Vydali posledné kolaudačné rozhodnutie, od nedele pôjdu električky v pôvodnom profile

| Tlačové centrum | 17. 12. 2015

Mesto Košice dnes oficiálne dostalo od Košického samosprávneho kraja, špeciálneho stavebného úradu pre stavby mestských dráh, posledné z právoplatných kolaudačných rozhodnutí ohľadom prvej etapy Stavby integrovanej koľajovej dopravy Košice, respektíve stavby Modernizácia električkových uzlov. Nič už teda nebráni opätovnému spusteniu košickej električkovej dopravy v pôvodnom profile. Električky začnú jazdiť po zmodernizovaných tratiach a električkových uzloch od nedele (20. 12. 2015).

Na to, aby bolo všetko v zmysle zákona, bolo potrebné po ukončení prác na stavbe IKD (zhotoviteľ Dúha- ZUE) a MET v rozsahu MEU (zhotoviteľ Eurovia SK), získať od piatich príslušných stavebných úradov až desať právoplatných kolaudačných rozhodnutí.

Po ukončení všetkých prác mesto Košice ako investor obe stavby riadne prevzalo od zhotoviteľov. Tých následne splnomocnilo na predkladanie žiadostí o kolaudáciu IKD a MEU stavebným úradom: obci Čaňa; Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie; Mestu Košice, ako špeciálnemu stavebnému úradu pre miestne a účelové komunikácie; Okresnému úradu Košice, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Košickému samosprávnemu kraju, špeciálnemu stavebnému úradu pre stavby mestských dráh.

Stavebné úrady vytýčili ústne prerokovania kolaudačných konaní, spojené s fyzickými obhliadkami na tvári miesta. Právoplatné kolaudačné rozhodnutia mohli byť vydané až po uplynutí zákonných lehôt.

„Rok a pol trvajúca prvá etapa modernizácie košických električkových tratí, bola pre nás všetkých veľmi náročným obdobím,“ uviedol primátor mesta Košice Richard Raši. „Každý deň bolo treba riešiť mnoho rôznych problémov, Košičania hromžili na rozkopané cesty, obchádzky, nepohodlie. Opäť sme ale ukázali, že spoločnými silami sa dá zvládnuť naozaj všetko, a ja ďakujem všetkým Košičanom i návštevníkom mesta predovšetkým za ich trpezlivosť a pochopenie. Projekt modernizácie električkových tratí je najväčšou investíciou do modernizácie košickej koľajovej dopravy za posledné desaťročia a veľkým krokom do budúcnosti. Bolo to náročné, ale výsledok stojí za to. Košice majú úplne nové električkové trate s moderným informačným systémom, od nedele budeme cestovať tichšie, pohodlnejšie, bezpečnejšie a ekologickejšie, v úplne  nových električkových súpravách.“

Keby mesto Košice nezačalo rekonštruovať električkové trate a modernizáciu siedmich električkových uzlov naraz, nemohlo by čerpať finančné prostriedky z eurofondov na nákup nových električiek. Košice takto získali celkovo až 114 miliónov Eur (40 mil. eur – rekonštrukcia električkových tratí; 20 mil. eur – rekonštrukcia električkových uzlov; zvyšok – nákup nových električiek). Keďže bežný rozpočet mesta je 136 miliónov eur, bez eurofondov by Košice rekonštrukciu tratí z vlastného rozpočtu nemali šancu zvládnuť. Podmienkou získania peňazí z Európskej únie bolo, že všetky musia byť preinvestované a aj zúčtované do konca roka 2015.

Náhradná doprava končí, električky sa vrátia na pôvodné trasy. Od nedele dochádza v meste Košice k plnému obnoveniu električkovej dopravy. Električky budú premávať po pôvodných trasách:

linka 2 Havlíčkova – Nám. Maratónu mieru – Hlavná pošta – Nám. osloboditeľov – Staničné nám.
linka 3 Staničné nám. – Nám. osloboditeľov – Ryba – VSS, križovatka – Nad jazerom, Važecká.
linka 4 Havlíčkova – Nám. Maratónu mieru – Hlavná pošta – Nám. osloboditeľov – Ryba – Barca, Socha Jána Pavla II.
linka 5 Staničné nám. – Nám. osloboditeľov – OC Optima (premáva ako prípoj k vlakom počas vybraných nedieľ).
linka 6 Nám. Maratónu mieru – Terasa – SOŠ automobilová – Nám. osloboditeľov – Staničné námestie.
linka 7 Botanická záhrada – Hlavná pošta – Nám. osloboditeľov – Ryba – Nad jazerom, Važecká.
linka 9 Havlíčkova – Nám. Maratónu mieru – Terasa – Železníky, križovatka – VSS, križovatka – Nad jazerom, Važecká.

Dopravu do spoločnosti U. S. STEEL zabezpečia linky R1 až R8 takisto vo svojich pôvodných trasách:

linka R1 Staničné nám. – Nám. osloboditeľov – SOŠ automobilová – OC Optima – VA USS.
linka R2 Nad jazerom, Važecká – Železníky, križovatka – OC Optima – VA USS.
linka R3 Havlíčkova – Nám. Maratónu mieru – Terasa – OC Optima – VA USS.
linka R4 Botanická záhrada – Terasa – OC Optima – VA USS.
linka R5 Ryba – Nám. osloboditeľov – SOŠ automobilová – OC Optima – VA USS.
linka R6 DPMK – Spoločenský pavilón – OC Optima – VA USS.
linka R7 Amfiteáter – Terasa – OC Optima – VA USS.
linka R8 Barca, Socha Jána Pavla II. – Železníky, križovatka – OC Optima – VA USS.

Upozorňujeme cestujúcu verejnosť, že u všetkých električkových liniek dochádza k zmene cestovného poriadku. Linky náhradnej dopravy x6, x7, x9 nepremávajú – ich prevádzka je ukončená. 


Tags: , ,

Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: Vydali posledné kolaudačné rozhodnutie, od nedele pôjdu električky v pôvodnom profile

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems