Každý vie kresliť, hovorí DVA

| K13 a VÝMENNÍKY, Pozvánky, Rodina, Rozhovory | 29. 6. 2015

Detské laboratóriá, takzvané KidLaby, sú čoraz viac populárny formát tvorivých dielní. Organizačne ich zastrešujú K13 – Košické kultúrne centrá a hoci začali s módou, aktuálne sa pridružili aj hudobné a výtvarné workshopy. Pod názvom DVA sa skrýva Detský výtvarný ateliér s mnohými nekonvenčnými technikami. Predstavujú ho výtvarníčky Janka Duchoňová a Simona Štulerová.

Každý ateliér začínate výkladom dejín umenia. Akým konkrétnym spôsobom sa dajú deťom priblížiť?

Janka: Základom je deti nenudiť zdĺhavým výkladom. My to robíme tak, že každý tematický okruh máme spracovaný do krátkej a výstižnej obrázkovej prezentácie, ktorú premietame na veľkej projekcii. Deti sa cítia ako v kine a pritom sa dozvedajú nové zaujímavé fakty. Naším cieľom je aktivizovať deti pri výklade, takže vymýšľajú k dielam spontánne príbehy, snažia sa interpretovať dané diela tak, ako ich vnímajú a chápu.

Dokážete deti zaujať teóriou alebo sa už nevedia dočkať, kedy začnú tvoriť?

Janka: Teoretický vstup je v našom projekte veľmi dôležitý, keďže je základom pre pochopenie celého nasledujúceho pracovného postupu. Trvá však maximálne 20 minút. Deti sa rady pýtajú a otázkami vedia častokrát milo prekvapiť. Okrem technickej metódy, ako niečo vytvoriť, sa zaoberáme aj vlastnou interpretáciou konkrétnych diel, vďaka čomu sú deti naplno vtiahnuté do komplexného procesu tvorby. Samozrejme najväčšia radosť prichádza so samotným napínaním papiera na stojan a rozmiešavaním farieb.

V ateliéri používate rôzne nekonvenčné techniky, priblížte ich.

Simona: Počas prvej tvorivej dielne sme sa venovali pravekým nástenným maľbám. Praveký človek tvoril tým, čo našiel vo svojom okolí. Tak i ja som vytvorila pre deti balíčky s predmetmi, do ktorých nevideli a nemohli si tak svoje „nástroje“ vyberať. Išlo o PET vrchnáčiky, zubnú kefku, špongiu a iné. Deti si vytvorili obraz pravekého zvieraťa odtlačkami týchto predmetov. Pochopili, že pračlovek tvoril nájdenými predmetmi a ich odtlačkami.

Janka: Gotickú rozetu sme si pripravovali pomaľovaním nepotrebných CD diskov a následne sme ich prilepovali na zakreslený kostol. Výsledok bol nesmierne estetický a náučný.

2 dva a

Majú výsledné diela skutočne čo-to spoločné s daným obdobím alebo to koniec koncov ani nie je dôležité?

Janka: Súvislosť medzi daným obdobím a výsledným dielom je veľmi dôležitá, keďže DVA je tvorivo edukatívny projekt, vďaka ktorému deti dokážu pochopiť nielen konkrétne obdobie, ale aj spôsob, akým umelci tvorili. Vznikajú tak úžasné dielka, aké dokáže vytvoriť len detská ruka. Veľmi autenticky vyzerali napríklad práce zamerané na obdobie praveku či gotiky, kde sa výtvarný prejav daného obdobia svojou naivitou približuje k spontánnej detskej kresbe či maľbe. Obdobia od praveku až do stredoveku boli akýmsi detstvom vo vývoji dejín umenia.

Cieľom DVA je spoznať dejiny umenia od praveku po súčasnosť. Čo sa už deti naučili?

Janka: Doteraz sme zorganizovali približne desiatku worskhopov, kde sme si postupne prešli základné piliere dejín umenia, od praveku po rokoko. Naučili sa, prečo pravekí umelci tvorili v jaskyniach. Pochopili zaujímavosti a tajomstvá egyptských pyramíd, to, prečo sa Egypťania zobrazovali vždy s tvárou z boku a trupom spredu. Vyrobili sme si pôsobivé masky egyptských bohov. Spoznali sme rozdiel medzi obrazom renesančnej a rokokovej dámy.

Simona: Romantizmus objavili cez krajinu, pretože v tom čase sa človek utiekal pred spoločnosťou do prírody. Vytvorili sme rozfúkanú romantickú krajinu, opäť nekonvenčným spôsobom. Deti si namaľovali podklad vodovými farbami, naň nasypali soľ, čím sa krajina rozprskla. Tak pochopili, že umelci romantizmu netvorili úplne realisticky.

V júli máte nachystaný letný grafický ateliér. Prebehne v rámci Summer KidLabov a tematicky sa zameria na grafiku netradičným spôsobom a vyškrabávanú architektúru.

Simona: Letný grafický ateliér je poňatý alternatívne, po úvodnej prednáške budeme skúšať novú techniku, vyrývanie do plátu polystyrénu. Deti si vyryjú svoje iniciály, a potom si kolektívne urobíme potlač na látku, čím vznikne obrus. Vyškrabávaná architektúra je klasická technika, čo sa učí už v škôlke, my ju presunieme do exteriéru. Deti si pokreslia papier voskovkami a natrú ho tušom. Potom si vonku vyberieme zaujímavú budovu, nebudeme ju však kresliť, ale vyškrabávať. Pri klasickej kresbe majú deti tendenciu gumovať a opravovať. Vyškrabavaním do tušu im túto možnosť vezmeme. Vyjde niečo originálnejšie a deti sa zbavia strachu zo zobrazovania bez možnosti opravy.

1 dva

Vie lektorka počas DVA odhaliť nádejný talent?

Janka: Určite áno. Osobne vediem výtvarný odbor na základnej umeleckej škole a dovolím si tvrdiť, že to mám v oku. Každé dieťa je však iné a nedá sa to posudzovať podľa nejakého konkrétneho meradla. Je k tomu potrebná špeciálna citlivosť odpozorovať mimoriadnu schopnosť dieťaťa. A bol už aj konkrétny prípad, keď som si počas workshopu všimla, že dievčatko je viac nadané a odporučila som rodičom, aby ho prihlásili do ZUŠ-ky, kde by svoj talent rozvíjalo ďalej.

Simona: Odhaľovanie talentov však nie je zámerom DVA. K nám sa majú prísť deti zabaviť a niečo naučiť.

Opýtam sa aj naopak, stalo sa vám, že do ateliéru prišiel výtvarný antitalent?

Simona: Nie, skôr sa deti boja kresliť. Buď majú zafixované, že to nevedia, alebo to robia zle. Snažíme sa im vysvetliť, že vo výtvarnom umení „zle“ neexistuje. Každý kreslí, ako cíti a ako najlepšie vie. Nikoho neporovnávame, nehodnotíme. Veď nie sú v škole, neznámkujeme. Deti tvoria, lebo chcú a majú na to náladu.

V čom je DVA iný oproti výtvarnej výchove v škole a voľnočasovému krúžku v ZUŠ-ke?

Janka: V prvom rade je to atmosféra a skutočne odborné vedenie, ktoré v DVA lektorujú profesionálne výtvarníčky. Je rozdiel, keď dieťa tvorí v priestoroch Kultuparku či Kunsthalle za profesionálnymi stojanmi, ako keď sedí s dvadsiatimi ďalšími v laviciach v triede. Snažíme sa odlíšiť aj individuálnym prístupom k procesu tvorby. Výtvarná výchova v základných školách je dnes pomerne poddimenzovaná a svoju kvalitou nepostačujúca. Počas bežnej výtvarnej výchovy v základnej škole deti pracujú častokrát s fixným zadaním, čo a akým spôsobom majú stvárniť a musia to stihnúť za 45 minút. To môže byť stresujúce. My máme k dispozícii dve hodiny, snažíme sa deti v prvom rade prirodzene nadchnúť pre vec. Od septembra 2015 spúšťame sériu edukácií pre základné školy, čím v Košiciach prinesieme alternatívu voči tradičnému procesu výučovania výtvarnej výchovy.

Simona: V ZUŠ-ke sú deti hodnotené a učia sa, ako správne kresliť. My im skôr prezentujeme nové výtvarné techniky a nezameriavame sa na správnosť. Učíme ich, ako sa dá výtvarné umenie poňať a zobraziť.

Ďakujem za rozhovor.

Lucia Radzová
Foto: archív K13

Detský výtvarný ateliér DVA pozýva všetky deti v predškolskom a školskom veku na nové júlové témy.
Dielne sa konajú v termínoch:
Letný grafický ateliér, téma grafika netradičným spôsobom,
8. júla od 9:00 do 12:00 hod. v Kasárňach/Kulturparku
a 16. júla od 14:00 do 16:00 hod. vo Výmenníku Obrody (Terasa).

Letný grafický ateliér, téma vyškrabávacia architektúra,
9. júla od 9:00 do 12:00 hod v Kunsthalle/Hale umenia Košice.

Lektori sa deťom venujú aj individuálne.
Diela si môžu malí autori zobrať domov alebo ich nechať v ateliéri, kde budú vystavené.

Od septembra bude DVA prebiehať v Kunsthalle a v Kulturparku.

KUNSTHALLE/HALA UMENIA (určené pre rodičov s deťmi)

6. 9., 15:30 – 17:30 Téma: Cesta dejinami umenia
13. 9., 15:30 – 17:30 Téma: Spoznávanie slávnych umelcov
20. 9., 15:30 – 17:30 Téma: Cesta dejinami umenia
27. 9., 15:30 – 17:30 Téma: Spoznávanie slávnych umelcov

KASÁRNE/KULTURPARK (určené pre školy a rodičov s deťmi)

2. 9., 9:00 – 11:00 Téma: Cesta dejinami umenia, Miesto: budova BRAVO
9. 9., 9:00 – 11:00 Téma: Spoznávanie slávnych umelcov, Miesto: budova BRAVO
16. 9., 9:00 – 11:00 Téma: Cesta dejinami umenia, Miesto: budova BRAVO
23. 9., 9:00 – 11:00 Téma: Spoznávanie slávnych umelcov, Miesto: budova BRAVO
30. 9., 9:00 – 11:00 Téma: Cesta dejinami umenia, Miesto: budova BRAVO

Informácie poskytla Monika Vrancová, produkčná K13 – Košické kultúrne centrá

4 dva

7 dva A

3 dva

Chceme ťa! Lebo máš štýl. Poznáš synonymický rad. Kamošíš sa s rytmickým krátením. Íčka pre teba nie sú problém. Ale najmä preto, že oči máš neustále otvorené. (Aj uši a obzory.) Chýba ti už len jediné. Novinárske portfólio. Praxou u nás si ho vytextuješ. Zajtrajšie noviny ponúkajú prax pre študentov. Nahliadni s nami do sveta žurnalistiky. Napíš nám na info@zajtrajsienoviny.sk.

Tags: , , , , ,

Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: Každý vie kresliť, hovorí DVA
  1. […] rozhovoru s lektorkami z Detského výtvarného ateliéru DVA som mala neuveriteľnú chuť zúčastniť sa ich tvorivých dielní. Konkrétne vyškrabávanej […]

    Komentoval Leto nás baví | Zajtrajšie noviny dňa 29.06.2015 o 08:00:33Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems