Unplugged – program univerzálnej prevencie užívania návykových látok medzi žiakmi na Slovensku

| Tlačové centrum | 11. 3. 2016

Koncom roka 2015 sa skončil 3,5-ročný projekt overovania efektívnosti programu Unplugged na Slovensku. Unplugged je školský program univerzálnej prevencie zameraný na prevenciu užívania návykových látok, ktorý využíva interaktívne metódy práce a je určený dospievajúcim vo veku 11 až 13 rokov. 581654_498481826878493_1517142457_n

Realizátorom projektu, do ktorého sa zapojilo 70 základných škôl z celého Slovenska, bola Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vyše tridsiati školskí koordinátori prevencie absolvovali kurz, počas ktorého sa oboznámili s programom a následne ho realizovali na svojich školách. Výskum sa zameriaval na rizikové správanie, ako aj na psychologický mechanizmus jeho rozvoja.

Výsledky potvrdzujú, že účasť v programe Unplugged prináša žiakom možnosť zreálniť svoje presvedčenia o rozšírenosti užívania návykových látok, ako aj posilniť pozitívny sebaobraz, čo následne pôsobí protektívne vo vzťahu k rizikovému správaniu (Berinšterová et al., 2015).

Skúmanie efektívnosti programu Unplugged bude v ďalšom období venované sledovaniu dlhodobejšieho efektu programu.


Tags: , , ,

Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: Unplugged – program univerzálnej prevencie užívania návykových látok medzi žiakmi na Slovensku

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems