Výhody firemného dobrovoľníctva

| Dobrovoľníctvo | 12. 9. 2016

Nadácia Pontis začala pred piatimi rokmi intenzívne pracovať na tom, aby sa na Slovensku viac riešilo firemné dobrovoľníctvo. Možno najznámejšia je každoročná aktivita Naše mesto. Jej cieľom je zapojiť čo najviac pracovných kolektívov do skrášľovania a zlepšovania okolia. Firemné dobrovoľníctvo sa však objavuje najmä vo firmách so zahraničným manažmentom. Prečo je to tak a čo firemné dobrovoľníctvo znamená, hovorí Dominika Hradiská, štatutárna zástupkyňa Dobrovoľníckeho centra Košického kraja.

Čo je základnou podstatou firemného dobrovoľníctva?
Firemné dobrovoľníctvo je súčasťou firemnej kultúry spoločností. Zamestnávatelia vytvárajú podmienky na to, aby ich pracovníci mohli venovať svoje odborné schopnosti, zručnosti alebo časť pracovného času verejnoprospešným projektom. Záleží im na istej komunite a podieľajú sa na jej rozvoji. Podnik má viacero možností, ako ľudí do takejto aktivity zapojiť. Najvyužívanejšou je firemný deň dobrovoľníctva. Zamestnanci v rámci pracovného času spoločne pracujú na určenom projekte, aktivite v prospech spoločnosti alebo mimovládnej organizácie. Táto aktivita zároveň funguje ako team-buildingové podujatie, keďže kolegovia trávia spoločne čas v odlišnom prostredí ako zvyčajne, venujú sa iným témam, spolupracujú na riešení problému alebo úlohy.

rozhovor-1

Mobilné transfúzne stanice prichádzajú do firiem, aby zamestnanci darovali krv.

Ďalšou možnosťou je podporiť zamestnancov vo vykonávaní dobrovoľníckych aktivít. Firma im umožní, aby časť svojho pracovného času venovali aktivitám v mimovládnej organizácii podľa jej výberu. Zaujímavou formou firemného dobrovoľníctva sú tzv. Pro bono aktivity. Firma otvára dvere potrebám tretieho sektora a ponúka odborné vedomosti a schopnosti svojich zamestnancov na riešenie týchto potrieb. Neziskové a mimovládne organizácie takto dostávajú možnosť konzultovať svoje témy s odborníkmi bez finančnej investície. Mnohokrát je to pre nich jediná možnosť, ako získať odbornú radu. Pre firmy môže byť zaujímavé aj vytvorenie vlastného dobrovoľníckeho programu, ktorý podporí pracovníkov v dlhodobom angažovaní sa v dobrovoľníctve. Nech si už firma zvolí akúkoľvek možnosť podpory zapájania svojich zamestnancov do dobrovoľníctva, podstatné je, že vytvára puto medzi firmou a komunitou a prispieva k jej rozvoju investovaním najkvalitnejších zdrojov – schopností ľudí.

Ako motivujete firmy k tomu, aby sa venovali firemnému dobrovoľníctvu?
V poslednom období sa stretávame s tým, že vedenie firiem, hlavne tých väčších, je dostatočne motivované a samo si uvedomuje prínos firemného dobrovoľníctva pre všetky zainteresované strany. Nevedia však odkiaľ začať alebo nemajú personálne kapacity na to, aby túto tému rozvíjali vo vlastnej réžii. Vtedy radi vstupujeme do procesu a pomáhame im nájsť optimálne riešenie. Ďalšie spoločnosti, podniky či inštitúcie motivujeme najmä cez zdôrazňovanie prínosov a výhod, ktoré zavedením firemného dobrovoľníctva získajú.

rozhovor-2

Dobrovoľníci hrajú s deťmi hry.

Aké sú to výhody?
Aby firma dobre fungovala, musí mať spokojných zamestnancov. Väčšina aktivít firemného dobrovoľníctva zohráva úlohu aj pri budovaní tímu a formovaní jeho vzťahov. Pracovníci zapojení do programu firemného dobrovoľníctva získavajú príležitosť spoznávať nových ľudí a situácie, stretajú sa s rôznymi výzvami mimo svojho bežného pracovného priestoru, získavajú vzdelávacie skúsenosti, čo má vplyv na ich osobnú aj pracovnú spokojnosť. Takíto zamestnanci potom vnímajú svoju firmu pozitívnejšie, sú k nej lojálnejší a sú na ňu hrdí. Spokojnosť zamestnancov sa tiež odráža na pracovnom výkone. Nezanedbateľným výsledkom je aj lepší imidž firmy v očiach verejnosti a obchodných partnerov.

Akú úlohu tu zohráva Dobrovoľnícke centrum Košického kraja?
Napriek tomu, že pojem dobrovoľníctvo je známy a bežne používaný, mnohokrát sa stretávame so skreslenými alebo veľmi oklieštenými predstavami o činnosti dobrovoľníkov. Preto ponúkame podnikom aj inštitúciám spoločné stretnutia, kde sa rozprávame o možnostiach a výhodách dobrovoľníctva. Dobrovoľnícke centrum spolupracuje s viacerými organizáciami rôzneho zamerania a cieľovými skupinami. Firmám tak vieme pripraviť ponuku vyhovujúcu ich požiadavkám a predstavám. Môžeme im sprostredkovať jednorazové aj dlhodobé partnerstvá v rôznych oblastiach spoločenského života či pomôcť zrealizovať vlastný dobrovoľnícky program. Okrem toho pripravujeme softvér, ktorý uľahčí zavádzanie firemného dobrovoľníctva do ich podniku a odbremení ich od manažovania jednotlivých aktivít. Tiež má byť prostriedkom na odmeňovanie aktívnych dobrovoľníkov rôznymi benefitmi. Tento nástroj by mal byť pre firmy k dispozícii ešte v tomto kalendárnom roku.

rozhovor-3

Budovanie priestoru, kde sa bude stretávať mládež.

Čo majú urobiť záujemcovia, ktorí by sa chceli stať súčasnou firemného dobrovoľníctva?
Nech nás navštívia alebo kontaktujú. V dobrovoľníckom centre pôsobia aktuálne štyria zamestnanci a sú pripravení pomôcť každej firme. Spoločne naštartujú dobrovoľníctvo tak, aby využili svoj potenciál, nestálo ich to zbytočne veľa úsilia a aby sa vyhli rôznym chybám. Množstvo podnikov sa zapojilo do firemného dobrovoľníctva,  v jeden deň zavolali všetkých zamestnancov do nejakého zariadenia (domova sociálnych služieb či k seniorom) a zamestnanci len nemo pozerali, či sa majú s klientmi zariadenia rozprávať, či ich majú prebaliť, či s nimi majú ísť von. Odchádzali demotivovaní a nemalo to žiaden efekt. Na firemné dobrovoľníctvo je potrebný, najmä spočiatku, správny manažment. To im vieme poskytnúť. V súčasnosti je prioritou Úradu Košického samosprávneho kraja zlepšenie podmienok dobrovoľníctva, a tým aj podpora firemného dobrovoľníctva. Aj na základe postoja a podpory Košického samosprávneho kraja môžeme v súčasnosti o to efektívnejšie vykonávať svoju činnosť. Informácie o nás nájdete na stránke www.dckk.sk

Ďakujem za rozhovor.

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte Dominiku Hradiskú na dominika.hradiska@dckk.sk.

Mirka Langerová
Foto: archív DCKK


Tags: , , ,

Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: Výhody firemného dobrovoľníctva

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems