Kreatívci cítia, že zbytočne strácajú množstvo času na nezáživné, povinné organizačné činnosti // rozhovor s Rudolfom Ch. Takáčom

| Creative Industry Košice | 15. 2. 2016

Rudolf Christopher Takáč je lektorom vo vzdelávacom programe Creative Industry Košice – Riadenie kreatívnych projektov. V projektovom manažmente má skúsenosti ako málokto. Preto, ak sa snažíte skrotiť manažment akéhokoľvek projektu, nemali by ste si nechať ujsť tento rozhovor.

Dnes sa pojem „projektový manažér“ používa takmer všade, máme obrovské množstvo pozícií s takýmto názvom. Kto je vlastne podľa definície človek vo funkcii projektového manažéra?

“Manažér projektu je osoba, ktorú poveril zadávateľ projektu alebo iný zodpovedný vedúci trvalej organizácie uskutočniť príslušný projekt. Manažér projektu vedie projektový tím, majúc právomoci a zodpovednosti za každodenné riadenie projektu,” to je definícia zo Slovenského výkladového slovníka projektového riadenia (pozn. nájdete ho aj online tu.).

Rozlišujeme pojem „Projektový manažér“, ktorý označuje profesiu či zaradenie v rámci organizácie alebo firmy a pojem „Manažér projektu“, teda rolu, do ktorej bola určitá osoba priradená pre riadenie konkrétneho projektu (od spustenia po ukončovanie).

Prečo sú projektoví manažéri takí potrební?

Jedným z dôležitých atribútov projektu, okrem napr. jedinečnosti a dočasnosti, je neurčitosť. S projektom sa spája množstvo možných problémov, je teda viac rizikový ako bežné aktivity v organizácii, firme či súkromnom živote. Z uvedeného vyplýva, že ak chceme dosiahnuť cieľ je nevyhnutné uvážene pripraviť plán a proaktívne riadiť uskutočnenie projektu počas jeho trvania (teda proaktívne sa snažiť predchádzať možným problémom). Delegovanie úloh a proaktívne riadenie je dôležitá spôsobilosť manažéra vedúca k dosiahnutiu cieľa. Dôležité je tiež riadiť členov projektového tímu, motivovať, argumentovať, presadzovať etické prístupy a vytvárať dobrú pracovnú atmosféru orientovanú na spoločný cieľ. 

V čom robia projektoví manažéri najčastejšie chybu?

Chyby projektových manažérov je možné rozdeliť do troch kategórii. Chyby súvisiace s technickou spôsobilosťou manažéra, čiže neprofesionálne riadenie rozsahu projektu, času, nákladov, kvality, rizík, obstarávania alebo členov tímu. Potom sú tu chyby súvisiace so sociálnymi spôsobilosťami (slabé vodcovstvo a asertivita, nezáujem uvažovať nad názormi iných členov tímu, neetické správanie). A treťou kategóriou sú chyby súvisiace s prostredím projektu (neznalosť iných procesov v organizácii, nedostatočná ochrana zdravia, nevnímanie projektu ako nástroja pre dosahovanie strategických cieľov).

Ak by sme mali vybrať 3 najväčšie riziká, tak ide o nedostatočné vstupné posúdenie požiadaviek zúčastnených strán (čo má porojekt dodať), nedostatočné riadenie rizík a nedostatočnú prácu s členmi tímu (sociálna spôsobilosť).

Kedy si môže človek povedať, že je dobrým projektovým manažérom?

Keď dokáže vytvoriť takú pracovnú atmosféru, že projekt nie je chaos a drina, ale zábava. A keď dokáže so svojim tímom takmer na 100% dodržať čas a náklady projektu, spolu s odovzdaním kvalitných výstupov zadávateľovi.

takac

Rudolf Christopher Takáč je lektorom vo vzdelávacom programe Creative Industry Košice – Riadenie kreatívnych projektov.

Aké sú najnovšie trendy v projektovom manažmente?

Najnovšie trendy v projektovom manažmente podčiarkujú závažnosť a dôležitosť práce s ľuďmi. Projekt je pre ľudí a vykonávaný s ľuďmi. Teda hovoríme o sociálnej spôsobilosti, emočnej inteligencii, pestovaní (nie budovaní) projektového tímu.

Aký je rozdiel medzi projektovými manažérmi na Slovensku a v zahraničí?

Podľa môjho názoru (poznajúc riadenie projektov takmer na každom kontinente okrem Austrálie) nie sú medzi projektovými manažérmi veľké rozdiely.

Vďaka snahe a aktivite neziskovej organizácie Spoločnosti pre projektové riadenie (založená v roku 1998) Slovensko podľa môjho názoru patrí do hornej tretiny krajín v rebríčku vyspelosti v riadení projektov, čo sa týka technických znalostí.

V čom sú silné a v čom slabé stránky projektových manažérov na Slovensku v porovnaní so zahraničnými?

Medzi silné stránky určite patrí dosahovanie „zázrakov na počkanie“ to znamená, za veľmi krátky čas dokážeme v porovnaní s rovnakým zahraničným projektom dodať kvalitné výstupy (v zahraničí by podobný projekt trval možno o polovicu dlhšie a množstvo vykonanej práce by bolo vyššie). Smutné je, že množstvo firiem si toto nasadenie a nadčasy nechce všímať. Na konci projektu sa zbierajú poučenia z pár problémov a nikto si neberie poučenia, prečo sa to dielo aj napriek všetkému podarilo zvládnuť.

Čo sa týka slabých stránok určitý rozdiel vnímam v súvislosti s neprevzatím plnej zodpovednosti za úspech riadenia projektu samotným manažérom (náklonnosťou vyhovárať sa počas priebehu na iné osoby alebo okolnosti). Problematická je aj tolerancia neetického prostredia (interne aj externe). V neposlednom rade slabou stránkou býva aj neoddelenie problému (veci) od osoby.

Nie všetci Slovania dokážu hovoriť o vzniknutom probléme súvisiacom s nejakým výstupom, dokumentom alebo obrázkom bez toho, aby niekto diskusiu nevzťahoval na svoju osobu a neurážal sa (problém = vec/predmet je jednoducho potrebné vyriešiť a pokračovať bez zbytočného obviňovania a ničenia ega inej osoby). Pravidlom pritom je „byť tvrdý pri nedodržaní dohodnutého postupu, ale mäkký na ľudské chyby“.

projekty Industry

Aké sú najdôležitejšie kompetencie projektového manažéra?

Najdôležitejšia kompetencia je delegovať úlohy a kontrolovať splnenie delegovaných úloh, viesť projektový tím k cieľu, proaktívne riadiť. Ide o tzv. „pohľad z helikoptéry“, teda skúmanie čo nás v najbližšom období môže postretnúť a spôsobiť problém a pripraviť sa na to.

Ako funguje na Slovensku etika v podnikaní? Je to niečo, čo majú ľudia na mysli, keď vykonávajú svoju prácu?

Je to téma, ktorá je v projektovom manažmente jasne definovaná. Žiaden projektový manažér nemôže dlhodobo dosahovať výsledky a byť rešpektovaný členmi tímu, ak sa nespráva eticky. Žiadna organizácia nemôže dlhodobo podnikať ak okrem Business Excellence (odbornosť vo svojej oblasti) nebuduje aj druhý pilier Business Identity (etické podnikanie a rešpekt k zákazníkom, zamestnancom, a svojim subdodávateľom).

Prečo by sa mali kreatívni a umelecky orientovaní ľudia učiť ako správne riadiť projekt?

Myslím, že pre kreatívnych umelcov je príznačná určitá voľnosť a rozlet. Na druhej strane títo ľudia cítia, že zbytočne strácajú množstvo ich umeleckého času na nezáživné, povinné organizačné činnosti aby mohli svoje umenie ukázať, odovzdať a tešiť sa z výsledku.

Aby predovšetkým ušetrili čas a predišli konfliktom, zbytočným stresom a chaosu, môžu si pomôcť pár radami, postupmi z praktického riadenia projektov.

Ako vnímate prostredie na východe Slovenska pre začínajúcich podnikateľov a ľudí, ktorí chcú realizovať svoje nápady? Máme tu takých?

Nie som expert na začínajúcich podnikateľov. Moja skúsenosť je z oblasti riadenia projektov. Na prednáškach, workshopoch, školeniach v rámci Slovenska som si uvedomil, že nie je rozdiel medzi ľuďmi z rôznych regiónov Slovenska. Buď je to mladý človek na svojom mieste so svojimi názormi, nápadmi, záujmom, kreativitou a chrbtovou kosťou, alebo nie je. A nezáleží na tom odkiaľ je. Slovensko je veľmi malý dvor (jedna plnšia kaviareň v metropolách sveta) a delenie na regióny, kto odkiaľ je, mi pripadá ako nečistá hra niektorých ľudí pre odstránenie konkurencie.

Majú títo ľudia vhodné podmienky na to, aby svoje nápady realizovali a uskutočňovali?

Neviem to posúdiť. Naša spoločná snaha však má byť, aby takéto podmienky, pokiaľ nie sú, boli vytvárané a dlhodobo udržané.

Ďalšia séria workshopov Základy riadenia kreatívnych projektov začína už 24.2. Pre viac informácií kliknite tu. V máji na ňu nadviažeme cyklom Riadenie kreatívnych projektov pre pokročilých.

Článok nájdete na http://www.cike.sk/sk/novinka/355-kreativci-citia-ze-zbytocne-stracaju-mnozstvo-ich-casu-na-nezazivne-povinne-organizacne-cinnosti-rozhovor-s-rudolfom-ch-takacom

Magdaléna Haľková, Barbora Spišáková 


Tags: , , , , ,

Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: Kreatívci cítia, že zbytočne strácajú množstvo času na nezáživné, povinné organizačné činnosti // rozhovor s Rudolfom Ch. Takáčom

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems