Vyše 130 kilometrov káblov, nové trakčné vedenia, výhybky, zrenovované nástupištia

| Mesto Košice | 14. 12. 2015

Prvá etapa Stavby integrovanej koľajovej dopravy (IKD) Košice v úseku od Námestia Maratónu Mieru cez Kuzmányho ulicu po Staničné námestie nebola vôbec jednoduchá. Bolo nutné demontovať a nahradiť novými kilometre koľají, napájacích, spätných káblov, rekonštruovať priecestia, osadiť nové výhybky a mnoho iných vecí.

Víťaz verejnej súťaže, skupina zhotoviteľov diela DÚHA-ZUE (Dúha, a.s. Prešov, ZUE a.s. Krakov, Poľsko), zrealizovala práce za takmer 40 miliónov eur s DPH. Európska únia poskytla na projekt 85 % celkovej sumy z prostriedkov Kohézneho fondu, 10 % išlo zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, zvyšných 5 % z rozpočtu mesta Košice. Ak by neboli v súčasnosti modernizované električkové koľajové trate, postupne by museli byť odstavené z prevádzky jednotlivé úseky, predovšetkým križovatky; rástli by finančné náklady na údržbu tratí; čím je staršia trať, tým sa zvyšuje predpoklad vzniku nežiaducich sprievodných javov, ako napr. hluk, vibrácie; zastaraná trať zvyšuje predpoklad vzniku mechanických poškodení podvozkových častí vozidiel spojených s nebezpečenstvom vzniku mimoriadnych udalostí, vrátane čoraz častejších vykoľajovaní vozidiel; bez terajšej modernizácie tratí by musela byť prevádzka na tratiach čoraz viac obmedzovaná, nebolo by totiž možné ďalej poskytovať bezpečnú prepravu cestujúcej verejnosti.

RekonstrukciaTrati15Sept3 - kópia
Nebolo to jednoduché

O neľahkej úlohe stavbárov svedčí rozsah rekonštrukčných prác. Odborníci museli zvládnuť:

 • modernizáciu obratísk na Staničnom námestí a Námestí Maratónu mieru

 • zatrávnenie koľajísk, vydláždenie priechodov a križovatiek

 • rekonštrukciu mosta pri mestskej krytej plavárni v smere k Staničnému námestiu

 • inštaláciu 32 kamier po celej dĺžke trate

 • rekonštrukciu všetkých doteraz nezrenovovaných nástupíšť na celej trase

 • predĺženie tratí (všade tam kde to bolo možné) najmenej na 70 metrov, aby tam naraz mohli zastavovať nielen električky, ale i tram–trainy

 • inštaláciu ochranných aj bezpečnostných bariérových prvkov

 • vybudovanie nových prístreškov pre cestujúcich, vrátane označníkov

 • inštaláciu elektronických LCD tabúľ, ktoré poskytnú aktuálne informácie o najbližších odchodoch električiek z danej zastávky

 • osadenie nových semaforov pre plynulý prejazd po Kuzmányho ulici

 • výmenu štrkových podloží, všetkých inžinierskych sietí, trafostaníc i trakčných vedení – drôtov v nadzemnej časti električkovej trate v celom úseku

Okrem toho, vďaka detektorom bude svietiť červený signál na semaforoch pre motorové vozidlá iba v čase prejazdov električiek, konkrétne na križovatkách: Kuzmányho – Dr. Kostlivého, Kuzmányho – Šrobárova – Floriánska, Kuzmányho – Galenova.

Rekonstrukcia22Jul41 - kópia

Stavba v číslach a faktoch

 • Zhotoviteľ diela sa musel popasovať napríklad so železničným zvrškom (rozvinutá dĺžka koľaje + výhybky) v dĺžke 6262 metrov.
 • Počet výhybiek – 20 ks
 • Počet nástupíšť – 14 ks
 • Plocha nástupíšť – 3874 štvorcových metrov
 • Demontáž koľají a výhybiek – 5955 metrov
 • Rekonštruované priecestia – 12 ks
 • Rekonštrukcia/úprava križovatiek – 9 ks
 • Prístrešky, vrátane úprav – 16 ks
 • Električkové trakčné vedenie – 8200 metrov
 • Doplnenie cestnej svetelnej signalizácie – 11 ks
 • Oznamovacie vedenia – 32,3 kilometra
 • Vonkajšie osvetlenie – 7 kilometrov
 • Elektricky ohrievané výhybky – 17 ks
 • Napájacie a spätné káble – 133,5 kilometra
 • Preložky a úpravy vysokonapäťových rozvodov – 1030 metrov.

Informovalo Mesto Košice
Foto: Miroslav Vacula
 

Rekonstrukcia25Febr49 - kópia

Rekonstrukcia19Sept4


Tags: , , ,

Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: Vyše 130 kilometrov káblov, nové trakčné vedenia, výhybky, zrenovované nástupištia

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems