Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

| Program | 18. 4. 2016

Program od 18. apríla do 22. apríla 2016

19.04.2016 14:30 hod.

Seminár z Didaktiky fyziky – Systém fyzikálneho vzdelávania v rámci International Baccalaureate, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD., ODF Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky FMFI UK v Bratislave Miesto konania: miestnosť č.76, Knižnica KFKL, Park Angelinum 9
Bližšie informácie: https://www.upjs.sk/public/media/6631/seminar_ODF_LS_2015_16.pdf

19.04.2016 9:00 hod. – 16:00 hod.

Výstava zahraničnej odbornej literatúry – Právo 2016, Právnicka fakulta UPJŠ v Košiciach
Miesto konania: Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach,1. poschodie – vestibulKováčska 26, Košice
Bližšie informácie: https://www.upjs.sk/public/media/13262/pravo2016.pdf

20.04.2016
Univerzitný deň športu 2016, Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach
Súčasťou Univerzitného dňa športu bude súťaž medzi fakultami univerzity o putovný pohár rektora UPJŠ v Košiciach
Miesto konania: Ondavská 21, Košice
Bližšie informácie: http://www.upjs.sk/pracoviska/ustav-telesnej-vychovy/aktuality/uds-2016/

20.04.2016
Prírodovedecké dni, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
SCIENCE FEST
ŠVK – Študentská vedecká konferencia, 8.00 – 13.00 h., areál Jesenná 5/ParkAngelinum 9
ŠTRK – Študentská recesistická konferencia a Vyhlásenie výsledkov ŠVK – 17.00 h,
areál Šrobárova 2, posl. RB0A5 (M5)
Karaoke večer – 19.00 h, nádvorie rektorátu – Šrobárova 2 Bližšie informácie: http://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/13276/

20.04.2016 – 22.04.2016
Košické dni súkromného práva, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
Miesto konania: Hotel Centrum Košice, Južná trieda 2/A, 043 23 Košice
Odborný garant : prof. JUDr. Peter Vojčík,CSc.
Bližšie informácie: http://kdsp1.pravo.upjs.sk/

22.04.2016 – 23.04.2016 9:00 hod.
IX. študentské sympózium z medzinárodného a európskeho práva, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
Aktuálne otázky migrácie z pohľadu medzinárodného práva s osobitnýmzreteľom na Chartu základných práv Európskej únie
Miesto konania: Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

Program od 4. apríla do 8. apríla 2016

04.04.2016  – 06.04.2016

Festival Fyziky 2016 – Tvorivý učiteľ fyziky IX

Festival fyziky ponúka vynikajúcu príležitosť pre všetkých fyzikov z výskumu aj z pedagogickej praxe, ktorým záleží na tom, aby fyzika bola ponímaná ako atraktívna veda, mimoriadne užitočná pre rozvoj a prosperitu spoločnosti. Určený je najmä učiteľom škôl všetkých stupňov, ktorí sa chcú deliť so svojimi nápadmi ako v súčasnosti skvalitniť vyučovanie fyziky. Vítaní sú stredoškolskí a vysokoškolskí učitelia, vedeckí pracovníci, členovia SFS, vysokoškolskí študenti fyziky a učiteľstva fyziky ako aj ďalší záujemci. Festival je zameraný predovšetkým na prezentáciu zaujímavých experimentov, inovatívnych vyučovacích metód a postupov, ktoré u žiakov a študentov stimulujú záujem o fyziku a fyzikálne vzdelávanie.

Bližšie informácie: http://www.science-on-stage.eu/page/display/4/88/0/festival-2017

Prezentované príspevky budú vydané v tlačenom recenzovanom zborníku Tvorivý učiteľ fyziky IX. Zborníky z predchádzajúcich ročníkov sú dostupné aj v elektronickej forme:

http://ufv.science.upjs.sk/_projekty/smolenice/

Miesto konania: Kongresové centrum SAV Smolenice.

 05.04.2016 Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach o 14:00 hod.

Pozvánka na podujatie v rámci Mesiaca frankofónie na Slovensku a v Košiciach

Čo je frankofónia?

Prednáška Kováts Éva vo francúzštine so simultánnym tlmočením do slovenčiny

Bližšie informácie: https://www.upjs.sk/public/media/7756/co-je-frankofonia.jpg

Miesto konania: miestnosť P1, Petzvalova 4, Košice

 06.04.2016  – 07.04.2016 Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach

Celoslovenské odborné podujatie s výstavou- XV. STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice, Slovenská stomatologická spoločnosť v Bratislave, I. Stomatologická klinika – Košice, Regionálna komora zubných lekárov v Košiciach, Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek, Košice I,KVV – Ing. Igor Kubovčík pozývame Vás na celoslovenské odborné podujatieXV. STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE konané súčasne s výstavouvýrobkov a zariadení pre stomatológiu.

Bližšie informácie: http://www.upjs.sk/public/media/0455/XV.SDK.pdf

Miesto konania: v posluchárenskom trakteLF UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP č.1

 06.04.2016 Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach o 12:55 hod.

Seminár Ústavu informatiky – Výučba programovania Android mobilných zariadení v prostredí MIT AppInventor (RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.

Bližšie informácie: http://sui.ics.upjs.sk/index.php/2016/VyucbaProgramovaniaAndroidMobilnychZariadeni

Miesto konania: SA1C03 (P/03), PF UPJŠ v Košiciach

 07.04.2016 Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach o 14:00 hod.

Prednáška doc. Jitseho Van Dijka – Legalaspects of biomedicalresearch: HowtheEthicalCommitteeworks(Právne aspekty biomedicínskeho výskumu: Fungovanie etickej komisie)

Bližšie informácie: https://www.upjs.sk/public/media/0455/van%20Dijk%20prednaska-Ethics-apr2016.pdf

Miesto konania: Poslucháreň PJ na 9. poschodí, budova LF UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP 1, Košice.

08.04.2016  – 09.04.2016 Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

  1. ročník študentského sympózia z pracovného práva

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Vás pozýva na 1. ročník sympózia z pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia na tému Ochrana súkromia zamestnanca

Bližšie informácie: http://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/konferencie/13173/

Miesto konania: Učebno-výcvikové zariadenie UPJŠ – Danišovce

 

 


Tags:

Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems