Tabačka – štartér kreatívnej ekonomiky v celom kraji

| Pozvánky | 14. 5. 2015

Ďalší impulz pre rozvoj kreatívneho priemyslu, rozšírenie programovej ponuky a služieb. To všetko prinesie Tabačka Kulturfabrik vďaka investícii Košického samosprávneho kraja (KSK) vo výške takmer 650 tisíc eur. Regionálna samospráva je vlastníkom nehnuteľnosti, v ktorej sa nachádza kultúrne centrum. Po rekonštrukcii sa jeho priestory rozšírili na 2500 metrov štvorcových. V prenájme ich má občianske združenie Bona Fide.   

Hlavným motívom, prečo sa KSK rozhodol spolupracovať s OZ BONA FIDE na vytvorení kultúrneho centra Tabačka Kulturfabrik, je podpora a rozvoj kreatívnej ekonomiky. „Poslanci zastupiteľstva KSK v apríli 2011 schválili Koncepciu rozvoja kreatívnej ekonomiky a Tabačka Kulturfabrik je prvý konkrétny projekt, ktorý môže pomôcť naštartovať a rozvinúť tento druh ekonomiky v našom regióne. Veríme, že vytvorí aj pracovné príležitosti pre mladých absolventov univerzít v tomto odbore,“ hovorí predseda KSK Zdenko Trebuľa.

Námestníčka primátora Košíc, Renáta Lenártová víta dlhoročnú spoluprácu KSK a Bona Fide. Považuje ju za ďalší príklad toho, ako projekt Európske hlavné mesto kultúry pomohol rozvoju umenia a kreatívneho priemyslu v Košiciach. ,,Otváranie zrekonštruovanej Tabačky Kulturfabrik dokazuje, že  EHMK naštartovalo procesy, ktoré mestu prinášajú výsledky aj po roku 2013.“

OZ Bona Fide sa nezávislej kultúre v Košiciach venuje už viac než 20 rokov. Za toto obdobie sa mu podarilo realizovať množstvo umeleckých projektov a niekoľko kultúrnych centier. Prvým väčším projektom bol IC Culture Train, nasledovali Kasárne Kulturpark a potom Tabačka Kulturfabrik. Do Tabačky Bona Fide  postupne prinesie investície vo výške minimálne 300 tisíc eur.

„Sme radi, že časť areálu bývalej tabakovej továrne získa nové uplatnenie. Pre regionálnu samosprávu je to signál aj na ďalší rozvoj, pretože našou ambíciou bolo od začiatku vytvoriť v našich nehnuteľnostiach na Strojárenskej ulici administratívno-kreatívne centrum, využiť polohu lokality v centre Košíc, aj genius loci týchto priestorov. Duch historického industriálneho miesta s novou kvalitou a novým rozmerom má šancu získať svojich stálych návštevníkov. Pôvodné širšie zámery pribrzdila pred niekoľkými rokmi ekonomická kríza, no príležitosť vidíme v postupných krokoch pri oživovaní areálu. Investovali sme do vlastného majetku významnú čiastku z nášho rozpočtu a očakávame pridanú hodnotu v podobe kvalitného obsahu, ktorý toto miesto dostane do povedomia širokej verejnosti a prinesie aj ďalší rozvoj,“ hovorí riaditeľ Úradu KSK Ondrej Bernát.

KSK je zriaďovateľom 24 kultúrnych inštitúcií, ale sú to klasické „kamenné“ inštitúcie, ktoré sa zameriavajú na podporu a rozvoj predovšetkým tradičných foriem umenia. Myšlienka Kulturfabrik je postavená prioritne na súčasnom umení, ktoré má viacero podôb. Tradičné inštitúcie zatiaľ nedokážu efektívne realizovať súčasné trendy. Majú iné zameranie, ktoré je pre zriaďovateľa rovnako dôležité.

„Aktivity Bona Fide ukazujú, že tento druh umenia oslovuje mladých, je založený na ich aktivite a iniciatíve. Tabačka Kulturfabrik funguje vďaka viaczdrojovému financovaniu, je životaschopná, spontánna, má perspektívu,“ dodáva riaditeľ Úradu KSK Ondrej Bernát. „Aj pre naše kultúrne inštitúcie ponúka príležitosť priučiť sa, nabrať skúsenosti, ako sa robí súčasné umenie. Nie každému sa musí páčiť. Ale pre nás bude určite prínosom, ak budeme vedieť osloviť a pripraviť produkty pre mladú generáciu, ktorej sa možno nepáči klasické umenie, uprednostňuje súčasné formy. Získame schopnosť rozšíriť spektrum ponuky našich inštitúcií.“

Riaditeľ Tabačky Kulturfabrik Peter Radkoff verí, že unikátny priestor nielen reálne naplní existujúce stratégie KSK týkajúce sa regionálneho rozvoja, ale bude jednou zo zásadných inštitúcii súčasného umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu na Slovensku.

,,Práve podpora začínajúcich autorov, zdieľané pracovné miesta a prepojenie na úspešné lokálne firmy, odlišujú Tabačku Kulturfabrik od bežného kultúrneho centra. Našou prioritou je posilnenie oblasti kreativity formou podmienok pre vznik nových spoluprác. Tabačka naplní vízie kreatívneho inkubátora a start-upovej podpory pre nové kultúrne iniciatívy, jednotlivcov a komunity.“

NOVÁ TABAČKA KULTURFABRIK:

multifunkčná sála pre divadlo, hudbu a tanec: 30x10m, 500 miest na státie, 200 na sedenie

galéria súčasného umenia: 10x10m

klubové kino: 15x7m, 67 miest

divadelný Black Box: 10x10m, stála divadelná scéna v Košiciach dlhodobo pôsobiaceho divadelného súboru Na Peróne

priestory pre co-working HUBa a media lab: 15x10m, zdieľaný pracovný priestor pre začínajúcich kreatívcov

nahrávacie štúdio Orgon studio a vydavateľstvo Tabačka Records, MusicLab:  nahrávacie štúdiá a hudobné experimenty

SAC – Contemporary Urban Culture: priestor zameraný na súčasné mestské (sub)kultúry

Showmedia studio:  svetelný a zvukový dizajn

Copyvait: printing studio / tlačiareň

t-n-g studio: priestor pre multimédiá

Visit Košice: Infocentrum

rezidenčný Hostel Tabačka: 26 lôžok

nový bar a moderné Bistro Tabačka: kapacita 150 hostí, prevádzkuje EMER servis

PARTNERI 

Medzi partnerov, ktorí budú v Tabačke Kulturfabrik sídliť, dnes patria:

HUBa co-working

divadlo Na Peróne

Orgon Studio / Tabačka Records / MusicLab

Street Art Communication o.z. – Contemporary Urban Culture

SHOWMEDIA s.r.o

t-n-g space

Visit Košice

Copyvait s.r.o. –  printové štúdio

EMER Servis – Bistro Tabačka. 

Počet partnerov však nie je definitívny a Tabačka je otvorená ďalším novým spoluprácam.

O Tabačke

Areál bývalej Tabakovej továrne (pôvodne z pol. 19. storočia) sa nachádza tesne za severnou hranicou Mestskej pamiatkovej rezervácie v Košiciach a zaberá priestor vymedzený z juhu Strojárenskou, z východu Gorkého a zo severu Garbiarskou ulicou. Výroba cigár a fajkového tabaku tu dosiahla svoj vrchol koncom 19. storočia, no pôvodná továrenská prevádzka bola zrušená až v roku 1951. V rokoch 1951 – 53 väčšiu časť areálu rekonštruovali pre potreby odborného učilišťa Aurela Stodolu. To spolu s celým priestorom tabakovej továrne prešlo delimitáciou na Košický samosprávny kraj. Po čase bolo učilište  v rámci racionalizačných krokov zlúčené s podobnou strednou školou v Šaci. Budovy v areáli na Strojárenskej ulici využíva Úrad KSK čiastočne pre svoje potreby, časť z nich prenajíma iným subjektom.

Poslanci Zastupiteľstva KSK v apríli 2012 schválili dlhodobý nájom majetku KSK na účely zriadenia kultúrneho centra s kreatívnym hub-om pre občianske združenie BONA FIDE. Nájomná zmluva bola uzavretá na obdobie desiatich rokov s účinnosťou od 1. augusta 2012 do 31. júla 2022. Nájom bol schválený z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorými sú zabezpečenie kvalitného zázemia na prezentovanie a rozvoj kultúry a kreatívneho priemyslu a využitia potenciálu kreatívnej ekonomiky. Nájomca počas rekonštrukcie Tabačky platí len za nebytové priestory, ktoré nie sú predmetom rekonštrukcie. Ročné nájomné je uznesením stanovené vo výške 10 eur/m² za prenájom nebytových priestorov a 4 eurá/m² za prenájom časti pozemku. Nájomné za ostatné nebytové priestory v areáli na Strojárenskej 3 v Košiciach sa pohybuje vo vyšších čiastkach, najviac je 71 eur/m²/rok.


Tags: , , , , , ,

Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: Tabačka – štartér kreatívnej ekonomiky v celom kraji

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems