Ústav fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach otvoril nové Bádateľské laboratórium

| Tlačové centrum | 10. 3. 2016

V piatok 4. marca 2016 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie Bádateľského laboratória na Ústave fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (PF UPJŠ v Košiciach).

strihanie_pasky (1)

Slávnostné otvorenie Bádateľského laboratória štátnou tajomníčkou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR PhDr. Romany Kanovskej a riaditeľom Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach Dr.h.c. prof. RNDr. Alexandrom Feherom, DrSc.

Slávnostného otvorenia sa zúčastnila štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR PhDr. Romana Kanovská, ktorú na pôde PF UPJŠ v Košiciach privítal prodekan pre vonkajšie vzťahy PF UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Marián Kireš, PhD. a riaditeľ Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach Dr.h.c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.

predstavenie_laboratoria (1)

Predstavenie koncepcie laboratória prodekanom pre vonkajšie vzťahy PF UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Mariánom Kirešom, PhD.

Na stretnutí štátnej tajomníčky s didaktikmi prírodovedných premetov, matematiky a informatiky sa venovali témam ako realizácia zmien vo výučbe prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky, štátnemu vzdelávaciemu programu, zvýšeniu atraktivity učiteľského štúdia prírodovedných predmetov, systému vzdelávania, ale aj kontinuálnemu vzdelávaniu učiteľov.

privitanie (1)

Privítanie štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR PhDr. Romany Kanovskej riaditeľom Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach Dr.h.c. prof. RNDr. Alexandrom Feherom, DrSc.

Po stretnutí s vedením Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach nasledovalo slávnostné prestrihnutie pásky na novom Bádateľskom laboratóriu. Prítomným hosťom bola predstavená koncepcia laboratória, technologické riešenia a súčasťou otvorenia boli aj ukážky vzdelávacích aktivít v novom laboratóriu. Súčasťou otvorenia laboratória bolo aj predstavenie monografie Bádateľské aktivity v prírodovednom vzdelaní, vydanej Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave, 2016 v náklade 1800 ks, jej autormi – doc. RNDr. Mariánom Kirešom, PhD., doc. RNDr. Zuzanou Ješkovou, PhD., doc. RNDr. Máriou Ganajovou, CSc. a doc. RNDr. Katarínou Kimákovou, CSc.

monografia (1)

Monografia Bádateľské aktivity v prírodovednom vzdelaní.


Tags: , , ,

Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: Ústav fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach otvoril nové Bádateľské laboratórium
  1. Blahoželám autorom článku k nepodarenému plagiátu. Mohli ste minimálne uviesť zdroj ( http://upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/12900/ ), prípadne opraviť chyby (Dr.h.c.), alebo to aspoň nepokaziť po štylistickej stránke pri pokusoch parafrázovať.

    Komentoval Troll dňa 13.03.2016 o 11:14:46

  2. Dobrý deň, článok nám zaslala univerzita. Je uverejnený v tlačovom centre, čo nie sú autorské články redakcie a za správnosť údajov zodpovedá autor, čiže univerzita. Ďakujeme.

    Komentoval Redakcia Zajtrajšie noviny dňa 15.03.2016 o 14:30:01Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems