Košice 2016 Európske mesto športu

| Mesto Košice, Šport | 1. 10. 2015

Poslaním projektu Košice – Európske mesto športu 2016 je propagovať športové aktivity a možnosti športovania v rámci mesta. To umožňujú napríklad aj tieto športoviská: 40 krytých športových zariadení, 75 školských telocviční, viac ako 30 fitnescentier, 70 otvorených športových plôch a zariadení, 58 vonkajších športových areálov na školách, cyklistická sieť v celkovej dĺžke 26 km, 146,8 km cyklotrás v mestských lesoch a desiatky areálov a športovísk súkromného sektora. V meste pôsobí až 128 klubov a oddielov, ktoré sa venujú viac ako 55 druhom športu. Košice sú každoročne miestom desiatok významných lokálnych i medzinárodných podujatí. Vzrastajúci trend potešujúco vykazujú aj lokálne podujatia organizované pre bežných občanov a amatérskych či rekreačných športovcov. Uvedené čísla a fakty len potvrdzujú oprávnene získaný titul Európskeho mesta športu.

Aktuálne komunikačné trendy a veľké množstvo netriedených dát komplikujú dostupnosť a prehľadnosť informácií. Oblasť športu nie je výnimkou. Široké možnosti aktívneho i pasívneho športovania v meste ostávajú často nenájdené v neefektívnych komunikačných kanáloch. A tak najväčšou výzvou a poslaním projektu Košice – Európske mesto športu 2016 je sprístupniť informácie o športoviskách, podujatiach a novinkách zo sveta košického športu širokej verejnosti.

HMS

KOMUNIKAČNÁ PLATFORMA

Webový portál a mobilná aplikácia

Mesto v úzkej spolupráci s NESS KDC pripravilo projekt podporujúci dostupnosť informácií o možnostiach aktívneho i pasívneho športovania v meste a okolí. Mestské časti, neziskové organizácie, športové kluby i komerčné športoviská a organizátori podujatí budú mať možnosť bezplatnej propagácie svojho športoviska či akcie na webovej stránke www.emskosice.sk. Na tej istej stránke budú zároveň publikované novinky zo sveta košického športu vrátane menej známych súťaží, líg a podujatí. Touto formou mesto Košice verejnosti ponúkne všetky informácie týkajúce sa športu na prehľadnej webovej stránke s responzívnym dizajnom na optimalizáciu zobrazenia v smartfónoch. Výber informácií bude publikovaný aj v mobilnej aplikácii pre operačné systémy iOS a Android. Webová stránka bude prepojená aj s kontom v sociálnej sieti Facebook. Takto nastavené informačné kanály by mali sprístupniť informácie zo sveta košického športu všetkým vekovým kategóriám. Zároveň ponúkajú skvelú príležitosť bezplatnej profesionálnej prezentácie všetkým subjektom pôsobiacim v danej sfére.

1. Vizitky športovísk
popis športoviska, adresa, otváracie hodiny, fotografie, kontakt, podmienky

2. Detaily podujatí pre aktívny šport
popis podujatia, dátum, miesto, podmienky, kontakt

3. Detaily športových podujatí
na ktorých sa možno zúčastniť len v úlohe diváka

4. Vizitky športových klubov združení a organizácií
popis činnosti, adresa, kontakt

5. Novinky
oficiálne aktuality z mesta Košice

6. Články
novinky v podaní profesionálnych i amatérskych novinárov propagujúce rôzne športy

HMS 05

PRÍNOSY PROJEKTU

Prínos pre mesto Košice
Možnosť združiť všetky informácie týkajúce sa športu na jednom prehľadnom mieste, v modernom technickom prevedení s možnosťou merateľnej propagácie, využívajúc synergický efekt.
Mesto aktivizuje športoviská, organizátorov podujatí, kluby, organizácie, asociácie i širokú verejnosť k efektívnej a bezplatnej propagácii športu a ponúka na to moderný komunikačný nástroj.

Služby pre verejnosť
Dostupnosť informácií o podujatiach a športoviskách v prehľadnej forme, s bezproblémovým prístupom.

Výhody pre prevádzkarov športovísk a organizátorov podujatí
Možnosť bezplatnej prezentácie na jednom koncentrovanom mieste slúžiacom ako základná navigácia pre verejnosť.

Výhody technického riešenia
Webová stránka má responzívny dizajn (optimálne zobrazenie v smartfónoch) a je pripravená na ďalšie úpravy funkcionality či dizajnu, ktoré si vyžiada prax a spätná väzba.
Stránka je po obsahovej stránke veľmi jednoduchá, a to v záujme prehľadnosti a plnenia jej účelu.
Administrácia obsahu stránky je zabezpečená intuitívnym redakčným systémom.
Stránka je optimalizovaná pre vyhľadávače (SEO), má implementované nástroje na meranie efektivity a analytiku.
Prepojenie s mobilnou aplikáciou umožňuje dostupnosť najdôležitejších informácií v ešte prehľadnejšej podobe.
Prepojenie so sociálnou sieťou zabezpečí interaktivitu komunikácie a zároveň podporí propagáciu projektu na internete.
Príprava a návrh projektu vrátane marketingového spracovania, vývoj stránky a mobilnej aplikácie, náklady na hosting, technickú podporu a ďalší vývoj a marketingové konzultácie zabezpečí IT partner projektu – spoločnosť NESS Košice Development Cetner (NESS KDC, s. r. o.).

KE2016_SK

VYJADRENIA

Gian Francesco Lupattelli, prezident ACES Europe: „Máme tú česť vyhlásiť Košice za Európske mesto športu roku 2016. Gratulujeme vám k tomuto titulu, pretože vaše mesto je naozaj dobrým príkladom toho, že šport je pre všetkých nástroj zdravia, integrácie, vzdelávania a úcty. A to sú hlavné ciele ACES Europe.“

HMS 09

Richard Raši, primátor mesta Košice: „Veľmi si vážime významný príspevok spoločnosti NESS KDC na podporu projektu Košice – Európske mesto športu 2016. S touto spoločnosťou uzatvárame partnerstvo, ktorého cieľom je aktívne využívanie informačnej platformy, slúžiacej širokej odbornej i laickej verejnosti pred, počas aj po skončení projektu Košice – Európske mesto športu 2016. Informačná platforma sa stáva efektívnym komunikačným nástrojom podpory rozvoja športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu v našom meste. Košice sa tak opäť stávajú niečím jedinečné, pretože informačná platforma s takým množstvom užitočných informácií o športovom dianí na športoviskách, v kluboch i vo verejnom priestore nemá na Slovensku obdobu. Veríme, že návštevnosť internetovej stránky a využívanie mobilnej aplikácie budú veľmi rýchlo rásť a Košičania i návštevníci mesta, aktívni aj rekreační športovci, fanúšikovia športu a novinári budú s dostupnými informáciami radi pracovať.“

Ness_KDC_LZuzana Želinská, CFO a COO NESS KDC: „ NESS KDC ponúklo podporu mestu a projektu Európske mesto športu 2016 ihneď po zverejnení informácie o získaní tohto titulu. Sme hrdí na to, že môžeme nášmu mestu opäť pomôcť pri takom významnom projekte. Zároveň využijeme skúsenosti z už realizovaných projektov – mobilných aplikácií EHMK 2013 a GO Košice. Tento projekt vnímame ako veľkú zodpovednosť a výzvu. Vyvinúť komunikačnú platformu, ktorá bude slúžiť nám všetkým, je pre každého člena vývojového tímu veľkou poctou a naši ľudia pristúpili k tomuto projektu zodpovedne i s nemalou dávkou osobného zanietenia. Okrem technického riešenia sme v tomto projekte participovali aj na vývoji a implementácii marketingového konceptu. V najbližšom období bude dôležité v pilotnej fáze do konca tohto roku zlepšiť a vyladiť všetky administratívne a prevádzkové aspekty. To je možné len v ostrej prevádzke a náš tím je pripravený reagovať na akékoľvek požiadavky.”

Chceme ťa! Lebo máš štýl. Poznáš synonymický rad. Kamošíš sa s rytmickým krátením. Íčka pre teba nie sú problém. Ale najmä preto, že oči máš neustále otvorené. (Aj uši a obzory.) Chýba ti už len jediné. Novinárske portfólio. Praxou u nás si ho vytextuješ. Zajtrajšie noviny ponúkajú prax pre študentov. Nahliadni s nami do sveta žurnalistiky. Napíš nám na info@zajtrajsienoviny.sk.

Tags: , , , ,

Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: Košice 2016 Európske mesto športu

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems