Otvorenie Regionálneho centra remesiel ÚĽUV v Košiciach

| Tlačové centrum | 29. 9. 2015

Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) otvára 1. 10. 2015 Regionálne centrum remesiel v Košiciach. ÚĽUV sa už 70 rokov systematicky venuje ochrane a rozvoju tradičných remesiel a ľudovej umeleckej výroby. Zriadením trietieho regionálneho centra remesiel prenesie intenzívnejšie svoje činnosti aj do regiónu východného Slovenska. Regionálne centrum remesiel ÚĽUV bolo zriadené na Mäsiarskej ulici 52 v Košiciach, vďaka finančnej podpore Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

Ústredie ľudovej umeleckej výroby sa už 70 rokov usiluje o to, aby tradičné remeslá a ľudová umelecká výroba na Slovenku nezanikli. ÚĽUV svojou činnosťou podporuje nielen samotných výrobcov, ale aj širokú verejnosť so záujmom o uchovávanie tradícií a rukodielnu výrobu. Vo svojich regionálnych centrách remesiel ponúka spektrum aktivít pre deti aj dospelých. Po úspešnom pôsobení centier v Bratislave a Banskej Bystrici prináša ÚĽUV regionálne centrum remesiel aj do Košíc. V novozrekonštruovaných priestoroch na Mäsiarskej ulici 52 sa tak vytvoril priestor na živé stretnutia s remeslom. Malí aj veľkí sa môžu tešiť na školu remesiel, tvorivé dielne, exkurzie, prednášky, výstavy, odbornú knižnicu, predaj ľudovoumeleckých výrobkov, poradenstvo pre výrobcov, organizované stretnutia majstrov a nadšencov ľudovej umeleckej výroby a mnohé iné prekvapenia.

„Ako rodená Košičanka som mala aj osobnú motiváciu priniesť ÚĽUV späť do Košíc. Počas mojich študentských čias ÚĽUV dopĺňal tradičný kolorit nášho mesta. A preto ma veľmi teší, že dnes máme možnosť vďaka finančnej podpore Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vrátiť ÚĽUV do metropoly východu. Oživiť spomienky pamätníkov a priblížiť tradičné remeslá mladej generácii,“ hovorí generálna riaditeľka ÚĽUV, Dana Kľučárová.

Ministerstvo kultúry SR ako prijímateľ a Ústredie ľudovej umeleckej výroby ako subjekt v pôsobnosti prijímateľa v rámci Regionálneho operačného programu spoločne realizovali projekt „Zriadenie Regionálneho centra v Košiciach“, ktorého hlavným cieľom je posilnenie kultúrneho potenciálu regiónu a rozvoj cestovného ruchu. Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku bola 1 961 254,48 EUR z toho 85 % bolo financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 15 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Realizáciou predmetného projektu sa komplexne zrekonštruovala národná kultúrna pamiatka – meštiacky dom na Mäsiarskej ulici v Košiciach a tým sa vytvoril priestor pre poskytovanie služieb v oblasti ľudovej umeleckej výroby ako zložky nehmotného kultúrneho dedičstva pre región východného Slovenska.

Prvým podujatím RCR ÚĽUV Košice bude výstava najlepších prác prihlásených do 5. ročníka celoslovenskej súťaže detskej remeselnej tvorivosti V krajine remesiel 2015. Slávnostné otvorenie výstavy, bude 2. 10. 2015, spojené s vyhlásením výsledkov a odovzdávaním ocenení výhercom v dvoch vekových kategóriách (8 – 11 rokov a 12 – 15 rokov). Okrem ocenených detí budú odovzdané aj tri uznania pre pedagógov. Výstava bude verejne prístupná od 5. 10. 2015 do 15. 1. 2016.

Ústredie ľudovej umeleckej výroby je celoštátne dokumentačné, informačné a vzdelávacie centrum, ktoré už 70 rokov od svojho vzniku zachováva a rozvíja kultúrne dedičstvo na Slovensku. V spolupráci s výrobcami podporuje tradičné remeslá a tým aj záujem o ľudovú umeleckú výrobu.

tvoriva_dielna_tkanie_na_krosnach

Skola_remesiel_ULUV_nauci_drotarstvo_i_hrnciarstvo

palickovat_nauči_kurz_aj_deti


Tags: , , , , ,

Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: Otvorenie Regionálneho centra remesiel ÚĽUV v Košiciach

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems