Pomôž mi, aby som to urobil sám. Montessori, to nie sú len didaktické pomôcky. Je to prístup k výchove

| Školstvo a vzdelávanie, Téma čísla | 20. 4. 2015

Sadli sme si na koberec do kruhu a pochytali sa za ruky. Deti od dvoch do piatich rokov, učiteľky a riaditeľka materskej škôlky plus zvedavá novinárka. Zapriali sme si pekné dobré ráno a všetci si navzájom hľadeli do očí. S jemným úsmevom. Očakávaním. Zvedavosťou. Potom sme si nežne stlačili ruky a pohladili sa po líčku. Sused suseda. Kruhom prešla vlna dotyku aj vlna pozitívnych emócii. Trošku utíšenia a pohody na ráno. Takto sa začína každý deň v Kreatívnej škôlke na Starej Baštovej 11 v Košiciach.

„Snažíme sa vniesť deťom do celého dňa pokoj a lásku. Svet je dosť uponáhľaný a ony sa nemusia stať súčasťou toho,“ vysvetľuje na úvod riaditeľka súkromnej materskej škôlky Mária Hovanecová. Ide o škôlku rodinného typu s prvkami montessori. O výuke, ktorú zaviedla talianska lekárka Mária Montessori by sa dalo písať na strany. Skúsim radšej priniesť konkrétne zážitky, ktoré sa dajú aplikovať aj v domácnostiach.

Umyť ruky, zapnúť gombík, zaviazať si šnúrky 

Podľa slov riaditeľky je prvých šesť rokov života dieťaťa najprogresívnejších. Po narodení sa musí prispôsobiť svetu, naučiť sa vnímať, počúvať, manipulovať s vecami, hovoriť a chodiť. Ak má všetky potrebné podnety, prirodzene zo seba buduje osobnosť. Výuka montessori dieťaťu práve takéto podnety ponúka. Učenie je prirodzené, dieťa si samo vyberá, čomu sa bude venovať. Najprv sa však učí zvládať základné denné úkony od hygieny, cez obliekanie, po stravovanie. Pretože aj také obyčajné umývanie rúk deti nerobia celkom správne. Je to jedna z prvých vecí, čo sa v škôlke naučia. Učiteľky dieťa nenáhlia, netlačia naň. Ak sa samo nevie obliecť, ukážu mu, ako na to a dieťa to skúša samo. Ak potrebuje pomoc, učiteľka sa opýta, či pomôcť môže, pretože hlavným heslom montessori je Pomôž mi, aby som to urobil sám. „Dieťa je čistá nepopísaná tabuľa a v prostredí plnom podnetov rozvíja svoje schopnosti samo. Jeho sebahodnota každým dňom rastie. Stáva sa vyspelejšie a sebavedomejšie. Rodičia si myslia, že keď dieťa umyjú, oblečú, obujú, nakŕmia, že robia dobre. Lenže takto dieťa stagnuje a nerozvíja sa. Prestane byť dieťaťom, stáva sa len malým tvorom, ktorý je organizovaný,“ vysvetľuje Mária Hovanecová a dodáva: „deti prežívajú veľký úspech, ak sa samy oblečú, či obujú. Vtedy sa v nich niečo pozitívne zlomí a už nechcú pomoc dospelého. Takto vnútorne uspokojené deti nepotrebujú vystrájať.“

Oddelenie matematiky deťom približuje aj zlomky.

Oddelenie matematiky deťom približuje aj zlomky.

Montessori ako prístup

Deti rôzneho veku sa stretávajú v spoločnej triede. Hlavnými vyučujúcimi pomôckami je didaktický materiál montessori uložený na svojom mieste v dostupných otvorených policiach. V rukách držím zemeguľu. Modrá hladká plocha znázorňuje vodu a biela drsná plocha pevninu. Deti si ohmatom môžu navždy zapamätať, že na Zemi je viac vody než pevniny. Pomôcky sú zoradené do oblastí matematika, jazyk, príroda, kultúra, hudba, výtvarná výchova. Škôlkari si vyberú činnosť a rozrolujú koberček, na ktorom pracujú. To je ich priestor, kde nie sú rušené. Avšak, pokojne si môžu na pomoc zavolať aj kamaráta, či spojiť dva koberčeky. Rozvíjajú sa tak väzby medzi deťmi navzájom. Pomáhajú najmä tí starší mladším. Hoci sú v spoločnej triede rôzne vekové skupiny, učiteľky ich aktivity usmerňujú, aby predškoláci neboli o nič ukrátení. Zároveň sa sledujú  takzvané senzitívne obdobia. Každé dieťa má obdobie, keď ho niečo baví a tým sa rozvíja časť jeho osobnosti. Napríklad, chuť na čítanie môže u niekoho nastať už v troch rokoch. Netreba ju potlačiť a písmenká odložiť na prvý ročník v škole. Naopak, škôlkarovi treba ponúknuť písmenká, pretože počas senzitívneho obdobia sa učí prirodzene a s ľahkosťou.

Montessori pedagogika učí dieťa pracovať samostatne na vlastnom koberčeku bez vyrušovania.

Montessori pedagogika učí dieťa pracovať samostatne na vlastnom koberčeku bez vyrušovania.

Z domácich zdrojov

Montessori, to nie sú len didaktické pomôcky. Je to prístup k výchove. „Školu tvorí pedagóg. Každý má svoj spôsob. My vedieme deti s láskou. Nech prežívajú deň s úsmevom. Aby bol čas sa na ne pozrieť, pohladiť ich, poláskať. Dať dieťaťu seba, toto považujem za montessori,“ prezrádza riaditeľka Kreatívnej škôlky a ukazuje mi, čo s deťmi spolu nasadili. Pestovanie zeleniny a byliniek učí drobcov veľa o prírode, životospráve i trpezlivosti. V škôlke nájdete aj oddelenie „praktického života“. Na drevených podnosoch sú uložené misky, s ktorými sa detí učia prelievať vodu, presýpať tuhý materiál, lyžicou premiestňovať fazuľky, pinzetou či štipcami cvičiť úchop. Strúhajú si mydlo a vyrábajú z neho bublinky. V jedálni si bežne samy krájajú banán. Dieťa si samostatne odkontroluje správnosť svojej činnosti ako pri bežných aktivitách, tak aj pri montessori pomôckach. Jednoducho, ak si odreže veľký kus z banánu, nezmestí sa mu do pusy a ono sa poučí. Nepotrebuje negatívny komentár dospeláka.

 Jednou z úloh „praktického života“ je cvičenie úchopu so štipcami.

Jednou z úloh „praktického života“ je cvičenie úchopu so štipcami.

Ani včeličky, ani prasiatka

Malé dieťa nemusí počuť kritiku, že niečo nezvládlo, urobilo zle. Naopak, pochvaly sú v systéme montessori bežné. Nevyvyšujú však jedno dieťa nad druhé. V škôlke nie je dieťa, čo najrýchlejšie behá, najpresnejšie počíta, najkrajšie kreslí. Každý obrázok môže byť nakreslený veľmi pekne. V prípade, že učiteľka nerozumie kresbe, nekomentuje slovami, že takto sa to či ono nekreslí. Komunikuje. Pýta sa, čo je na obrázku a dieťa vysvetľuje svoj pohľad. O každom dieťati vznikajú záznamy, kde sa mapuje jeho vývin a práve kresba je kľúčová. Ako konkretizuje riaditeľka: „Na začiatku roka sú to rôzne hlavonožce, na konci už oblečená rodinka. Diagnostické hárky sú dôkazom detských pokrokov. Zisťuje sa aj, k čomu dieťa viac inklinuje. Aby aj rodič viedol svoje dieťa správnym smerom.“

Odchádzam z materskej škôlky, kde sa deti dokážu ponoriť do sústredeného ticha s rovnakou ľahkosťou, ako džavotajú na ihrisku. Cítia sa slobodné, pretože vnímajú hranice a pravidlá.

Viac informácií na: www.kreativnaskolka.eu.

Lucia Radzová
Foto: archív Kreatívnej škôlky 

19 základných prikázaní pre rodičov od Marie Montessori1. Deti sa učia o tom, čo ich obklopuje.2. Ak je dieťa často kritizované, učí sa odsudzovať.

3. Ak je dieťa často chválené, učí sa hodnotiť.

4. Ak vída agresivitu, učí sa biť.

5. Ak sa zaobchádza s dieťaťom poctivo, učí sa spravodlivosti.

6. Ak sa dieťaťu často smejú, učí sa nesmelosti.

7. Ak dieťa žije s pocitom bezpečia, učí sa veriť.

8. Ak sa dieťaťu často nadáva, učí sa cítiť previnilo.

9. Ak dieťaťu často dávate za pravdu, učí sa mať k sebe dobrý vzťah.

10. Ak prejavujete voči dieťaťu často svoju zhovievavosť, naučí sa byť trpezlivé.

11. Ak budete dieťa často povzbudzovať, získa sebadôveru.

12. Ak žije dieťa v priateľskej atmosfére a cíti sa potrebné, naučí sa v tomto svete nachádzať lásku.

13. Nehovorte o dieťati škaredo, či už je prítomné, alebo nie.

14. Sústreďte sa na rozvoj toho dobrého v dieťati, aby mu pre to zlé nezostalo miesto.

15. Vždy počúvajte a odpovedajte dieťaťu, ktoré na vás hovorí.

16. Vážte si dieťaťa, ktoré urobilo chybu a dokáže ju hneď alebo o niečo neskôr napraviť.

17. Buďte pripravení pomôcť dieťaťu, ktoré hľadá a snažte sa byť neviditeľní tým deťom, ktoré už našli.

18. Pomáhajte dieťaťu osvojiť si to, čo si neosvojilo skôr. Pomáhajte mu a naplňte pritom okolie starostlivosťou, tichom a láskou.

19. V interakcii s dieťaťom dodržujte vždy tie najlepšie spôsoby – dávajte mu to najlepšie, čo je vo vás samých.

Zdroj: www.mariamontessori.com

 Didaktický materiál je deťom dostupný v otvorených policiach.

Didaktický materiál je deťom dostupný v otvorených policiach.

Sadenie byliniek s riaditeľku škôlky Máriou Hovanecovou.

Sadenie byliniek s riaditeľku škôlky Máriou Hovanecovou.

Geometrické predmety sú jednofarebné, aby sa dieťa koncentrovalo na tvar.

Geometrické predmety sú jednofarebné, aby sa dieťa koncentrovalo na tvar.

 Do škôlky patrí aj abeceda. Ak má dieťa tzv. senzitívne obdobie na písmenká v troch rokoch, rýchlejšie a ľahšie sa naučí čítať.

Do škôlky patrí aj abeceda. Ak má dieťa tzv. senzitívne obdobie na písmenká v troch rokoch, rýchlejšie a ľahšie sa naučí čítať.

Škôlkari sa učia rozpoznávať vône.

Škôlkari sa učia rozpoznávať vône.

Chceme ťa! Lebo máš štýl. Poznáš synonymický rad. Kamošíš sa s rytmickým krátením. Íčka pre teba nie sú problém. Ale najmä preto, že oči máš neustále otvorené. (Aj uši a obzory.) Chýba ti už len jediné. Novinárske portfólio. Praxou u nás si ho vytextuješ. Zajtrajšie noviny ponúkajú prax pre študentov a ďalších záujemcov. Nahliadni s nami do sveta žurnalistiky. Napíš nám na info@zajtrajsienoviny.sk.

Tags: , , , ,

Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: Pomôž mi, aby som to urobil sám. Montessori, to nie sú len didaktické pomôcky. Je to prístup k výchove
  1. […] sa venujú rôznym deťom, v celkom odlišných podmienkach, využívajúc vlastné prístupy. Súkromná Kreatívna škôlka stavia na princípoch montessori, študentka Mária Mydliarová pripravuje pre detská z Luníka IX […]

    Komentoval Najdôležitejší základ | Zajtrajšie noviny dňa 20.04.2015 o 08:04:17

  2. […] „Pomôž mi, aby som to urobil sám.“ […]

    Komentoval Také boli Zajtrajšie noviny v roku 2015 | Zajtrajšie noviny dňa 14.12.2015 o 11:57:10Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems