie planét a kométy Lovejoy (C2014 Q2)
Len za jasného počasia počas pracovných dní.

11. a 18. februára, 18:00 – 20:00 hod.
Pozorovanie večernej oblohy
Uskutoční sa iba na základe objednávky u pracovníka planetária (0904002019, cvc.kanuk@gmail.com ).

12. a 19. februára, 18:00 – 20:00 hod.
Pozorovanie večernej oblohy
Pozorovania slnečnej fotosféry počas dňa a večernej oblohy. Pozorovanie v iných termínoch je možné po dohode (0904002019, cvc.kanuk@gmail.com).

12. a 19. februára o 19:00 hod.
Obloha dnes
Programy pre väčšie deti, mládež a dospelých o aktuálnej oblohe a úkazoch.

14. februára, 14:00 – 20:00 hod.
Valentínske planetárium
Programy o 14:00, 15:30, 17:00 a 18:30 hod. s témou Mytológia pre zaľúbených, spojené s relaxom pod hviezdami v planetáriu a skutočnou oblohou pri ďalekohľade. Darček pre každú zaľúbenú dvojicu.

Program od 26. januára do 9. februára 2015

Piatky a soboty
Narodeninové oslavy
Program plný hier a zábavy pre oslávenca a jeho hostí pripravený animátorkami CVČ. Maľovanie na tvár, výzdoba priestorov, aktivity pre deti podľa veku, pomôcky a hračky.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

Od pondelka do piatku
Materské centrá Slniečko
Materské centrum otvára priestor deťom nadväzovať prvé kontakty, poskytuje zázemie mamičkám na materskej dovolenke na spoločenské kontakty a
vytvára podmienky na rozvíjanie vzťahu medzi deťmi a rodičmi. Detská herňa na EP Popradská 68 a Orgovánová 5 je mamičkám k dispozícii od 8:00 do 18:00 hod. a herne na EP Charkovská 1 a Starozagorská 8 od 14:00 do 18:00 hod.

26. januára o 9:00 hod.
DANCE CITY
Tanečná súťaž pre jednotlivcov a skupiny, pre deti vo veku 6 – 10 rokov a juniorov vo veku 11 – 15 rokov v rôznych tanečných kategóriách organizovaná v rámci celoročného súťažného projektu pre základné školy Škola plná talentov – Super škola.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

30. januára o 14:30 hod.
Koláže rozprávajú
Vernisáž výtvarnej súťaže pre deti MŠ, ZŠ a ZUŠ na tému Ročné obdobie je spojená so slávnostným vyhodnotením a oceňovaním najúspešnejších autorov.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

30. januára o 16:30 hod.
Deň otvorených dverí
Prezentácia činnosti záujmových útvarov pracujúcich v CVČ a jeho EP určená nielen rodičom, ale aj verejnosti.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

31. januára, 9:00 – 15:00 hod.
XIV. ročník Majstrovstiev Košíc v šachu mládeže
4. turnaj v šachu jednotlivcov v rámci Grand Prix mládeže určený pre žiakov narodených 1. januára 1999 a mladších.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

31. januára, 9:00 – 14:00 hod.
Prázdninový stolnotenisový turnaj
3. turnaj VII. ročníka prázdninovej stolnotenisovej ligy žiakov určený pre členov ZÚ a verejnosť.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

31. januára a 7. februára, 9:00 – 12:00 hod. a 14:00 – 17:00 hod.
Rodinné dopoludnia
Tvorivé dielne, tanec, umelecké činnosti, športové aktivity pre deti, posilňovňa, stolný tenis, šach a iné pre rodičov.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

2. februára 7:30 – 16:30 hod.
Polročné prázdniny s CVČ
Celodenný program pre prázdninujúce deti. Tvorivé dielne, športové súťaže a pohybové hry, stolný tenis, stolný futbal, bowling, hry a súťaže na snehu.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

3. februára 7:30 – 16:30 hod.
Polročné prázdniny s CVČ
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

Program v planetáriu

2. februára 14:00 – 20:00 hod.
Prázdninové planetárium
Program v planetáriu pre prázdninujúce deti všetkých vekových kategórií a rodičov spojený s pozorovaním večernej oblohy. O 14:00 hod. O Mrazomorovi, o 15:00 hod. Rozprávky o súhvezdiach, o 16:30 hod. Kométy a o 18:00 hod. Zimná obloha.

4. februára, 18:00 – 20:00 hod.
Pozorovanie večernej oblohy

5. februára, 18:00 – 21:00 hod.
Pozorovanie večernej oblohy

5. februára o 19:00 hod.
Obloha dnes

Program od 15. decembra 2014 do 26. januára 2015

Každý utorok, stredu a štvrtok, 10:00 – 12:00 hod.
Materské centrá slniečko
Deti nadväzujú prvé priateľstvá a rozvíjajú vzťah s rodičmi. Zmena času na pracovisku Orgovánová – stredy, 9:00 –11:00 hod.
Miesto: CVČ a jeho EP

Každý piatok a sobotu
Narodeninové oslavy
Program plný hier a zábavy pre oslávenca a hostí.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

19. decembra, 17:00 – 18:00 hod.
Vianoce na Terase
Vianočný program s prezentáciou činnosti záujmových útvarov a vianočnými trhmi.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, pred OC Galéria

20. decembra, 9:00 – 12:00 hod. a 14:00 – 17:00 hod.
Rodinná sobota
Tvorivé dielne, tanec, spev a šport, pre rodičov posilňovňa, stolný tenis a šach.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

22. decembra, 8:00 – 18:00 hod. a 23. decembra, 8:00 – 16:00 hod.
ZLATÝ PALCÁT 2014
Prázdninový turnaj v praktickom šachu.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

22. a 23. decembra, 7:30 – 16:30 hod.
Prázdninová zimovačka s CVČ
Celodenný program so športovými a tanečnými aktivitami, tvorivými dielňami, hrami a súťažami na snehu a programom v planetáriu.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

29. a 30. decembra, 7:30 – 16:30 hod.
Prázdninová zimovačka s CVČ

31. decembra od 18:00 hod.
Silvester s CVČ
Zábavný večer spojený s diskotékou a privítaním Nového roka.
Miesto: CVČ, EP Charkovská 1

5. a 7. januára, 7:30 – 16:30 hod.
Prázdninová zimovačka s CVČ

Program v planetáriu

17. decembra, 18:00 – 20:00 hod. a 18. decembra, 20:00 – 21:00 hod.
Pozorovanie večernej oblohy

18. decembra o 19:00 hod.
Obloha dnes

29. decembra, 5. a 7. januára, 14:00 – 20:00 hod.
Prázdninové planetárium
Po programoch za jasného počasia pozorovanie objektov večernej oblohy.

O 14:00 hod.
Slnečný kolotoč

O 15:00 hod.
O Mrazomorovi

O 16:30 hod.
Kométy

O 18:00 hod.
Zimná obloha

24. januára, 15:00 – 20:00 hod.
Sobota v planetáriu

Program od 1. do 15. decembra 2014

Každý utorok, stredu a štvrtok, 10:00 – 12:00 hod.
Materské centrá slniečko
Deti nadväzujú prvé priateľstvá a rozvíjajú vzťah s rodičmi. Zmena času na pracovisku Orgovánová – stredy, 9:00 –11:00 hod.
Miesto: CVČ a jeho EP

Každý piatok a sobotu
Narodeninové oslavy
Program plný hier a zábavy pre oslávenca a hostí.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

13. decembra, 9:00 – 12:00 hod. a 14:00 – 17:00 hod.
Rodinná sobota
Tvorivé dielne, tanec, spev a šport, pre rodičov posilňovňa, stolný tenis a šach.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

2. a 3. decembra o 10:00 hod.
Mikuláš
Zábavné podujatie s mikulášskou tematikou vyvrcholí príchodom Mikuláša.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

3. decembra o 16:00 hod.
Mikuláš
Miesto: CVČ, EP Starozagorská

5. decembra o 16:00 hod.
Mikuláš
Miesto: CVČ, EP Charkovská 1

7. decembra o 15:00 a 17:00 hod.
Mikuláš
Predstaví sa detský divadelný súbor CVČ s rozprávkou Čarodejník z krajiny OZ.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

9. decembra, 9:00 – 12:00 hod. a 16:00 – 19:00 hod.
Pečieme medovníčky
Pečenie a zdobenie medovníkov, výroba ozdôb na stromček a dekorácií.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

10. decembra, 17:00 – 19:00 hod.
Košické Vianoce
Program CVČ a jeho EP, prezentácia činnosti tanečných, speváckych, literárno-dramatických a moderátorských záujmových útvarov, krst maskota CVČ a predajná výstava výrobkov z dielne keramických záujmových útvarov.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, Hlavná ulica

11. decembra o 17:00 hod.
Vianoce na KVP
Vianočný program spojený s prezentáciou činnosti záujmových útvarov a predajnou výstavou výrobkov členov CVČ.
Miesto: CVČ, Starozagorská 8, OC Iskra, Moskovská trieda

12. decembra o 8:30 hod.
Ukáž, čo vieš II. – Pri vode
Druhé kolo celomestskej postupovej zábavno-vedomostnej súťaže žiakov. Deti spoznávajú živočíchy, čo žijú pri vode.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

12. decembra, 16:00 – 19:00 hod.
Ozdobme si jedličku
Výroba ozdôb na stromček a dekorácií.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

13. decembra, 9:00 – 15:00 hod.
Plastic Model Košice
VII. ročník celoslovenskej súťaže plastikových modelov. Prezentácia členov klubu vojenskej histórie „Krasnogvardejci“ z Košíc a burza plastikových modelov.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

13. decembra, 9:00 – 14:30 hod.
XIV. ročník Majstrovstiev Košíc v šachu
3. turnaj v rámci Grand Prix mládeže.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

13. decembra, 14:00 – 18:00 hod.
Vianočná burza nápadov
Radosť z vlastnoručne vyhotovených darčekov a úžitkových predmetov.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

Program v planetáriu

Každú stredu, 18:00 – 20:00 hod., a štvrtok, 20:00 – 21:00 hod.
Pozorovanie večernej oblohy

Každý štvrtok o 19:00 hod.
Obloha dnes

13. decembra
Astronomický večer

Od 15:00 do 16:00 hod.
Pozorovanie slnka a videofilm

O 16:00 hod.
Rozprávky o súhvezdiach
Program pre deti a rodičov.

O 17:00 hod.
Astronomické úkazy v roku 2015
Prednáška pre väčšie deti, mládež a dospelých.

O 18:00 hod.
Kométy
Program pre väčšie deti, mládež a dospelých s pozorovaním oblohy.

Program od 17. novembra do 1. decembra 2014

Každý utorok, stredu a štvrtok, 10:00 – 12:00 hod.
Materské centrá slniečko
Deti nadväzujú prvé priateľstvá a rozvíjajú svoj vzťah s rodičmi.
Miesto: CVČ a jeho EP

Každý piatok a sobotu
Narodeninové oslavy
Program plný hier a zábavy pre oslávenca a hostí.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

17. novembra
Srdiečka nádeje
Mládežnícky parlament v meste rozdá srdiečka nádeje počas Medzinárodného dňa študentstva.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

21. novembra o 14:30 hod.
Najkrajší sen
Vernisáž výtvarnej súťaže na tému sny a želania pre deti MŠ a ZŠ.
Miesto: EP Popradská 86

22. a 29. novembra, 9:00 – 12:00 hod. a 14:00 – 17:00 hod.
Rodinná sobota
Tvorivé dielne, tanec, spev a šport. Pre rodičov posilňovňa, stolný tenis a šach.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

28. novembra
Hodina deťom
Charitatívna aktivita a verejná zbierka Mládežníckeho parlamentu v meste.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

Program v planetáriu

19. a 26. novembra, 18:00 – 20:00 hod.
Pozorovanie večernej oblohy
Nutné prihlásiť sa vopred na adrese cvc.kanuk@gmail.com. Pozorovania len za jasného počasia.

20. a 27. novembra o 19:00 hod.
Obloha dnes
Programy o aktuálnej oblohe a úkazoch.

20. a 27. novembra, 20:00 – 21:00 hod.
Pozorovanie večernej oblohy

22. novembra, 14:00 – 16:00 hod.
Život vo vesmíre
Videofilmy a pozorovanie slnka.

22. novembra o 16:00 hod.
O 12 mesiačikoch
Program pre deti a rodičov.

22. novembra o 17:00 hod.
Život vo vesmíre
Program pre deti, mládež a rodičov.

22. novembra o 18:00 hod.
Jesenná obloha
Program v planetáriu spojený s pozorovaním oblohy.

Program od 3. do 17. novembra 2014

Každý utorok, stredu a štvrtok, 10:00 – 12:00 hod.
Materské centrá slniečko
Deti nadväzujú prvé priateľstvá a rozvíjajú svoj vzťah s rodičmi.
Miesto: CVČ a jeho EP

Každý piatok a sobotu
Narodeninové oslavy
Program plný hier a zábavy pre oslávenca a jeho hostí.
Miesto: Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

7. novembra o 14:00 hod.
Košice – dejepisná súťaž
Dejepisná súťaž pre žiakov 2. stupňa základných škôl so záujmom o históriu a súčasnosť mesta.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

Noc zo 7. na 8. novembra, 19:00 – 9:00 hod.
Strašidelná noc
Podujatie plné bádania a kúziel určené pre 8 – 12 ročné deti.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

8. a 15. novembra, 9:00 – 12:00 hod. a 14:00 – 17:00 hod.
Rodinná sobota
Tvorivé dielne, tanec, spev a športové aktivity. Pre rodičov posilňovňa, stolný tenis a šach.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

14. novembra od 8:30 hod.
Ukáž, čo vieš
1. kolo postupovej zábavno-vedomostnej súťaže pre žiakov 2. – 4. ročníka ZŠ.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

14. novembra od 16:00 hod.
Svetielkovo
Výroba originálnych svietnikov z hliny.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

15. novembra, 9:00 – 14:30 hod.
XIV. ročník Majstrovstiev Košíc v šachu mládeže
Turnaj v rámci Grand Prix mládeže v šachu jednotlivcov.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

17. novembra
Srdiečka nádeje
Mládežnícky parlament v mesta rozdá srdiečka nádeje počas Medzinárodného dňa študentstva.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

Program v planetáriu

5. a 12. novembra, 19:00 – 20:00 hod.
Pozorovanie večernej oblohy
Nutné prihlásiť sa vopred na adrese cvc.kanuk@gmail.com. Pozorovania len za jasného počasia.

6. a 13. novembra o 19:00 hod.
Obloha dnes
Programy o aktuálnej oblohe a úkazoch.

6. a 13. novembra, 20:00 – 21:00 hod.
Pozorovanie večernej oblohy

Program od 20. októbra do 3. novembra 2014

Každý utorok, stredu a štvrtok, 10:00 – 12:00 hod.
Materské centrá slniečko
V CVČ a jeho elokovaných pracoviskách.

Každý piatok a sobotu
Narodeninové oslavy
Miesto: Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

24. októbra, 16:00 – 18:00 hod.
Veselé tekvičky a strašidielka
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

25. októbra
Rodinná sobota
Miesto: EP Popradská 86

27. októbra, 12:30 – 14:30 hod.
Halloween na KVP
Súťažno-zábavné podujatie pre členov aj verejnosť na sídlisku KVP. Vyrezávanie tekvíc spojené s vyhodnotením.
Miesto: CVČ, Starozagorská 8

29. októbra, 16:30 – 18:30 hod.
Halloweenska párty
Miesto: CVČ, EP Kórejská 1

Noc z 29. na 30. októbra, od 18:00 hod.
Haloweenska noc v centre
Miesto: CVČ, Charkovská 1

30. októbra, 8:30 – 13:00 hod.
Stolnotenisová liga žiakov
1.turnaj VII. ročníka prázdninovej stolnotenisovej ligy žiakov.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

31. októbra, 16:00 – 18:00 hod.
Farebná jeseň
Výroba jesenných dekorácií z prírodných materiálov.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

Program v planetáriu

22. a 29. októbra, 19:00 – 20:00 hod.
Pozorovanie večernej oblohy
Je potrebné prihlásiť sa vopred na adrese cvc.kanuk@gmail.com. Pozorovania len za jasného počasia.

30. októbra, 15:00 – 21:00 hod.
Prázdninové planetárium
Pozorovanie Slnka a večernej oblohy pre verejnosť, prednášky a premietanie filmov.

30. októbra o 19:00 hod.
Obloha dnes
Programy o aktuálnej oblohe a úkazoch.

30. októbra, 20:00 – 21:00 hod.
Pozorovanie večernej oblohy

Program od 6. do 20. októbra 2014

Každý utorok, stredu a štvrtok, 10:00 – 12:00 hod.
Materské centrá slniečko
Otvára priestor deťom nadväzovať prvé priateľstvá a vytvára podmienky na rozvíjanie vzťahu medzi deťmi a rodičmi.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8, EP Juhoslovanská 2

Každý piatok a sobotu
Narodeninové oslavy
Zaujímavý program plný hier a zábavy pre oslávenca a jeho hostí.
Miesto: Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

10. októbra, 8:00 – 12:00 hod.
Aranžovanie rastlín – Plody jesene
Celomestské kolo súťaže pre žiakov 2. stupňa zamerané na vzbudenie záujmu detí o krásy prírody a prehlbovanie aranžérskych zručností.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86,

11. a 18. októbra
Rodinná sobota
Tvorivé dielne, umelecké činnosti, ako tanec či spev aj športové aktivity. Pre rodičov posilňovňa, stolný tenis a šach.
Miesto: EP Popradská 86

17. októbra, 13:30 – 16:00 hod.
Strašiak v poli
Súťažné podujatie je určené žiakom vo veku 8 až 10 rokov.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86,

17. októbra, 15:00 – 18:00 hod.
Šarkaniáda
Podujatie plné zábavy, súťaží a hier pre deti spojené s výrobou, výzdobou a púšťaním
šarkanov.
Miesto: CVČ, EP Charkovská 1

18. októbra, 14:00 – 18:00 hod.
Čas duchov a strašidiel
Zábavné podujatie pre deti a rodičov – vyrezávanie donesených tekvíc, maľovanie na tvár, výrobu lampášikov, strašidielok, pečenie bosorkiných prstov.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

18. októbra, 8:30 – 14:00 hod.
XIV. ročník Majstrovstiev Košíc v šachu
1. turnaj v rámci Grand Prix mládeže v šachu.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86,

Program v planetáriu

7., 8. a 9. októbra, 17:00 – 21:00 hod.
Svetový kozmický týždeň
Pozorovanie večernej oblohy pre širokú verejnosť, prednášky, programy v planetáriu a premietanie filmov.

8. októbra, 19:00 – 20:00 hod.
Pozorovanie večernej oblohy
Na pozorovanie je potrebné prihlásiť sa vopred na adrese cvc.kanuk@gmail.com. Pozorovania sa konajú len za jasného počasia.

9. októbra, 20:00 – 21:00 hod.
Pozorovanie večernej oblohy

9. októbra o 19:00 hod.
Obloha dnes
Programy o aktuálnej oblohe a úkazoch.

18. októbra o 16:00, 17:00 a 18:00 hod.
Strašidelné planetárium
Programy pre všetkých, čo sa chcú báť.

Program od 22. septembra do 6. októbra 2014

Ponuka krúžkov CVČ v školskom roku 2014/2015
Podrobné informácie o jednotlivých záujmových krúžkoch a podmienky prihlasovania nájdete na stránke www.cvckosice.sk.

Piatky a soboty
Narodeninové oslavy
Program plný hier a zábavy pre oslávenca a jeho hostí pripravený animátorkami CVČ.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

Utorok, stredu, štvrtok od 10.00 – 12.00 hod.
Materské centrá SLNIEČKO
Animačný program pre deti a mamičky.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8, EP Juhoslovanská 2

EP POPRADSKÁ 86

26. septembra, 16:00 – 24:00 hod.
Noc výskumníkov
Pozorovanie Slnka a večernej oblohy pre širokú verejnosť. Počas podujatia sa uskutočnia programy v planetáriu, prednášky, prehliadka výstav, súťaž, Astrotombola a premietanie filmov.

4. októbra, 9:00 – 12:00, 14:00 – 17:00 hod.
Rodinné soboty
Podujatie pre rodiny s deťmi v priestoroch.

Programy v planetáriu


24. septembra, 19:00 – 20:00 hod.
25. septembra, 20:00 – 21:00 hod.
Pozorovanie večernej oblohy
Uskutoční sa iba na základe objednávky u pracovníka planetária (0904002019, cvc.kanuk@gmail.com), len za jasného počasia. Pozorovania slnečnej fotosféry (počas dňa) a večernej oblohy (večer) je možné dohodnúť s pracovníkom planetária aj v iných termínoch.

25. septembra o 19:00 hod.
Obloha dnes
Program pre väčšie deti, mládež a dospelých o aktuálnej oblohe a úkazoch.

Program od 8. do 22. septembra 2014

Ponuka krúžkov CVČ v školskom roku 2014/2015
Centrum voľného času si pre deti pripravilo v školskom roku 2014/2015 bohatú ponuku krúžkov. Podrobné informácie o jednotlivých záujmových útvaroch (náplň činnosti, vekové kategórie), stretnutiach (deň, čas, vedúci) a podmienky prihlasovania nájdete na stránke www.cvckosice.sk.

Program od 25. augusta do 8. septembra 2014

26. augusta o 13:00 hod.
Slnečný kolotoč
Rozprávka v planetáriu.
Vstup: 2 €, pre členov CVČ 1,50 €

26. augusta o 15:00 hod.
Vlasatica
Rozprávka v planetáriu.
Vstup: 2 €, pre členov CVČ 1,50 €

26. augusta o 17:00 hod.
Rozprávky o súhvezdiach
Program v planetáriu.
Vstup: 2 €, pre členov CVČ 1,50 €

26. augusta, 19:00 – 21:30 hod.
Nebezpečný vesmír
Prednáška, ukážka hviezd a pozorovanie oblohy ďalekohľadom. Podujatie je súčasťou programu S ďalekohľadom na cestách.
Vstup: 1,50 €, pre členov CVČ 1 €

Program od 14. júla do 25. augusta 2014

Od 17. júla do 26. augusta
Prázdninové planetárium
Programy, pozorovania za jasného počasia a podujatia pre širokú verejnosť.
Vstup: 1,50/2 € na osobu, pre členov CVČ je zľavnené vstupné 1/1,50 €

Štvrtok, 17. júla

O 17:00 hod.
Hrdinovia na oblohe

Od 19:00 do 21:30 hod.
Obloha dnes

Pondelok, 21. júla

O 13:00 hod.
Rozprávky o súhvezdiach

O 15:00 hod.
Vlasatica

O 17:00 hod.
Mesiac

Od 19:00 do 21:30 hod
Nebezpečný vesmír

Streda, 20. augusta

O 13:00 hod.
Vlasatica

O 15:00 hod.
Slnečný kolotoč

O 17:00 hod.
Hrdinovia na oblohe

Od 19:00 do 21:30 hod
Cudzie svety

Program od 30. júna do 14. júla 2014

Program v Planetáriu:

Každú stredu, 19:00 – 21:00 hod. a každý štvrtok, 20:00 – 21:00 hod.
Pozorovanie večernej oblohy

Každý štvrtok o 19:00 hod.
Obloha dnes
Program pre väčšie deti, mládež a dospelých o aktuálnej oblohe a úkazoch.

Letné prímestské tábory:

EP Popradská 86

Od 30. júna do 4. júla
Slniečko
Od 7. do 11. júla
Špeci tábor
Od 14. do 18. júla
Astronomické výpravy
Od 21. do 25. júla
Letný koktail
Od 28. júla do 1. augusta
Túlavé topánky
Od 4. do 8. augusta
Za pokladmi mesta
Od 11. do 15. augusta
Letom svetom
Od 18. do 22. augusta
Tábor plný športu
Od 25. do 28. augusta
Prázdninový mix

Pracovisko Orgovánová 5

Od 30. júna do 4. júla
Z každého rožku trošku
Od 7. do 11. júla
Extrémny adrenalín
Od 14. do 18. júla
Táborníci bez hraníc
Od 21. do 25. júla
Zvedavé topánky
Od 28. júla do 1. augusta
Skvelá päťka
Od 4. do 8. augusta
Po stopách minulosti
Od 11. do 15. augusta
Letný relax
Od 18. do 22. augusta
Z rozprávky do rozprávky
Od 25. do 28. augusta
Piráti z Karibiku

EP Kórejská 1

Od 30. júna do 4. júla
Pátrači
Od 7. do 11. júla
Prázdninové hry
Od 14. do 18. júla
Príjemné prázdniny

EP Starozagorská

Od 30. júna do 4. júla
Za športom a zábavou
Od 7. do 11. júla
Pešobus

EP Charkovská 1

Od 30. júna do 4. júla
Tancujeme, športujeme
Od 7. do 11. júla
S nami sa zabavíš

EP Viedenská 34

Od 30. júna do 4. júla
Príma banda
Od 7. do 11. júla
Super banda

Letné pobytové tábory:

Od 13. júla do 19. júla
Happy Children Camp IV
Miesto: Zemplínska Šírava, hotel Granit
Od 23. júla do 1. augusta
10 dní pohody
Miesto: Rajecké Teplice, RZ Altan

Bližšie informácie získate u A. Bodnárovej na číslach 055/6411411 a 0911 389 189 alebo na adrese cvc.bodnarova@gmail.com.

Program od 16. do 30. júna 2014

Piatky a soboty
Narodeninové oslavy
Program plný hier a zábavy pre oslávenca a jeho hostí pripravený animátorkami CVČ.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

Pondelky, 10:00 – 12:00 hod., utorky až piatky, 9:00 – 11:00 hod.
Materské centrá Slniečko
Materské centrum otvára priestor deťom nadväzovať prvé kontakty, poskytuje zázemie mamičkám na materskej dovolenke a vytvára podmienky na rozvíjanie vzťahu medzi deťmi a rodičmi.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

21. a 28. júna, 9:00 – 12:00 hod. a 14:00 – 17:00 hod.
Rodinná sobota
V dopoludňajšom i popoludňajšom programe sú pripravené zaujímavé aktivity pre deti – tvorivé dielne, tanec, umelecké činnosti, športové aktivity. K dispozícii je detská herňa, novootvorená posilňovňa, stolný tenis, šach.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

21. júna, 7:30 – 18:30 hod.
Výlet do zooparku v Nyíregyházi
Celodenný výlet organizovaný pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia určený pre školské kolektívy, prírodovedné krúžky, ale aj pre dospelých, deti s rodičmi, študentov a širokú verejnosť – pre všetkých, ktorých zaujíma svet prírody a zvierat.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

Program v Planetáriu:

Každú stredu, 19:00 – 21:00 hod. a každý štvrtok, 20:00 – 21:00 hod.
Pozorovanie večernej oblohy

Každý štvrtok o 19:00 hod.
Obloha dnes
Program pre väčšie deti, mládež a dospelých o aktuálnej oblohe a úkazoch.

20. júna, 16:00 – 23:00 hod.
Astronómia pod južným krížom
O 16:00 hod. sa uskutoční program v planetáriu pre deti a rodičov, po ňom bude nasledovať program v planetáriu pre väčšie detí, mládež a dospelých s názvom Hviezdna obloha s ukážkami južného neba. O 18:30 hod. premietneme film o Európskom južnom observatóriu a od 20:00 do 23:00 hod. prebehne pozorovanie objektov na večernej oblohe.

21. júna o 18:00 hod.
Letná obloha
Program pre deti, mládež a dospelých.

21. júna, 14:00 – 20:00 hod.
Deň slnka
Podujatie pri príležitosti letného slnovratu – pozorovanie Slnka, planét a iných objektov na dennej a večernej oblohe, program v planetáriu s názvom Slnečný kolotoč pre deti a rodičov o 16:00 hod., prednáška o Slnku o 17:00 hod., hviezdna obloha v planetáriu o 18:00 hod., premietanie dokumentárnych filmov o Slnku a astronomické výstavy.

Letné prímestské tábory:

EP Popradská 86

Od 30. júna do 4. júla
Slniečko
Od 7. do 11. júla
Špeci tábor
Od 14. do 18. júla
Astronomické výpravy
Od 21. do 25. júla
Letný koktail
Od 28. júla do 1. augusta
Túlavé topánky
Od 4. do 8. augusta
Za pokladmi mesta
Od 11. do 15. augusta
Letom svetom
Od 18. do 22. augusta
Tábor plný športu
Od 25. do 28. augusta
Prázdninový mix

Pracovisko Orgovánová 5

Od 30. júna do 4. júla
Z každého rožku trošku
Od 7. do 11. júla
Extrémny adrenalín
Od 14. do 18. júla
Táborníci bez hraníc
Od 21. do 25. júla
Zvedavé topánky
Od 28. júla do 1. augusta
Skvelá päťka
Od 4. do 8. augusta
Po stopách minulosti
Od 11. do 15. augusta
Letný relax
Od 18. do 22. augusta
Z rozprávky do rozprávky
Od 25. do 28. augusta
Piráti z Karibiku

EP Kórejská 1

Od 30. júna do 4. júla
Pátrači
Od 7. do 11. júla
Prázdninové hry
Od 14. do 18. júla
Príjemné prázdniny

EP Starozagorská

Od 30. júna do 4. júla
Za športom a zábavou
Od 7. do 11. júla
Pešobus

EP Charkovská 1

Od 30. júna do 4. júla
Tancujeme, športujeme
Od 7. do 11. júla
S nami sa zabavíš

EP Viedenská 34

Od 30. júna do 4. júla
Príma banda
Od 7. do 11. júla
Super banda

Letné pobytové tábory:

Od 13. júla do 19. júla
Happy Children Camp IV
Miesto: Zemplínska Šírava, hotel Granit
Od 23. júla do 1. augusta
10 dní pohody
Miesto: Rajecké Teplice, RZ Altan

Bližšie informácie získate u A. Bodnárovej na číslach 055/6411411 a 0911 389 189 alebo na adrese cvc.bodnarova@gmail.com.

Program od 2. do 16. júna 2014

Piatky a soboty
Narodeninové oslavy
Program plný hier a zábavy pre oslávenca a jeho hostí pripravený animátorkami CVČ. V rámci programu ponúkame maľovanie na tvár oslávenca a jeho hostí, výzdobu priestorov, pestrý program – aktivity pre deti podľa veku, pomôcky a hračky.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

Pondelky, 10:00 – 12:00 hod., utorky až piatky, 9:00 – 11:00 hod.
Materské centrá Slniečko
Materské centrum otvára priestor deťom nadväzovať prvé kontakty, poskytuje zázemie mamičkám na materskej dovolenke na spoločenské kontakty a vytvára podmienky na rozvíjanie vzťahu medzi deťmi a rodičmi.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

4. júna, 15:00 – 17:00 hod.
Prezentácia činnosti CVČ
Podujatie zamerané na prezentáciu a zviditeľnenie činnosti centra voľného času prostredníctvom vystúpení členov záujmových útvarov tanečných, moderátorských, divadelných. Činnosť výtvarných, keramických, modelárskych ZÚ, tvorivých dielní a i. predstavíme výstavkami prác členov, ale aj praktickou činnosťou.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5 – Kasárne/Kulturpark

5. júna o 14:00 hod.
Príroda očami detí
Vernisáž výstavy výtvarných a literárnych prác 26. ročníka celomestskej súťaže určenej pre žiakov MŠ, ZŠ a OG, ktorá je spojená s oceňovaním víťazov.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

7. a 14. júna, 9:00 – 12:00 hod. a 14:00 – 17:00 hod.
Rodinná sobota
V dopoludňajšom i popoludňajšom programe sú pripravené zaujímavé aktivity pre deti – tvorivé dielne, tanec, umelecké činnosti, športové aktivity. K dispozícii je detská herňa, novootvorená posilňovňa, stolný tenis, šach.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

13. a 14. júna, 9:00 – 12:00 hod. a 13:00 – 16:00 hod.
Prebuďme záhradu pre dobrú náladu
Dobrovoľnícke aktivity organizované v rámci projektu Naše Mesto podporené nadáciou PONTIS zamerané na založenie bylinkovej záhrady, maľovanie plota, bránky a chaty. Cieľom projektu je pritiahnutie verejnosti do tejto oázy pokoja v centre mesta. Záujemcovia a dobrovoľníci sa môžu prihlásiť na www.nasemesto.sk.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5 – záhrada a chata Nataša, Toryská ul.

Program v Planetáriu:

Každú stredu, 19:00 – 21:00 hod. a každý štvrtok, 20:00 – 21:00 hod.
Pozorovanie večernej oblohy

Každý štvrtok o 19:00 hod.
Obloha dnes
Program pre väčšie deti, mládež a dospelých o aktuálnej oblohe a úkazoch.

Letné prímestské tábory:

EP Popradská 86

Od 30. júna do 4. júla
Slniečko
Od 7. do 11. júla
Špeci tábor
Od 14. do 18. júla
Astronomické výpravy
Od 21. do 25. júla
Letný koktail
Od 28. júla do 1. augusta
Túlavé topánky
Od 4. do 8. augusta
Za pokladmi mesta
Od 11. do 15. augusta
Letom svetom
Od 18. do 22. augusta
Tábor plný športu
Od 25. do 28. augusta
Prázdninový mix

Pracovisko Orgovánová 5

Od 30. júna do 4. júla
Z každého rožku trošku
Od 7. do 11. júla
Extrémny adrenalín
Od 14. do 18. júla
Táborníci bez hraníc
Od 21. do 25. júla
Zvedavé topánky
Od 28. júla do 1. augusta
Skvelá päťka
Od 4. do 8. augusta
Po stopách minulosti
Od 11. do 15. augusta
Letný relax
Od 18. do 22. augusta
Z rozprávky do rozprávky
Od 25. do 28. augusta
Piráti z Karibiku

EP Kórejská 1

Od 30. júna do 4. júla
Pátrači
Od 7. do 11. júla
Prázdninové hry
Od 14. do 18. júla
Príjemné prázdniny

EP Starozagorská

Od 30. júna do 4. júla
Za športom a zábavou
Od 7. do 11. júla
Pešobus

EP Charkovská 1

Od 30. júna do 4. júla
Tancujeme, športujeme
Od 7. do 11. júla
S nami sa zabavíš

EP Viedenská 34

Od 30. júna do 4. júla
Príma banda
Od 7. do 11. júla
Super banda

Letné pobytové tábory:

Od 13. júla do 19. júla
Happy Children Camp IV
Miesto: Zemplínska Šírava, hotel Granit
Od 23. júla do 1. augusta
10 dní pohody
Miesto: Rajecké Teplice, RZ Altan

Bližšie informácie získate u A. Bodnárovej na číslach 055/6411411 a 0911 389 189 alebo na adrese cvc.bodnarova@gmail.com.

Program do 19. mája do 2. júna 2014

Piatky a soboty
Narodeninové oslavy
Program plný hier a zábavy pre oslávenca a jeho hostí pripravený animátorkami CVČ. V rámci programu ponúkame maľovanie na tvár oslávenca a jeho hostí, výzdobu priestorov, pestrý program – aktivity pre deti podľa veku, pomôcky a hračky.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

Pondelky, 10:00 – 12:00 hod., utorky až piatky, 9:00 – 11:00 hod.
Materské centrá Slniečko
Materské centrum otvára priestor deťom nadväzovať prvé kontakty, poskytuje zázemie mamičkám na materskej dovolenke na spoločenské kontakty a vytvára podmienky na rozvíjanie vzťahu medzi deťmi a rodičmi.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

24. mája, 9:00 – 12:00 hod. a 14:00 – 17:00 hod.
Rodinná sobota
V dopoludňajšom i popoludňajšom programe sú pripravené zaujímavé aktivity pre deti – tvorivé dielne, tanec, umelecké činnosti, športové aktivity. Pre rodičov je pripravená novootvorená posilňovňa, stolný tenis, šach a iné.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

31. mája, 7:00 – 21:30 hod.
Deň Zeme – ZOO Budapešť
Celodenný výlet do ZOO v Budapešti organizovaný pri príležitosti Dňa zeme určený pre školské kolektívy, prírodovedné krúžky, ale aj pre dospelých, deti s rodičmi, študentov a širokú verejnosť.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

31. mája o 10:00 hod.
HAPPY DAY
Zábavné podujatie organizované pri príležitosti MMD plné atrakcií, detských hier, súťaží, tanca, zábavy, dobrej nálady a zaujímavých vystúpení určené pre všetky deti v meste.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

Program v Planetáriu:

Každú stredu, 19:00 – 21:00 hod. a každý štvrtok, 20:00 – 21:00 hod.
Pozorovanie večernej oblohy

Každý štvrtok o 19:00 hod.
Obloha dnes
Program pre väčšie deti, mládež a dospelých o aktuálnej oblohe a úkazoch.

Letné prímestské tábory:

EP Popradská 86

Od 30. júna do 4. júla
Slniečko
Od 7. do 11. júla
Špeci tábor
Od 14. do 18. júla
Astronomické výpravy
Od 21. do 25. júla
Letný koktail
Od 28. júla do 1. augusta
Túlavé topánky
Od 4. do 8. augusta
Za pokladmi mesta
Od 11. do 15. augusta
Letom svetom
Od 18. do 22. augusta
Tábor plný športu
Od 25. do 28. augusta
Prázdninový mix

Pracovisko Orgovánová 5

Od 30. júna do 4. júla
Z každého rožku trošku
Od 7. do 11. júla
Extrémny adrenalín
Od 14. do 18. júla
Táborníci bez hraníc
Od 21. do 25. júla
Zvedavé topánky
Od 28. júla do 1. augusta
Skvelá päťka
Od 4. do 8. augusta
Po stopách minulosti
Od 11. do 15. augusta
Letný relax
Od 18. do 22. augusta
Z rozprávky do rozprávky
Od 25. do 28. augusta
Piráti z Karibiku

EP Kórejská 1

Od 30. júna do 4. júla
Pátrači
Od 7. do 11. júla
Prázdninové hry
Od 14. do 18. júla
Príjemné prázdniny

EP Starozagorská

Od 30. júna do 4. júla
Za športom a zábavou
Od 7. do 11. júla
Pešobus

EP Charkovská 1

Od 30. júna do 4. júla
Tancujeme, športujeme
Od 7. do 11. júla
S nami sa zabavíš

EP Viedenská 34

Od 30. júna do 4. júla
Príma banda
Od 7. do 11. júla
Super banda

Letné pobytové tábory:

Od 13. júla do 19. júla
Happy Children Camp IV
Miesto: Zemplínska Šírava, hotel Granit
Od 23. júla do 1. augusta
10 dní pohody
Miesto: Rajecké Teplice, RZ Altan

Bližšie informácie získate u A. Bodnárovej na číslach 055/6411411 a 0911 389 189 alebo na adrese cvc.bodnarova@gmail.com.

Program od 5. do 19. mája 2014

Piatky a soboty
Narodeninové oslavy
Program plný hier a zábavy pre oslávenca a jeho hostí pripravený animátorkami CVČ.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

Pondelky, 10:00 – 12:00 hod., utorky až piatky, 9:00 – 11:00 hod.
Materské centrá Slniečko
Materské centrum otvára priestor deťom nadväzovať prvé kontakty, poskytuje zázemie mamičkám na materskej dovolenke na spoločenské kontakty a vytvára podmienky na rozvíjanie vzťahu medzi deťmi a rodičmi.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

5. mája, 10:00 – 11:30 hod.
Kreslenie na asfalt
Najmasovejšie podujatie realizované pri príležitosti XX. ročníka osláv Dní mesta Košice určené pre kolektívy žiakov košických škôl. Účastníci podujatia majú možnosť prejaviť svoje tvorivé a umelecké schopnosti na tému História Košíc priamo v centre mesta – v pešej zóne.

5. mája o 15:00 hod.
Deň Košických škôl
V rámci osláv Dní mesta Košice na pódiu na Hlavnej ulici prebehne finálové kolo súťaže, ktorá je inováciou podujatia pre žiakov a študentov – študentský richtár. Zahŕňa prezentáciu jednotlivých kôl súťaže, hudobné a tanečné vstupy víťazov jednotlivých škôl a počas celého finále štvorčlenné tímy súťažiacich škôl plnia tvorivú úlohu.

7. mája o 14:30 hod.
Moje mesto
Vernisáž výstavy najúspešnejších výtvarných prác 9. ročníka súťaže žiakov spojená s oceňovaním víťazov. Výstava potrvá do 1. septembra a bude sprístupnená od pondelka do soboty, od 9:00 do 18:00 hod.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

11. mája o 15:00 hod.
Deň matiek
Program zostavený z činnosti záujmových útvarov, v ktorom sa predstavia členovia krúžkov Balet, Krok za krokom, Country tance, Divadielko detí, Moderátorky, Malí výtvarníci a ďalší.
Miesto: CVČ, EP Starozagorská 8 – pri OC Billa

12. mája o 10:00 hod.
Dejepisná súťaž KOŠICE – Finále
Finále celomestskej vedomostnej dejepisnej súťaže KOŠICE spojené s kvízom, kultúrnym programom a odovzdávaním diplomov, pamätných listov a odmien víťazom.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

16. mája, 9:00 – 12:00 hod.
Hraj o cenu Východoslovenského múzea
Literárno-dramatická súťaž organizovaná pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí určená pre 5-členné družstvá žiakov 6. – 8. ročníkov ZŠ, ktoré si navrhnú svoj erb a pripravia scénky zo života Košičanov – remeselníkov, obchodníkov, úradníkov, šľachty či z histórie múzea.
Miesto: CVČ, Kórejská 1 – Katova bašta, Hrnčiarska 7

17. mája, 9:30 – 14:30 hod.
XIII. ročník Majstrovstiev Košíc v šachu mládeže
6. turnaj v rámci Grand Prix mládeže v šachu jednotlivcov určený pre žiakov narodených 1.1.1999 a mladších.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

Program v Planetáriu:

Každú stredu, 19:00 – 21:00 hod. a každý štvrtok, 20:00 – 21:00 hod.
Pozorovanie večernej oblohy

Každý štvrtok o 19:00 hod.
Obloha dnes
Program pre väčšie deti, mládež a dospelých o aktuálnej oblohe a úkazoch.

Od 5. do 7. mája a od 12. do 16. mája, 14:00 – 16:00 hod.
Pozorovania Slnka a jasných hviezd a planét
Mimoriadne pozorovanie pre členov záujmových krúžkov a verejnosť pri príležitosti Európskych solárnych dní.

13. a 14. mája o 9:00 a 10:30 hod.
Alternatívne zdroje
Prednáška o využívaní alternatívnych zdrojov na získavanie energie pre dopredu objednané školské skupiny spojená s pozorovaním Slnka.

14. mája, 17:00 – 21:00 hod.
Alternatívne zdroje
Prednáška o alternatívnych zdrojoch energie pre verejnosť spojená s pozorovaním Slnka, planét a hviezd na dennej oblohe, program v planetáriu, film o Slnku, večerné pozorovanie Mesiaca, planét Jupiter, Mars a Saturn, astronomické výstavy.

Letné prímestské tábory:

EP Popradská 86

Od 30. júna do 4. júla
Slniečko
Od 7. do 11. júla
Špeci tábor
Od 14. do 18. júla
Astronomické výpravy
Od 21. do 25. júla
Letný koktail
Od 28. júla do 1. augusta
Túlavé topánky
Od 4. do 8. augusta
Za pokladmi mesta
Od 11. do 15. augusta
Letom svetom
Od 18. do 22. augusta
Tábor plný športu
Od 25. do 28. augusta
Prázdninový mix

Pracovisko Orgovánová 5

Od 30. júna do 4. júla
Z každého rožku trošku
Od 7. do 11. júla
Extrémny adrenalín
Od 14. do 18. júla
Táborníci bez hraníc
Od 21. do 25. júla
Zvedavé topánky
Od 28. júla do 1. augusta
Skvelá päťka
Od 4. do 8. augusta
Po stopách minulosti
Od 11. do 15. augusta
Letný relax
Od 18. do 22. augusta
Z rozprávky do rozprávky
Od 25. do 28. augusta
Piráti z Karibiku

EP Kórejská 1

Od 30. júna do 4. júla
Pátrači
Od 7. do 11. júla
Prázdninové hry
Od 14. do 18. júla
Príjemné prázdniny

EP Starozagorská

Od 30. júna do 4. júla
Za športom a zábavou
Od 7. do 11. júla
Pešobus

EP Charkovská 1

Od 30. júna do 4. júla
Tancujeme, športujeme
Od 7. do 11. júla
S nami sa zabavíš

EP Viedenská 34

Od 30. júna do 4. júla
Príma banda
Od 7. do 11. júla
Super banda

Letné pobytové tábory:

Od 13. júla do 19. júla
Happy Children Camp IV
Miesto: Zemplínska Šírava, hotel Granit
Od 23. júla do 1. augusta
10 dní pohody
Miesto: Rajecké Teplice, RZ Altan

Bližšie informácie získate u A. Bodnárovej na číslach 055/6411411 a 0911 389 189 alebo na adrese cvc.bodnarova@gmail.com.

Program od 21. apríla do 5. mája 2014

Piatky a soboty
Narodeninové oslavy
Program plný hier a zábavy pre oslávenca a jeho hostí pripravený animátorkami CVČ. V rámci programu ponúkame maľovanie na tvár oslávenca a jeho hostí, výzdobu priestorov, pestrý program – aktivity pre deti podľa veku, pomôcky a hračky.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

Pondelky, 10:00 – 12:00 hod., utorky až piatky, 9:00 – 11:00 hod.
Materské centrá Slniečko
Materské centrum otvára priestor deťom nadväzovať prvé kontakty, poskytuje zázemie mamičkám na materskej dovolenke na spoločenské kontakty a vytvára podmienky na rozvíjanie vzťahu medzi deťmi a rodičmi.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

22. apríla, 9:00 – 14:00 hod.
Prázdninový stolnotenisový turnaj
5. turnaj VI. ročníka prázdninovej stolnotenisovej ligy žiakov.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

23. apríla o 9:00 a 10:30 hod.
Deň Zeme
Premietanie filmu o našej Zemi s prírodovednou a ekologickou tematikou spojené s besedou na danú tému.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

24. apríla o 9:00 a 10:30 hod.
Dary Zeme – Kovy
Podujatie organizované pri príležitosti Dňa Zeme. Prednáška spojená s besedou na tému Dary Zeme – Kovy. Na otázky bude odpovedať doc. Ing. Beatrice Plešingerová z Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

26. apríla, 9:00 – 12:00 hod. a 14:00 – 17:00 hod.
Rodinná sobota
V dopoludňajšom i popoludňajšom programe sú pripravené zaujímavé aktivity pre deti – tvorivé dielne, tanec, umelecké činnosti, športové aktivity. K dispozícii je detská herňa, novootvorená posilňovňa, stolný tenis, šach.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

Do 30. apríla
Vitajte u nás
Výstava prác na tému Dekoratívne predmety, servítková technika, keramika, zátišia, ktorá je spojená s tvorivými dielňami.
Miesto: CVČ, EP Starozagorská 8

Každý utorok
Veľká cena Košíc
Inovatívnym spôsobom motivuje žiakov poznávať svoje mesto a prezentovať ho. Prebieha v 4 cykloch, je vhodné absolvovať všetky. 1.cyklus – ZŠ, 2. cyklus – Popradská 86, 3. cyklus – MMK, 4. cyklus – Hlavná ulica
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

Každú stredu
Prevencia kriminality detí a mládeže
Prednášky zamerané na prevenciu kriminality v oblastiach, ktoré sú určené žiakom 2. stupňa ZŠ, ako je užívanie drog – omamných a psychotropných látok, násilných a majetkových trestných činov a priestupkov. Prednášky a spôsoby výkladu sú prispôsobené konkrétnej vekovej kategórii.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5 – Starozagorská 8

Každú stredu
Úprava digitálnej fotografie
Zaujímavé stretnutie s využitím praktickej práce pre spracovanie digitálnej fotografie s prízvukom na možné riziká zverejňovania fotografií na internete.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5 – Starozagorská 8

Každú stredu
Tanec je IN (Tanec v našom každodennom živote) alebo Tvoríme z hliny (Vyrobme si zvonkohru)
Kombinovaný cyklus podujatí určený pre žiakov 1. stupňa ZŠ, ktorí majú šikovné nohy a chcú si zatancovať a dozvedieť sa viac o tanci, ale aj pre tých, ktorí majú šikovné ruky, chceli by si niečo pekné vymodelovať a dozvedieť sa viac o výrobe keramiky.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5 – Starozagorská 8

Každý štvrtok
Letom – svetom
Výchovno-vzdelávací program zameraný na poznávanie cudzích krajín hravou formou spojený s tvorivými dielňami. Je určený žiakom 1. stupňa ZŠ.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

Každý štvrtok
Vznik a vývoj predmincových platidiel
Cyklus zložený zo štyroch programov, ktoré realizujeme so skupinami žiakov na tému vývoja platidiel od vzniku až po súčasnosť. Súčasťou aktivít je aj výroba platidiel rôznymi technikami.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

Každý štvrtok a piatok
Učíme sa s Megie
Cyklus prednášok zameraných na interakciu človeka so psom, ukážky starostlivosti a výcviku
psa – canisterapeuta (weimarský stavač). Ďalšie stretnutie s Megie je zamerané na zdravý životný štýl a prízvukovanie potrieb domácich miláčikov.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

Každý piatok
Ja a ty sme iní a predsa rovnakí
Cyklické podujatia zamerané na odovzdávanie nového pohľadu na rozdiely a bariéry medzi kultúrami. Spoznávanie rozdielov medzi národmi a ich zvykmi. Vedenie detí k tolerancii iných kultúr.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

Každý piatok o 9:30 a 11:00 hod.
Čo by bolo, keby neboli učitelia
Výchovno-vzdelávací program pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ zameraný na slovenský jazyk a literatúru. Scénicky spracované artikulačné cvičenia, príslovia, porekadlá, riekanky, vyčítanky, hádanky, detské pohybové hry.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86 a EP Starozagorská 8

Program v Planetáriu:

Každú stredu, 19:00 – 21:00 hod. a každý štvrtok, 20:00 – 21:00 hod.
Pozorovanie večernej oblohy

Každý štvrtok o 19:00 hod.
Obloha dnes
Program pre väčšie deti, mládež a dospelých o aktuálnej oblohe a úkazoch.

22. apríla, 13:00 hod. – 20:00 hod.
Prázdninové planetárium
Programy o 13:00 a 15:00 hod. sú určené pre deti a rodičov, od 17:00 hod. prebehne podujatie S ďalekohľadom na cestách s témou Mars – Červená planéta. Počas oboch dní sa uskutoční aj pozorovanie Slnka, planét a hviezd na dennej oblohe, program v planetáriu, filmy, astronomické výstavy.

Program od 7. do 21. apríla 2014

Piatky a soboty
Narodeninové oslavy
Program plný hier a zábavy pre oslávenca a jeho hostí pripravený animátorkami CVČ. V rámci programu ponúkame maľovanie na tvár oslávenca a jeho hostí, výzdobu priestorov, pestrý program – aktivity pre deti podľa veku, pomôcky a hračky.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

Pondelky, 10:00 – 12:00 hod., utorky až piatky, 9:00 – 11:00 hod.
Materské centrá Slniečko
Materské centrum otvára priestor deťom nadväzovať prvé kontakty, poskytuje zázemie mamičkám na materskej dovolenke na spoločenské kontakty a vytvára podmienky na rozvíjanie vzťahu medzi deťmi a rodičmi.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

Do 9. apríla
Kniha trochu inak
Výstava výtvarných prác detí materských škôl na tému Kniha spojená s výstavou kníh, ktoré vytvorili členovia výtvarných záujmových útvarov.
Miesto: CVČ, EP Starozagorská 8

Od 10. do 30. apríla
Vitajte u nás
Výstava prác na tému Dekoratívne predmety, servítková technika, keramika, zátišia, ktorá je spojená s tvorivými dielňami.
Miesto: CVČ, EP Starozagorská 8

12. apríla, 9:30 – 14:30 hod.
Veľkonočné tvorenie
Tradičné podujatie pred blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami, zamerané na tvorenie zaujímavých veľkonočných dekorácií, spojené s pečením a ochutnávkou tradičných veľkonočných cukroviniek. Podujatie je určené nielen členom záujmových útvarov, ale aj širokej verejnosti.
Miesto: CVČ, EP Kórejská 1

12. apríla, 14:00 – 18:00 hod.
Veľkonočné tvorivé dielne
Podujatie zamerané na návrat k ľudovým tradíciám organizované pred blížiacou sa Veľkou nocou, na výrobu kraslíc a tvorenie zaujímavých veľkonočných dekorácií pre rodičov s deťmi, členov záujmových útvarov, ale aj širokú verejnosť.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

12. a 19. apríla, 9:00 – 12:00 hod. a 14:00 – 17:00 hod.
Rodinné soboty
V dopoludňajšom i popoludňajšom programe sú pripravené zaujímavé aktivity pre deti – tvorivé dielne, tanec, umelecké činnosti, športové aktivity. K dispozícii je detská herňa, novootvorená posilňovňa, stolný tenis, šach.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

16. apríla o 14:00 hod.
Dance World
Tanečná súťaž určená pre žiakov základných umeleckých škôl, členov centier voľného času, tanečných skupín, tanečných štúdií, tanečných zväzov, združení a asociácií, amatérskych tanečných skupín, detí z detských domov vo veku 9 – 15 rokov v kategóriách:
break dance – sólo tanečníci, street hip-hop – skupina, dicso – skupina, scénické choreografie – skupina.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5 – EP Popradská 86

Každý utorok
Veľká cena Košíc
Inovatívnym spôsobom motivuje žiakov poznávať svoje mesto a prezentovať ho. Prebieha v 4 cykloch, je vhodné absolvovať všetky.
1.cyklus – ZŠ, 2. cyklus – Popradská 86, 3. cyklus – MMK, 4. cyklus – Hlavná ulica
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

Každú stredu
Prevencia kriminality detí a mládeže
Prednášky zamerané na prevenciu kriminality v oblastiach, ktoré sú určené žiakom 2. stupňa ZŠ, ako je užívanie drog – omamných a psychotropných látok, násilných a majetkových trestných činov a priestupkov. Prednášky a spôsoby výkladu sú prispôsobené konkrétnej vekovej kategórii.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5 – Starozagorská 8

Každú stredu
Úprava digitálnej fotografie
Zaujímavé stretnutie s využitím praktickej práce pre spracovanie digitálnej fotografie s prízvukom na možné riziká zverejňovania fotografií na internete.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5 – Starozagorská 8

Každú stredu
Tanec je IN (Tanec v našom každodennom živote) alebo Tvoríme z hliny (Vyrobme si zvonkohru)
Kombinovaný cyklus podujatí určený pre žiakov 1. stupňa ZŠ, ktorí majú šikovné nohy a chcú si zatancovať a dozvedieť sa viac o tanci, ale aj pre tých, ktorí majú šikovné ruky, chceli by si niečo pekné vymodelovať a dozvedieť sa viac o výrobe keramiky.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5 – Starozagorská 8

Každý štvrtok
Letom – svetom
Výchovno-vzdelávací program zameraný na poznávanie cudzích krajín hravou formou spojený s tvorivými dielňami. Je určený žiakom 1. stupňa ZŠ.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

Každý štvrtok
Vznik a vývoj predmincových platidiel
Cyklus zložený zo štyroch programov, ktoré realizujeme so skupinami žiakov na tému vývoja platidiel od vzniku až po súčasnosť. Súčasťou aktivít je aj výroba platidiel rôznymi technikami.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

Každý štvrtok a piatok
Učíme sa s Megie
Cyklus prednášok zameraných na interakciu človeka so psom, ukážky starostlivosti a výcviku
psa – canisterapeuta (weimarský stavač). Ďalšie stretnutie s Megie je zamerané na zdravý životný štýl a prízvukovanie potrieb domácich miláčikov.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

Každý piatok
Ja a ty sme iní a predsa rovnakí
Cyklické podujatia zamerané na odovzdávanie nového pohľadu na rozdiely a bariéry medzi kultúrami. Spoznávanie rozdielov medzi národmi a ich zvykmi. Vedenie detí k tolerancii iných kultúr.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

Každý piatok o 9:30 a 11:00 hod.
Čo by bolo, keby neboli učitelia
Výchovno-vzdelávací program pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ zameraný na slovenský jazyk a literatúru. Scénicky spracované artikulačné cvičenia, príslovia, porekadlá, riekanky, vyčítanky, hádanky, detské pohybové hry.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86 a EP Starozagorská 8

Program v Planetáriu:

Každú stredu, 19:00 – 21:00 hod. a každý štvrtok, 20:00 – 21:00 hod.
Pozorovanie večernej oblohy

Každý štvrtok o 19:00 hod.
Obloha dnes
Program pre väčšie deti, mládež a dospelých o aktuálnej oblohe a úkazoch.

11. apríla, 15:00 – 20:00 hod.
Deň kozmonautiky
Podujatie S ďalekohľadom na cestách – pozorovanie Slnka, planét a iných objektov, prednáška o novinkách v kozmonautike, hviezdna obloha v planetáriu, premietanie dokumentárnych filmov o kozmonautike, astronomické výstavy.
Vstup: voľný

17. a 22. apríla, 13:00 – 20:00 hod.
Prázdninové planetárium
Programy o 13:00 a 15:00 hod. sú určené pre deti a rodičov, od 17:00 hod. prebehne podujatie S ďalekohľadom na cestách s témou Mars – Červená planéta. Počas oboch dní sa uskutoční aj pozorovanie Slnka, planét a hviezd na dennej oblohe, program v planetáriu, filmy, astronomické výstavy.

Program od 24. marca do 7. apríla 2014

Piatky a soboty
Narodeninové oslavy
Program plný hier a zábavy pre oslávenca a jeho hostí pripravený animátorkami CVČ. V rámci programu ponúkame maľovanie na tvár oslávenca a jeho hostí, výzdobu priestorov, pestrý program – aktivity pre deti podľa veku, pomôcky a hračky.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

Pondelky, 10:00 – 12:00 hod., utorky až piatky, 9:00 – 11:00 hod.
Materské centrá Slniečko
Materské centrum otvára priestor deťom nadväzovať prvé kontakty, poskytuje zázemie mamičkám na materskej dovolenke na spoločenské kontakty a vytvára podmienky na rozvíjanie vzťahu medzi deťmi a rodičmi.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

29. marca, 9:00 – 12:00 hod. a 14:00 – 17:00 hod.
Rodinné soboty
V dopoludňajšom i popoludňajšom programe sú pripravené zaujímavé aktivity pre deti – tvorivé dielne, tanec, umelecké činnosti, športové aktivity. K dispozícii je detská herňa, novootvorená posilňovňa, stolný tenis, šach.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

25. marca o 9:00 a 10:30 hod.
Čo je to svetelné znečistenie?
Prednáška spojená s besedou. Prednáša Ing. Peter Kaňuk z Centra voľného času v Košiciach.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

26. marca o 9:00 a 10:30 hod.
Plazy
Zaujímavé rozprávanie o plazoch spojené s ukážkou živých živočíchov. Prednáša Milan Oselský, podpredseda Združenia priateľov Herpetofauny.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

26. marca o 16:00 hod.
KOŠICE – Dejepisná súťaž
Mimoriadne úlohy celomestskej vedomostnej dejepisnej súťaže KOŠICE určenej pre 3-členné družstvá žiakov 2. stupňa ZŠ a OG zamerané na oboznámenie sa so zaujímavosťami z oblasti histórie, kultúry a súčasnosti Košíc. Cieľom súťaže je prehĺbiť u žiakov vzťah k vlastným tradíciám a histórii nášho mesta.
Miesto: CVČ, EP Kórejská 1

28. marca o 9:00 a 10:30 hod.
Psy
Prednáška o psoch a práci v útulku pre psíkov spojená s besedou o tom, prečo sa dostávajú do útulkov. Medzi deti prídu aj psíky a predvedú, čo sa naučili. Prednáša Martina Debnáriková, členka UVP, vedúca výcviku UPV.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

Každý utorok
Veľká cena Košíc
Inovatívnym spôsobom motivuje žiakov poznávať svoje mesto a prezentovať ho. Prebieha v 4 cykloch, je vhodné absolvovať všetky.
1.cyklus – ZŠ, 2. cyklus – Popradská 86, 3. cyklus – MMK, 4. cyklus – Hlavná ulica
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

Každú stredu
Prevencia kriminality detí a mládeže
Prednášky zamerané na prevenciu kriminality v oblastiach, ktoré sú určené žiakom 2. stupňa ZŠ, ako je užívanie drog – omamných a psychotropných látok, násilných a majetkových trestných činov a priestupkov. Prednášky a spôsoby výkladu sú prispôsobené konkrétnej vekovej kategórii.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5 – Starozagorská 8

Každú stredu
Úprava digitálnej fotografie
Zaujímavé stretnutie s využitím praktickej práce pre spracovanie digitálnej fotografie s prízvukom na možné riziká zverejňovania fotografií na internete.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5 – Starozagorská 8

Každú stredu
Tanec je IN (Tanec v našom každodennom živote) alebo Tvoríme z hliny (Vyrobme si zvonkohru)
Kombinovaný cyklus podujatí určený pre žiakov 1. stupňa ZŠ, ktorí majú šikovné nohy a chcú si zatancovať a dozvedieť sa viac o tanci, ale aj pre tých, ktorí majú šikovné ruky, chceli by si niečo pekné vymodelovať a dozvedieť sa viac o výrobe keramiky.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5 – Starozagorská 8

Každý štvrtok
Letom – svetom
Výchovno-vzdelávací program zameraný na poznávanie cudzích krajín hravou formou spojený s tvorivými dielňami. Je určený žiakom 1. stupňa ZŠ.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

Každý štvrtok
Vznik a vývoj predmincových platidiel
Cyklus zložený zo štyroch programov, ktoré realizujeme so skupinami žiakov na tému vývoja platidiel od vzniku až po súčasnosť. Súčasťou aktivít je aj výroba platidiel rôznymi technikami.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

Každý štvrtok a piatok
Učíme sa s Megie
Cyklus prednášok zameraných na interakciu človeka so psom, ukážky starostlivosti a výcviku
psa – canisterapeuta (weimarský stavač). Ďalšie stretnutie s Megie je zamerané na zdravý životný štýl a prízvukovanie potrieb domácich miláčikov.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

Každý piatok
Ja a ty sme iní a predsa rovnakí
Cyklické podujatia zamerané na odovzdávanie nového pohľadu na rozdiely a bariéry medzi kultúrami. Spoznávanie rozdielov medzi národmi a ich zvykmi. Vedenie detí k tolerancii iných kultúr.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

Každý piatok o 9:30 a 11:00 hod.
Čo by bolo, keby neboli učitelia
Výchovno-vzdelávací program pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ zameraný na slovenský jazyk a literatúru. Scénicky spracované artikulačné cvičenia, príslovia, porekadlá, riekanky, vyčítanky, hádanky, detské pohybové hry.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86 a EP Starozagorská 8

Program v Planetáriu:

Každú stredu, 19:00 – 21:00 hod. a každý štvrtok, 20:00 – 21:00 hod.
Pozorovanie večernej oblohy

Každý štvrtok o 19:00 hod.
Obloha dnes
Program pre väčšie deti, mládež a dospelých o aktuálnej oblohe a úkazoch.

29. marca, 17:00 – 22:00 hod.
Hodina Zeme
Zapojenie sa do celosvetovej kampane Hodina Zeme zhasnutím osvetlenia budovy CVČ, program v planetáriu pre deti a rodičov, pozorovanie Slnka, planét a iných objektov, prednáška o svetelnom znečistení, hviezdna obloha v planetáriu, premietanie filmov z astronomickou tematikou, astronomické výstavy.
Vstup: zadarmo

Program od 10. do 24. marca 2014

Piatky a soboty
Narodeninové oslavy
Program plný hier a zábavy pre oslávenca a jeho hostí pripravený animátorkami CVČ. V rámci programu ponúkame maľovanie na tvár oslávenca a jeho hostí, výzdobu priestorov, pestrý program – aktivity pre deti podľa veku, pomôcky a hračky.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

Pondelky, 10:00 – 12:00 hod., utorky až piatky, 9:00 – 11:00 hod.
Materské centrá Slniečko
Materské centrum otvára priestor deťom nadväzovať prvé kontakty, poskytuje zázemie mamičkám na materskej dovolenke na spoločenské kontakty a vytvára podmienky na rozvíjanie vzťahu medzi deťmi a rodičmi.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

13. marca, 9:00 – 14:00 hod.
O putovný pohár primátora mesta Košice
11. ročník súťaže družstiev v športovej streľbe zo vzduchovej pušky.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

15. a 22. marca, 9:00 – 12:00 hod. a 14:00 – 17:00 hod.
Rodinné soboty
V dopoludňajšom i popoludňajšom programe sú pripravené zaujímavé aktivity pre deti – tvorivé dielne, tanec, umelecké činnosti, športové aktivity. K dispozícii je detská herňa, novootvorená posilňovňa, stolný tenis, šach.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

21. marca o 9:00 a 10:30 hod.
Sovy
Prednáška na tému sovy – tajomní lovci obohatená o zvuky a exponáty určená pre žiakov ZŠ a OG. Prednáša Mgr. Peter Krišovský z Východoslovenského múzea v Košiciach.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

21. marca o 15:30 hod.
Vesmír očami detí
Vernisáž výtvarnej súťaže vyhlásenej pre deti MŠ, ZŠ a ZUŠ je spojená so slávnostným vyhodnotením a oceňovaním najúspešnejších autorov.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

22. marca, 9:00 – 14:00 hod.
XIII. ročník Majstrovstiev Košíc v šachu mládeže
5. turnaj v rámci Grand Prix mládeže v šachu jednotlivcov určený pre žiakov narodených 1.1.1999 a mladších.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

24. marca o 9:00 a 10:30 hod.
Aha deti, čo to letí!
Zaujímavé rozprávanie o bocianoch a netopieroch. Prednáša Bc. Stanislav Levendovský z Východoslovenského múzea v Košiciach.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

Každý utorok
Veľká cena Košíc
Inovatívnym spôsobom motivuje žiakov poznávať svoje mesto a prezentovať ho. Prebieha v 4 cykloch, je vhodné absolvovať všetky.
1.cyklus – ZŠ, 2. cyklus – Popradská 86, 3. cyklus – MMK, 4. cyklus – Hlavná ulica
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

Každú stredu
Prevencia kriminality detí a mládeže
Prednášky zamerané na prevenciu kriminality v oblastiach, ktoré sú určené žiakom 2. stupňa ZŠ, ako je užívanie drog – omamných a psychotropných látok, násilných a majetkových trestných činov a priestupkov. Prednášky a spôsoby výkladu sú prispôsobené konkrétnej vekovej kategórii.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5 – Starozagorská 8

Každú stredu
Úprava digitálnej fotografie
Zaujímavé stretnutie s využitím praktickej práce pre spracovanie digitálnej fotografie s prízvukom na možné riziká zverejňovania fotografií na internete.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5 – Starozagorská 8

Každú stredu
Tanec je IN (Tanec v našom každodennom živote) alebo Tvoríme z hliny (Vyrobme si zvonkohru)
Kombinovaný cyklus podujatí určený pre žiakov 1. stupňa ZŠ, ktorí majú šikovné nohy a chcú si zatancovať a dozvedieť sa viac o tanci, ale aj pre tých, ktorí majú šikovné ruky, chceli by si niečo pekné vymodelovať a dozvedieť sa viac o výrobe keramiky.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5 – Starozagorská 8

Každý štvrtok
Letom – svetom
Výchovno-vzdelávací program zameraný na poznávanie cudzích krajín hravou formou spojený s tvorivými dielňami. Je určený žiakom 1. stupňa ZŠ.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

Každý štvrtok
Vznik a vývoj predmincových platidiel
Cyklus zložený zo štyroch programov, ktoré realizujeme so skupinami žiakov na tému vývoja platidiel od vzniku až po súčasnosť. Súčasťou aktivít je aj výroba platidiel rôznymi technikami.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

Každý štvrtok a piatok
Učíme sa s Megie
Cyklus prednášok zameraných na interakciu človeka so psom, ukážky starostlivosti a výcviku
psa – canisterapeuta (weimarský stavač). Ďalšie stretnutie s Megie je zamerané na zdravý životný štýl a prízvukovanie potrieb domácich miláčikov.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

Každý piatok
Ja a ty sme iní a predsa rovnakí
Cyklické podujatia zamerané na odovzdávanie nového pohľadu na rozdiely a bariéry medzi kultúrami. Spoznávanie rozdielov medzi národmi a ich zvykmi. Vedenie detí k tolerancii iných kultúr.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

Každý piatok o 9:30 a 11:00 hod.
Čo by bolo, keby neboli učitelia
Výchovno-vzdelávací program pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ zameraný na slovenský jazyk a literatúru. Scénicky spracované artikulačné cvičenia, príslovia, porekadlá, riekanky, vyčítanky, hádanky, detské pohybové hry.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86 a EP Starozagorská 8

Program v Planetáriu:

Každú stredu, 19:00 – 21:00 hod. a každý štvrtok, 20:00 – 21:00 hod.
Pozorovanie večernej oblohy

Každý štvrtok o 19:00 hod.
Obloha dnes
Program pre väčšie deti, mládež a dospelých o aktuálnej oblohe a úkazoch.

20. marca, 8:00 – 13:00 hod.
Košický seminár o astronómii
Podujatie určené pre učiteľov a záujemcov o astronómiu z radov dospelých a mládeže.

22. marca o 14:00 hod.
Rozprávky o súhvezdiach
Program v planetáriu pre deti a rodičov.

22. marca o 15:00 hod.
Mesiac u krajčíra
Program v planetáriu pre deti a rodičov.

22. marca o 16:00 hod.
Jarná obloha
Program pre deti, mládež a dospelých.

22. marca, 15:00 – 20:00 hod.
Deň astronómie
Pozorovanie Slnka, planét a iných objektov, prednášky o svetelnom znečistení a novinkách v astronómii, hviezdna obloha v planetáriu, premietanie dokumentárnych filmov z astronomickou tematikou, astronomické výstavy.
Vstup: voľný

Program od 17. februára do 10. marca 2014

Piatky a soboty
Narodeninové oslavy
Program plný hier a zábavy pre oslávenca a jeho hostí pripravený animátorkami CVČ. V rámci programu ponúkame maľovanie na tvár oslávenca a jeho hostí, výzdobu priestorov, pestrý program – aktivity pre deti podľa veku, pomôcky a hračky.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

Pondelky, 10:00 – 12:00 hod., utorky až piatky, 9:00 – 11:00 hod.
Materské centrá Slniečko
Materské centrum otvára priestor deťom nadväzovať prvé kontakty, poskytuje zázemie mamičkám na materskej dovolenke na spoločenské kontakty a vytvára podmienky na rozvíjanie vzťahu medzi deťmi a rodičmi.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

21. februára o 16:30 hod.
Karneval
Tradičné fašiangové podujatie plné hudby, hier, tanca a dobrej zábavy spojené s prehliadkou masiek, ktoré vyvrcholí diskotékou.
Miesto: CVČ, Charkovská 1

22. februára, 9:00 – 12:00 hod. a 14:00 – 17:00 hod. a 8. februára, 9:00 hod. – 12:00 hod.
Rodinné soboty
Možnosť, ako zmysluplne využiť voľný čas v spoločnosti animátorov CVČ. V dopoludňajšom i popoludňajšom programe sú pripravené zaujímavé aktivity pre deti – tvorivé dielne, tanec, umelecké činnosti, športové aktivity. K dispozícii je detská herňa, novootvorená posilňovňa, stolný tenis, šach.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

25. februára o 8:30 hod.
Ukáž, čo vieš – finále
Finále postupovej zábavno-vedomostnej súťaže, ktorá je určená žiakom 2. – 4. ročníka ZŠ. Súťažia 5-členné družstvá so záujmom o prírodovedu, ktoré získali v troch predchádzajúcich kolách najvyšší počet bodov.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

26. februára o 16:00 hod.
Košice – Dejepisná súťaž
Mimoriadne úlohy celomestskej vedomostnej dejepisnej súťaže KOŠICE určenej pre 3-členné družstvá žiakov 2. stupňa ZŠ a OG zamerané na oboznámenie sa so zaujímavosťami z oblasti histórie, kultúry a súčasnosti Košíc spojené s návštevou expozícií Východoslovenského múzea. Cieľom súťaže je prehĺbiť u žiakov vzťah k vlastným tradíciám a histórii nášho mesta.
Miesto: CVČ, EP Kórejská 1

Každú stredu
Prevencia kriminality detí a mládeže
Prednášky zamerané na prevenciu kriminality v oblastiach, ktoré sú určené žiakom 2.stupňa ZŠ, ako je užívanie drog – omamných a psychotropných látok, násilných a majetkových trestných činov a priestupkov. Prednášky a spôsoby výkladu sú prispôsobené konkrétnej vekovej kategórii.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5 – Starozagorská 8

Každú stredu
Úprava digitálnej fotografie
Zaujímavé stretnutie s využitím praktickej práce pre spracovanie digitálnej fotografie s prízvukom na možné riziká zverejňovania fotografií na internete.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5 – Starozagorská 8

Každú stredu
Tanec je IN (Tanec v našom každodennom živote) alebo Tvoríme z hliny (Vyrobme si zvonkohru)
Kombinovaný cyklus podujatí určený pre žiakov 1. stupňa ZŠ, ktorí majú šikovné nohy a chcú si zatancovať a dozvedieť sa viac o tanci, ale aj pre tých, ktorí majú šikovné ruky, chceli by si niečo pekné vymodelovať a dozvedieť sa viac o výrobe keramiky.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5 – Starozagorská 8

Každý štvrtok
Letom – svetom
Výchovno-vzdelávací program zameraný na poznávanie cudzích krajín hravou formou spojený s tvorivými dielňami. Je určený žiakom 1. stupňa ZŠ. Účastníkom programu postupne priblížime mnohé zaujímavostí jednotlivých svetadielov.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

Každý štvrtok
Vznik a vývoj predmincových platidiel
Cyklus zložený zo štyroch programov, ktoré realizujeme so skupinami žiakov na tému vývoja platidiel od vzniku až po súčasnosť. Súčasťou aktivít je aj výroba platidiel rôznymi technikami. Učením hrou spoznajú žiaci históriu a budú mať možnosť pouvažovať i nad budúcnosťou sveta financií.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

Každý štvrtok a piatok
Učíme sa s Megie
Cyklus prednášok zameraných na interakciu človeka so psom, ukážky starostlivosti a výcviku
psa – canisterapeuta (weimarský stavač). Ďalšie stretnutie s Megie je zamerané na zdravý životný štýl a prízvukovanie potrieb domácich miláčikov.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

Každý piatok
Ja a ty sme iní a predsa rovnakí
Cyklické podujatia zamerané na odovzdávanie nového pohľadu na rozdiely a bariéry medzi kultúrami. Spoznávanie rozdielov medzi národmi a ich zvykmi. Vedenie detí k tolerancii iných kultúr.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

Každý piatok o 9:30 a 11:00 hod.
Čo by bolo, keby neboli učitelia
Výchovno-vzdelávací program pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ so zameraním na slovenský jazyk a literatúru. Scénicky spracované artikulačné cvičenia, príslovia, porekadlá, riekanky, vyčítanky, hádanky, detské pohybové hry.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86 a EP Starozagorská 8

Od 3. do 7. marca
Jarné prímestské tábory
Miesto: Orgovánová 5, Popradská 86 (Domino) a Starozagorská 8
Viac info na www.cvckosice.sk.

Program v Planetáriu:

Každú stredu, 19:00 – 21:00 hod. a každý štvrtok, 20:00 – 21:00 hod.
Pozorovanie večernej oblohy

Každý štvrtok o 19:00 hod.
Obloha dnes
Program pre väčšie deti, mládež a dospelých o aktuálnej oblohe a úkazoch.

22. februára o 5:30 hod.
Pozorovanie planét na rannej oblohe

26. februára o 5:30 hod.
Konjunkcia Venuše s mesiacom
Úkaz nastáva o 6:00 hod. nad juhovýchodným obzorom. Venuša sa vtedy bude nachádzať 0,4° severne od Mesiaca. Okrem samotného úkazu bude príležitosť pozrieť sa ďalekohľadmi na planéty Mars a Saturn. Pozorovanie sa uskutoční len za jasného počasia pred budovou CVČ Popradská 86 (DOMINO) pomocou prenosných ďalekohľadov.

Program od 27. januára do 28. februára 2014

1., 15. a 22. februára, 9:00 – 12:00 hod. a 14:00 – 17:00 hod. a 8. februára, 9:00 hod. – 12:00 hod.
Rodinné soboty
Možnosť, ako zmysluplne využiť voľný čas v spoločnosti animátorov CVČ. V dopoludňajšom i popoludňajšom programe sú pripravené zaujímavé aktivity pre deti – tvorivé dielne, tanec, umelecké činnosti, športové aktivity. K dispozícii je detská herňa, novootvorená posilňovňa, stolný tenis, šach.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

Piatky a soboty
Narodeninové oslavy
Program plný hier a zábavy pre oslávenca a jeho hostí pripravený animátorkami CVČ. V rámci programu ponúkame maľovanie na tvár oslávenca a jeho hostí, výzdobu priestorov, pestrý program – aktivity pre deti podľa veku, pomôcky a hračky.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

Pondelky, 10:00 – 12:00 hod., utorky až piatky, 9:00 – 11:00 hod.
Materské centrá Slniečko
Materské centrum otvára priestor deťom nadväzovať prvé kontakty, poskytuje zázemie mamičkám na materskej dovolenke na spoločenské kontakty a vytvára podmienky na rozvíjanie vzťahu medzi deťmi a rodičmi.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

29. januára a 26. februára o 16:00 hod.
Košice – Dejepisná súťaž
Mimoriadne úlohy celomestskej vedomostnej dejepisnej súťaže KOŠICE určená pre 3-členné družstvá žiakov 2. stupňa ZŠ a OG zamerané na oboznámenie sa so zaujímavosťami z oblasti histórie, kultúry a súčasnosti Košíc spojené s návštevou expozícií Východoslovenského múzea. Cieľom súťaže je prehĺbiť u žiakov vzťah k vlastným tradíciám a histórii nášho mesta.
Miesto: CVČ, EP Kórejská 1

Do 5. februára, 8:00 – 16:00 hod.
Zbierka pre psí útulok
Zaujímavá myšlienka vychovávateliek, ktoré by chceli spolu s vami spríjemniť život psíkov v košickom psom útulku. Môžete prispieť niečím, čo váš miláčik už nepotrebuje a potešíte zvieratko bez majiteľa.
Miesto: CVČ, EP Kórejská 1

1. a 15. februára, 9:00 – 14:00 hod.
XIII. ročník Majstrovstiev Košíc v šachu mládeže
3. a 4. turnaj v rámci Grand Prix mládeže v šachu jednotlivcov určený pre žiakov narodených 1. januára 1999 a mladších.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

3. februára, 9:00 – 15:00 hod.
Prázdninový stolnotenisový turnaj
3. turnaj VI. ročníka prázdninovej stolnotenisovej ligy žiakov.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

8. februára, 14:00 – 18:00 hod.
Fašiangová sobota
Tradičné podujatie pre rodiny, na ktorom si deti vyrábajú masky, pečú šišky a pripomenú si staré tradície. Súčasťou podujatia je aj vystúpenie folklórneho súboru Hanička, malá tanečná škola, karneval, súťaže, pochovávanie basy a na spestrenie je pripravený zaujímavý program v planetáriu.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

12. februára o 9:00 hod.
Karneval a Valentínska párty
Zábavné podujatie zamerané na šírenie tradícií pre veselé detičky a mamičky v detskom klube Slniečko. Podmienkou vstupu je karnevalová maska a vlastnoručne vyrobené srdiečko. Na deti čaká dobrá zábava, súťaže, tanec a prekvapenie.
Miesto: CVČ, EP Starozagorská 8, Detský klub Slniečko

13. februára o 16:30 hod.
Karneval
Tradičné fašiangové podujatie plné hudby, hier, tanca a dobrej zábavy spojené s prehliadkou masiek, ktoré vyvrcholí odmeňovaním najoriginálnejších masiek a diskotékou.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

14. februára, 9:00 – 12:00 hod.
Detský fašiangový ples
Netradičné podujatie pre deti MŠ, kde sa deti zahrajú na svojich rodičov, ktorí sa vybrali na ples a chcú sa dobre zabaviť. Súčasťou detského fašiangového plesu bude aj bohatý kultúrny program.
Miesto: CVČ, Starozagorská 8

21. februára o 16:30 hod.
Karneval
Tradičné fašiangové podujatie plné hudby, hier, tanca a dobrej zábavy spojené s prehliadkou masiek, ktoré vyvrcholí diskotékou.
Miesto: CVČ, Charkovská 1

25. februára o 8:30 hod.
Ukáž, čo vieš – finále
Finále postupovej zábavno-vedomostnej súťaže, ktorá je určená žiakom 2. – 4. ročníka ZŠ. Súťažia 5-členné družstvá so záujmom o prírodovedu, ktoré získali v troch predchádzajúcich kolách najvyšší počet bodov.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

Každú stredu
Prevencia kriminality detí a mládeže
Prednášky zamerané na prevenciu kriminality v oblastiach, ktoré sú určené žiakom 2.stupňa ZŠ, ako je užívanie drog – omamných a psychotropných látok, násilných a majetkových trestných činov a priestupkov. Prednášky a spôsoby výkladu sú prispôsobené konkrétnej vekovej kategórii.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5 – Starozagorská 8

Každú stredu
Úprava digitálnej fotografie
Zaujímavé stretnutie s využitím praktickej práce pre spracovanie digitálnej fotografie s prízvukom na možné riziká zverejňovania fotografií na internete.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5 – Starozagorská 8

Každú stredu
Tanec je IN (Tanec v našom každodennom živote) alebo Tvoríme z hliny (Vyrobme si zvonkohru)
Kombinovaný cyklus podujatí určený pre žiakov 1. stupňa ZŠ, ktorí majú šikovné nohy a chcú si zatancovať a dozvedieť sa viac o tanci, ale aj pre tých, ktorí majú šikovné ruky, chceli by si niečo pekné vymodelovať a dozvedieť sa viac o výrobe keramiky.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5 – Starozagorská 8

Každý štvrtok
Letom – svetom
Výchovno-vzdelávací program zameraný na poznávanie cudzích krajín hravou formou spojený s tvorivými dielňami. Je určený žiakom 1. stupňa ZŠ. Účastníkom programu postupne priblížime mnohé zaujímavostí jednotlivých svetadielov.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

Každý štvrtok
Vznik a vývoj predmincových platidiel
Cyklus zložený zo štyroch programov, ktoré realizujeme so skupinami žiakov na tému vývoja platidiel od vzniku až po súčasnosť. Súčasťou aktivít je aj výroba platidiel rôznymi technikami. Učením hrou spoznajú žiaci históriu a budú mať možnosť pouvažovať i nad budúcnosťou sveta financií.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

Každý štvrtok a piatok
Učíme sa s Megie
Cyklus prednášok zameraných na interakciu človeka so psom, ukážky starostlivosti a výcviku
psa – canisterapeuta (weimarský stavač). Ďalšie stretnutie s Megie je zamerané na zdravý životný štýl a prízvukovanie potrieb domácich miláčikov.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

Každý piatok
Ja a ty sme iní a predsa rovnakí
Cyklické podujatia zamerané na odovzdávanie nového pohľadu na rozdiely a bariéry medzi kultúrami. Spoznávanie rozdielov medzi národmi a ich zvykmi. Vedenie detí k tolerancii iných kultúr.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

Každý piatok o 9:30 a 11:00 hod.
Čo by bolo, keby neboli učitelia
Výchovno-vzdelávací program pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ so zameraním na slovenský jazyk a literatúru. Scénicky spracované artikulačné cvičenia, príslovia, porekadlá, riekanky, vyčítanky, hádanky, detské pohybové hry.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86 a EP Starozagorská 8

Program v Planetáriu:

Každú stredu, 19:00 – 21:00 hod. a každý štvrtok, 20:00 – 21:00 hod.
Pozorovanie večernej oblohy

Každý štvrtok o 19:00 hod.
Obloha dnes
Program pre väčšie deti, mládež a dospelých o aktuálnej oblohe a úkazoch.

27. januára o 17:00 hod.
Kométy
Program určený pre širokú verejnosť.

3. februára, 14:00 – 19:00 hod.
Prázdninové planetárium
O 14:00 a 15:00 hod. program v planetáriu a od 16:00 hod. podujatie na tému Jupiter a kométy.

15. februára o 16:00 hod.
O dvanástich mesiačikoch
Program v planetáriu pre deti a rodičov.

15. februára o 18:00 hod.
Zimná obloha
Program pre deti, mládež a dospelých.

15. a 22. februára o 5:30 hod.
Pozorovanie planét na rannej oblohe

26. februára o 5:30 hod.
Konjunkcia Venuše s mesiacom
Úkaz nastáva o 6:00 hod. nad juhovýchodným obzorom. Venuša sa vtedy bude nachádzať 0,4° severne od Mesiaca. Okrem samotného úkazu bude príležitosť pozrieť sa ďalekohľadmi na planéty Mars a Saturn. Pozorovanie sa uskutoční len za jasného počasia pred budovou CVČ Popradská 86 (DOMINO) pomocou prenosných ďalekohľadov.

Program od 16. do 31. decembra 2013

Do 18. decembra
Výstava Zimné aranžovanie
Výstava zimných aranžmánov vytvorených na celomestskom kole súťaže určená pre verejnosť.
Miesto: CVČ, EP Popradská 86

19. decembra o 17:00 hod.
Vianoce na Terase
Vianočný program centra voľného času a jeho elokovaných pracovísk zostavený z činnosti
záujmových útvarov, v ktorom sa predstavia členovia tanečných, speváckych, divadelných a
moderátorských záujmových útvarov. Súbežne s programom sa realizuje predaj výrobkov z dielne keramických záujmových útvarov a tvorivých dielní.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

21. decembra, 9:00 – 12:00 hod. a 14:00 – 17:00 hod.
Rodinné soboty
Program v decembri bude zameraný na vianočnú tematiku, pečenie a zdobenie medovníkov, vianočné tvorivé dielne.
Miesto: EP Popradská 86

27. decembra, 10:00 – 14:00 hod.
Vianočná „Discotreska“
Zábavné podujatie pre prázdninujúce deti spojené s ozdobovaním voňavých medovníkov, výrobou silvestrovskej masky, čiapky a so zaujímavými súťažami. Podujatie vyvrcholí diskotékou.
Miesto: CVČ, Orgovánová 5

Pondelky, 10:00 – 12:00 hod. a utorky až piatky, 9:00 – 11:00 hod.
Materské centrá Slniečko
Materské centrum otvára priestor deťom nadväzovať prvé kontakty, poskytuje zázemie mamičkám na materskej dovolenke na spoločenské kontakty a vytvára podmienky na rozvíjanie vzťahu medzi deťmi a rodičmi.
Miesto: Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

Piatky a soboty (po dohovore aj iné dni podľa požiadaviek)
Narodeninové oslavy
Zaujímavý program plný hier a zábavy pre oslávenca a jeho hostí pripravený animátorkami CVČ, ktorý vyvrcholí diskotékou.
Miesto: Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

Program v Planetáriu:

16. a 20. decembra o 17:00 hod.
Kométy

18. decembra, 18:30 – 20:30 hod. a 19. decembra, 20:00 – 20:30 hod.
Pozorovanie večernej oblohy

19. decembra o 19:00 hod.
Obloha dnes
Program pre väčšie deti, mládež a dospelých o aktuálnej oblohe a úkazoch.

30. decembra, 14:00 – 19:00 hod.
Prázdninové planetárium
Program v planetáriu pre prázdninujúce deti a rodičov spojený s pozorovaním jasnej kométy ISON.
Miesto: CVČ, Popradská 86

 

Program od 2. do 16. decembra 2013

3. decembra o 9:00 hod.

Ukáž, čo vieš – Spiaci les

Druhé kolo celomestskej postupovej zábavno-vedomostnej súťaže, ktorá je určená žiakom 2. – 4. ročníka ZŠ. Súťažia 5-členné družstvá so záujmom o prírodovedu, v oblasti teoretickej, vedomostnej i praktickej.

Miesto: EP Popradská 86

 

4. decembra o 16:00 hod.

Mikuláš

Miesto: EP Charkovská 1

 

4. decembra, 19:00 – 23:00 hod.

Hudobná skupina MEDS

Prezentácia hudobnej skupiny MEDS.

Miesto: Mambocafé na Luniku 2, MČ Terasa.

 

5. a 6. decembra o 9:00 hod.

Mikuláš v Materskom centre Slniečko

Zábavné podujatie s mikulášskou tematikou pripravené pre deti a mamičky zo sídliska Dargovských hrdinov, ktoré vyvrcholí príchodom Mikuláša a rozdávaním darčekov.

Miesto: EP Charkovská 1

 

6. decembra o 12:00 hod.

Najkrajšia vianočná pohľadnica, najkrajšia vianočná ozdoba

Vyhodnotenie celomestskej výtvarnej súťaže vyhlásenej pre deti MŠ, žiakov I. a II. stupňa ZŠ spojené s vernisážou najúspešnejších prác.

Miesto: EP Kórejská 1

 

7. decembra, 9:00 – 16:00 hod.

Mikulášska jazda do Delne

Celodenný výlet vlakom pre mikulášskych škriatkov z Košíc do prešovského aquaparku Delňa spojený s obedom a zábavnými súťažami. Na každého účastníka čaká mikulášske prekvapenie.

Miesto: Orgovánová 5

 

7. decembra, 9:00 – 12:00 hod. a 14:00 – 17:00 hod. a 14. decembra, 9:00 – 12:00 hod.

Rodinné soboty

Program v decembri bude zameraný na vianočnú tematikupečenie a zdobenie medovníkov, vianočné tvorivé dielne.

Miesto: EP Popradská 86

8. decembra o 16:00 hod.

Košice – dejepisná súťaž

1.etapa vedomostnej dejepisnej súťaže Košice určená pre 3-členné družstvá žiakov 2. stupňa ZŠ a OG. Jej cieľom je prehĺbiť u žiakov vzťah k vlastným tradíciám a histórii nášho mesta.

Miesto: EP Popradská 86

 

10. decembra o 9:00 hod.

Zimné aranžovanie

Celomestské kolo súťaže, ktorá je určená pre žiakov 5. až 9. ročníka ZŠ a OG.

Miesto: EP Popradská 86

 

Od 10. do 18. decembra

Výstava Zimné aranžovanie

Výstava zimných aranžmánov vytvorených na celomestskom kole súťaže určená pre verejnosť.

Miesto: CVČ, EP Popradská 86

 

12. decembra o 17:00 hod.

Vianoce s Centrom voľného času

Prezentácia toho najlepšieho z roku 2013 zo záujmových krúžkov Centra voľného času. Ohňostroj zábavy, spevu, tanca a kolied.

Miesto: Immaculata

 

13. decembra, 16:00 – 18:00 hod.

Ozdobme si jedličku

Podujatie určené verejnosti zamerané na rozvíjanie predvianočných a vianočných tradícií, výrobu vianočných ozdôb na stromček a rôznych dekoratívnych vianočných predmetov.

Miesto: CVČ, Orgovánová 5

 

13. decembra o 17:00 hod.

Vianoce na KVP

Vianočný program organizovaný v spolupráci s Mestskou časťou KVP zostavený z činnosti záujmových útvarov, v ktorom sa predstavia členovia tanečných záujmových útvarov.

Miesto: Starozagorská 8 – OC Iskra, Moskovská trieda

 

14. decembra, 9:00 – 15:00 hod.

Plastic Model Košice

VI. ročník celoslovenskej súťaže plastikových modelov. Sprievodnou akciou súťaže bude výstava modulovej železnice a dynamická ukážka jazdenia s vláčikmi.

Miesto: Orgovánová 5

 

14. decembra, 14:00 – 17:00 hod.

Blší trh pre mamičky s deťmi

Podujatie zamerané na výmenu detského oblečenia, hračiek, kočíkov, kolobežiek, bicyklov

organizované za účelom spríjemnenia vianočných sviatkov v rodinách.

Miesto: EP Charkovská 1

 

14. decembra, 14:00 – 18:00 hod.

Vianočná burza nápadov

Podujatie určené širokej verejnosti zamerané na rozvíjanie predvianočných a vianočných tradícií, kreativitu, fantáziu a radosť z vlastnoručne vyhotovených darčekov a úžitkových predmetov. Súčasťou podujatia bude vianočná burza hračiek, kníh a športových potrieb.

Miesto: EP Popradská 86

V pondelky, 10:00 – 12:00 hod. a v utorky až piatky, 9:00 – 11:00 hod.

 

Materské centrá Slniečko

Materské centrum otvára priestor deťom nadväzovať prvé kontakty, poskytuje zázemie mamičkám na materskej dovolenke na spoločenské kontakty a vytvára podmienky na rozvíjanie vzťahu medzi deťmi a rodičmi.

Miesto: Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

 

Piatky a soboty (po dohovore aj iné dni podľa požiadaviek)

Narodeninové oslavy

Miesto: Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

 

Program v Planetáriu:

 

2., 9., 13., 16., a 20. decembra o 17:00 hod.

Kométy

 

4. a 11. decembra, 18:30 – 20:30 hod.

Pozorovanie večernej oblohy

 

14. decembra o 16:00 hod.

Vlasatica

Program v planetáriu pre deti a rodičov.

 

14. decembra o 17:00 hod.

Rozprávky o súhvezdiach

Program pre deti, mládež a dospelých.

 

14. decembra o 18:00 hod.

Zimná obloha

Program pre deti, mládež a dospelých.

 

Program od 18. novembra do 2. decembra 2013

20. novembra o 14:00 hod.

Košice – dejepisná súťaž

Vyhlásenie etapovej vedomostnej dejepisnej súťaže pre 3-členné družstvá žiakov ZŠ.

Miesto: CVČ, EP Popradská 86

 

21. novembra o 15:30 hod.

Najkrajší sen

Vernisáž XVIII. ročníka výtvarnej súťaže vyhlásenej pre deti MŠ a ZŠ. Témou súťaže je sen

– želania, priania a túžby detí, ale aj skutočné snívané sny. Deti majú možnosť vyjadriť sa najrôznejšími výtvarnými technikami.

Miesto: CVČ, EP Popradská 86

 

23. a 30. novembra, 9:00 – 12:00 hod. a 14:00 – 17:00 hod.

Rodinné soboty Novinka, ktorú si pripravilo CVČ pre rodiny s deťmi počas sobôt. Možnosť, ako zmysluplne využiť voľný čas v spoločnosti animátorov CVČ. Sobota 23. novembra, je zameraná na prírodovedné aktivity. Miesto: CVČ, EP Popradská 86

29. novembra o 16:00 hod.

Svietniky z hliny

Výstava originálnych svietnikov vytvorených z hliny členmi záujmových útvarov.

Miesto: CVČ, Orgovánová 5

 

Noc z 29. na 30. novembra, 19:00 – 8:00 hod.

Noc so strašidlami

Podujatie umožní deťom prežiť netradičnú noc naplnenú umeleckými a poznávacími aktivitami, súťažami a hrami. Má podtitul Stredovek – Hon na čarodejnice a nesie v sebe symboliku Halloweenu.

Miesto: CVČ, EP Popradská 86

V pondelky, 10:00 – 12:00 hod. a v utorky až piatky, 9:00 – 11:00 hod. Materské centrá Slniečko Materské centrum otvára priestor deťom nadväzovať prvé kontakty, poskytuje zázemie mamičkám na materskej dovolenke na spoločenské kontakty a vytvára podmienky na rozvíjanie vzťahu medzi deťmi a rodičmi. Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8   Novembrové utorky Veľká cena Košíc Inovatívnym spôsobom motivuje žiakov ZŠ poznávať svoje mesto a prezentovať ho. Prebieha v 4 cykloch, je vhodné absolvovať všetky. 1.cyklus – ZŠ, 2. cyklus – Popradská 86, 3. cyklus – MMK, 4. cyklus – Hlavná ulica Miesto: CVČ, Orgovánová 5   Novembrové stredy Tanec je IN (Tanec v našom každodennom živote) alebo Tvoríme z hliny (Vyrobme si zvonkohru) Kombinovaný cyklus podujatí určený žiakom 1. stupňa ZŠ, ktorí majú šikovné nohy a chcú si zatancovať a dozvedieť sa viac o tanci, a pre tých, ktorí majú šikovné ruky, chceli by si niečo pekné vymodelovať a dozvedieť sa viac o práci s hlinou. Miesto: CVČ, Orgovánová 5, Starozagorská 8   Novembrové stredy Prevencia kriminality detí a mládeže Prednášky zamerané na prevenciu kriminality v oblastiach, ktoré sú určené žiakom 2. stupňa ZŠ, ako je užívanie drog – omamných a psychotropných látok, násilných a majetkových trestných činov a priestupkov. Ďalšie prednášky ponúkame na tému: Kriminalistická technika a teória sebaobrany, Kurzy praktickej sebaobrany. Miesto: CVČ, Orgovánová 5, Starozagorská 8   Novembrové stredy Úprava digitálnej fotografie Zaujímavé stretnutia určené žiakom ZŠ zamerané na praktickú prácu pri spracovaní digitálnej fotografie s dôrazom na možné riziká zverejňovania fotografií na internete. Miesto: CVČ, Orgovánová 5, Starozagorská 8   Novembrové štvrtky Letom – svetom Výchovno-vzdelávací program zameraný na poznávanie cudzích krajín hravou formou spojený s tvorivými dielňami. Je určený žiakom 1. stupňa ZŠ. Miesto: CVČ, Orgovánová 5   Novembrové štvrtky Vznik a vývoj predmincovných platidiel Cyklus zložený zo štyroch programov, ktoré sa realizujú so skupinami žiakov na tému vývoja platidiel od vzniku až po súčasnosť. Súčasťou aktivít je aj výroba platidiel rôznymi technikami. Učením hrou spoznajú žiaci históriu a budú mať možnosť pouvažovať i nad budúcnosťou sveta financií. Miesto: CVČ, Orgovánová 5   Novembrové štvrtky a piatky Učíme sa s Megie – S Megie hravo zdravo Cyklus prednášok zameraných na interakciu človeka so psom, ukážky starostlivosti a výcviku psa – canisterapeuta (weimarský stavač). Ďalšie stretnutie je zamerané na zdravý životný štýl a prízvukovanie potrieb domácich miláčikov. Miesto: CVČ, Orgovánová 5   Novembrové piatky Ja a ty sme iní, a predsa rovnakí Cyklické podujatia zamerané na odovzdávanie nového pohľadu na rozdiely a bariéry medzi kultúrami. Spoznávanie rozdielov medzi národmi a ich zvykmi. Vedenie detí k tolerancii iných kultúr. Miesto: CVČ, Orgovánová 5
Piatky a soboty
Narodeninové oslavy
Zaujímavý program plný hier a zábavy pre oslávenca a jeho hostí pripravený animátorkami CVČ, ktorý vyvrcholí diskotékou (v rámci programu ponúkame maľovanie na tvár oslávenca a jeho hostí, výzdobu, program – aktivity pre deti podľa veku, pomôcky a hračky). Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

Program v Planetáriu:

18., 22. a 25. novembra o 17:00 hod.

Jasná kométa ISON

Program pre širokú verejnosť.

Vstup: 2 €

 

20. a 27. novembra 19:00 – 21:00 hod.

Pozorovanie večernej oblohy

Vstup: voľný

 

21. a 28. novembra 20:00 hod. – 21:00 hod.

Pozorovanie večernej oblohy

Vstup: voľný

 

23. novembra  o 16:00 hod.

Vlasatica

Program v planetáriu pre deti a rodičov.

Vstup: 2 €

 

23. novembra  o 17:00 hod.

Baktérie – život vo vesmíre

Program pre deti, mládež a dospelých.

Vstup: 2 €

 

23. novembra  o 18:00 hod.

Kométy

Program pre deti, mládež a dospelých.

Vstup: 2 €

 

28. novembra o 19:00 hod.

Obloha dnes

Program pre väčšie deti, mládež a dospelých o aktuálnej oblohe a úkazoch.

Vstup: 2 €

Program od 4. do 18. novembra 2013

5. novembra o 8:30 hod.

Ukáž, čo vieš – Farebný les

1. kolo postupovej zábavno-vedomostnej súťaže, ktorá je určená žiakom 2. – 4. ročníka ZŠ. Súťažia 5-členné družstvá v oblasti teoretickej, vedomostnej i praktickej.

Miesto: CVČ, EP Popradská 86

 

Noc z 8. na 9. novembra, 19:00 – 8:00 hod.

Noc so strašidlami

Netradičná noc naplnená umeleckými a poznávacími aktivitami, súťažami a hrami. Má podtitul Stredovek – Hon na čarodejnice so symbolikou Halloweenu.

Miesto: CVČ, EP Popradská 86

 

9. novembra o 10:00 hod.

CVČ Košice baví Rožňavu

Podujatie zamerané na propagáciu činnosti CVČ s cieľom efektívne vyplniť voľný čas deťom 1. – 4. ročníka ZŠ z Rožňavy. Výtvarné, prírodovedné a športové aktivity sú spestrené návštevou planetária.

Miesto: CVČ, EP Popradská 86

 

9. a 16. novembra, 9:00 – 12:00 hod. a 14:00 – 17:00 hod.

Rodinné soboty

Novinka, ktorú si pripravilo CVČ pre rodiny s deťmi počas sobôt. Možnosť, ako zmysluplne využiť voľný čas v spoločnosti animátorov CVČ.

Miesto: CVČ, EP Popradská 86

 

16. novembra, 8:30 – 14:00 hod.

XIII. ročník Majstrovstiev Košíc v šachu mládeže

Druhý turnaj v rámci Grand Prix mládeže v šachu jednotlivcov určený pre žiakov narodených 1.1.1999 a mladších.

Miesto: CVČ, EP Popradská 86

 

V pondelky, 10:00 – 12:00 hod. a v utorky až piatky, 9:00 – 11:00 hod.

Materské centrá Slniečko

Materské centrum otvára priestor deťom nadväzovať prvé kontakty, poskytuje zázemie mamičkám na materskej dovolenke na spoločenské kontakty a vytvára podmienky na rozvíjanie vzťahu medzi deťmi a rodičmi.

Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

 

Novembrové utorky

Veľká cena Košíc

Inovatívnym spôsobom motivuje žiakov ZŠ poznávať svoje mesto a prezentovať ho. Prebieha v 4 cykloch, je vhodné absolvovať všetky.

1.cyklus – ZŠ, 2. cyklus – Popradská 86, 3. cyklus – MMK, 4. cyklus – Hlavná ulica

Miesto: CVČ, Orgovánová 5

 

Novembrové stredy

Tanec je IN (Tanec v našom každodennom živote) alebo Tvoríme z hliny (Vyrobme si zvonkohru)

Kombinovaný cyklus podujatí určený žiakom 1. stupňa ZŠ, ktorí majú šikovné nohy a chcú si

zatancovať a dozvedieť sa viac o tanci, a pre tých, ktorí majú šikovné ruky, chceli by si niečo pekné vymodelovať a dozvedieť sa viac o práci s hlinou.

Miesto: CVČ, Orgovánová 5, Starozagorská 8

 

Novembrové stredy

Prevencia kriminality detí a mládeže

Prednášky zamerané na prevenciu kriminality v oblastiach, ktoré sú určené žiakom 2. stupňa ZŠ, ako je užívanie drog – omamných a psychotropných látok, násilných a majetkových trestných činov a priestupkov. Ďalšie prednášky ponúkame na tému: Kriminalistická technika a teória sebaobrany, Kurzy praktickej sebaobrany.

Miesto: CVČ, Orgovánová 5, Starozagorská 8

 

Novembrové stredy

Úprava digitálnej fotografie

Zaujímavé stretnutia určené žiakom ZŠ zamerané na praktickú prácu pri spracovaní digitálnej fotografie s dôrazom na možné riziká zverejňovania fotografií na internete.

Miesto: CVČ, Orgovánová 5, Starozagorská 8

 

Novembrové štvrtky

Letom – svetom

Výchovno-vzdelávací program zameraný na poznávanie cudzích krajín hravou formou spojený s tvorivými dielňami. Je určený žiakom 1. stupňa ZŠ.

Miesto: CVČ, Orgovánová 5

 

Novembrové štvrtky

Vznik a vývoj predmincovných platidiel

Cyklus zložený zo štyroch programov, ktoré sa realizujú so skupinami žiakov na tému vývoja

platidiel od vzniku až po súčasnosť. Súčasťou aktivít je aj výroba platidiel rôznymi technikami. Učením hrou spoznajú žiaci históriu a budú mať možnosť pouvažovať i nad budúcnosťou sveta financií.

Miesto: CVČ, Orgovánová 5

 

Novembrové štvrtky a piatky

Učíme sa s Megie – S Megie hravo zdravo

Cyklus prednášok zameraných na interakciu človeka so psom, ukážky starostlivosti a výcviku

psa – canisterapeuta (weimarský stavač). Ďalšie stretnutie je zamerané na zdravý životný štýl a prízvukovanie potrieb domácich miláčikov.

Miesto: CVČ, Orgovánová 5

 

Novembrové piatky

Ja a ty sme iní, a predsa rovnakí

Cyklické podujatia zamerané na odovzdávanie nového pohľadu na rozdiely a bariéry medzi kultúrami. Spoznávanie rozdielov medzi národmi a ich zvykmi. Vedenie detí k tolerancii iných kultúr.

Miesto: CVČ, Orgovánová 5

 

Novembrové piatky a soboty

Narodeninové oslavy

Zaujímavý program plný hier a zábavy pre oslávenca a jeho hostí pripravený animátorkami CVČ, ktorý vyvrcholí diskotékou (v rámci programu ponúkame maľovanie na tvár oslávenca a jeho hostí, výzdobu, program – aktivity pre deti podľa veku, pomôcky a hračky).

Miesto: CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8

Program od 21. októbra do 4. novembra 2013   EP Popradská 86:  

26. októbra, 8:30 – 14:00 hod.

XIII. ročník Majstrovstiev Košíc v šachu mládeže

1. turnaj v rámci Grand Prix mládeže v šachu jednotlivcov určený pre žiakov narodených 1. januára 1999 a skôr.

26. októbra a 2. novembra, 9:00 – 12:00 hod., 14:00 – 17:00 hod. Rodinné soboty Možnosť, ako zmysluplne využiť voľný čas v spoločnosti animátorov CVČ.

30. októbra, 8:30 – 14:00 hod.

Stolnotenisová liga žiakov

1.turnaj VI. ročníka prázdninovej stolnotenisovej ligy žiakov.

EP Orgovánová 5:   22. a 29. októbra, 9:00 – 12:00 hod. Malí krtkovia Cyklické podujatie pre deti MŠ pozostávajúce zo štyroch stretnutí, počas ktorých sa deti oboznámia s najjednoduchšou formou modelovania.   25. októbra o 16:00 hod. Veselé tekvičky

Súťažno-zábavné podujatie zamerané na vyrezávanie donesených tekvíc, vytváranie halloweenskych dekorácií – netopierov, pavúkov, tekvičiek z papiera.

29. októbra o 16:00 hod.

Strigy sa zlietavajú

Animátorky, čarodejnice, ponúkajú zdobenie strašidelných muffinov, výrobu halloweenskych lampiónov, maľovanie na tvár a zábava vyvrcholí diskotékou.

  EP Kórejská 1:   Do 25. októbra Halloweenske strašidlo

Celomestská výtvarná súťaž určená žiakom základných škôl zameraná na vytvorenie alebo nakreslenie halloweenskeho strašidla.

 

25. októbra, 17:30 – 19:00 hod.

Halloweenska párty

EP Starozagorská 5:   30. októbra, 9:00 – 13:00 hod. Šarkaniáda

Podujatie plné zábavy pre prázdninujúce deti KVP spojené s výrobou, výzdobou a púšťaním šarkanov. Vystúpi hudobná skupina METS.

 

EP Charkovská 1:

30. októbra, 10:00 – 14:00 hod.

Šarkaniáda

Podujatie plné zábavy, súťaží a hier pre prázdninujúce deti spojené s výrobou, výzdobou a púšťaním šarkanov.

Program v planetáriu:   23. a 24. októbra o 19:00 hod. Obloha dnes

Program v planetáriu spojený s pozorovaním objektov večernej oblohy určený pre verejnosť.

 

30. októbra, 14:00 – 21:00 hod.

Prázdninové planetárium

Ponuka troch programov pre prázdninujúce deti a ich rodičov spojené s večerným pozorovaním


Tags: ,

Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: Centrum voľného času (CVČ)

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems