Je dnešná pastelová farebnosť panelákov umeleckým dielom alebo iba nová paneláková šeď?

| K13 a VÝMENNÍKY, Pozvánky, Tlačové centrum | 19. 5. 2015

Nedávajte Martinovi Kochanovi odhrabávať sneh z chodníka pred panelákom. Odhrabe všetok práve naň. Ak na vašom sídlisku pribudne vo figuratívnom súsoší jedna postava, pravdebodobne to bude Kochan. Ak stojíte na zateplenej zastávke… O týchto ale aj mnohých ďalších dielach vám Martin Kochan porozpráva osobne 21.mája vo Výmenníku Štítová v Košiciach.

AUA.U. | Angažované umenie

Projekt SPOTs a K13 – Košické kultúrne centrá v spolupráci a občianskym združením alt30collective pred mesiacom naštarovali nový, dlhodobý formát, ktorý sa zaoberá významom angažovaných foriem súčasného umenia vo veciach verejných. Séria diskusií a workshopov s umelcami odhalí, ako súčasné umenie reflektuje aktuálne spoločenské dianie.

Každý mesiac predstaví jeden umelec svoju tvorbu na základe ktorej sa vyselektuje konkrétny spoločenský problém alebo téma, na ktoré budeme hľadať možné riešenia. Témami budú, napríklad, verejný priestor, práva kultúrnych minorít, národnostné otázky, inštitucionálna kritika a iné spoločenské fenomény, po ktorých je často
veľký dopyt a záujem verejnosti.

Martin Kochan

Prvý predstaví verejnosti svoju tvorbu a jej východiská vizuálny umelec a aktivista, Martin Kochan, 21. mája o 18.00 hodine. Absolvent FaVu VUT v Brne vníma umenie predovšetkým ako súbor estetických, politických a sociálnych kontextov. Jeho tvorba reaguje okrem iného aj na súčasné politické udalosti. Rezonuje v nej najmä prostredie sídlisk a panelákov.

Diskusia

Po prezentácii bude nasledovať diskusia na tému Sídlisko a verejný priestor. Pozvanie na ňu prijali: zástupcovia Útvaru hlavného architekta mesta Košice Ing. Martin Jerguš, Ing. Miroslav Mižák a Paľko Matia z občianského združenia Street art communication. Moderovať ju bude teoretička umenia, Mira Keratová. Umelec v rámci nej vysvetlí svoje nazeranie na sídliskovú estetiku a verejný priestor. Spoločne s hosťami sa pokúsia nájsť adekvátnu odpoveď nielen na otázku: Nie je súčasná sídlisková mnohofarebnosť iba nová paneláková šeď?

Workshop

Pred spomínaným programom sa uskutoční workshop určený najmä pre študentov a pedagógov o 10 hodine dopoludnia, taktiež v priestoroch Výmenníka Štítová na ulici Štítová v Košiciach.

Martin Kochan (sk)
Absolvent FaVu VUT v Brne vníma umenie predovšetkým ako súbor estetických, politických a sociálnych kontextov. V jeho tvorbe rezonuje najmä prostredie sídlisk a panelákov.
http://martinkochan.com/

Moderátorka

Mira Keratová (sk)
Historička umenia a kurátorka. Časť jej nedávnych kurátorských projektov vrátane výzmumného projektu Working Memory pracovala s archívmi pefrormatívneho umenia počas obdobia „normalizácie.“ Momentálne pracuje ako freelance kurátorka v stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici.

Diskutujúci

Paľko Matia – Street art communication (sk)
Od roku 2011 privatizujú špecifickú časť verejného priestoru realizujú originálne muralistické diela. Na panelákoch vytvorili otvorenú mestskú galériu, ktorá je jediná svojho druhu na Slovensku.

Ing.arch Martin Jerguš (sk)
Pracuje na UHA mesta Košice od roku 1996. V súčasnosti ako zástupca hlavného architekta. Dlhodobo sa zaoberá verejným priestorom.

Ing. Miroslav Mižák (sk)
Absolvent Stavebnej fakulty TUKE. Na Útvare hlavného architekta mesta Košice má na starosti agendu, týkajúcu sa najmä územia Mestskej pamiatkovej rezervácie, farebného riešenia budov, tvorby letných sedení a umiestňovania reklamných zariadení.

Viac informácii: http://www.spots.sk/sk/aktivity-projektu-spots/aktivizmus-vs-angazovane-umenie/


Tags: , , , , ,

Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: Je dnešná pastelová farebnosť panelákov umeleckým dielom alebo iba nová paneláková šeď?

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems